Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1770 af 29/12 2017
Arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10333 af 27/12 2017
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10334 af 27/12 2017
Indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10335 af 27/12 2017
Beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10337 af 27/12 2017
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10338 af 27/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1706 af 26/12 2017
Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1707 af 26/12 2017
Beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1708 af 26/12 2017
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1709 af 26/12 2017
Indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1710 af 26/12 2017
Dokumentation for anciennitet i en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1712 af 26/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1713 af 26/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1600 af 19/12 2017
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1483 af 11/12 2017
Rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for første halvår af 2018 – Skatteministeriet

Skr. 10205 af 7/12 2017
Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1382 af 1/12 2017
Fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1344 af 28/11 2017
Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1199 af 9/11 2017
Størrelsen pr. 1. januar 2018 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Skr. 10002 af 27/10 2017
Skrivelse til arbejdsløshedskasserne om retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto, fra og med 2. halvår 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9998 af 23/10 2017
Dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1104 af 27/9 2017
Fribefordring af skoleelever m.fl. – Undervisningsministeriet

Bek. 1074 af 14/9 2017
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 1020 af 30/8 2017
Uhævede feriepenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 932 af 3/7 2017
Sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 935 af 3/7 2017
Visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 895 af 29/6 2017
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9584 af 29/6 2017
Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 808 af 23/6 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 809 af 23/6 2017
Delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Undervisningsministeriet

Bek. 779 af 19/6 2017
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 774 af 14/6 2017
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9533 af 9/6 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9485 af 6/6 2017
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9486 af 6/6 2017
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9487 af 6/6 2017
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 616 af 31/5 2017
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 544 af 24/5 2017
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9463 af 19/5 2017
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 487 af 16/5 2017
Almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9415 af 1/5 2017
Metode for fastsættelse af faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst til brug for indkomstkravet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9398 af 28/4 2017
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9399 af 28/4 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9400 af 28/4 2017
En a-kasses pligt til at vejlede mv. - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9402 af 28/4 2017
Optagelse i og overflytning mellem a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9404 af 28/4 2017
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9414 af 27/4 2017
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 399 af 26/4 2017
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 400 af 26/4 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 401 af 26/4 2017
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 402 af 26/4 2017
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 354 af 7/4 2017
Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog – Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Vejl. 9080 af 7/2 2017
AMU's tilbud til tosprogede

Bek. 71 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9029 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1 af 2/1 2017
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 4 af 2/1 2017
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1776 af 27/12 2016
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1589 af 13/12 2016
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1488 af 5/12 2016
Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 – Skatteministeriet

Bek. 1500 af 2/12 2016
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1389 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1390 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1393 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1414 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1293 af 9/11 2016
A-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1294 af 9/11 2016
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1319 af 9/11 2016
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 28/10 2016
Offentligt ansattes ytringsfrihed – Justitsministeriet

Bek. 1212 af 28/9 2016
Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Bek. 1182 af 26/9 2016
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 9849 af 30/8 2016
Barselsorlov til elever i kombineret ungdomsuddannelse – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Skr. 9846 af 23/8 2016
Fortolkning af ligestillingslovens § 3 a – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1117 af 18/8 2016
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skr. 9717 af 11/7 2016
beregning af frister for klager mv. i arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 983 af 29/6 2016
Tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 986 af 29/6 2016
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 987 af 29/6 2016
Sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 988 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 992 af 29/6 2016
Optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1008 af 29/6 2016
Diplomuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1009 af 29/6 2016
Akademiuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vejl. 9685 af 29/6 2016
A-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 733 af 16/6 2016
Statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 570 af 2/6 2016
Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 596 af 2/6 2016
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9448 af 25/5 2016
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 343 af 8/4 2016
Prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1595 af 14/12 2015
Revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler – Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Bek. 1632 af 14/12 2015
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1493 af 9/12 2015
Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1450 af 4/12 2015
Revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Skr. 11141 af 3/12 2015
Retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af Indkomstregisteret - 2016 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 11142 af 3/12 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1344 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1313 af 26/11 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1385 af 25/11 2015
Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1279 af 13/11 2015
Ungdomsskoler – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1162 af 8/10 2015
Indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10847 af 9/9 2015
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 10245 af 21/8 2015
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 957 af 19/8 2015
Åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 834 af 3/7 2015
Akademiuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vejl. 9709 af 1/7 2015
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 793 af 23/6 2015
Kombineret ungdomsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 698 af 27/5 2015
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 699 af 27/5 2015
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 548 af 24/4 2015
FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 549 af 24/4 2015
Ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 550 af 24/4 2015
Feriepengeinfo – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 492 af 21/4 2015
Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9133 af 9/3 2015
Rejste spørgsmål om a-kassernes undersøgelse af kravet om bopæl og ophold i Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10348 af 19/12 2014
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom fra 5. januar 2015 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1475 af 16/12 2014
Godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisningsministeriet

Vejl. 10379 af 16/12 2014
Supplerende dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1412 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10382 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1238 af 25/11 2014
Afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1240 af 25/11 2014
Forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1192 af 12/11 2014
Forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelser – Undervisningsministeriet

Skr. 9648 af 28/8 2014
Skrivelse om at udbetalingsperioderne i maj 2015 og juni 2015 ændres for ydelser der udbetales for 4 henholdsvis 5 uger – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 837 af 30/6 2014
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisningsministeriet

Bek. 673 af 23/6 2014
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 659 af 19/6 2014
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 335 af 28/3 2014
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 41 af 16/1 2014
Prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser – Undervisningsministeriet

Bek. 1644 af 27/12 2013
Digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1377 af 9/12 2013
Særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. – Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Bek. 1348 af 29/11 2013
Fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1272 af 7/11 2013
Forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger – Forskningsministeriet

Skr. 687 af 30/9 2013
Anmodning om eftergivelse af studiegæld – Skat

Bek. 1004 af 14/8 2013
Refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision – Undervisningsministeriet

Bek. 1002 af 8/8 2013
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9321 af 21/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 723 af 20/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 727 af 12/12 2012
Udlæg - kontanter - SU-midler – Skat

Skr. 9569 af 22/11 2012
Ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 807 af 19/7 2012
Tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) – Børne- og Undervisningsministeriet

Skr. 9316 af 17/7 2012
Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9314 af 16/7 2012
Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 729 af 29/6 2012
Tvistighedsnævnet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 730 af 29/6 2012
Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) – Undervisningsminsiteriet

Vejl. 9298 af 28/6 2012
Til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 633 af 22/6 2012
Beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 50 af 14/6 2012
Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9243 af 14/6 2012
Genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9062 af 28/2 2012
Elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1406 af 28/12 2011
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1298 af 15/12 2011
Arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 51 af 24/6 2011
Ophør med drift af selvstændig virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 678 af 22/6 2011
Ophør med drift af selvstændig virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 429 af 10/5 2011
statslig elevstøtte til elever på efterskoler – Undervisningsministeriet

Skr. 9125 af 2/5 2011
Tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration – Pensionsstyrelsen

Vejl. 28 af 27/4 2011
Beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 29 af 27/4 2011
Retten til dagpenge og efterløn i forbindelse med social pension – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 358 af 27/4 2011
Beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 101 af 14/12 2010
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1421 af 14/12 2010
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1258 af 11/11 2010
Tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisningsministeriet

Skr. 9617 af 19/10 2010
Ændring af praksis i ferie-efterlønssager vedrørende fradrag for arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov og kontanthjælp i ferieåret – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1181 af 15/10 2010
Samarbejde om sikkerhed og sundhed – Arbejdstilsynet

Skr. 9568 af 6/10 2010
Forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9569 af 5/10 2010
Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegation af kompetencen til realudligning – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9417 af 8/7 2010
Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling) og ændring af blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 61 af 30/6 2010
Vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser – Arbejdsdirektoratet

Bek. 835 af 25/6 2010
Statstilskud m.v. til produktionsskoler – Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Skr. 9247 af 17/5 2010
Behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 9245 af 1/5 2010
Til jobcentre om arbejdsløshedsydelser – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 31 af 28/4 2010
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Skr. 9054 af 4/2 2010
Nye regler for dagpenge i EØS-lande – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9028 af 19/1 2010
Elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og direktoratet – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1390 af 10/12 2009
VEU-centre og centerråd – Undervisningsministeriet

Cirk.skr. 9920 af 19/11 2009
A-kassernes mulighed for at undlade at sanktionere ved udeblivelser, hvis medlemmet ikke er vejledt tilstrækkeligt i indkaldelsesbrevet, eller hvis indkaldelsesbrevet ikke kan fremskaffes – Arbejdsdirektoratet

Bek. 695 af 1/7 2009
Standardvedtægt m.v. for produktionsskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 653 af 30/6 2009
Krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 551 af 19/6 2009
Indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk) – Undervisningsministeriet

Cirk.skr. 9631 af 25/5 2009
Afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Bek. 977 af 30/9 2008
Forældede og uhævede feriepenge – Arbejdsdirektoratet

Skr. 673 af 19/8 2008
Modregning i overskydende skat for studiegæld – Skat

Bek. 8 af 10/1 2008
Individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne – Undervisningsministeriet

Bek. 1591 af 13/12 2007
Statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1592 af 13/12 2007
Administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen – Skatteministeriet

Bek. 1120 af 27/9 2007
Bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik – Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bek. 819 af 2/7 2007
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 709 af 21/6 2007
Fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Skatteministeriet

Bek. 340 af 10/4 2007
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 262 af 20/3 2007
Karakterskala og anden bedømmelse – Undervisningsministeriet

Bek. 114 af 1/2 2007
Tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1711 af 20/12 2006
Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 917 af 22/8 2006
Eftergivelse af studiegæld – Skatteministeriet

Vejl. 47 af 15/6 2006
Udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz – Pensionsstyrelsen

Vejl. 276 af 1/5 2006
Lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) – Skat

Vejl. 9604 af 1/1 2006
Ferievejledning Januar 2006 – Personalestyrelsen

Vejl. 116 af 14/12 2005
Bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 1303 af 14/12 2005
Drift af selvstændig virksomhed – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 239 af 6/4 2005
Unges arbejde – Arbejdstilsynet

Bek. 1473 af 14/12 2004
Kommunalt bidrag for produktionsskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 406 af 28/5 2004
Tilbagebetaling af opkrævet SP-bidrag for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført SP-pensionsopsparing vedr. 2004 fra ATP til a-kasser, kommuner, Arbejdsformidlingen og Told- og Skattestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 30 af 30/3 2004
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 203 af 24/3 2004
Forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 170 af 22/12 2003
Bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1270 af 22/12 2003
Elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1133 af 15/12 2003
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser – Undervisningsministeriet

Bek. 638 af 3/7 2003
Tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. - Undervisningsministeriet

Vejl. 143 af 18/12 2002
Bekendtgørelse om kombinationsforsikring – Arbejdsdirektoratet

Pjece af 2/4 2002
Hold da helt ferie - Arbejdsdirektoratet

Bek. 407 af 21/5 2001
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 57 af 10/5 2001
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser m.fl. – Arbejdsdirektoratet

Bek. 44 af 23/1 2001
Deltagerråd ved produktionsskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 848 af 5/9 2000
Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven – Arbejdsministeriet

Vejl. 18 af 9/2 2000
Indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser - Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Vejl. 184 af 9/12 1999
Overskydende timer – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 902 af 9/12 1999
Overskydende timer – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 53 af 19/5 1999
Samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsministeriet

Bek. 301 af 17/5 1999
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Vejl. 50 af 12/5 1999
Udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Bek. 294 af 12/5 1999
Udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsministeriet

Bek. 1154 af 20/12 1995
Fastsættelse og regulering af omregningssats – Dir. f. Arbejdsløshedsforsikringen

Skr. 15030 af 28/2 1994
Ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 176 af 11/10 1991
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 678 af 9/10 1991
Videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet