Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

VIVE arrangement 26/11 2020
Handicap og beskæftigelse: Fra barrierer til broer
VIVE maj 2020-december 2021
Hvilken effekt har gruppeindsatser i socialpsykiatrien?
VIVE september 2020-maj 2021
Tillid og inddragelse i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap
VIVE februar 2020-april 2021
Sammenligning af det specialiserede socialområde i de skandinaviske lande
VIVE juni 2020-maj 2021
VIVE undersøger kommunernes økonomiske styring af kommunalt leveret sygepleje
VIVE september 2018-december 2020
VIVE undersøger tilfredsheden blandt Socialstyrelsens tilskudsmodtagere
VIVE juni 2020-januar 2024
Evaluering af De små børns Bornholm – en tidlig og effektiv indsats for de små børn
VIVE maj 2020-maj 2021
VIVE undersøger udviklingen i voksnes basale færdigheder
VIVE august 2020-juni 2021
VIVE skal bidrage med viden, der kan bryde barrierer for handicappede på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet 10/10 2020
Pensionsaftale: Folk med lange og hårde arbejdsliv får ret til tidlig pension
AES 9/10 2020
Genoptagelse af særlige PTSD-sager
Ligebehandlingsnævnet 9/10 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2020
Justitsministeriet 8/10 2020
Nye tiltag mod utryghedsskabende adfærd
Udlændinge- og Integrationsministeriet 8/10 2020
Se præsentationer og udvalgte optagelser fra Integrationstræf 20
Udlændinge- og Integrationsministeriet 7/10 2020
Negativ social kontrol skal i højere grad straffes som psykisk vold
VIVE maj 2020-december 2023
Hvordan kan uddannelse forebygge kriminalitet hos udsatte unge? Og kan uddannelse forebygge kriminalitet blandt forskellige typer af unge?
VIVE maj 2020-november 2020
VIVE samler erfaringer fra svære anbringelsessager
Udlændinge- og Integrationsministeriet 3/10 2020
Regeringen fremsætter ny hjemrejselov
AES 2/10 2020
Samarbejde om bedre sagsbehandling
Beskæftigelsesministeriet 2/10 2020
Nyt partnerskab skal bane vejen for flere dimittender i arbejde
Beskæftigelsesministeriet 1/10 2020
Nu udbetales de 1.000 kr. til borgere på offentlig forsørgelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/10 2020
Udlændingestyrelsen fastsætter kommunekvoter for 2021
Beskæftigelsesministeriet 30/9 2020
Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet 30/9 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for august 2020
Rockwool Fonden 30/9 2020
De fleste velfærdsydelser går til 10% af danskerne
Børne- og Undervisningsministeriet 30/9 2020
Ny aftale: 30 millioner kroner skal hjælpe ordblinde børn, unge og voksne
VIVE 30/9 2020
Præferencer for fremtidens ældrepleje
KL 29/9 2020
Kommuner køber botilbud i andre kommuner til flere end hver tredje borger med handikap
Ankestyrelsen 29/9 2020
Nyhedsbrev september 2020
VIVE 29/9 2020
Voldsofre med funktionsnedsættelser er udfordrede i mødet med retssystemet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/9 2020
Rekordlav asyltilstrømning får minister til at lukke asylcentre
VIVE 23/9 2020
Øget lokalt selvstyre kan skabe bedre offentlig service
VIVE 23/9 2020
Boligsociale indsatser – kort fortalt
DA 22/9 2020
Mistrivsel i ungdommen kaster skygger ind i voksenlivet
DA 22/9 2020
Unges livsstil og vaner sætter spor i sygefraværet
Beskæftigelsesministeriet 21/9 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 2020
DA 19/9 2020
Seniorer med ret til tidlig pension er ikke mere syge end andre seniorer
Beskæftigelsesministeriet 20/9 2020
Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige
Beskæftigelsesministeriet 19/9 2020
AES genoptager sager om PTSD efter dom fra Vestre Landsret
AES 18/9 2020
Ny forskning og behandling af visse konkrete PTSD-sager efter landsretsdom
DA 18/9 2020
Ledighedsudviklingen er dårligere end sit rygte
Beskæftigelsesministeriet 16/9 2020
Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser
Socialstyrelsen 16/9 2020
Ny udgave af retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet
Socialstyrelsen 16/9 2020
Pulje: Bedre fysiske rammer på sociale tilbud
VIVE 16/9 2020
Kommunernes brug af demografimodeller på ældreområdet
Cevea 15/9 2020
Ulighedens Topmøde 2020: Hvordan håndterer vi corona- og klimakrisen socialt retfærdigt?
Socialstyrelsen 15/9 2020
Ny metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0
Ombudsmanden 14/9 2020
Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset
Socialstyrelsen 14/9 2020
Udbud: VISO-ydelser om adoption uden samtykke
VIVE 14/9 2020
Hvor mange penge skal sundhedsvæsenet have?
Beskæftigelsesministeriet 10/9 2020
Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier
Socialstyrelsen 10/9 2020
Temamøder: Forebyg voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger
VIVE 10/9 2020
Danmark er blevet mere ulige, men det er fordi, vi får flere studerende og pensionister
VIVE 10/9 2020
OBS: Oplysninger til Bureaukrater om SOSU’er
VIVE 8/9 2020
Fravær i skolen har stadig en social slagside
Ombudsmanden 7/9 2020
Nye regler sikrer et klart retsgrundlag for at tvangsanbringe asylbørn
Cabi 7/9 2020
Skab fremmøde med sund arbejdspladskultur
VIVE juni 2020-maj 2021
VIVE tager temperaturen på frivillig-Danmark
VIVE januar 2020-december 2029
VIVE evaluerer omdannelsen af 15 hårde ghettoer
VIVE maj 2020-december 2020
VIVE undersøger: Hvad karakteriserer lærere, som løfter elevernes faglige niveau i folkeskolen
VIVE februar 2020-juni 2021
Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge 2020
VIVE maj 2020-marts 2021
Kortlægning af prostitution 2020
VIVE oktober 2018-juni 2024
VIVE undersøger effekter af den pædagogiske kvalitet i dagplejen
VIVE 7/9 2020
Tilfredsheden i sager om konflikter ved brud i samlivet er faldet
VIVE 7/9 2020
Kortuddannede forældre har svært ved at hjælpe deres børn gennem uddannelsessystemet
Rockwool Fonden 6/9 2020
Sundhed i Danmark præget af sociale forskelle og social arv
VIVE 6/9 2020
Familieklubber giver sårbare familier frirum
VIVE 4/9 2020
Anbragte unge har en vanskeligere start på voksenlivet
Socialstyrelsen 3/9 2020
Hvad er kvalitet på botilbud og i bostøtte?
Socialstyrelsen 3/9 2020
Borgerstyrede budgetter åbner nye muligheder for socialt udsatte
Socialstyrelsen 3/9 2020
Ny indgang på Hjælpemiddelbasen om erhvervet hjerneskade
VIVE 3/9 2020
Rekruttering fra kanten
VIVE 3/9 2020
Kvalitet på botilbud
Ankestyrelsen 2/9 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, september 2020
VIVE 2/9 2020
Sclerose og arbejdsmarkedstilknytning
VIVE 2/9 2020
Arbejdsliv med sclerose
VIVE 2/9 2020
Voksenmålgrupper til Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
Justitsministeriet 1/9 2020
Flertal for ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse
VIVE 1/9 2020
Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet
Socialstyrelsen 1/9 2020
Faglig vejledning om sociale medier
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2020
Ny trepartsaftale skal forebygge fyringer
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for juli 2020
VIVE 30/8 2020
En simpel indsats kan reducere studerendes forbrug af alkohol
Beskæftigelsesministeriet 28/8 2020
Bred enighed om model for udvidet sorgorlov
Beskæftigelsesministeriet 28/8 2020
Regeringen præsenterer ny barselsordning for selvstændige
Ligebehandlingsnævnet 28/8 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2020
VIVE 28/8 2020
Segregering i danske børnehaver 2005-2014
VIVE 28/8 2020
Hjemmehjælp og omsorgsrelateret livskvalitet
Rockwool Fonden 27/8 2020
De skandinaviske lande bliver mere ens
Socialstyrelsen 27/8 2020
Bliv en del af vores nye referencenetværk om fokus på barnets progression
Socialstyrelsen 27/8 2020
Temadage til SSP om unges onlinekriminalitet og risikoadfærd
Beskæftigelsesministeriet 26/8 2020
Flertal forlænger sygedagpenge til personer med særlig risiko ved smitte med covid-19
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/8 2020
Regeringen vil fortsat kunne tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere
Cabi 26/8 2020
Cabi bidrager til styrket indsats over for veteraner
Cabi 26/8 2020
Cabi er med til at øge arbejdskraftudbuddet
Beskæftigelsesministeriet 25/8 2020
Kun pensionsformuer over seks millioner kroner kan slet ikke få tidlig pension
Cabi 25/8 2020
Notat: Borgere og jobcentre har positive erfaringer med virtuel dialog
VIVE 24/8 2020
Udsatte familier i Gladsaxe nyder godt af helhedsorienteret indsats
Socialstyrelsen 24/8 2020
Styrk inddragelse af børn og unge i egen sag
VIVE 23/8 2020
Bedre børnetrivsel under genåbning af børnehaver
KL 22/8 2020
Ledige vil beholde velfungerende telefonsamtaler med jobcentret
Beskæftigelsesministeriet 21/8 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juni 2020
DA 21/8 2020
Regeringen vil sende vigtige varme hænder på pension
VIVE 21/8 2020
VIVE søger modtagere af hjemmepleje til interviewundersøgelse
Socialstyrelsen 20/8 2020
Tag samtalen med borgere i prostitution
Socialstyrelsen 20/8 2020
Nyt kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
Socialstyrelsen 19/8 2020
Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde
Socialstyrelsen 19/8 2020
Ny guide til det kommunale beredskab om overgreb mod børn
Beskæftigelsesministeriet 18/8 2020
Retfærdig tilbagetrækning: Ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv
DA 17/8 2020
Tidlig pension kan ende i markant svækkelse af beskæftigelsen
DA 17/8 2020
Høj beskæftigelse blandt seniorer og lav ungdomsledighed går hånd i hånd
Cevea 17/8 2020
Den offentlige sektor har størst betydning for Danmarks konkurrenceevne
Ankestyrelsen 17/8 2020
Nyhedsbrev august 2020
Beskæftigelsesministeriet 15/8 2020
Jørn Neergaard bliver formand for pensionskommissionen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/8 2020
83 kriminelle udelukket fra statsborgerskab efter stramninger
VIVE 14/8 2020
Økonomisk styring af hjemmepleje og rehabiliteringsforløb
VIVE 14/8 2020
Familieklubber giver sårbare børnefamilier frirum
Cabi 14/8 2020
Ledige indvandrere aktiveres mindre end etniske danskere
VIVE 13/8 2020
COVID-19 kan hjælpe danske unge af med europarekord i druk
Socialstyrelsen 13/8 2020
Kom til Bolignetværksmøde 2020
VIVE 12/8 2020
Tilbageførte elever og overgang til ungdomsuddannelse
Socialstyrelsen 12/8 2020
Styrk det metodiske grundlag i sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet
Cabi 12/8 2020
Ny udgivelse: Cirkulær økonomi skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet
Rockwool Fonden 11/8 2020
Sproglig understøttelse i børnehaven mindsker de sociale forskelle senere i barndommen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/8 2020
Asylansøgere skal have styrket information om hjemrejse allerede ved indrejse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/8 2020
Tesfaye vil betale asylansøgere for at rejse tidligere hjem
Rockwool Fonden 9/8 2020
Ressourcestærke børn går oftere på skoler, hvor ressourcestærke lærere arbejder
VIVE 8/8 2020
A Cost-effectiveness Analysis of Caring in Chaos
Ligebehandlingsnævnet 6/8 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2020
Ombudsmanden 6/8 2020
Ankestyrelsen ændrer bevisvurderingen i forhold til opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager
Udlændinge- og Integrationsministeriet 6/8 2020
Opgaver overgår fra Udlændingestyrelsen til Hjemrejsestyrelsen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 5/8 2020
Danmark tager 200 kvoteflygtninge fra Rwanda
Socialstyrelsen 5/8 2020
Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM
Cevea 1/8 2020
Ulige adgang til lønforsikringer
Rockwool Fonden 22/7 2020
Barnløshed bliver mere udbredt i Norden
VIVE marts 2020-december 2020
Hvordan kan man forbedre samarbejdet i komplekse sager om børn med handicap?