Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1751 af 27/12 2018
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1788 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1789 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1790 af 27/12 2018
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1793 af 27/12 2018
Særskilte moduler – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1795 af 27/12 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1797 af 27/12 2018
Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10087 af 20/12 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10089 af 20/12 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 10078 af 19/12 2018
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1584 af 18/12 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1587 af 18/12 2018
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1588 af 18/12 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1492 af 13/12 2018
Visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1483 af 12/12 2018
Kompetenceforholdet mellem bestyrelsen for en institution for forberedende grunduddannelse og en produktionsskole ved visse økonomiske dispositioner – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 10048 af 12/12 2018
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1634 af 4/12 2018
Bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1381 af 28/11 2018
Krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1182 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9808 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1215 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 1216 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Erhvervsministeriet

Bek. 1173 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1180 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9804 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9816 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9817 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9818 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9820 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1158 af 24/9 2018
Udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1094 af 30/8 2018
Visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisningsministeriet

Bek. 985 af 28/6 2018
Akademiuddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 826 af 21/6 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9432 af 14/6 2018
Deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 289 af 20/4 2018
Revision af de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 255 af 6/4 2018
Behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 199 af 9/3 2018
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringssttyrelsen