Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Beskæftigelsesministeriet 16/5 2018
Kampagne: Flere ledige skal have et uddannelsesløft
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/5 2018
Regeringen vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/5 2018
Flygtninge strømmer ind på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet 11/5 2018
Delaftale i ghettoplan: Forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp
Udlændinge- og Integrationsministeriet 9/5 2018
Kontant støtte for hjemrejse til Iran
Ankestyrelsen maj 2018
Nyhedsbrev maj 2018
Socialstyrelsen 8/5 2018
Informationsmøde: Sociale indsatser i dagtilbud
Socialstyrelsen 8/5 2018
Pulje: Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge
Socialstyrelsen 8/5 2018
Ny udgave af håndbogen om hjemmetræning
Børnerådet 8/5 2018
Månedsnyt fra Børnerådet maj 2018
Socialstyrelsen 4/5 2018
Pulje: Social investeringspulje på hjemløseområdet
Socialstyrelsen 4/5 2018
Pulje: Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge
VIVE 2/5 2018
Teledialog: En vej til bedre dialog mellem anbragte børn og deres sagsbehandlere
Socialstyrelsen 2/5 2018
Inspirationsmøde om en model for forældrekursus og -netværk
Socialstyrelsen 1/5 2018
Pulje: Netværk til anbragte børn og plejefamilier
Socialstyrelsen 1/5 2018
Vær med til at udvikle sprogvurderingsmateriale til 2-årige
VIVE 1/5 2018
Frikommuners forsøg med tilkøb i hjemmeplejen
VIVE 30/4 2018
Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/4 2018
Lige så få flygtninge forventes i 2019 som i 2018
Beskæftigelsesministeriet 26/4 2018
Fra 1. juli kan du få opsat pension udbetalt hurtigere
Socialstyrelsen 26/4 2018
Konference: Velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser
Ombudsmanden 23/4 2018
Patienter kan efter ni år stadig ikke se, hvem der har slået op i deres patientjournal
Beskæftigelsesministeriet 23/4 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 19/4 2018
Markant fald i flygtninge til kommunerne
Udlændinge- og Integrationsministeriet 19/4 2018
Ny pulje til udvikling af kurser i forebyggelse af ekstremisme
Ankestyrelsen 18/4 2018
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2018
VIVE 18/4 2018
Dagtilbud har positiv betydning for børns fremtid
Socialstyrelsen 17/4 2018
Ny rapport om kontinuitet i anbringelser
Rockwoolfonden 16/4 2018
Kriminalitet smitter
VIVE 16/4 2018
Anbringelser af børn: Ændrede lovregler skaber dilemmaer
VIVE 13/4 2018
VIVE har kortlagt viden om opdragelse
Beskæftigelsesministeriet 12/4 2018
Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder igen
AES 11/4 2018
Arbejdsskadeerstatninger sætter rekord – næsten 5 mia. tildelt
Socialstyrelsen 11/4 2018
Tilmeldingen til Nordisk Siddesymposium 2018 er åben
Udlændinge- og Integrationsministeriet 10/4 2018
SIRI og KL inviterer til Integrationstræf den 17. september på Hotel Nyborg Strand – sæt X i kalenderen
VIVE 10/4 2018
Flertallet af kommuner kræver driftsgaranti af privatinstitutioner
VIVE 10/4 2018
Alt for længe har socialpolitikken stået i skyggen af andre politikområder
Socialstyrelsen 10/4 2018
Har du overvejet en socialfaglig masteruddannelse med fokus på ledelse?
Beskæftigelsesministeriet 9/4 2018
Høring: Fælles ansvar at stoppe seksuel chikane
Udlændinge- og Integrationsministeriet 9/4 2018
Justering af praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse
VIVE 9/4 2018
VIVE skal skabe ny viden om enlige med demens
Beskæftigelsesministeriet 6/4 2018
Lovforslag: Syge borgere skal ikke i meningsløse ressourceforløb
Børnerådet 6/4 2018
Månedsnyt fra Børnerådet april 2018
Beskæftigelsesministeriet 5/4 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lunds Poulsens kommentar til ledighedstallet for februar 2018
Justitsministeriet 5/4 2018
Fokus på social kontrol i forslaget om et tildækningsforbud
VIVE 5/4 2018
Ny model kan beregne gevinster og omkostninger ved rygestopforløb
VIVE 5/4 2018
Mange rabatter til pensionister afhænger alene af alder
Socialstyrelsen 4/4 2018
Temadag: De nye voksenbestemmelser i serviceloven
Socialstyrelsen 4/4 2018
Annoncering: Opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med døvblindhed
Socialstyrelsen 3/4 2018
Trivsel og tryghed på botilbud
Rockwoolfonden 26/3 2018
Bag beskæftigelsesrekorden: Arbejdsmarkedets kernetropper fortsat langt under 2008-niveau
VIVE 23/3 2018
Løse ansættelser er nødvendige i kommunerne – ikke ønskværdige
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/3 2018
Pulje til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation
Socialstyrelsen 22/3 2018
Pulje: Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge
Ligebehandlingsnævnet 22/3 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2018
Beskæftigelsesministeriet 22/3 2018
Ny aftale med Rumænien skal bidrage til ordnede forhold på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet 22/3 2018
Kampagne kaster lys på beskæftigelsespotentialet blandt mennesker med handicap
Socialstyrelsen 21/3 2018
Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet
Socialstyrelsen 21/3 2018
Der er 16 højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser
Socialstyrelsen 21/3 2018
Ny runde af ledernetværket på området for udsatte børn og unge 2018-21
Socialstyrelsen 21/3 2018
Listen over standarder for hjælpemidler er opdateret
VIVE 21/3 2018
De fleste unge har et moderat alkoholforbrug
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/3 2018
Danmark oplever stadigt lave asyltal
Beskæftigelsesministeriet 21/3 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 2018
Finansministeriet 20/3 2018
Fælles it i staten kan give bedre informationssikkerhed og flere penge til velfærd
Rockwoolfonden 20/3 2018
Unge, der får sat grænser for antallet af genstande, drikker mindre
Socialstyrelsen 19/3 2018
Positive resultater af tre ADHD-indsatser
Socialstyrelsen 19/3 2018
VISO har nu valgt sine nye leverandører på voksenområdet
Socialstyrelsen 19/3 2018
Kom til infomøder om forenklingen af ICS og udredningsværktøjet
Beskæftigelsesministeriet 19/3 2018
Evaluering: Reform af førtidspension og fleksjob godt på vej men fortsat udfordringer
Socialstyrelsen 16/3 2018
Få støtte til at øge kvaliteten i jeres dagtilbud
VIVE 16/3 2018
Se hvilke redskaber, kommunerne bruger til at måle udsatte børns og unges udvikling
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/3 2018
Slut med at vente sig til kontanthjælp
VIVE 15/3 2018
Geografiske og regionale kriterier fylder mere i andre landes udligningssystemer
Ankestyrelsen 14/3 2018
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2018
Beskæftigelsesministeriet 14/3 2018
Udspil: Regeringen vil forenkle og skærpe sanktionsreglerne
Ombudsmanden 13/3 2018
Myndigheder bør forklare og beklage væsentlige fejl over for borgerne
VIVE 12/3 2018
Seminar: Hvordan overlever velfærdsstaten?
Socialstyrelsen 12/3 2018
Inspirationsmøde: En tidligere forebyggende indsats
Socialstyrelsen 12/3 2018
Udbud: Landsdækkende kampagne om førstehjælp i dagtilbud
Socialstyrelsen 12/3 2018
Konference: ”Fælles om en bedre barndom”
VIVE 11/3 2018
Selvpåført bureaukrati giver mening i kommuner, men kan håndteres bedre
VIVE 8/3 2018
Forskere: Regeringens forslag er et socialt eksperiment for udsatte unge
VIVE 8/3 2018
Nyt redskab kan styrke ledelse af borgerinddragelse
Beskæftigelsesministeriet 8/3 2018
Nu kan virksomheder måle deres sociale ansvar
VIVE 8/3 2018
Få inspiration til bedre økonomistyring på børneområdet
Socialstyrelsen 7/3 2018
Ny model til beregninger af udgifter på børneområdet
Beskæftigelsesministeriet 7/3 2018
Stor fælles indsats: Flere skal dyrke idræt
Socialstyrelsen 7/3 2018
Positive erfaringer med opkvalificering af plejeforældre
Ombudsmanden 6/3 2018
Ombudsmanden fokuserer på asylbørn
VIVE 6/3 2018
Jyske unge har sundere seksuelle vaner end sjællandske unge
Børnerådet 5/3 2018
Månedsnyt fra Børnerådet marts 2018
Beskæftigelsesministeriet 2/3 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lunds Poulsens kommentar til ledighedstallet for januar 2018
Beskæftigelsesministeriet 1/3 2018
Lavere ydelse til kontanthjælpsmodtagere i ghettoområder
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/3 2018
Regeringen vil kriminalisere genopdragelsesrejser
VIVE 1/3 2018
Sådan går det med unge, der er blevet straffet for kriminalitet
Socialstyrelsen 1/3 2018
Børn af unge forældre – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 1/3 2018
Styrk sagsbehandlingen i børnesager
Socialstyrelsen 1/3 2018
Handicap 2018: Borgerperspektiver
Socialstyrelsen 1/3 2018
Socialstyrelsens onlinenetværk – en effektiv hjælp i sagsbehandlingen