Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Beskæftigelsesministeriet 22/3 2020
Ny mulighed for opkvalificering frem for afskedigelse af medarbejdere i service- og restaurationsbranchen under Corona-krisen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/3 2020
COVID-19: Regeringen vil forebygge smittespredning fra asylansøgere
Ombudsmanden 10/3 2020
Kommuner skal i mange tilfælde selv rette fejl over for forældre til børn med handicap
VIVE december 2019-august 2020
Hvordan påvirker atypisk beskæftigelse det psykiske helbred?
VIVE november 2019-marts 2020
VIVE kortlægger viden om unge uden uddannelse og beskæftigelse
VIVE 25/3 2020
Gåhjemmøde: Når etniske minoritetskvinder fastholdes i dårlige ægteskaber
VIVE oktober 2019-december 2022
Er et fritidsjob en vej ind i det danske samfund for unge flygtninge?
VIVE februar 2019-maj 2021
VIVE undersøger ældres brug af sundheds- og hjemmeplejeydelser
Beskæftigelsesministeriet 4/3 2020
Beskæftigelsesministeriet får ny departementschef
Momentum 3/3 2020
Flere og flere plejehjemsbeboere har glæde af fast læge
Børnerådet 2/3 2020
Månedsnyt fra Børnerådet marts 2020
Ombudsmanden 2/3 2020
Kommuner ændrer retningslinjer for de ansattes ytringsfrihed
KL 2/3 2020
Kommunernes fælles digitaliseringsindsatser efter 2020
VIVE november 2019-december 2021
VIVE undersøger udsatte unges udvikling i ’Unge med kant’-projekt i Hovedstaden
VIVE januar 2019-december 2023
Hvordan får unge med autisme en god overgang til voksenlivet?
VIVE marts 2018-juni 2021
”Ingen skal dø alene”. Ensomhed, død og moralske fællesskaber i vågetjenesten i Danmark
Ombudsmanden 28/2 2020
Ankestyrelsen har nedbragt sagsbehandlingstiden markant i underretningssager
DA 28/2 2020
Jobchancerne for unge på kontanthjælp afhænger af kommunegrænsen
Socialstyrelsen 27/2 2020
ADHD-indsats viser markante positive effekter
VIVE 26/2 2020
VIVEs kommunetal 2020.2: Kommunerne budgetterer med stigende serviceudgifter
VIVE 25/2 2020
Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv
KL 24/2 2020
Hvad er HR’s rolle og udfordringer ved digitaliseringen?
VIVE 24/2 2020
Markante forskelle på plejecentres normeringer
DA 22/2 2020
MERE END 90.000 UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE
Socialstyrelsen 21/2 2020
Europæisk håndbog om Housing First på dansk
DA 22/2 2020
Få unge på kontanthjælp mødes med krav om aktiv jobsøgning
KL 20/2 2020
Fremtidens arbejdsmarked – digitalisering er ikke målet men midlet
Socialstyrelsen 20/2 2020
Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien
Ankestyrelsen 19/2 2020
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2020
Socialstyrelsen 19/2 2020
Få gratis rådgivning om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Socialstyrelsen 19/2 2020
Nyt forløb skal opkvalificere kontaktpersoner for døvblinde
Justitsministeriet 18/2 2020
Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet
Momentum 18/2 2020
Lempet budgetlov kan lette den demografiske udfordring uden at sætte økonomien over styr
Momentum 18/2 2020
Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse på historisk lavt niveau
Socialstyrelsen 18/2 2020
Savner I rådgivning om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug?
Ligebehandlingsnævnet 17/2 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2020
Socialstyrelsen 17/2 2020
Vær med i nyt partnerskab om systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen
VIVE 17/2 2020
Forebyggelse af spiseforstyrrelser hos unge
Socialstyrelsen 17/2 2020
Vær med i nyt partnerskab om systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen
KL 12/2 2020
Status på kommunernes onboarding til det nye inddrivelsessystem, PSRM
Socialstyrelsen 10/2 2020
Pulje: Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer 2020
Socialstyrelsen 10/2 2020
Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)
Socialstyrelsen 10/2 2020
Pulje: Handicappuljen
Ombudsmanden 7/2 2020
Ombudsmanden skal være et værn for borgernes retssikkerhed
Ligebehandlingsnævnet 6/2 2020
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2019
VIVE 6/2 2020
Flere udsatte boligområder i Danmark på 30 år
VIVE 6/2 2020
Når forskningen kommer på museum: Udstilling om aldring på Moesgaard
Socialstyrelsen 6/2 2020
Nye kurser om indsatser mod hjemløshed
Socialstyrelsen 6/2 2020
Kender du forløbsbeskrivelsen for børn og unge med sjældne handicap?
VIVE september 2019-februar 2020
VIVE kortlægger kommunernes brug af demografimodeller på ældreområdet
VIVE november 2019-marts 2020
VIVE undersøger organisering af højt specialiseret viden på handicapområdet
Socialstyrelsen 5/2 2020
Indsatstrappens Nøgletal har nu data fra 2018 for alle kommuner
Socialstyrelsen 5/2 2020
Psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov – nyt tema på Vidensportalen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/2 2020
Deadline for tilmelding til danskprøver er 2. marts 2020
Rockwool Fonden 4/2 2020
Mindre aktivering for kontanthjælpsmodtagere havde ingen målbar effekt på deres beskæftigelse
VIVE 4/2 2020
Hurtig psykiatrisk udredning
Ankestyrelsen 3/2 2020
Nyhedsbrev februar 2020
Socialstyrelsen 3/2 2020
Socialstyrelsen udsender en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne
Justitsministeriet 31/1 2020
Regeringen styrker misbrugsbehandlingen for indsatte
Momentum 30/1 2020
Halvdelen af elever fra specialklasser starter ikke på ungdomsuddannelse
VIVE 30/1 2020
Tidligere forebyggende indsats på børn og unge-området
VIVE 30/1 2020
OK-forhandlinger: Får udviklingshæmmede opsøgende sundhedstjek?
Socialstyrelsen 30/1 2020
Sådan arbejder kommunerne med en tidligere forebyggende indsats
Ombudsmanden 29/1 2020
Ombudsmanden ser på forholdene for dømte personer med udviklingshandicap
Socialstyrelsen 29/1 2020
Årskalenderen for ansøgningspuljer i 2020 er nu offentliggjort
Socialstyrelsen 29/1 2020
Frivillige organisationer kan understøtte inklusion med fem vigtige greb
VIVE 28/1 2020
Indsatsen for anbragte børn og unge skal bygge på solid viden
Socialstyrelsen 28/1 2020
Nye retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser
Udlændinge- og Integrationsministeriet 27/1 2020
Laveste antal asylansøgere i 11 år
VIVE 27/1 2020
Refusionstrappen og de lavthængende frugter i jobcenteret
Social- og Indenrigsministeriet 24/1 2020
Astrid Krag: Nyt råd skal få udsatte højere op på dagsordenen
Beskæftigelsesministeriet 23/1 2020
Opholdskravet for dagpenge afskaffes 1. februar
Ombudsmanden 23/1 2020
Ombudsmandens Børnekontor har i 2020 fokus på forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod anbragte børn og unge med handicap
VIVE 23/1 2020
Plejebørn trives bedre med bestemte typer støtte
Socialstyrelsen 23/1 2020
Kender du til unge og hjemløshed?
Beskæftigelsesministeriet 20/1 2020
Løsning for lån i feriefond på plads
Socialstyrelsen 20/1 2020
Det gode sagsforløb for voksne med hurtigt fremadskridende sygdomme
VIVE 17/1 2020
Anbringelser er ikke altid den bedste løsning
Justitsministeriet 16/1 2020
Markante strafskærpelser mod fremmedkrigere og bedre beskyttelse af deres børn i Danmark
VIVE 16/1 2020
Psykisk vold mod børn i hjemmet
Socialstyrelsen 16/1 2020
Ny inspiration til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet
Socialstyrelsen 16/1 2020
Ny kortlægning af psykisk vold mod børn i hjemmet
VIVE 15/1 2020
Børnenes Brobygger
Socialstyrelsen 15/1 2020
Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet
Socialstyrelsen 15/1 2020
Styrk dit lederskab på botilbuddet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/1 2020
Ny undersøgelse afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse
VIVE 14/1 2020
Minoritetskvinder kan være fanget i dårlige forhold i årevis
VIVE 9/1 2020
Et smugkig: Kommende analyse af økonomistyring af hjemmepleje og rehabiliteringsforløb
Socialstyrelsen 8/1 2020
Nu præsenteres den reviderede Voksenudredningsmetode – VUM 2.0
Socialstyrelsen 8/1 2020
Listen over standarder for hjælpemidler er opdateret
AES 7/1 2020
Lovændring gør det lettere at få anerkendt en arbejdsulykke
Rockwool Fonden 7/1 2020
Hver 10. udsættes for vold eller trusler på arbejdspladsen
VIVE 7/1 2020
VIVEs kommunetal 2020.1: Arbejdspladserne rykker mod de større bykommuner
DA 3/1 2020
Næsten halvt så mange børn har forældre på kontanthjælp
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/1 2020
Igu kan være trædesten til, at indvandrerkvinder bliver forbilleder for deres børn
Cabi Nyt december 2019
50.000 unge lever på kanten – det er også en sag for virksomhederne
Cabi Nyt december 2019
Til arbejdsgivere: Det skal du vide om virksomhedspraktik
Cabi Nyt december 2019
Socialt frikort testes i fire kommuner
Cabi Nyt december 2019
Sæt tal på dit sociale ansvar
Cabi Nyt december 2019
Praktikforløb brød den negative spiral efter et længere sygdomsforløb