Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9661 af 29/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1398 af 25/9 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1401 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. 9655 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1390 af 23/9 2020
Delegation af børne- og undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1370 af 18/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1389 af 18/9 2020
Førtidig udbetaling af feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9606 af 1/9 2020
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9598 af 31/8 2020
Om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1265 af 28/8 2020
Feriedagpenge (Feriedagpengebekendtgørelsen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1262 af 27/8 2020
Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1188 af 5/8 2020
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1189 af 5/8 2020
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9550 af 5/8 2020
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9551 af 5/8 2020
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1177 af 24/7 2020
Fondsferiedage – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1152 af 7/7 2020
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1112 af 1/7 2020
Måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1090 af 30/6 2020
Feriefonde mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1023 af 24/6 2020
Tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. – Institutions- og Uddannelsstøttestyrelsen

Bek. 849 af 4/6 2020
Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag

Bek. 723 af 28/5 2020
Outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 692 af 26/5 2020
Grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 608 af 12/5 2020
Udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19 – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 544 af 28/4 2020
Udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19 – Uddannelses- og Forsningsministeriet

Bek. 526 af 27/4 2020
Den pædagogiske assistentuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 527 af 27/4 2020
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 535 af 27/4 2020
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9240 af 27/4 2020
Indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 452 af 20/4 2020
Arbejdsgiveres betaling for administrationen af FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 439 af 15/4 2020
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 440 af 15/4 2020
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 245 af 20/3 2020
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 176 af 2/3 2020
Skolesamarbejde i forbindelse med fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 18 af 9/1 2020
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen