Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Beskæftigelsesministeriet 14/3 2019
Færre børn oplever, at mor eller far er på kontanthjælp
Beskæftigelsesministeriet 11/3 2019
Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder i 97 ud af 98 kommuner på to år
Børne- og Socialministeriet 7/3 2019
Omgørelsesprocenter er stadig alt for høje
Børne- og Socialministeriet 6/3 2019
Invitation til konference om børns overgang fra dagtilbud til skole
Beskæftigelsesministeriet 5/3 2019
Stor handicapindsats skydes i gang ved konference
Børne- og Socialministeriet 4/3 2019
Nyt sprogredskab forbedrer småbørns sprog
Beskæftigelsesministeriet 28/2 2019
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for januar 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet 27/2 2019
Nyt læremiddel skal ruste unge til at stå imod propaganda og had på nettet
Børne- og Socialministeriet 27/2 2019
Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug
Justitsministeriet 27/2 2019
Justitsminister vil have hurtigere erstatning til ofre
Ankestyrelsen 27/2 2019
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2019
Beskæftigelsesministeriet 26/2 2019
Ny vejledning: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger
VIVE 26/2 2019
Evaluering af RED Safehouse II
Beskæftigelsesministeriet 25/2 2019
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge IGU’en
VIVE 25/2 2019
Udsat. Vi overser, hvor hårdt uligheden rammer etnisk danske børnefamilier i udsatte boligområder
VIVE 24/2 2019
Markant færre svage ældre modtager hjemmehjælp
VIVE 22/2 2019
Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed
Beskæftigelsesministeriet 21/2 2019
Ældre arbejder længere
Beskæftigelsesministeriet 21/2 2019
Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 2018
Børne- og Socialministeriet 21/2 2019
Tusindvis af børn kan komme på opdagelsesrejse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/2 2019
Det lave asyltal fortsætter i 2019
Socialstyrelsen 21/2 2019
Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde
Socialstyrelsen 21/2 2019
Prostitution - nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 21/2 2019
Få støtte til en virksom indsats til forældre med et barn med handicap
VIVE 21/2 2019
Ældre bliver markant længere på arbejdsmarkedet
VIVE 21/2 2019
Færre regler og paragraffer kan give kommunerne større handlekraft
Udlændinge- og Integrationsministeriet 20/2 2019
Regeringen, S og DF er nået til enighed om nye regler om familiesammenføring med børn
VIVE 20/2 2019
Solid viden giver solidt beslutningsgrundlag
Socialstyrelsen 19/2 2019
Styrk kommunens indsats mod overgreb
Socialstyrelsen 19/2 2019
Netværksdage: Respirationens betydning for kørestolsbrugere
Børne- og Socialministeriet 18/2 2019
Børn skal skabe bæredygtige løsninger på sociale samfundsproblemer
VIVE 18/2 2019
Vi er sociale langt ind i alderdommen
VIVE 18/2 2019
VIVE skal undersøge børns inddragelse i sagsbehandling
VIVE december 2018-maj 2019
Kortlægning af kommunernes udfordringer på området for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap
VIVE 14/2 2019
Faglig udvikling, trivsel og alsidig udvikling blandt elever med særlige behov
VIVE 14/2 2019
Tre rapporter om seniorers arbejdsliv på vej
VIVE marts 2016-februar 2020
Sociale uligheder i alderdommen (Social Inequalities in Ageing, SIA)
VIVE 12/2 2019
Kurser i SØM - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
Beskæftigelsesministeriet 11/2 2019
Nyt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
Ligebehandlingsnævnet 11/2 2019
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet 11/2 2019
Kurser om repatrieringsordningen til alle landets kommuner
VIVE 9/2 2019
Psykisk vold rammer også børn – og den kan ramme hårdere end den fysiske
Børne- og Socialministeriet 8/2 2019
Tilskudsmodtagere har muligvis penge til gode efter formodet svindel
VIVE 8/2 2019
Fokus på økonomistyring af tværgående løsninger
Beskæftigelsesministeriet 7/2 2019
Regeringen offentliggør rapport om Disruptionrådets arbejde
Socialstyrelsen 7/2 2019
Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)
Socialstyrelsen 7/2 2019
Handicappuljen 2019
Socialstyrelsen 7/2 2019
Inspirationsmøde: Forandringer, som skaber værdi
Beskæftigelsesministeriet 6/2 2019
Regeringen fremsætter lovforslag om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Børnerådet 6/2 2019
Månedsnyt fra Børnerådet februar 2019
Undervisningsministeriet 6/2 2019
Ambitiøs aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne
VIVE februar 2019
Kommunal økonomistyring
Socialstyrelsen 6/2 2019
Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM
Socialstyrelsen 6/2 2019
Inspirationsmøder om det sociale frikort
Socialstyrelsen 6/2 2019
Botilbud og forvaltninger kan nu søge om hjælp til voldsforebyggelse
KL 5/2 2019
Babyboom vil presse kommunerne
Udlændinge- og Integrationsministeriet 5/2 2019
Landsdækkende netværksmøde om forandring og forankring på integrationsområdet
Beskæftigelsesministeriet 4/2 2019
Frontrunner-projekt for Flere skal med 2
Beskæftigelsesministeriet 4/2 2019
Danmark undgår unødige regler - virksomheder sparer 1,8 mia. kr.
Rockwoolfonden 4/2 2019
Tyrkiske indvandreres relative fattigdom i Danmark og Tyskland er høj og stabil
VIVE 4/2 2019
I dag stigmatiseres stofmisbrugere ikke for deres stofmisbrug, men for at være uarbejdsdygtige
Socialstyrelsen 4/2 2019
Nyt redskab understøtter en forebyggende indsats for udsatte børn og unge
VIVE november 2018-august 2020
Optimering af medicin for ældre hospitalsindlagte patienter
Beskæftigelsesministeriet 31/1 2019
Ny stor undersøgelse: Arbejdsmiljø i bedring men fortsat langt til 2020-målsætning
Beskæftigelsesministeriet 31/1 2019
Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for december 2018
Socialstyrelsen 31/1 2019
MOVE - effektiv behandling af unges rusmiddelproblemer
VIVE 31/1 2019
Økonomisk evaluering af MOVE
VIVE 31/1 2019
VIVE kortlægger hjemløsheden i Danmark
Socialstyrelsen 30/1 2019
Informationsdag om Stepping Stones
Socialstyrelsen 29/1 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden Critical Time Intervention
Socialstyrelsen 29/1 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden Åben Dialog
Socialstyrelsen 29/1 2019
Få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning
VIVE 29/1 2019
Fokus på sundhed i socialpsykiatrien
Beskæftigelsesministeriet 28/1 2019
Næsten 30 procent af jobparate kontanthjælpsmodtagere registrerer ikke jobsøgning
Ankestyrelsen 28/1 2019
Nyhedsbrev januar 2019
VIVE 26/1 2019
Langt flere ældre arbejder frivilligt
Socialstyrelsen 24/1 2019
Årskalenderen for ansøgningspuljer i 2019 er nu offentliggjort
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/1 2019
Investering i flere flygtninge og familiesammenførte kvinder på arbejdsmarkedet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/1 2019
Danmark fik det laveste antal asylansøgere på én måned siden 2008
Ombudsmanden 23/1 2019
Større klarhed over bæltefiksering af børn og unge i psykiatrien
Socialstyrelsen 23/1 2019
Handicap 2019: Beskæftigelse, uddannelse og handicap
Socialstyrelsen 23/1 2019
Udvikling af misbrugsbehandling til borgere med ADHD
Socialstyrelsen 23/1 2019
Kriminalitet: Nye film om redskabet YLS/CMI
Socialstyrelsen 23/1 2019
Landskonference om medfødt døvblindhed overgår til CDH
Beskæftigelsesministeriet 22/1 2019
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 2018
Ombudsmanden 22/1 2019
Samtaler med ansatte i Aabenraa Kommune foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed
Beskæftigelsesministeriet 21/1 2019
A-kasser får større ansvar for at få ledige i job
Socialstyrelsen 21/1 2019
Nyt undervisningsmateriale om voldsforebyggelse
DA 18/1 2019
Tilsyn giver oftere afgørelser i den offentlige sektor
VIVE 17/1 2019
Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD
Socialstyrelsen 17/1 2019
Børn med autisme – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 17/1 2019
Udviklingshæmning og udfordrende adfærd – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 17/1 2019
4 nye produktvejledninger om hjælpemidler
Ombudsmanden 16/1 2019
Hjemløs endte med at få kontanthjælp i stedet for integrationsydelse
Beskæftigelsesministeriet 14/1 2019
Antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at falde en smule
Rockwoolfonden 14/1 2019
Skolen påvirker hele familien
Ligebehandlingsnævnet 14/1 2019
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2018
VIVE 11/1 2019
Rapport viser, at der stadig er et godt stykke vej til fuld integration
Børne- og Socialministeriet 10/1 2019
Arbejdsgruppe skal se på prostitution
VIVE 10/1 2019
Det specialiserede voksenområde
Beskæftigelsesministeriet 9/1 2019
Nyt reformudspil skal give bedre ledelse på offentlige arbejdspladser
Undervisningsministeriet 9/1 2019
Kommentarer fra Undervisningsministeriet om analyse af børn af efterkommere
Ombudsmanden 9/1 2019
Konference: Whistleblowing og meddeleret for offentligt ansatte – gældende ret, status og dilemmaer
Børnerådet 9/1 2019
Månedsnyt fra Børnerådet januar 2019
Socialstyrelsen 8/1 2019
Nyt frikort til socialt udsatte
Socialstyrelsen 7/1 2019
Redskaber på handicapområdet
Ombudsmanden 3/1 2019
Målrettet indsats har på kort tid nedbragt bekymrende sagsbehandlingstider i Udlændinge- og Integrationsministeriet
Børne- og Socialministeriet 2/1 2019
Socialt frikort klar til brug
Børne- og Socialministeriet 29/12 2018
Anbragte børn og unges trivsel 2018
Socialstyrelsen 23/12 2018
Fra marginaliseret borger til ligeværdig deltager
Beskæftigelsesministeriet 21/12 2018
Borgere med svær psykisk lidelse kommer oftere i job og uddannelse med en virksomhedsrettet indsats
Justitsministeriet 21/12 2018
Ny karantæne skal stoppe kontanthjælp til dømte bandemedlemmer
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/12 2018
Flere indvandrere skal deltage i demokratiet
Børnerådet 21/12 2018
Børnerådets beretning 2016-2018
Socialstyrelsen 21/12 2018
Årsrapport 2017 om socialtilsynene