Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Udlændinge- og Integrationsministeriet 6/7 2018
Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen
Ombudsmanden 6/7 2018
Problemer med SKATs inddrivelse har ført til manglende udbetaling af børnebidrag
Ombudsmanden 5/7 2018
15-årig dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune
Ombudsmanden 4/7 2018
Ombudsmanden anbefaler tiltag for at styrke frihedsberøvede unges retssikkerhed
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/7 2018
Nye statsborgerskabsregler er nu offentliggjort
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/7 2018
Invitation til netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Beskæftigelsesministeriet 3/7 2018
Færre anmeldte alvorlige arbejdsulykker i 2017
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/7 2018
Markant flere flygtninge er kommet i beskæftigelse med hjælp fra virksomhedspartnerskab
Børnerådet 2/7 2018
Månedsnyt fra Børnerådet juli 2018
Ankestyrelsen 29/6 2018
Ankestyrelsen behandler nogle sager om sygedagpenge på ny
Udlændinge- og Integrationsministeriet 29/6 2018
Regeringen indgår aftale om strammere betingelser for at blive dansk statsborger
Justitsministeriet 29/6 2018
Ny aftale reformerer indsatsen mod ungdomskriminalitet
Beskæftigelsesministeriet 29/6 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for maj 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/6 2018
Fire mentorprojekter skal få flere indvandrerkvinder i arbejde
Beskæftigelsesministeriet 27/6 2018
Ny undersøgelse: 225-timersreglen godt på vej men plads til forbedring
Beskæftigelsesministeriet 27/6 2018
23.600 færre i kontanthjælpssystemet på knap to år
Ankestyrelsen 26/6 2018
Nyhedsbrev juni 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/6 2018
Lidt mere end halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 6. juni 2018
Beskæftigelsesministeriet 21/6 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 2018
Ombudsmanden 20/6 2018
Offentligt ansatte på Bornholm fik ikke begrænset deres ytringsfrihed
Udlændinge- og Integrationsministeriet 18/6 2018
Antallet af asylansøgere fortsat lavt
Ombudsmanden 15/6 2018
Beboeres sikkerhed på socialpsykiatriske botilbud bør forbedres
VIVE 14/6 2018
Nu kan vi beregne økonomiske effekter af sociale indsatser
Dansk Socialrådgiverforening 14/6 2018
Hver anden i ressourceforløb har brug for en social indsats – men kun hver femte får det
VIVE 13/6 2018
Mestringsindsatser hjælper forældre til børn med handicap
VIVE 13/6 2018
Frivillige sociale foreninger får god støtte – men det kan blive endnu bedre
Ligebehandlingsnævnet 12/6 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2018
Justitsministeriet 12/6 2018
Unge kriminelle begår mere kriminalitet i 2017
Udlændinge- og Integrationsministeriet 12/6 2018
Udbud: Konsulentbistand til initiativet ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører”
Ligebehandlingsnævnet 11/6 2018
Ny lov om forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet
VIVE 11/6 2018
Videosamtaler i ældreplejen giver nye udfordringer til medarbejderne
VIVE 11/6 2018
Hvor ligger kompleksiteten i den kommunale sygepleje?
VIVE 8/6 2018
Syv ud af ti plejebørn modtager støtte
Ankestyrelsen 8/6 2018
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 8/6 2018
1.500 flygtninge har indgået IGU-aftale
Rockwool Fonden 8/6 2018
Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning
Socialstyrelsen 8/6 2018
Pulje: Midlertidige overnatningstilbud for vinteren 2018/2019
Socialstyrelsen 7/6 2018
Evaluering af partnerskab om en tidlig indsats for udsatte børn og unge
Socialstyrelsen 7/6 2018
Håndbog om domfældte med udviklingshæmning – ny samlet udgave
Socialstyrelsen 7/6 2018
Pulje: Frivillige organisationers uddeling af julehjælp
VIVE 6/6 2018
Potentiale for at investere i indsatser for socialt udsatte
Børnerådet 6/6 2018
Månedsnyt fra Børnerådet juni 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/6 2018
Indfødsretsprøven 6. juni 2018
Ankestyrelsen 1/6 2018
Ankestyrelsen anker ikke dom
Ombudsmanden 1/6 2018
Konkrete tiltag skal forebygge selvmord i udlændingecenter
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/6 2018
78 mio. kr. til kommunale integrationsambassadører
Socialstyrelsen 31/5 2018
Frivillighed 2018: Relationer og engagement i lokale fællesskaber
Beskæftigelsesministeriet 31/5 2018
Regeringen nedsætter en tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv
Beskæftigelsesministeriet 31/5 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for april 2018
Ombudsmanden 31/5 2018
Ombudsmanden rejser sag om unge mindreåriges fællesskab med voksne i Kriminalforsorgens institutioner
Ligebehandlingsnævnet 31/5 2018
Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2017
Dansk Socialrådgiverforening 31/5 2018
Hver tredje af regeringens nye ‘jobparate’ kan ikke arbejde 225 timer
Børnerådet 30/5 2018
Samfundet nedbryder børn og unge med præstationspres og drukner dem i mistrivsel
Beskæftigelsesministeriet 30/5 2018
Ny direktør til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Socialstyrelsen 29/5 2018
Peerstøtte – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 29/5 2018
Styrk faglighed og perspektiv på børne- og ungeområdet med en diplomuddannelse
Ombudsmanden 29/5 2018
Ombudsmanden fastholder vurdering af forholdene for personer på tålt ophold
Beskæftigelsesministeriet 29/5 2018
Nyt udspil skal sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder
VIVE 29/5 2018
SMS og video giver bedre kontakt til anbragte børn og unge
VIVE 28/5 2018
Sådan kan vi forbedre børns overgang fra en institution til en anden
VIVE 28/5 2018
Få bedre styr på udgifterne til specialundervisning
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/5 2018
Ny håndbog om håndtering af æresrelaterede konflikter
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/5 2018
Nye sikkerhedskonsulenter skal bekæmpe æresrelaterede konflikter og social kontrol
Agenda 28/5 2018
Hver tredje ledige på kontanthjælp står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet
VIVE 27/5 2018
Hjælpsomme og nærværende forældre er godt for unges trivsel
Beskæftigelsesministeriet 24/5 2018
Bredt flertal præciserer regler om førtidspension
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/5 2018
Antallet af asylansøgere i Danmark forbliver lavt
Beskæftigelsesministeriet 23/5 2018
Arbejdsgruppe om asbest klar med 20 nye anbefalinger
Beskæftigelsesministeriet 22/5 2018
Næsten 40.000 langtidsledige er blevet belønnet for at komme i arbejde
Beskæftigelsesministeriet 22/5 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for marts 2018
Socialstyrelsen 17/5 2018
Bostøttemetode viser gode resultater for mennesker med psykiske vanskeligheder
VIVE 17/5 2018
Bedre trivsel med CTI-bostøtteindsats til mennesker med psykiske lidelser
VIVE 17/5 2018
Psykisk mistrivsel blandt anbragte unge er dobbelt så udbredt som blandt unge generelt
Socialstyrelsen 16/5 2018
Temadag: Sociale akuttilbud – effektiv hjælp til borgere i akut krise
Socialstyrelsen 16/5 2018
Netværksmøde om multiple funktionsnedsættelser
Beskæftigelsesministeriet 16/5 2018
Kampagne: Flere ledige skal have et uddannelsesløft
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/5 2018
Regeringen vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger
Socialstyrelsen 14/5 2018
Unge med alvorlige kriminalitetsproblemer har udbytte af metoden ’En vej ind’
VIVE 14/5 2018
3 typer af kompleksitet i den kommunale sygepleje
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/5 2018
Flygtninge strømmer ind på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet 11/5 2018
Delaftale i ghettoplan: Forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp
Udlændinge- og Integrationsministeriet 9/5 2018
Kontant støtte for hjemrejse til Iran
Rockwool Fonden 9/5 2018
Forældres tid på kontanthjælp sænker børns uddannelsesaktivitet
Ankestyrelsen maj 2018
Nyhedsbrev maj 2018
Socialstyrelsen 8/5 2018
Informationsmøde: Sociale indsatser i dagtilbud
Socialstyrelsen 8/5 2018
Pulje: Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge
Socialstyrelsen 8/5 2018
Ny udgave af håndbogen om hjemmetræning
Børnerådet 8/5 2018
Månedsnyt fra Børnerådet maj 2018
Socialstyrelsen 4/5 2018
Pulje: Social investeringspulje på hjemløseområdet
Socialstyrelsen 4/5 2018
Pulje: Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge
Ligebehandlingsnævnet 3/5 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2018
VIVE 2/5 2018
Teledialog: En vej til bedre dialog mellem anbragte børn og deres sagsbehandlere
Socialstyrelsen 2/5 2018
Inspirationsmøde om en model for forældrekursus og -netværk
Socialstyrelsen 1/5 2018
Pulje: Netværk til anbragte børn og plejefamilier
Socialstyrelsen 1/5 2018
Vær med til at udvikle sprogvurderingsmateriale til 2-årige
VIVE 1/5 2018
Frikommuners forsøg med tilkøb i hjemmeplejen
VIVE 30/4 2018
Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/4 2018
Lige så få flygtninge forventes i 2019 som i 2018
Beskæftigelsesministeriet 26/4 2018
Fra 1. juli kan du få opsat pension udbetalt hurtigere
Socialstyrelsen 26/4 2018
Konference: Velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser
Ombudsmanden 23/4 2018
Patienter kan efter ni år stadig ikke se, hvem der har slået op i deres patientjournal
Beskæftigelsesministeriet 23/4 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2018