Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Udlændinge- og Integrationsministeriet 18/9 2018
Antal asylansøgere er fortsat lavt
Beskæftigelsesministeriet 17/9 2018
Intensivt jobrettet forløb får langtidsledige indvandrere i job
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/9 2018
Ny undersøgelse af indvandrere og efterkommeres medborgerskab
Ankestyrelsen 12/9 2018
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2018
Socialstyrelsen 12/9 2018
Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter
Socialstyrelsen 12/9 2018
Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder
Socialstyrelsen 12/9 2018
Temadag: Mål og progression
Socialstyrelsen 12/9 2018
Få et måleredskab til ungdomskriminalitet
Socialstyrelsen 12/9 2018
Nu kan du tilmelde dig landskonferencen om medfødt døvblindhed
Udlændinge- og Integrationsministeriet 11/9 2018
Indvandrere får job gennem familie og venner
Ugebrevet A4 11/9 2018
Glem den dårlige samvittighed: Vi bruger masser af tid på vores børn
Ligebehandlingsnævnet 11/9 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli og august 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/9 2018
Undervisningsforløb styrker forældrekompetencer hos udsatte forældre med minoritetsetnisk baggrund
Ugebrevet A4 10/9 2018
Nu må privatskolerne til at løfte ansvaret for udsatte børn
Beskæftigelsesministeriet 7/9 2018
Regeringen vil hæve godtgørelsen for seksuel chikane
Udlændinge- og Integrationsministeriet 7/9 2018
Tilbudsindhentning: Kompetenceudvikling for unge mænd i udsatte boligområder
AES 7/9 2018
Ny udredning om skuldersygdomme klar
Børnerådet 7/9 2018
Månedsnyt fra Børnerådet september 2018
Ugebrevet A4 7/9 2018
Hver anden dansker: Stop stigningen i pensionsalderen
Socialstyrelsen 5/9 2018
Åbne data fra Hjælpemiddelbasen
Socialstyrelsen 4/9 2018
Få rådgivning om en tidligere og mere effektiv indsats for børn og unge
Socialstyrelsen 4/9 2018
Temadag om social stofmisbrugsbehandling
VIVE 4/9 2018
Evaluering af rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom – VIVE
Socialstyrelsen 3/9 2018
Fokus på overgreb – informationsmøder for anbringelsessteder
Ugebrevet A4 1/9 2018
Nedslidning er den skjulte dræber
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2018
Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for juli 2018
Ankestyrelsen august 2018
Nyhedsbrev august 2018
Socialstyrelsen 30/8 2018
Årsstatistik om overgreb mod børn
Socialstyrelsen 30/8 2018
Få rådgivning hos VISO om grupper af børn, unge eller voksne
VIVE 30/8 2018
Flere udgifter til socialområdet i Region Sjælland – VIVE
Ugebrevet A4 29/8 2018
Danskerne stoler ikke på offentlig ældrepleje
Ombudsmanden 28/8 2018
Forældre til børn med handicap kan have ret til større pensionsbidrag
VIVE 28/8 2018
Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold
VIVE 28/8 2018
Sociale indsatser koster – men koster det mere at lade være?
Ugebrevet A4 28/8 2018
Ministerium: Hver fjerde kommer til at slutte arbejdslivet på førtidspension
Ugebrevet A4 28/8 2018
Pas på med argumenterne i debatten om pensionsalder
Socialstyrelsen 27/8 2018
Se den nye håndbog om ICS og udredningsværktøjet
Ugebrevet A4 26/8 2018
'Vi kan jo ikke være konkurrencedygtige og produktive, hvis vi alle sammen er sygemeldte med stress'
Udlændinge- og Integrationsministeriet 24/8 2018
Regeringen og arbejdsmarkedets parter drøfter udspil om udenlandsk arbejdskraft
Beskæftigelsesministeriet 23/8 2018
Historisk aftale fjerner bureaukrati og forenkler reglerne for ledige
Socialstyrelsen 23/8 2018
Bliv uddannet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM
Socialstyrelsen 23/8 2018
Få et måleredskab til ungdomskriminalitet
Socialstyrelsen 23/8 2018
Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde på botilbud
VIVE 23/8 2018
Tidlig integrationsindsats er på flere punkter uforandret siden 1999
VIVE 23/8 2018
VIVE opdaterer vigtigt arbejdsredskab for sagsbehandlere
Justitsministeriet 22/8 2018
Nyt nationalt råd til bekæmpelse af bander
Udlændinge- og Integrationsministeriet 22/8 2018
Skal du med til Integrationstræf 2018?
Socialstyrelsen 22/8 2018
Viden om indbyrdes vold i parforhold
VIVE 22/8 2018
De boligsociale indsatser er et vigtigt bidrag
Ugebrevet A4 22/8 2018
Du er til jobsamtale hver dag
Beskæftigelsesministeriet 21/8 2018
155 personer udtaget til kontrol efter første halvår med Lufthavnstilsyn
Beskæftigelsesministeriet 21/8 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juni 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 17/8 2018
Nyt integrationskit skal hjælpe flere flygtninge i arbejde
Socialstyrelsen 17/8 2018
Udbud: Implementeringsstøtte og evaluering af samarbejdsmodeller mellem anbringelsessteder
Socialstyrelsen 16/8 2018
Vil I høre om peerstøtte i psykiatrien?
Socialstyrelsen 16/8 2018
Pulje: Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
VIVE 16/8 2018
Styrket indsats i almen praksis skal mindske overdødelighed blandt mennesker med psykisk sygdom
Udlændinge- og Integrationsministeriet 15/8 2018
Nyt værktøj skal afklare flygtninges kompetencer
Socialstyrelsen 14/8 2018
Konference: Dagtilbud af høj kvalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/8 2018
Udbud: Uddan mentorer og forældrecoaches, der skal forebygge ekstremisme
Socialstyrelsen 13/8 2018
Ny og styrket pædagogisk læreplan til dagtilbudsområdet
Socialstyrelsen 9/8 2018
Konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark
Beskæftigelsesministeriet 8/8 2018
25.100 færre i kontanthjælpssystemet på to år
Socialstyrelsen 3/8 2018
Pulje: Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder
Socialstyrelsen 2/8 2018
Pulje: Flere med i lokale fællesskaber
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/7 2018
Udbud: Administration af kurser til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet
Ligebehandlingsnævnet 10/7 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/7 2018
Udbud: Kursusadministration - kurser og konferencer under efteruddannelsespuljen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/7 2018
Udbud: Rådgivningsopgaven om repatriering
Udlændinge- og Integrationsministeriet 6/7 2018
Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen
Ombudsmanden 6/7 2018
Problemer med SKATs inddrivelse har ført til manglende udbetaling af børnebidrag
Socialstyrelsen 6/7 2018
Pulje: SærligSoc
Agenda 6/7 2018
Hver femte kontanthjælps-modtager, der kommer i job, er aktivitetsparat
Ombudsmanden 5/7 2018
15-årig dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune
Ankestyrelsen 5/7 2018
Ankestyrelsen genoptager sager om støtte til sko og fodindlæg
Ombudsmanden 4/7 2018
Ombudsmanden anbefaler tiltag for at styrke frihedsberøvede unges retssikkerhed
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/7 2018
Nye statsborgerskabsregler er nu offentliggjort
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/7 2018
Invitation til netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Beskæftigelsesministeriet 3/7 2018
Færre anmeldte alvorlige arbejdsulykker i 2017
Socialstyrelsen 3/7 2018
Opfølgning på den nationale koordinationsstruktur
VIVE 3/7 2018
Særlig metode kan belyse efterspørgsel på offentlig service
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/7 2018
Markant flere flygtninge er kommet i beskæftigelse med hjælp fra virksomhedspartnerskab
Børnerådet 2/7 2018
Månedsnyt fra Børnerådet juli 2018
Cabi Nyt - Juni 2018
Ved du hvad sygefraværet i din virksomhed koster?
Cabi Nyt - Juni 2018
Virksomheder sætter kroner og ører på samfundsansvaret
Cabi Nyt - Juni 2018
Tips & tricks: Fem trin til lavere sygefravær
Cabi Nyt - Juni 2018
Lovændring: Nye regler om førtidspension og ressourceforløb
Cabi Nyt - Juni 2018
Veteraner skal ind i virksomhederne
Cabi Nyt - Juni 2018
Nu kan virksomheder oprette job på få timer med Jobnet for Arbejdsgivere
Cabi Nyt - Juni 2018
Det er ikke farligt at ansætte medarbejdere på få timer i et fleksjob
Cabi Nyt - Juni 2018
VirksomhedsnetværkCabi: Tak for første halvår af 2018 – kom godt i gang med det næste
Ankestyrelsen 29/6 2018
Ankestyrelsen behandler nogle sager om sygedagpenge på ny
Udlændinge- og Integrationsministeriet 29/6 2018
Regeringen indgår aftale om strammere betingelser for at blive dansk statsborger
Justitsministeriet 29/6 2018
Ny aftale reformerer indsatsen mod ungdomskriminalitet
Beskæftigelsesministeriet 29/6 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for maj 2018
Socialstyrelsen 29/6 2018
Pulje: Forskning og udvikling i forbindelse med to uddannelser på børne- og ungeområdet
Socialstyrelsen 29/6 2018
Pulje: Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap
Socialstyrelsen 29/6 2018
Pulje: Bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/6 2018
Fire mentorprojekter skal få flere indvandrerkvinder i arbejde
Socialstyrelsen 28/6 2018
Åbne offentlige data fra Hjælpemiddelbasen
VIVE 28/6 2018
Skræddersyet hjælp til borgere med sindslidelser i Fredericia
Beskæftigelsesministeriet 27/6 2018
Ny undersøgelse: 225-timersreglen godt på vej men plads til forbedring
Beskæftigelsesministeriet 27/6 2018
23.600 færre i kontanthjælpssystemet på knap to år
Socialstyrelsen 27/6 2018
Seminar om CTI-metoden
Socialstyrelsen 27/6 2018
Skal du snart på kursus?
Socialstyrelsen 27/6 2018
Få et måleredskab til ungdomskriminalitet
VIVE 27/6 2018
Kommunernes overskud fortsætter
VIVE 27/6 2018
Tæt kontakt til sagsbehandler øger udsatte unges trivsel
Ankestyrelsen 26/6 2018
Nyhedsbrev juni 2018
VIVE 26/6 2018
Piger og drenge er lige seksuelt aktive – men normerne er forskellige
VIVE 26/6 2018
Analysemodel kan identificere, hvad indsatser for udsatte har fokus på
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/6 2018
Lidt mere end halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 6. juni 2018
Socialstyrelsen 25/6 2018
Partnerskaber giver rum for nye oplevelser for borgere med handicap
Socialstyrelsen 25/6 2018
Evaluering af indsatser til forældre med børn med handicap
Socialstyrelsen 25/6 2018
Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde på botilbud
Socialstyrelsen 25/6 2018
Støtte til udvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling
VIVE 25/6 2018
Partnerskaber mellem frivillige og kommuner kan styrke livskvaliteten for borgere med handicap