Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

VIVE oktober 2020-marts 2021
VIVE kortlægger, hvordan COVID-19 har påvirket kommunernes måde at hjælpe udsatte borgere på
VIVE august 2020-marts 2021
Nye plejeforældre
VIVE januar 2021-februar 2021
Webinarserie: Frikommuneforsøget 2016 -2020 – hvad har vi lært?
Rockwool Fonden 2/1 2021
Unges valg af ungdomsuddannelser giver økonomiske fordele
VIVE juni 2020-december 2020
Vidensopsamling om faglig ledelse af dagtilbud
VIVE oktober 2020-september 2021
Virker økonomiske sanktioner, når børnene ikke kommer i skole?
VIVE august 2020-december 2022
Civilsamfundsindsatser og den kommunale hjemmepædagogindsats. Evaluering, kvalificering og erfaringsopsamling
VIVE september 2020-oktober 2021
Evaluering af inklusion og specialpædagogisk bistand
VIVE oktober 2020-juni 2021
Kortlægning af mellemformer mellem almenskole og specialtilbud
VIVE november 2020-juli 2021
Rette kompetencer til ret opgave - Hvad har vi lært af COVID-19 på det kommunale sundheds- og ældreområde?
DA 30/12 2020
Mere lokal løn giver mulighed for at belønne offentligt ansatte, der yder en ekstra indsats
DA 30/12 2020
Mere betalt fravær i den offentlige sektor
DA 22/12 2020
7 kommuner har alt for dårlig kontakt til langtidsforsørgede
Udlændinge- og Integrationsministeriet 22/12 2020
Minister vil gøre det sværere for kriminelle at få dansk statsborgerskab
Ligebehandlingsnævnet 22/12 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2020
Beskæftigelsesministeriet 21/12 2020
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for oktober 2020
Beskæftigelsesministeriet 21/12 2020
Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/12 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om styrkelse af integrationsgrunduddannelsen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/12 2020
Regeringens Integrationshandlingsplan 2020
DA 18/12 2020
Psykisk arbejdsmiljø i verdensklasse holder hånden under corona-trivslen
Ombudsmanden 18/12 2020
Indgreb over for psykiatriske patienter mangler hjemmel
Udlændinge- og Integrationsministeriet 18/12 2020
2.503 deltagere bestod Indfødsretsprøven afholdt 25. november 2020
Ankestyrelsen 18/12 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, december 2020
VIVE 18/12 2020
Børn og unge som pårørende til yngre forældre med demenssygdom
VIVE 18/12 2020
Fire afsluttende evalueringer af ’Styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder’
Beskæftigelsesministeriet 17/12 2020
Bedre hjælp til selvstændige på barsel
Beskæftigelsesministeriet 17/12 2020
Ret til udvidet sorgorlov vedtaget
Beskæftigelsesministeriet 17/12 2020
Corona: Ledige vil hverken blive sendt i virksomhedspraktik eller løntilskud før 31. januar. Alle nyttejob lukkes helt ned
Beskæftigelsesministeriet 16/12 2020
Trepartsforhandlinger om seksuel chikane begynder torsdag
Ombudsmanden 16/12 2020
COVID-19: Sagsbehandlingstider hos sundhedsmyndighederne i sager om aktindsigt er bekymrende
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/12 2020
Regeringen afsætter 15 millioner til kampagne mod illegal migration
Beskæftigelsesministeriet 15/12 2020
Forlængelse af delejob-ordning vedtaget
Beskæftigelsesministeriet 15/12 2020
100 mio. kroner skal hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere videre
Rockwool Fonden 15/12 2020
Danskernes risiko for at udvikle stress og depression faldt under corona-nedlukningen
Ligebehandlingsnævnet 15/12 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2020
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/12 2020
Ministerens kommentar til offentliggørelse af delberetning fra Instrukskommissionen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/12 2020
Tesfaye: Ny statistik skal give et mere præcist billede af integrationsudfordringerne
Beskæftigelsesministeriet 11/12 2020
Ressourceforløb afskaffes for seniorer – alle andre får kortere forløb med mere indhold
Projekt Udenfor 11/12 2020
Preben Brandt forlader projekt UDENFOR: Ny forkvinde i bestyrelsen
VIVE 10/12 2020
Horsens Kommunes ’Kom Godt Hjem’-indsats
Socialstyrelsen 10/12 2020
Information om håndtering af covid-19 omkring jul og nytår
Socialstyrelsen 10/12 2020
Nye SØM-beregninger om alkoholbehandling og indsats mod angst
Socialstyrelsen 10/12 2020
Se eller gense webinar til SSP om onlinekriminalitet og risikoadfærd
Børne- og Undervisningsministeriet 10/12 2020
Nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet udvides til at gælde i alt 69 kommuner
Børne- og Undervisningsministeriet 10/12 2020
Finanslovsmidler i 2021 på børne- og undervisningsområdet
Børne- og Undervisningsministeriet 9/12 2020
Bredt flertal er enige om udstrakt frihed på dagtilbuds- og folkeskoleområdet
Ombudsmanden 8/12 2020
Kommuner skal aktivt sørge for anbragte børns samvær med netværk
VIVE 8/12 2020
Her er, hvad vi ved om frit valg på ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet 7/12 2020
Hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges
VIVE 7/12 2020
Sundhedsvæsenet kan blive bedre i konkurrencen om midlerne
Cabi 7/12 2020
Finansloven sikrer fortsat drift af Cabi
Cabi 7/12 2020
Nyt CV på Jobnet skal gøre det lettere for ledige at komme i job
Beskæftigelsesministeriet 6/12 2020
FL21: 640 millioner kroner til opkvalificering
Børne- og Undervisningsministeriet 6/12 2020
Ny aftale sikrer minimumsnormeringer, et styrket tilsyn og mere uddannet pædagogisk personale
Cabi 4/12 2020
Coronakrisen går hårdt ud over ledige fra kanten af arbejdsmarkedet
Ombudsmanden 3/12 2020
Kommune begik alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn
VIVE 3/12 2020
Svære anbringelsessager
Beskæftigelsesministeriet 2/12 2020
Til marts kan man bestille de sidste indefrosne feriepenge
Socialstyrelsen 2/12 2020
Sådan arbejder andre lande med Housing First
Socialstyrelsen 2/12 2020
Børn og unge i svære anbringelsesforløb
Socialstyrelsen 2/12 2020
Høring og høringsmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/12 2020
Kommunale læringsforløb om god praksis i æresrelaterede sager
VIVE 1/12 2020
Økonomiske effekter af konkurrenceudsættelse på det kommunale administrationsområde
VIVE 1/12 2020
Undersøgelse af kvaliteten af kommunernes arbejde med bopælsregistrering i CPR
Beskæftigelsesministeriet 30/11 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for oktober 2020
Danmarks Statistik 30/11 2020
Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?
VIVE 30/11 2020
VIVE-forskere skal undersøge effekten af tidlige indsatser og investeringer i uddannelse
Socialstyrelsen 30/11 2020
Udbud: Evaluering og monitorering af projekt til udsatte unge
Udlændinge- og Integrationsministeriet 29/11 2020
Regeringen: Ny hjemrejselov skal få flere afviste asylansøgere på flyet
Beskæftigelsesministeriet 27/11 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordning om dele-job
VIVE 27/11 2020
VIVEs kommunetal 2020.6: Det kommunale sygefravær steg i de to stærke vækstår før corona-krisen
Ombudsmanden 26/11 2020
Ombudsmanden: Stigende sagsbehandlingstider i Udlændingenævnet
Ankestyrelsen 26/11 2020
Nyhedsbrev november 2020
VIVE 26/11 2020
Hvis vi gør det rigtigt, kan den hollandske Buurtzorg-model blive et afsæt for varig forbedring af ældreplejen i Danmark
Cabi 26/11 2020
Gabet mellem beskæftigede med og uden handicap skrumper – men det er stadig stort
VIVE oktober 2020-februar 2021
Hvilke kompetencer er der brug for til at styrke samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund?
VIVE oktober 2020-december 2022
VIVE udvikler behandlingsmodel til børn udsat for seksuelle overgreb
VIVE februar 2020-januar 2023
Hvordan har de seneste års udvikling formet den nordiske ældrepleje?
VIVE juli 2019-december 2022
PWC og VIVE understøtter og undersøger fem kommuners omlægning af socialpsykiatrien
VIVE juni 2020-januar 2023
VIVE undersøger igen borgeres oplevelse med Jobcenter København
VIVE marts 2020-december 2020
Hvilken betydning har det for anbragte børns skolegang, om de bor i plejefamilie eller på institution?
Beskæftigelsesministeriet 25/11 2020
Rapport: Mindre gruppe af nordiske mænd mødes på internetfora præget af kvindehad
Beskæftigelsesministeriet 25/11 2020
Regeringen indkalder til trepart om seksuel chikane
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/11 2020
Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven er offentliggjort
VIVE 25/11 2020
Nyt videnscenter om udsatte børn bliver forankret i VIVE
Socialstyrelsen 25/11 2020
Millioner til sociale initiativer er fordelt
Cabi 25/11 2020
Det sociale frikort forlænges med to år
Socialstyrelsen 24/11 2020
Styrk den faglige ledelse af efterværn
VIVE 23/11 2020
Sundhedsplejerskeindsatsen i Danmark
Børne- og Undervisningsministeriet 22/1 12020
Ny aftale skal tiltrække flere elever til sundheds- og omsorgsområdet
Beskæftigelsesministeriet 22/11 2020
Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommissionen
Børne- og Undervisningsministeriet 21/11 2020
Ny trepartsaftale skal sikre flere faglærte
Beskæftigelsesministeriet 20/11 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2020
Rockwool Fonden 20/11 2020
Unge mænd kæmper også med den mentale sundhed
DA 20/11 2020
Deltidsarbejde koster kvindefagene dyrt
Socialstyrelsen 19/11 2020
Følg med i det store partnerskabsprojekt i socialpsykiatrien
Socialstyrelsen 19/11 2020
Styrk opsporingen af mistrivsel hos småbørn
Socialstyrelsen 19/11 2020
Få støtte til at udvikle den sociale stofmisbrugsbehandling
Beskæftigelsesministeriet 18/11 2020
Tidlig pension fremsat: Retfærdigt og økonomisk ansvarligt
DA 18/11 2020
Danskerne er trygge ved at gå på arbejde – også under corona-krisen
Cabi 18/11 2020
Glemte ordninger har stort potentiale for at få flere med kognitive handicap i job
Cabi 18/11 2020
Hjemmearbejde kan skabe job til mennesker med nedsat arbejdsevne
VIVE 18/11 2020
Stigende beskæftigelse blandt personer med handicap
Beskæftigelsesministeriet 17/11 2020
De første personer har fået udbetalt den nye seniorpræmie
VIVE 17/11 2020
Stort forskningsprojekt skal indkredse børn og unges ”science-kapital”
Ankestyrelsen 17/11 2020
Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager
Ombudsmanden 16/11 2020
Myndighed kunne ikke tilbageholde oplysninger om COVID-19 beredskab, selv om de kunne skabe utryghed
KL 16/11 2020
De ældste hjemmehjælpsmodtagere er også hyppige gæster på sygehusene
Socialstyrelsen 16/11 2020
Gratis netværk for superbrugere i Voksenudredningsmetoden
Socialstyrelsen 16/11 2020
Få overblik over hjælpemidler til børn og voksne med muskelsvind
Udlændinge- og Integrationsministeriet 15/11 2020
Ny kampagne skal booste minoritetskvinders frihedskamp
Beskæftigelsesministeriet 14/11 2020
Arbejdstilsynet udvider og skærper indsats mod corona
Socialstyrelsen 13/11 2020
Udbud: VISO-ydelser vedrørende børn og unge med høretab
Cevea 12/11 2020
Betonarbejderen i Struer vil have velfærd. Den københavnske akademiker insisterer på klima
Socialstyrelsen 12/11 2020
Årsstatistik om overgreb mod børn
Socialstyrelsen 12/11 2020
Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde
Socialstyrelsen 11/11 2020
Ny direktør til Socialstyrelsen
VIVE 10/11 2020
Primary Health Care in the Nordic Countries
Ankestyrelsen 10/11 2020
Søg om et Task Force-forløb om udsatte børn og unge
Ligebehandlingsnævnet 9/11 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2020
Udlændinge- og Integrationsministeriet 9/11 2020
Minister sætter ind over for snyd og fusk med udenlandsk arbejdskraft
Socialstyrelsen 9/11 2020
Rådgivning om sagsbehandling i de tungeste sager på social - og specialundervisningsområdet
DA 6/11 2020
Markant flere arbejder ved siden af kontanthjælpen som følge af 225-timersreglen
VIVE 5/11 2020
Forsker om det store sociale eksperiment i Danmark: »Det er overordentligt vanskeligt at vurdere, hvordan det vil virke«
VIVE 5/11 2020
Gør brug af elevernes motivation
Ankestyrelsen 4/11 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2020
Udlændinge- og Integrationsministeriet 3/11 2020
Negativ social kontrol i boligområder - invitation til netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
VIVE 3/11 2020
Sundhedsvæsenet skal have øje for familiens betydning, når vaner skal ændres
VIVE 3/11 2020
Deltidsdilemma står i vejen for fuldtidsarbejde i ældreplejen
Cabi 3/11 2020
Vær med til at finde landets mest socialt ansvarlige virksomheder
AES 2/11 2020
Redegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2019 er klar
KL 2/11 2020
Behov for markant flere elever på SOSU-uddannelser for at klare ældreboomet
KL 2/11 2020
Der bliver mindre og mindre forskel på børn med og uden diagnoser
Beskæftigelsesministeriet 30/10 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for september 2020
Socialstyrelsen 30/10 2020
Ny udgave af retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet
Socialstyrelsen 29/10 2020
Årsrapport om menneskehandel
Socialstyrelsen 29/10 2020
Socialstyrelsen har oprettet en whistleblowerordning
Socialstyrelsen 28/10 2020
Få implementeringsstøtte og uddannelse i ADHD-indsatsen R&R2
Børnerådet 27/10 2020
Samtykke skal på skoleskemaet, hvis ændring af straffeloven skal lykkes