Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1681 af 11/12 2023
Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1690 af 11/12 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov i frivillige sociale organisationer og foreninger – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1490 af 6/12 2023
Socialtilsyn (Socialtilsynsbekendtgørelsen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1295 af 14/11 2023
Dataindberetninger på socialområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9806 af 26/10 2023
Folkeregistrering – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1207 af 27/9 2023
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 1085 af 14/8 2023
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 27/6 2023
Opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2023 - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 982 af 27/6 2023
Opgørelse af den kommunale budgetgaranti – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 822 af 16/6 2023
Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer – Arbejdstilsynet

Bek. 862 af 13/6 2023
Folkeregistrering m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 590 af 25/5 2023
Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 432 af 25/4 2023
Afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 298 af 17/3 2023
Dataindberetninger af visse ydelser på ældreområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9148 af 27/2 2023
Stor arbejdsmængde og tidspres – Arbejdstilsynet

Bek. 175 af 21/2 2023
Undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen – Beskæftigelsesministeriet