Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Ombudsmanden 16/9 2019
Status i sag om adskillelse af unge asylpar
Beskæftigelsesministeriet 12/9 2019
Regeringen vil indføre ret til tidlig pension i denne valgperiode
VIVE september 2019
Gåhjemmøde i Aarhus: Økonomistyring af det specialiserede voksenområde
VIVE maj 2019-januar 2020
VIVE analyserer kommuners omstilling til tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge
VIVE maj 2019-december 2020
Hvad betyder et synstab for ældres livskvalitet?
VIVE april 2019-december 2023
VIVE skal evaluere indsats for sårbare unge uden job og uddannelse
VIVE juni 2019-oktober 2019
VIVE undersøger kvalitet i undervisningen, arbejdsmiljø og professionel kapital på ungdomsskoler og sprogcentre
VIVE juli 2019-september 2019
Hvordan udvikler udgiftsbehovet på beskæftigelsesområdet sig i Lolland Kommune?
VIVE september 2019-august 2022
Public service performance and political trust
Udlændinge- og Integrationsministeriet 5/9 2019
SIRI lancerer nyhedsbrevet Integrationsnyt
Ombudsmanden 4/9 2019
Hurtigere svar i sager om bevarelse af dansk statsborgerskab
Beskæftigelsesministeriet 3/9 2019
Politisk aftale: Fattige familier får midlertidigt tilskud
VIVE 3/9 2019
Kurser i SØM: Udform analyser og beslutningsoplæg med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
VIVE 2/9 2019
Temamøder om, hvordan vi bedst hjælper unge voksne med autisme ud af social isolation
Beskæftigelsesministeriet 30/8 2019
Analyse: Færre forgæves rekrutteringer
Ankestyrelsen 30/8 2019
Nyhedsbrev august 2019
Beskæftigelsesministeriet 29/8 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for juli 2019
DA 29/8 2019
Hver anden kontanthjælpsmodtager er reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet
VIVE 29/8 2019
Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren
Socialstyrelsen 28/8 2019
Styrk opsporingen af mistrivsel hos småbørn
Socialstyrelsen 27/8 2019
Nyt rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan
Socialstyrelsen 27/8 2019
Den anbefalede indsats til børn og unge med tidligt konstateret høretab
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/8 2019
Vurdering af EU-dom om tilknytningskrav
Rockwoolfonden 26/8 2019
Børns udvikling af sproglige færdigheder har social slagside
Ombudsmanden 26/8 2019
Ombudsmand: Indsatte, der er udelukket fra fællesskab, bør beskyttes bedre mod psykiske skader
DA 26/8 2019
Langt de fleste beskæftigede oplever ikke deres job som fysisk hårdt
VIVE 23/8 2019
Udsatte danskere drømmer først og fremmest om meningsfuld beskæftigelse
Socialstyrelsen 23/8 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden MOVE
Socialstyrelsen 22/8 2019
Konference: Dagtilbud af høj kvalitet
Socialstyrelsen 22/8 2019
Få rådgivning om børn med skolevægring
Socialstyrelsen 22/8 2019
Konference: Investering i efterværn
Socialstyrelsen 22/8 2019
Den anbefalede indsats til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese
Socialstyrelsen 22/8 2019
Udbud: Supplerende kontrakter på udvalgte VISO-områder
Socialstyrelsen 22/8 2019
Det nye emu dagtilbud er gået i luften
Momentum 20/8 2019
Voldsom vækst i efterspørgslen på bostøtte og botilbud
Ombudsmanden 20/8 2019
Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud
VIVE 17/8 2019
Mistrivsel kan allerede ved skolestart trække lange spor
Socialstyrelsen 16/8 2019
Nyt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi udpeget
Socialstyrelsen 16/8 2019
Nye uddannelsesforløb i KEEP
Socialstyrelsen 15/8 2019
FIT-konference: Fra begejstring til forankring
Socialstyrelsen 15/8 2019
Seminar om CTI-metoden
Socialstyrelsen 14/8 2019
Neurodagen 2019 - hjernen i et socialt perspektiv
VIVE 13/8 2019
Trivselsudfordringer ved skolestart
Socialstyrelsen 13/8 2019
Informationsmøder: Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
Socialstyrelsen 13/8 2019
Frivillighedskonference 2019: Det gode samarbejde
Socialstyrelsen 13/8 2019
Styrk jeres opsporing af overgreb mod børn
Socialstyrelsen 8/8 2019
CTI-metoden hjælper voldsudsatte kvinder til et nyt liv
Ligebehandlingsnævnet 7/8 2019
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2019
Cabi Nyt juli 2019
Hver femte finder job gennem jobcentret
Cabi Nyt Juli 2019
Nyt projekt skal få det sociale frikort ud til flere
Cabi Nyt Juli 2019
Ekspert i sygefravær: ”Vi skal blive ved med at lære af hinanden”
Cabi Nyt Juli 2019
Flere flygtninge kommer i arbejde
Cabi Web 24/7 2019
Sådan kommer din virksomhed i gang med Verdensmålene
Cabi Nyt Juli 2019
Virksomheder slår stadig flere småjob op
Cabi Nyt Juli 2019
Lokale virksomheder og kommuner står sammen om den sociale jobindsats
VIVE april 2019-oktober 2019
Er kvindefag stadig lavtlønsfag?
VIVE maj 2019-november 2019
Udsatte borgeres oplevelse med Jobcenter København
VIVE april 2019-december 2022
Målrettet støtte til forældre med anbragte børn
Ankestyrelsen 17/7 2019
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 2019
Rockwool Fonden 14/7 2019
Danskerne fik færre børn efter finanskrisen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/7 2019
Udbud: Formidling af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Beskæftigelsesministeriet 9/7 2019
Forhandlinger om nyt midlertidigt børnetilskud sparkes i gang
Udlændinge- og Integrationsministeriet 5/7 2019
Omkring halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 6. juni 2019
Socialstyrelsen 5/7 2019
Pulje: Modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger
Socialstyrelsen 4/7 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning
Socialstyrelsen 4/7 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden Critical Time Intervention
VIVE 4/7 2019
Effekten af familiebehandling i Danmark
Socialstyrelsen 3/7 2019
Kommunerne: Her er vores største udfordringer på børne- og ungeområdet
Socialstyrelsen 3/7 2019
Pulje: Recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning
Socialstyrelsen 3/7 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden Åben Dialog
VIVE 3/7 2019
Flere ældre har flyttedrømme sent i livet
Socialstyrelsen 2/7 2019
Sådan kan man hjælpe børn og unge fra familier med misbrug
Socialstyrelsen 2/7 2019
Tidlig opsporing – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 2/7 2019
Få implementeringsstøtte og uddannelse i metoden Stepping Stones
Socialstyrelsen 2/7 2019
VISO vil udbyde supplerende kontrakter på dele af voksenområdet
VIVE 2/7 2019
Mange kommuner sprænger budgettet for udsatte grupper igen og igen
Ombudsmanden 1/7 2019
Der er fokus på asylbørns tarv
VIVE 1/7 2019
Her er kommunernes største udfordringer på børne- og ungeområdet
Beskæftigelsesministeriet 28/6 2019
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 2019
Socialstyrelsen 28/6 2019
Konference: SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
VIVE 28/6 2019
Decentrale træningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune
Socialstyrelsen 27/6 2019
Pulje: SærligSoc
Socialstyrelsen 27/6 2019
Temadage: Udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
Socialstyrelsen 27/6 2019
Bliv superbruger af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Socialstyrelsen 27/6 2019
Botilbud og forvaltninger kan igen søge om hjælp til voldsforebyggelse
Socialstyrelsen 26/6 2019
Pulje: Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse
VIVE 26/6 2019
Stor variation i børnefamiliers læringsmiljø overrasker positivt
KL 25/6 2019
KL's Ældrekonference 2019
VIVE marts 2019-maj 2020
Undersøgelse af kulturindsats i børnehaver og skoler
KL 24/6 2019
Kerteminde og Kalundborg har vendt væksten fra minus til plus
DA 24/6 2019
De fleste deltidsansatte ønsker ikke fuldtid
VIVE 24/6 2019
Årskonference i Dansk Evalueringsselskab
Ombudsmanden 20/6 2019
Kritisk Facebook-opslag lå inden for rammerne af kommunalt ansats ytringsfrihed
Rockwool Fonden 20/6 2019
Ingen overophedning i sigte trods høj beskæftigelse
Rockwool Fonden 19/6 2019
Mors mentale helbred har konsekvenser for unge
VIVE 19/6 2019
Børn af kortuddannede tænker ikke i lange uddannelser
Socialstyrelsen 19/6 2019
Pulje: Midlertidige nødovernatningstilbud for vinteren 2019/20
Ankestyrelsen 18/6 2019
Nyhedsbrev juni 2019
Ankestyrelsen 18/6 2019
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2019
VIVE 18/6 2019
En bolig med intensiv bostøtte er den bedste hjælp til hjemløse