Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Rådgivning

Har man behov for information eller rådgivning og vejledning om ydelser fra det offentlige er der bl.a. følgende muligheder:

Alle kommuner har, fx via borgerservice eller borgerrådgivere, pligt til at yde rådgivning og vejledning, jf. den sociale retssikkerhedslov § 5, jf. § 1.

www.Borger.dk er det offentliges centrale informationskanal og hos Retsinformation (www.retsinfo.dk) er alle love og regler tilgængelige (dog ikke med ændringer indarbejdet). Hos Ankestyrelsen (www.ast.dk) kan ses administrative afgørelser vedrørende social- og beskæftigelsesområdet mv.

Tilsvarende gælder vedrørende patientsager i Patientombuddet (www.patientombuddet.dk).

Patienterstatningen (www.pebl.dk) dækker skader i forbindelse med behandling på hospitaler, hos egen læge/speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner og dækker også lægemiddelskader.

Der er mulighed for at få gratis retshjælp i retshjælpskontorer forskellige steder i landet. De største er Københavns Retshjælp, Århus Retshjælp og Gellerupparkens Retshjælp. Retshjælpskontorerne får økonomisk støtte fra Justitsministeriet og man kan finde en oversigt i Civilstyrelsens beretning om tilskud for 2009 på www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/Tilskud/~/media/2009_beretning_retshjaelp.ashx. Man kan også henvende sig hos kommunens borgerservice for at få oplyst, hvilke muligheder, der er i lokalområdet.

Retshjælpskontorerne yder normalt retshjælp inden for alle juridiske områder (normalt dog undtaget sager om fast ejendom og erhvervsspørgsmål). Nogle kontorer yder kun gratis retshjælp inden for visse indkomstgrænser. Kontorerne har forskellige åbningstider og man skal normalt henvende sig personligt. Der er dog visse muligheder for telefonisk rådgivning eller rådgivning via nettet.

Der er gratis retshjælp på nettet (www.friproces.dk/ngr). Det gælder også for forskellige studenterrådgivninger, der drives af de jurastuderende ved universiteterne.

Private rådgivninger, fx Ældre Sagen (www.aeldresagen.dk og specielt om pension www.aeldresagenpension.dk), Mødrehjælpen (www.moedrehjaelpen.dk), SR-Bistand (www.sr-bistand.dk), Forældrefonden (tidligere Boligfonden for enlige mødre og fædre) (www.foraeldrefonden.dk) og KRIM (www.krim.dk) vedrørende politi og fængselsvæsen.

Fagforeninger og interesseorganisationer yder advokat- og socialrådgiverbistand til deres medlemmer.

Enkelte ugeblade og de fleste fagblade har brevkasser, som man kan skrive til om bl.a. sociale spørgsmål.

Advokatvagten er etableret ca. 100 steder; man kan ikke bestille tid, ringe eller skrive men skal møde personligt op og kan så få en hurtig juridisk bedømmelse (www.advokatvagterne.dk).  Når du henvender dig i din lokale Advokatvagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag. Du kan ikke ringe til Advokatvagten, men skal møde op personligt. Åbningstiderne finder du hos din lokale Advokatvagt. Du behøver ikke bruge den lokale advokatvagt, såfremt tiderne hos en af de andre passer dig bedre.

Familieadvokaten (www.familieadvokaten.dk) er en juridisk brevkasse, som kræver abonnement.

Mod betaling kan der søges hjælp hos advokater eller privatpraktiserende socialrådgivere.

Specifikke juridiske spørgsmål besvares undertiden af de respektive ministerier og styrelser (men det er bedre at skrive og maile end at ringe!).