Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1823 af 7/12 2020
Fastsættelse af bidrag for 2021 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1599 af 11/11 2020
Krav til udformning af eux-forløb – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1596 af 5/11 2020
Størrelsen pr. 1. januar 2021 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1503 af 19/10 2020
Måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9661 af 29/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1398 af 25/9 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1401 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. 9655 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1390 af 23/9 2020
Delegation af børne- og undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1370 af 18/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1389 af 18/9 2020
Førtidig udbetaling af feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9606 af 1/9 2020
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9598 af 31/8 2020
Om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1265 af 28/8 2020
Feriedagpenge (Feriedagpengebekendtgørelsen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1262 af 27/8 2020
Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1188 af 5/8 2020
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1189 af 5/8 2020
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9550 af 5/8 2020
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9551 af 5/8 2020
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1177 af 24/7 2020
Fondsferiedage – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1152 af 7/7 2020
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1090 af 30/6 2020
Feriefonde mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1023 af 24/6 2020
Tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. – Institutions- og Uddannelsstøttestyrelsen

Bek. 849 af 4/6 2020
Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag

Bek. 723 af 28/5 2020
Outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 692 af 26/5 2020
Grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 526 af 27/4 2020
Den pædagogiske assistentuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 527 af 27/4 2020
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 535 af 27/4 2020
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9240 af 27/4 2020
Indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 452 af 20/4 2020
Arbejdsgiveres betaling for administrationen af FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 439 af 15/4 2020
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 440 af 15/4 2020
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 245 af 20/3 2020
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 176 af 2/3 2020
Skolesamarbejde i forbindelse med fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 18 af 9/1 2020
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 1619 af 27/12 2019
Erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10225 af 16/12 2019
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10228 af 16/12 2019
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1400 af 13/12 2019
Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2020 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1372 af 12/12 2019
Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1353 af 10/12 2019
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats – Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsen

Bek. 1380 af 10/12 2019
Almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1362 af 9/12 2019
Rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Bek. 1316 af 4/12 2019
Størrelsen pr. 1. januar 2020 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10077 af 28/11 2019
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10078 af 28/11 2019
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10079 af 28/11 2019
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1245 af 27/11 2019
Finansielle rapporter for LD Fonde – Finanstilsynet

Bek. 1169 af 25/11 2019
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1170 af 25/11 2019
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1172 af 25/11 2019
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1104 af 8/11 2019
Opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1087 af 31/10 2019
Måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1072 af 29/10 2019
Feriehindringer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1044 af 11/10 2019
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1014 af 4/10 2019
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1015 af 4/10 2019
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1016 af 4/10 2019
Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1008 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1010 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 860 af 26/8 2019
Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 675 af 2/7 2019
Adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 622 af 18/6 2019
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Institutions- og Uddannelsestøttestyrelsen

Lov 562 af 7/5 2019
Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)

Vejl. 9399 af 6/5 2019
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 518 af 1/5 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 478 af 26/4 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 479 af 26/4 2019
Forberedende grunduddannelse – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 401 af 9/4 2019
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9284 af 27/3 2019
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 191 af 27/2 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 150 af 20/2 2019
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9118 af 4/2 2019
Forskelsbehandlingsloven – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9004 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9005 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1751 af 27/12 2018
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1788 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1789 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1790 af 27/12 2018
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1793 af 27/12 2018
Særskilte moduler – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1795 af 27/12 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1797 af 27/12 2018
Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10087 af 20/12 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10089 af 20/12 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 10078 af 19/12 2018
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1584 af 18/12 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1587 af 18/12 2018
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1588 af 18/12 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1492 af 13/12 2018
Visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 10048 af 12/12 2018
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1634 af 4/12 2018
Bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1381 af 28/11 2018
Krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1182 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9808 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1215 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 1216 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Erhvervsministeriet

Bek. 1173 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1180 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9804 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9816 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9817 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9818 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9820 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1158 af 24/9 2018
Udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1094 af 30/8 2018
Visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisningsministeriet

Bek. 985 af 28/6 2018
Akademiuddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 826 af 21/6 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9432 af 14/6 2018
Deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 289 af 20/4 2018
Revision af de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 255 af 6/4 2018
Behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 199 af 9/3 2018
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringssttyrelsen

Vejl. 10338 af 27/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1710 af 26/12 2017
Dokumentation for anciennitet i en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1712 af 26/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1713 af 26/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 10482 af 11/12 2017
Vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer – Psykolognævnet

Skr. 10205 af 7/12 2017
Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10002 af 27/10 2017
Skrivelse til arbejdsløshedskasserne om retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto, fra og med 2. halvår 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9998 af 23/10 2017
Dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1104 af 27/9 2017
Fribefordring af skoleelever m.fl. – Undervisningsministeriet

Bek. 1074 af 14/9 2017
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 957 af 6/7 2018
Revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 932 af 3/7 2017
Sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9584 af 29/6 2017
Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9533 af 9/6 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9463 af 19/5 2017
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9415 af 1/5 2017
Metode for fastsættelse af faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst til brug for indkomstkravet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 399 af 26/4 2017
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 400 af 26/4 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9080 af 7/2 2017
AMU's tilbud til tosprogede

Bek. 71 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9029 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1488 af 5/12 2016
Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 – Skatteministeriet

Bek. 1389 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1390 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1393 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1414 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1293 af 9/11 2016
A-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 28/10 2016
Offentligt ansattes ytringsfrihed – Justitsministeriet

Bek. 1212 af 28/9 2016
Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Skr. 9846 af 23/8 2016
Fortolkning af ligestillingslovens § 3 a – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 983 af 29/6 2016
Tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 987 af 29/6 2016
Sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 988 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9685 af 29/6 2016
A-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 733 af 16/6 2016
Statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Bek. 570 af 2/6 2016
Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 343 af 8/4 2016
Prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1450 af 4/12 2015
Revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vejl. 11142 af 3/12 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1344 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1313 af 26/11 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1298 af 25/11 2015
Tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1385 af 25/11 2015
Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1279 af 13/11 2015
Ungdomsskoler – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 957 af 19/8 2015
Åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 834 af 3/7 2015
Akademiuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vejl. 9709 af 1/7 2015
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 492 af 21/4 2015
Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1412 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10382 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1238 af 25/11 2014
Afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1240 af 25/11 2014
Forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9648 af 28/8 2014
Skrivelse om at udbetalingsperioderne i maj 2015 og juni 2015 ændres for ydelser der udbetales for 4 henholdsvis 5 uger – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 673 af 23/6 2014
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 659 af 19/6 2014
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 41 af 16/1 2014
Prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser – Undervisningsministeriet

Bek. 1644 af 27/12 2013
Digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1348 af 29/11 2013
Fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1272 af 7/11 2013
Forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger – Forskningsministeriet

Skr. 687 af 30/9 2013
Anmodning om eftergivelse af studiegæld – Skat

Vejl. 9321 af 21/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 723 af 20/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 727 af 12/12 2012
Udlæg - kontanter - SU-midler – Skat

Skr. 9569 af 22/11 2012
Ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9316 af 17/7 2012
Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9314 af 16/7 2012
Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 729 af 29/6 2012
Tvistighedsnævnet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 730 af 29/6 2012
Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) – Undervisningsminsiteriet

Vejl. 9298 af 28/6 2012
Til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9243 af 14/6 2012
Genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9062 af 28/2 2012
Elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1406 af 28/12 2011
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1298 af 15/12 2011
Arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 429 af 10/5 2011
statslig elevstøtte til elever på efterskoler – Undervisningsministeriet

Skr. 9617 af 19/10 2010
Ændring af praksis i ferie-efterlønssager vedrørende fradrag for arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov og kontanthjælp i ferieåret – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1181 af 15/10 2010
Samarbejde om sikkerhed og sundhed – Arbejdstilsynet

Skr. 9568 af 6/10 2010
Forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9569 af 5/10 2010
Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegation af kompetencen til realudligning – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9417 af 8/7 2010
Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling) og ændring af blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 61 af 30/6 2010
Vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9247 af 17/5 2010
Behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 31 af 28/4 2010
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Skr. 9054 af 4/2 2010
Nye regler for dagpenge i EØS-lande – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9028 af 19/1 2010
Elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og direktoratet – Arbejdsdirektoratet

Cirk.skr. 9920 af 19/11 2009
A-kassernes mulighed for at undlade at sanktionere ved udeblivelser, hvis medlemmet ikke er vejledt tilstrækkeligt i indkaldelsesbrevet, eller hvis indkaldelsesbrevet ikke kan fremskaffes – Arbejdsdirektoratet

Bek. 653 af 30/6 2009
Krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 551 af 19/6 2009
Indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk) – Undervisningsministeriet

Cirk.skr. 9631 af 25/5 2009
Afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Bek. 977 af 30/9 2008
Forældede og uhævede feriepenge – Arbejdsdirektoratet

Skr. 673 af 19/8 2008
Modregning i overskydende skat for studiegæld – Skat

Bek. 8 af 10/1 2008
Individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne – Undervisningsministeriet

Bek. 1591 af 13/12 2007
Statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1592 af 13/12 2007
Administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen – Skatteministeriet

Bek. 1120 af 27/9 2007
Bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik – Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bek. 819 af 2/7 2007
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 709 af 21/6 2007
Fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Skatteministeriet

Bek. 340 af 10/4 2007
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 262 af 20/3 2007
Karakterskala og anden bedømmelse – Undervisningsministeriet

Bek. 114 af 1/2 2007
Tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1711 af 20/12 2006
Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 917 af 22/8 2006
Eftergivelse af studiegæld – Skatteministeriet

Skr. 9630 af 28/4 2006
Lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) – Skat

Vejl. 9604 af 1/1 2006
Ferievejledning Januar 2006 – Personalestyrelsen

Bek. 239 af 6/4 2005
Unges arbejde – Arbejdstilsynet

Bek. 406 af 28/5 2004
Tilbagebetaling af opkrævet SP-bidrag for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført SP-pensionsopsparing vedr. 2004 fra ATP til a-kasser, kommuner, Arbejdsformidlingen og Told- og Skattestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 30 af 30/3 2004
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 203 af 24/3 2004
Forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 170 af 22/12 2003
Bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1270 af 22/12 2003
Elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1133 af 15/12 2003
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser – Undervisningsministeriet

Vejl. 143 af 18/12 2002
Bekendtgørelse om kombinationsforsikring – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 57 af 10/5 2001
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser m.fl. – Arbejdsdirektoratet

Bek. 848 af 5/9 2000
Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven – Arbejdsministeriet

Vejl. 18 af 9/2 2000
Indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser - Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Vejl. 53 af 19/5 1999
Samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsministeriet

Bek. 301 af 17/5 1999
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Vejl. 50 af 12/5 1999
Udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Bek. 294 af 12/5 1999
Udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsministeriet

Bek. 1154 af 20/12 1995
Fastsættelse og regulering af omregningssats – Dir. f. Arbejdsløshedsforsikringen

Skr. 15030 af 28/2 1994
Ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 176 af 11/10 1991
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 678 af 9/10 1991
Videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet