Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

DA 10/11 2019
Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse
Beskæftigelsesministeriet 8/11 2019
Pulje på 10 mio. kr. skal forebygge langtidsledighed blandt seniorer
Børnerådet 7/11 2019
Månedsnyt fra Børnerådet november 2019
Børne- og Undervisningsministeriet 7/11 2019
Alt for mange unge uden job eller uddannelse
Beskæftigelsesministeriet 6/11 2019
Regeringen fremsætter lovforslag om midlertidigt børnetilskud
Børne- og Undervisningsministeriet 5/11 2019
Børne- og undervisningsministeren: Danmark skal være med helt fremme med at hjælpe børn med talblindhed
Beskæftigelsesministeriet 4/11 2019
Millionpulje skal hjælpe mennesker med psykiske handicap i job
Beskæftigelsesministeriet 31/10 2019
Aftale: Over 100 millioner kroner til opkvalificering
Beskæftigelsesministeriet 31/10 2019
Mere meningsfuld indsats for borgere i ressourceforløb
Beskæftigelsesministeriet 31/10 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for september 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet 31/10 2019
Ny undersøgelse om kommunernes arbejde med integration
Ankestyrelsen 29/10 2019
Nyhedsbrev oktober 2019
Børne- og Undervisningsministeriet 28/10 2019
Børne- og undervisningsministeren: For mange børn går rundt med problemer, som ikke bliver opdaget
Udlændinge- og Integrationsministeriet 24/10 2019
Minister med opfordring til indvandrere og efterkommere: Deltag i foreningslivet
Beskæftigelsesministeriet 21/10 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for august 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/10 2019
Opdateret analyse: Kommunernes evne til at dygtiggøre ikke-vestlige folkeskoleelever
Ligebehandlingsnævnet 15/10 2019
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet 11/10 2019
Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’
Udlændinge- og Integrationsministeriet 11/10 2019
Mulighed for genoptagelse af sager om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab på baggrund af en dom fra EU-Domstolen
VIVE 11/10 2019
Den Regionale Uddannelsespulje
VIVE 10/10 2019
Bekæmp hjemløshed ved at overskride sektorskel
Ombudsmanden 9/10 2019
Børn bør partshøres i børnehøjde
Børne- og Undervisningsministeriet 9/10 2019
Børne- og Undervisningsministeriet klar med rådgivningsforløb og vejledning om obligatorisk læringstilbud
Børne- og Undervisningsministeriet 6/10 2019
Regeringen tager fire første skridt mod en styrket ordblindeindsats
Rockwoolfonden 6/10 2019
Flere unge med dansk oprindelse er udsatte
Udlændinge- og Integrationsministeriet 5/10 2019
Færre puljer og projekter i integrationsindsatsen
Børnerådet 4/10 2019
Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2019
Socialstyrelsen 3/10 2019
VISO tilbyder rådgivning om sagsbehandling
Socialstyrelsen 3/10 2019
Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter
VIVE 3/10 2019
Den kommunale økonomiaftale for 2020 er rig på floskler og fattig på penge
Ankestyrelsen 2/10 2019
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 2019
Socialstyrelsen 2/10 2019
Få støtte til at udvikle den sociale stofmisbrugsbehandling
Socialstyrelsen 2/10 2019
Tre indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Socialstyrelsen 2/10 2019
Temadag: Sådan kan I arbejde med tryghed og trivsel på botilbud
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/10 2019
Netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Beskæftigelsesministeriet 30/9 2019
Udspil: 100 millioner kroner skal investeres i ufaglærte
Beskæftigelsesministeriet 30/9 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for august 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/9 2019
Udlændingestyrelsen fastsætter kommunekvoter for 2020
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/9 2019
Udbud: Evaluering af danskuddannelsesreformen fra 2017
VIVE juni 2019-september 2019
Litteraturgennemgang af forebyggende hjemmebesøg til ældre
Cabi Nyt september 2019
Forenkling af beskæftigelsesindsatsen varsler ny kultur i jobcentrene
Cabi Nyt september 2019
Ny guide til gode beskrivelser af virksomhedspraktik
Cabi Nyt september 2019
Jobcentrene er bedre end deres rygte, mener virksomhederne
Socialstyrelsen 27/9 2019
Få hjælp til at udvikle jeres socialpsykiatriske tilbud
Socialstyrelsen 27/9 2019
Få hjælp til at udvikle jeres socialpsykiatriske tilbud
VIVE 27/9 2019
Sociale mursten: En forskningskortlægning af fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/9 2019
Kritik af sagsbehandlingstiden i afgørelser om revurdering af melde- og opholdspligt
Ombudsmanden 26/9 2019
Udlændinge har ikke fået revurderet opholdspligt og meldepligt
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/9 2019
Antallet af asylansøgere fortsat lavt
Socialstyrelsen 25/9 2019
Her går jobfokus og social støtte hånd i hånd
Socialstyrelsen 25/9 2019
Hjælp til unge med spiseforstyrrelser og selvskade
Socialstyrelsen 25/9 2019
Inspirationsdag: Flere kan få mere gavn af teknologi
VIVE 25/9 2019
Kriminaliteten falder blandt børn i udsatte boligområder
VIVE 25/9 2019
Bolig og social støtte til hjemløse unge skal gå hånd i hånd
Socialstyrelsen 24/9 2019
Udbud: VISO-ydelser på børn-, unge- og specialundervisningsområdet
VIVE 24/9 2019
VIVEs kommunetal 2019.5: Flere småbørn og ældre vil presse især yderkommuners økonomi
Beskæftigelsesministeriet 23/9 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 2019
Socialstyrelsen 19/9 2019
Pulje: Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge
Udlændinge- og Integrationsministeriet 18/9 2019
Vejledning til kommunale handlings- og beredskabsplaner
Socialstyrelsen 18/9 2019
Ny inspiration til dig, der arbejder med unge voksne med autisme
Socialstyrelsen 18/9 2019
Pulje: Screening og tidlige familierettede indsatser
Socialstyrelsen 18/9 2019
Konference: Virksomme indsatser
DA 17/9 2019
Få er permanent begrænsede af smerter i arbejdet
Socialstyrelsen 17/9 2019
Temadag om helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling
Ombudsmanden 16/9 2019
Status i sag om adskillelse af unge asylpar
Socialstyrelsen 16/9 2019
Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde
VIVE 16/9 2019
Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område
VIVE 16/9 2019
Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
VIVE 13/9 2019
Ledige og sygemeldtes progression mod job og uddannelse i Københavns Kommune
Beskæftigelsesministeriet 12/9 2019
Regeringen vil indføre ret til tidlig pension i denne valgperiode
Ligebehandlingsnævnet 12/9 2019
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2019
Socialstyrelsen 12/9 2019
Pulje: Styrket familiebehandling i udsatte familier
Socialstyrelsen 12/9 2019
Pulje: Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt
Socialstyrelsen 12/9 2019
Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM
VIVE 12/9 2019
Evaluering af Egmont Fondens program Mod på Livet
Socialstyrelsen 11/9 2019
Evaluering af initiativ om udsatte børns faglighed
Socialstyrelsen 11/9 2019
Temamøde: Styrk samarbejdskæden i opsporingen af mistrivsel hos små børn
Socialstyrelsen 11/9 2019
Kommende udbud: Vedligehold og videreudvikling af fagsystem
VIVE september 2019
Gåhjemmøde i Aarhus: Økonomistyring af det specialiserede voksenområde
VIVE maj 2019-januar 2020
VIVE analyserer kommuners omstilling til tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge
VIVE maj 2019-december 2020
Hvad betyder et synstab for ældres livskvalitet?
VIVE april 2019-december 2023
VIVE skal evaluere indsats for sårbare unge uden job og uddannelse
VIVE juni 2019-oktober 2019
VIVE undersøger kvalitet i undervisningen, arbejdsmiljø og professionel kapital på ungdomsskoler og sprogcentre
VIVE juli 2019-september 2019
Hvordan udvikler udgiftsbehovet på beskæftigelsesområdet sig i Lolland Kommune?
VIVE september 2019-august 2022
Public service performance and political trust
Socialstyrelsen 10/9 2019
Styrk inddragelse af børn og unge i egen sag
VIVE 10/9 2019
Kognitiv terapi og mindfulness kan hjælpe unge voksne med autisme ud af social isolation
VIVE 9/9 2019
Stagnation i antallet af hjemløse borgere
Socialstyrelsen 6/9 2019
Vold i nære relationer – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 6/9 2019
Pulje: Udvikling af et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge
Socialstyrelsen 6/9 2019
Pulje: Udvikling af et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge
Udlændinge- og Integrationsministeriet 5/9 2019
SIRI lancerer nyhedsbrevet Integrationsnyt
Ombudsmanden 4/9 2019
Hurtigere svar i sager om bevarelse af dansk statsborgerskab
Beskæftigelsesministeriet 3/9 2019
Politisk aftale: Fattige familier får midlertidigt tilskud
VIVE 3/9 2019
Kurser i SØM: Udform analyser og beslutningsoplæg med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
VIVE 2/9 2019
Temamøder om, hvordan vi bedst hjælper unge voksne med autisme ud af social isolation
VIVE august 2019-december 2019
VIVE undersøger normeringer på danske plejecentre
Beskæftigelsesministeriet 30/8 2019
Analyse: Færre forgæves rekrutteringer
Ankestyrelsen 30/8 2019
Nyhedsbrev august 2019
VIVE august 2019-november 2019
Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi
VIVE juni 2019-juni 2020
VIVE Campbell undersøger, hvad normering og gruppestørrelse betyder for kvaliteten i dagtilbud
Beskæftigelsesministeriet 29/8 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for juli 2019
DA 29/8 2019
Hver anden kontanthjælpsmodtager er reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet
VIVE 29/8 2019
Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren
Socialstyrelsen 28/8 2019
Styrk opsporingen af mistrivsel hos småbørn
Socialstyrelsen 27/8 2019
Nyt rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan
Socialstyrelsen 27/8 2019
Den anbefalede indsats til børn og unge med tidligt konstateret høretab
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/8 2019
Vurdering af EU-dom om tilknytningskrav
Rockwoolfonden 26/8 2019
Børns udvikling af sproglige færdigheder har social slagside
Ombudsmanden 26/8 2019
Ombudsmand: Indsatte, der er udelukket fra fællesskab, bør beskyttes bedre mod psykiske skader
DA 26/8 2019
Langt de fleste beskæftigede oplever ikke deres job som fysisk hårdt
VIVE 23/8 2019
Udsatte danskere drømmer først og fremmest om meningsfuld beskæftigelse
Socialstyrelsen 23/8 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden MOVE
Socialstyrelsen 22/8 2019
Konference: Dagtilbud af høj kvalitet
Socialstyrelsen 22/8 2019
Få rådgivning om børn med skolevægring
Socialstyrelsen 22/8 2019
Konference: Investering i efterværn
Socialstyrelsen 22/8 2019
Den anbefalede indsats til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese
Socialstyrelsen 22/8 2019
Udbud: Supplerende kontrakter på udvalgte VISO-områder
Socialstyrelsen 22/8 2019
Det nye emu dagtilbud er gået i luften
Momentum 20/8 2019
Voldsom vækst i efterspørgslen på bostøtte og botilbud
Ombudsmanden 20/8 2019
Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud
VIVE 20/8 2019
Intimacy among relative strangers: Practices of touch and bodily care in new foster care relationships
VIVE 17/8 2019
Mistrivsel kan allerede ved skolestart trække lange spor
Socialstyrelsen 16/8 2019
Nyt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi udpeget
Socialstyrelsen 16/8 2019
Nye uddannelsesforløb i KEEP
Socialstyrelsen 15/8 2019
FIT-konference: Fra begejstring til forankring
Socialstyrelsen 15/8 2019
Seminar om CTI-metoden
Socialstyrelsen 14/8 2019
Neurodagen 2019 - hjernen i et socialt perspektiv