Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Love

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Arbejdsløshedsforsikringslov
(Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.)

Arbejdsmarkedsuddannelseslov
(Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.)

ATP-lov
(Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v.)

Avu-lov
(Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven))

Dyrtidsfondslov
(Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond)

Erhvervsuddannelseslov
(Lov om erhvervsuddannelser)

Evalueringsintitutlov
(Lov om Danmarks Evalueringsinstitut)

Ferieforvaltningslov
(Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler)

Ferielov
(Lov om ferie)

Forebyggelsesfondslov
(Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)

Forskelsbehandlingslov
(Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.)

Fraværslov
(Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager)

Funktionærlov
Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Garantifondslov
(Lov om Lønmodtagernes Garantifond)

Grunduddannelsesinstitutlov
(Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse)

Grunduddannelseslov
(Lov om forberedende grunduddannelse)

Handicapkompensationslov
(Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.)

Kommunal ungeindsatslov
(Lov om kommunal indsats for unge under 25 år)

Ligebehandlingslov
(Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.)

Ligebehandlingsnævnslov
(Lov om Ligebehandlingsnævnet)

Ligestillingslov
(Lov om ligestilling af kvinder og mænd)

Professionshøjskolelov
(Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser)

Psykologlov
(Lov om psykologer m.v.)

Specialpædagogiskstøttelov
(Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser)

Specialundervisningslov
(Lov om specialundervisning for voksne)

Studielånslov
(Lov om statsgaranterede studielån)

SU-ankenævnslov
(Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger)

SU-lov
(Lov om statens uddannelsesstøtte)

Uddannelsesmiljølov
(Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø)

Uddannelsesudgiftslov
(Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.)

Ungdomsskolelov
(Lov om ungdomsskoler)

Videreuddannelseslov
(Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne)

Voksen- og efteruddannelseslov
(Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse)

Voksen- og ordblindeundervisningslov
(Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne)

Voksenuddannelsesstøttelov
(Lov om statens voksenuddannelsesstøtte)

Åben uddannelse – lov
(Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.)