Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

VIVE juni 2019-december 2022
Sammenligning af modeller for skolemodtagelse af nyankomne flygtninge- og indvandrerbørn
VIVE maj 2020-september 2013
Kan motionsfodbold rykke langtidsledige unge tættere på uddannelse og job?
VIVE august 2020-november 2020
Hvordan påvirker sclerose arbejdslivet?
VIVE marts 2020-december 2020
VIVE undersøger kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR
KL 23/6 2020
Digitale coronaerfaringer vil forandre kommunerne
Ombudsmanden 23/6 2020
Fortsat problemer med undervisning af anbragte børn
Ligebehandlingsnævnet 23/6 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2020
Rockwool Fonden 23/6 2020
Uskyldige mister jobbet efter varetægtsfængsling
Beskæftigelsesminiseriet 22/6 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 2020
Udlændinge- og Integrationsministeriet 20/6 2020
Ny medborgerskabsundersøgelse: Ikke-vestlige unge begrænses i valg af partner
VIVE 19/6 2020
Fem anbefalinger til at få flere flygtninge i arbejde
Beskæftigelsesministeriet 17/6 2020
Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 17/6 2020
Danskuddannelsesreformen er nu evalueret
Beskæftigelsesministeriet 16/6 2020
Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov
Rockwool Fonden 13/6 2020
Ny indikator for økonomisk eksklusion
Ombudsmanden 12/6 2020
Ombudsmanden: Gaveregler gælder også i corona-tider
VIVE 12/6 2020
Buurtzorgs model for hjemmesygepleje og hjemmepleje
Udlændinge- og Integrationsministeriet 11/6 2020
Integrationstræf 20 – sæt kryds i kalenderen
VIVE 11/6 2020
Hvad er de kommunale sygeplejersker på vej til at blive?
Beskæftigelsesministeriet 10/6 2020
Opkvalificeringsudspil: Ret til at uddanne sig til ti procent over dagpengesatsen
Ankestyrelsen 10/6 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2020
Ligebehandlingsnævnet 9/6 2020
Årsberetning for 2019
KL 9/6 2020
Jobcentre holdt kontakten til næsten alle ledige under nedlukning
VIVE 9/6 2020
Værdibaseret Sundhed i Rigshospitalets Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
Rockwool Fonden 8/6 2020
Børns forbrugsmuligheder er vokset mere end voksnes
VIVE 8/6 2020
Kommunernes regnskaber og budgetter 2019/2020
Beskæftigelsesministeriet 4/6 2020
Ny forskning: Dårligt helbred tvinger i høj grad danskere væk fra arbejdsmarkedet
Rockwool Fonden 4/6 2020
Østeuropæere er de mest overuddannede
VIVE 4/6 2020
Hvad betyder lokalt tilhørsforhold for unge i landområder?
udlændinge- og Integrationsministeriet 3/6 2020
Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven er offentliggjort
Udlændinge- og Integrationsministeriet 29/5 2020
Offentliggørelse af forskningsrapporten Magt og (m)ulighed
Beskæftigelsesministeriet 29/5 2020
Arbejdstilsynet igen på fuldt blus
Beskæftigelsesministeriet 29/5 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 2020
VIVE 29/5 2020
Volunteer work among older adults in Denmark, 1997-2017
VIVE 28/5 2020
Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre
Beskæftigelsesministeriet 27/5 2020
Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats
VIVE februar 2020-december 2020
Rekruttering af plejefamilier: Hvad skyldes den kommunale variation?
VIVE november 2019-maj 2020
VIVE undersøger behandlingsmedicin til stofbrugere
VIVE august 2016-december 2020
Hvilken effekt har frivilligt arbejde på fysisk og mentalt helbred blandt ældre?
VIVE 27/5 2020
De mest udsatte unge føler sig mindst inddraget, når kommunen behandler deres sag
Ombudsmanden 26/5 2020
Kommune har vejledt borgere forkert om mulighed for at klage i sager om aktindsigt
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/5 2020
Tesfaye: Vielser af mindreårige skal forbydes og straffen skal skærpes for at fastholde nogen i ægteskaber mod deres vilje
Ligebehandlingsnævnet 25/5 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2020
VIVE 25/5 2020
Sårbarhed og diabetes
Beskæftigelsesministeriet 20/5 2020
Stort fald i beskæftigelsen i marts
Socialstyrelsen 20/5 2020
Pulje: Modning af MOVE som gruppebehandling til unge
Socialstyrelsen 20/5 2020
Ny viden om ambulante indsatser til voldsudsatte
Socialstyrelsen 20/5 2020
Forlænget tidsfrist: Vær med i nyt partnerskab om systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen
Socialstyrelsen 20/5 2020
VISOs rådgivning er på vej tilbage til normalen
Cabi 20/5 2020
Jobcentre skal få flere med handicap i job
Socialstyrelsen 19/5 2020
Nu indeholder Indsatstrappens Udgiftsmodel data for 2019
Cabi 19/5 2020
Partier åbner for at lempe rimelighedskravet for udsatte ledige
Beskæftigelsesministeriet 15/5 2020
Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom
Ankestyrelsen 15/5 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 , maj 2020
VIVE 15/5 2020
Sundhedsudgifter til ældre stiger hurtigere end til resten af befolkningen
VIVE 15/5 2020
Det kniber med venskaber mellem etniske minoritets- og majoritetsbørn i skolen
VIVE 15/5 2020
VIVEs kommunetal 2020.4: Kommunerne rammer længere under servicebudgettet end sidste år
Cabi 15/5 2020
Regeringen vil genindføre krav om jobsøgning - stadig lukket for virksomhedspraktik
VIVE 14/5 2020
Udligningsreformen kan give bedre lighed i kommunale sundhedstilbud
VIVE 14/5 2020
Mentorfamilier til anbragte børn og unge
Ombudsmanden 13/5 2020
Opfølgning på højesteretsdom: Ombudsmanden rejser sag om forsørgelsespligt for familiesammenførte
Socialstyrelsen 12/5 2020
Det faglige netværk om multiple funktionsnedsættelser overgår til Den Sociale Virksomhed
Rockwool Fonden 10/5 2020
Integrationsydelse sender mandlige flygtninge hurtigere i job
Socialstyrelsen 7/5 2020
VISO indgår nye kontrakter med leverandører på børne-, unge- og specialundervisningsområdet
VIVE 6/5 2020
Tiden er moden til håndholdte løsninger på komplekse udfordringer
Socialstyrelsen 6/5 2020
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i praksis
Socialstyrelsen 6/5 2020
Ny kortlægning af socialpsykiatrien
VIVE 5/5 2020
Kursus til førstegangsforældre på Frederiksberg virker positivt på parforholdet
Justitsministeriet 4/5 2020
Aftalepartier enige om præcisering af regler om utryghedsskabende lejre
Justitsministeriet 4/5 2020
Ny forskningsgennemgang af virkninger af straf
Udlændinge- og Integrationsministeriet 3/5 2020
Flere flygtninge forlader Danmark, end der kommer ind
Socialstyrelsen 1/5 2020
Indsatser til unge med rusmiddelproblemer
Justitsministeriet 30/4 2020
Ytringsfrihedskommissionen afleverer betænkning
AES 30/4 2020
Anmeldelse af arbejdsskader som følge af sygdom med COVID-19
Beskæftigelsesministeriet 30/4 2020
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for marts 2020
VIVE 30/4 2020
VIVEs kommunetal 2020.3: Flere unge fra yderområder end fra storbyer tager en ungdomsuddannelse
Socialstyrelsen 30/4 2020
Få inspiration fra fem kommuners udvikling af lovende praksis
Udlændinge- og Integrationsministeriet 29/4 2020
Nyt landstal for antal flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2021
Børne- og Undervisningsministeriet 28/4 2020
Ny portal går i luften: Ordblindhed.dk skal være hele Danmarks ordblindeportal
VIVE 28/4 2020
Fra hospital til hjem – Skrøbeligheder i ældres forløb i en landkommune
Socialstyrelsen 28/4 2020
Ny portal om ordblindhed skal være for hele Danmark
Socialstyrelsen 27/4 2020
Ny politisk aftale skal sikre hjælp til sårbare og udsatte grupper
Beskæftigelsesministeriet 24/4 2020
Regeringen pålægger alle brancher at få styr på arbejdsmiljø og smittefare fra vandrende arbejdstagere
Ligebehandlingsnævnet 24/4 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2020
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/4 2020
COVID-19: Gode råd i forbindelse med ramadan
Beskæftigelsesministeriet 22/4 2020
Ny vejledning: Ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade
Justitsministeriet 22/4 2020
Justitsminister sikrer økonomisk saltvandsindsprøjtning til kriminalforsorgen
Børne- og Undervisningsministeriet 22/4 2020
Ny aftale om forældrebetaling i dagtilbud er på plads
Socialstyrelsen 22/4 2020
VISO rådgiver mere og mere
Justitia 21/4 2020
Analyse: Regelkompleksitet på det socialretlige område
VIVE oktober 2018-februar 2021
Kan særlige døråbnere skabe tryghed på plejecentre og botilbud?
VIVE februar 2020-december 2023
LIVSTEGN – Etisk brug af overvågningsteknologier til beboere med demens
VIVE februar 2020-december 2020
Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge 2020
VIVE december 2019-april 2020
Hvilke instrumenter kan øge selvstyret i den offentlige sektor?
VIVE januar 2020-december 2020
Omkostningseffektivitet af indsatser til sygemeldte med angst, depression eller stress
VIVE januar 2020-juni 2021
Evaluering af udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller for styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer for mennesker med diabetes
VIVE april 2019-december 2020
Hvordan påvirker inklusion livskvalitet, læring og udvikling hos børn med særlige behov?
VIVE oktober 2018-februar 2021
VIVE evaluerer brug af teknologiske hjælpemidler til hjemmeboende borgere
VIVE november 2017-februar 2021
Øget fleksibilitet på det specialiserede socialområde
Beskæftigelsesministeriet 18/4 2020
Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned
AES 17/4 2020
Sundhedspersonale skal ikke bevise, at konkret smitte med COVID-19 er sket på arbejdet
Socialstyrelsen 17/4 2020
Ny model for et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/4 2020
COVID-19: Regeringen vil midlertidigt suspendere håndtryk til grundlovsceremonier
Udlændinge- og Integrationsministeriet 15/4 2020
Regeringen opretter ny Hjemrejsestyrelse
Ombudsmanden 14/4 2020
Ny beretning fra ombudsmanden
Beskæftigelsesministeriet 9/4 2020
Regeringen vurderer hjælpepakkerne sikrer mindst 100.000 job
Socialstyrelsen 9/4 2020
Pulje: Nødpulje til kompensation for aflyste arrangementer
Justitsministeriet 8/4 2020
Udvalg skal se på reglerne om fri proces og retshjælp
Socialstyrelsen 8/4 2020
Hjælpepakke til sociale organisationer
VIVE 8/4 2020
Sammen er vi svagest
Beskæftigelsesministeriet 7/4 2020
Antallet af ledige stiger mest på hoteller, restauranter og inden for transportområdet
Ankestyrelsen 7/4 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2020
Socialstyrelsen 6/4 2020
Udbud: Kursuskatalog for socialpsykiatrien
VIVE 3/4 2020
Hvad er effekten af opsøgende indsatser for udsatte børn og unge?
VIVE 3/4 2020
VIVE Campbell undersøger betydningen af klassestørrelser på specialområdet