Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Arbejdsmarked & uddannelse

Emnet er opdelt i nyheder og opslag, jf. menuen til venstre.

Nyheder

omfatter jura udsendt de seneste 2 måneder.

Opslag

omfatter al gældende jura vedrørende emnet.

Pressemeddelelser

omfatter udsendte pressemeddelelser vedrørende alle emner, udsendt de sidste 3 måneder.

Borger.dk

Arbejdsløshed

Læs mere om aktivering når du får dagpenge her.

Læs mere om arbejdsløshedsdagpenge her.

Læs mere om arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz her.

Læs mere om dagpenge i udlandet her.

Ferie

Læs mere om udland og ferie her.

Læs mere om feriedagpenge her.

Læs mere om feriehindringer her.

Læs mere om hvem har ret til ferie? her.

Læs mere om afholdelse af ferie her.

Læs mere om optjening af ferie her.

Læs mere om overførsel af ferie her.

Læs mere om udbetaling af feriepenge her.

Orlov

Læs mere om orlov til pasning af syge og døende pårørende her.

Efterløn

Læs mere om efterlønnens størrelse her.

Læs mere om hvem kan få efterløn? her.

Læs mere om indbetaling til efterlønsordningen her.

Læs mere om pligter, når du modtager efterløn her.

Læs mere om selvstændig virksomhed og efterløn her.

Læs mere om udland og efterløn her.

Læs mere om yderligere indtægter og efterløn her.

Læs mere om pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født før 1956 her.

Læs mere om skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født før 1956 her.

Efterløn, hvis du er født 1959 eller senere

Læs mere om pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere her.

Læs mere om skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født fra 1956 til 30. juni 1959 her.

Læs mere om skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født juli 1959 eller senere her.

Erhvervsuddannelser

Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag her.

Læs om erhvervsuddannelser i udlandet her.

Læs mere om forberedende grunduddannelse her.

Folkeskolen, privatskoler, efterskoler

Læs mere om fritidsordninger og fritidshjem her.

Læs mere om skole-hjem-samarbejde her.

Læs mere om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand her.

Voksenuddannelser

Læs mere om almen voksenuddannelse her.

Læs mere om arbejdsmarkedsuddannelse her.

Læs mere om befordringstilskud til arbejdsmarkedsuddannelser her.

Læs mere om specialundervisning for voksne her.

Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) her.

Læs mere om undervisning for voksne med ordblindhed her.

Læs mere om VEU-godtgørelse her.

SU og økonomi under uddannelse

Læs mere om studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg her.

SU

Læs mere om for meget udbetalt SU her.

Læs mere om indtægt ved siden af SU her.

Læs mere om SU i udlandet her.

Læs mere om SU til forældre her.

Læs mere om søg SU her.

Studiegæld

Læs mere om tilbagebetaling af studiegæld her.

Læs mere om tilbagebetalingsmuligheder for studiegæld her.

Læs mere om førstegangsbetaler på SU-lån her.

Læs mere om problemer med tilbagebetaling af studiegæld her.

Læs mere om renter og gebyrer på studiegæld her.

Læs mere om spørgsmål og svar om studiegæld her.

Læs mere om søg om SU-lån og slutlån her.

Tilskud til transport

Læs mere om rabatordninger til kollektiv transport her.

Læs mere om ungdomskort her.

Til toppen