Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Velkommen til SOCIALJURA§

Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

BEMÆRK: Socialjura er en gratis hjemmeside, som ikke giver forlaget direkte indtægter. Den vedligeholdes derfor kun, når arbejdet med forlagets øvrige udgivelser giver tid til det. Socialjura vil derfor i varierende grad ikke altid være ajour. Aktuelt er alle lovændringer indarbejdet, og bekendtgørelser og vejledninger mv. er ajourfør pr. 27/10 2023. Principmeddelelser er senest indarbejdet for dem, som Ankestyrelsen har udsendt til og med 23/10 2023. Det vil fremover hver måned fremgå, hvad status for ajourføring er.

Alle paragraffer har en kommentar, hvor der er henvist til relevante bekendtgørelser og vejledninger mv. samt beløb og lovændringer (fra de seneste 3 år). Love og regler har indarbejdet efterfølgende ændringer (såkaldt datasammenskrivning) i modsætning til Retsinformation, hvor love kun er ajourført indtil seneste lovbekendtgørelse, bekendtgørelser og vejledninger slet ikke, og hvor der kun til loven som helhed er anført bekendtgørelser og cirkulærer mv. samt principmeddelelser.

I paragrafkommentaren er tillige anført principmeddelelser med link til Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk under Søg principmeddelelse.

Der er fra maj 2013 etableret links til www.borger.dk under de respektive emner.

Følgende er udeladt:
lovforslag og beslutningsforslag (kan nemt hentes på www.Folketinget.dk),
domme (kan med nogen vanskelighed findes på www.domstol.dk) og
ombudsmandsberetninger (www.ombudsmanden.dk).

Folderen Aktuelle beløb, som udkommer  februar og december, kan købes i trykt form på www.jurainformation.dk (under Andet).

Socialjura er en særdeles omfattende hjemmeside, og der må uundgåeligt være fejl, som vi meget gerne vil orienteres om pr. mail eller telefonisk.

I menuen til venstre ses, hvilke EMNER hjemmesiden er opdelt i. De enkelte emner indgår tilsammen i ALLE EMNER.

NYHEDER omfatter, hvad der er udsendt de 2 seneste måneder, mens OPSLAG omfatter alt gældende.

Rød skrift bruges ved ændringer de seneste 2 måneder. Derefter forsvinder den røde skrift.

Rådgivning
Vi yder ikke rådgivning til private vedrørende lovgivningen. Klik her for information om rådgivning/vejledning om ydelser fra det offentlige.