Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 97 af 29/1 2024
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1665 af 12/12 2023
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1666 af 12/12 2023
Fastsættelse af bidrag for 2024 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1445 af 4/12 2023
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1450 af 4/12 2023
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1261 af 30/10 2023
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1259 af 27/10 2023
Måling af elevers og lærlinges trivsel i erhvervsuddannelser - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9787 af 13/10 2023
Udbetaling af dagpenge og efterløn som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9788 af 13/10 2023
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1233 af 12/10 2023
Udbetaling af dagpenge og efterløn som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1234 af 12/10 2023
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1237 af 12/10 2023
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1208 af 28/9 2023
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1210 af 28/9 2023
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1215 af 28/9 2023
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1217 af 28/9 2023
Tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1218 af 28/9 2023
Digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9750 af 26/9 2023
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9751 af 26/9 2023
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9746 af 25/9 2023
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9747 af 25/9 2023
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9748 af 25/9 2023
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1176 af 20/9 2023
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1177 af 20/9 2023
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1178 af 20/9 2023
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1147 af 5/9 2023
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1148 af 5/9 2023
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1054 af 12/7 2023
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 915 af 23/6 2023
Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 953 af 22/6 2023
Erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 956 af 22/6 2023
De faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som læresteder for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 957 af 22/6 2023
Erhvervsskolers godkendelse af oplæringsvirksomheder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9495 af 21/6 2023
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9497 af 21/6 2023
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 899 af 19/6 2023
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 836 af 19/6 2023
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 760 af 9/6 2023
Feriedagpenge (Feriedagpengebekendtgørelsen) - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9400 af 16/5 2023
Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 506 af 15/5 2023
Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 570 af 15/5 2023
Indeksering af tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgivere i perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9389 af 15/5 2023
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 484 af 12/5 2023
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 476 af 10/5 2023
Krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. – It og Læringsstyrelsen

Vejl. 9260 af 30/3 2023
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter til tilbud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 374 af 29/3 2023
Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 342 af 25/3 2023
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats (SU-gebyrbekendtgørelsen) - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 313 af 21/3 2023
Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 222 af 2/3 2023
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9073 af 7/2 2023
Udbetaling af dagpenge - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9062 af 31/1 2023
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9063 af 31/1 2023
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 107 af 30/1 2023
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 109 af 30/1 2023
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 159 af 30/1 2023
Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 165 af 30/1 2023
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (Brobygningsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1616 af 28/12 2022
Standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1576 af 19/12 2022
Kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v. – Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10414 af 19/12 2022
Kønssammensætning i udvalg, bestyrelser og øverste ledelsesniveauer (ligestillingslovens kapitel 4) – Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1528 af 15/12 2022
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1469 af 1/12 2022
Størrelsen pr. 1. januar 2023 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1474 af 1/12 2022
Arbejdsgiveres betaling for administrationen af FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1510 af 28/11 2022
Farantibidrag, tariffer og kapitaliseringsgrænse i 2023 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1418 af 26/10 2022
Størrelsen pr. 1. januar 2023 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1290 af 16/9 2022
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1125 af 4/7 2022
Karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1100 af 28/6 2022
Prøvesprog ved prøver på børne- og undervisningsområdet for fordrevne fra Ukraine – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 979 af 24/6 2022
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forsningsministeriet

Bek. 1115 af 24/6 2022
Førtidig udbetaling af feriemidler ved en ansøgningsrunde i 2021 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1116 af 24/6 2022
Førtidig udbetaling af feriemidler ved en ansøgningsrunde i 2020 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1123 af 24/6 2022
Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1005 af 23/6 2022
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1006 af 23/6 2022
Akademiuddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 863 af 14/6 2022
Eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 829 af 10/6 2022
Afskæring af klageadgang til ministeren for visse afgørelser truffet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 771 af 31/5 2022
Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 640 af 17/5 2022
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 555 af 27/4 2022
Grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 508 af 26/4 2022
Suspension af godkendelse af hele uddannelser i Rusland og Belarus som berettigende til statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 504 af 22/4 2022
Den pædagogiske assistentuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9339 af 30/3 2022
Orientering om vedtagelse af lov nr. 371 af 28. marts 2022 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9304 af 22/3 2022
AMU's tilbud til tosprogede – Børne- og Undervisningsministeriet

Vejl. 9049 af 6/1 2022
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) FVU-vejledning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 2367 af 10/12 2021
Elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse, erhvervsrettet uddannelse eller forberedende grunduddannelse samt private institutioner for gymnasiale uddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 2308 af 7/12 2021
Branchefællesskaber for arbejdsmiljø – Arbejdstilsynet

Bek. 2295 af 30/11 2021
Fastsættelse af maksimalt garantibidrag og principper for de årlige tariffer i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1958 af 15/10 2021
Tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1925 af 12/10 2021
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9828 af 12/10 2021
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1699 af 19/8 2021
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9627 af 19/8 2021
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9628 af 19/8 2021
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteirngsstyrelsen

Skr. 9589 af 8/7 2021
Ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1383 af 24/6 2021
Dokumentation for anciennitet i en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9481 af 23/6 2021
Indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1328 af 20/6 2021
Realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1206 af 8/6 2021
Midlertidig fravigelse af visse betingelser for at modtage specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 10267 af 3/6 2021
Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1125 af 1/6 2021
Optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1049 af 30/5 2021
Unges arbejde – Arbejdstilsynet

Lov 877 af 12/5 2021
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Bek. 826 af 28/4 2021
Særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 713 af 26/4 2021
Konvertering af pensionstilsagn i Arbejdsmarkedets Tillægspension afgivet før 1. januar 2021 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 659 af 15/4 2021
Revision af de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 443 af 16/3 2021
Egnethedspåbud til autoriserede psykologer – Social- og Ældreministeriet

Skr. 9133 af 5/3 2021
Fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2100 af 18/12 2020
Forberedende grunduddannelse (FGU) for indsatte i fængsler og arresthuse m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1954 af 14/12 2020
Optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1947 af 10/12 2020
Særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1866 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1867 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1869 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1599 af 11/11 2020
Krav til udformning af eux-forløb – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1503 af 19/10 2020
Måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk. 9655 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1390 af 23/9 2020
Delegation af børne- og undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1177 af 24/7 2020
Fondsferiedage – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1090 af 30/6 2020
Feriefonde mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9336 af 12/6 2020
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) (Avu-vejledningen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 849 af 4/6 2020
Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag

Bek. 723 af 28/5 2020
Outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 439 af 15/4 2020
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 440 af 15/4 2020
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 245 af 20/3 2020
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 176 af 2/3 2020
Skolesamarbejde i forbindelse med fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1372 af 12/12 2019
Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1380 af 10/12 2019
Almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1362 af 9/12 2019
Rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Vejl. 10078 af 28/11 2019
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1245 af 27/11 2019
Finansielle rapporter for LD Fonde – Finanstilsynet

Bek. 1104 af 8/11 2019
Opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1072 af 29/10 2019
Feriehindringer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1014 af 4/10 2019
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1008 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 860 af 26/8 2019
Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 675 af 2/7 2019
Adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Lov 562 af 7/5 2019
Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)

Bek. 518 af 1/5 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 478 af 26/4 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 479 af 26/4 2019
Forberedende grunduddannelse – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 401 af 9/4 2019
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9284 af 27/3 2019
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 191 af 27/2 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 150 af 20/2 2019
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9118 af 4/2 2019
Forskelsbehandlingsloven – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9005 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1788 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1789 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1793 af 27/12 2018
Særskilte moduler – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1795 af 27/12 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1797 af 27/12 2018
Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 10078 af 19/12 2018
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10048 af 12/12 2018
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1634 af 4/12 2018
Bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1215 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 1216 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Erhvervsministeriet

Bek. 1183 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9817 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9818 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1158 af 24/9 2018
Udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1094 af 30/8 2018
Visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisningsministeriet

Bek. 826 af 21/6 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9432 af 14/6 2018
Deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 255 af 6/4 2018
Behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 10205 af 7/12 2017
Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10002 af 27/10 2017
Skrivelse til arbejdsløshedskasserne om retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto, fra og med 2. halvår 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9998 af 23/10 2017
Dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1104 af 27/9 2017
Fribefordring af skoleelever m.fl. – Undervisningsministeriet

Bek. 1074 af 14/9 2017
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 932 af 3/7 2017
Sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9533 af 9/6 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9415 af 1/5 2017
Metode for fastsættelse af faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst til brug for indkomstkravet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 400 af 26/4 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 71 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9029 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1488 af 5/12 2016
Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 – Skatteministeriet

Bek. 1389 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1390 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1393 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1414 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1293 af 9/11 2016
A-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 28/10 2016
Offentligt ansattes ytringsfrihed – Justitsministeriet

Bek. 1212 af 28/9 2016
Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Bek. 987 af 29/6 2016
Sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9685 af 29/6 2016
A-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 733 af 16/6 2016
Statens voksenuddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 343 af 8/4 2016
Prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1450 af 4/12 2015
Revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1385 af 25/11 2015
Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1279 af 13/11 2015
Ungdomsskoler – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 957 af 19/8 2015
Åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 834 af 3/7 2015
Akademiuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1412 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10382 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1240 af 25/11 2014
Forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 673 af 23/6 2014
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 659 af 19/6 2014
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser m.v. – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 41 af 16/1 2014
Prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1348 af 29/11 2013
Fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1272 af 7/11 2013
Forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger – Forskningsministeriet

Skr. 687 af 30/9 2013
Anmodning om eftergivelse af studiegæld – Skat

Skr. 727 af 12/12 2012
Udlæg - kontanter - SU-midler – Skat

Skr. 9316 af 17/7 2012
Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9314 af 16/7 2012
Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 729 af 29/6 2012
Tvistighedsnævnet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 730 af 29/6 2012
Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) – Undervisningsminsiteriet

Vejl. 9298 af 28/6 2012
Til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9243 af 14/6 2012
Genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1406 af 28/12 2011
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1298 af 15/12 2011
Arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 429 af 10/5 2011
statslig elevstøtte til elever på efterskoler – Undervisningsministeriet

Skr. 9617 af 19/10 2010
Ændring af praksis i ferie-efterlønssager vedrørende fradrag for arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov og kontanthjælp i ferieåret – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1181 af 15/10 2010
Samarbejde om sikkerhed og sundhed – Arbejdstilsynet

Skr. 9568 af 6/10 2010
Forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9417 af 8/7 2010
Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling) og ændring af blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 61 af 30/6 2010
Vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9247 af 17/5 2010
Behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 31 af 28/4 2010
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Skr. 9054 af 4/2 2010
Nye regler for dagpenge i EØS-lande – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Cirk.skr. 9920 af 19/11 2009
A-kassernes mulighed for at undlade at sanktionere ved udeblivelser, hvis medlemmet ikke er vejledt tilstrækkeligt i indkaldelsesbrevet, eller hvis indkaldelsesbrevet ikke kan fremskaffes – Arbejdsdirektoratet

Bek. 653 af 30/6 2009
Krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 551 af 19/6 2009
Indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk) – Undervisningsministeriet

Cirk.skr. 9631 af 25/5 2009
Afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Skr. 673 af 19/8 2008
Modregning i overskydende skat for studiegæld – Skat

Bek. 1591 af 13/12 2007
Statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1592 af 13/12 2007
Administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen – Skatteministeriet

Bek. 1120 af 27/9 2007
Bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik – Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bek. 709 af 21/6 2007
Fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Skatteministeriet

Bek. 340 af 10/4 2007
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 262 af 20/3 2007
Karakterskala og anden bedømmelse – Undervisningsministeriet

Bek. 114 af 1/2 2007
Tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1711 af 20/12 2006
Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 917 af 22/8 2006
Eftergivelse af studiegæld – Skatteministeriet

Skr. 9630 af 28/4 2006
Lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) – Skat

Vejl. 9604 af 1/1 2006
Ferievejledning Januar 2006 – Personalestyrelsen

Bek. 406 af 28/5 2004
Tilbagebetaling af opkrævet SP-bidrag for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført SP-pensionsopsparing vedr. 2004 fra ATP til a-kasser, kommuner, Arbejdsformidlingen og Told- og Skattestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 30 af 30/3 2004
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 203 af 24/3 2004
Forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1133 af 15/12 2003
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser – Undervisningsministeriet

Bek. 653 af 31/7 1999
SU-ph.d.-stipendium – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 53 af 19/5 1999
Samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsministeriet

Bek. 301 af 17/5 1999
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Bek. 1154 af 20/12 1995
Fastsættelse og regulering af omregningssats – Dir. f. Arbejdsløshedsforsikringen

Skr. 15030 af 28/2 1994
Ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 176 af 11/10 1991
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 678 af 9/10 1991
Videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet