Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Beskæftigelsesministeriet 21/11 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september måned
VIVE 21/11 2017
Forskere: Folk frygter alderdommen og manglende pleje
VIVE 21/11 2017
Forskere: Folk frygter alderdommen og manglende pleje
VIVE 21/11 2017
Styrket kommunikation med ældre, der udskrives fra sygehuset
VIVE 18/11 2017
Færre svage ældre får hjemmehjælp
Finansministeriet 16/11 2017
Kulegravninger i 12 kommuner skal give mere velfærd og mindre bureaukrati
Beskæftigelsesministeriet 15/11 2017
Historisk udspil skal rydde ud i regeljungle for ledige
Finansministeriet 15/11 2017
Jobfremgangen har fået fodfæste i hele landet
Socialstyrelsen 15/11 2017
Temadage om overgangen fra barn til voksen på handicapområdet
Socialstyrelsen 14/11 2017
Annoncering: Undervisning i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/11 2017
Medarbejdere på kvindekrisecentre og i kommuner opkvalificeres
Finansministeriet 12/11 2017
Ny investeringsfond skal styrke sociale indsatser
Beskæftigelsesministeriet 11/11 2017
Satspuljeaftale hjælper syge borgere tættere på arbejdsmarkedet og forbedrer sagsbehandlingen for veteraner
Beskæftigelsesministeriet 9/11 2017
Initiativpakke: Opkvalificering af ledige skal forebygge mangel på arbejdskraft
Ligebehandlingsnævnet 8/11 2017
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2017
Socialstyrelsen 7/11 2017
Udgående indsats giver bedre trivsel og et fald i rusmidler
Socialstyrelsen 7/11 2017
Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse – nyt tema på Vidensportalen
VIVE 6/11 2017
Ny bog om ledelse – både i det offentlige og private
VIVE 6/11 2017
Markante forskelle i normeringen på danske plejecentre
Socialstyrelsen 6/11 2017
Stor effekt af kombinationsindsats til unge med misbrugsproblemer
VIVE 3/11 2017
Sugardating er frihed i højeste potens
Børnerådet 2/11 2017
Månedsnyt fra Børnerådet november 2017
VIVE 2/11 2017
Borgerne vil helst bruge penge på ældre og børn
Beskæftigelsesminsiteriet 2/11 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for september måned
Ombudsmanden 2/11 2017
Ombudsmanden rejser spørgsmål om retsgrundlaget for at tvangsanbringe asylbørn
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/11 2017
1.000 flygtninge startet på integrationsgrunduddannelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/11 2017
Satspuljemidlerne skal fremme integrationen og bekæmpe bandekriminalitet
Beskæftigelsesministeriet 31/10 2017
Bred aftale om en ny ferielov i Danmark
Udlændinge- og Integrationsministeriet 31/10 2017
3. generationsindvandrere kommer senere i institution end deres jævnaldrende
Udændinge- og Integrationsministeriet 31/10 2017
Danskundervisningen rykker ud på arbejdspladserne
Rockwoolfonden 31/10 2017
Historisk lav ventetid blandt flygtninge
VIVE 27/10 2017
Danske indsatser får kun få ældre til at blive i arbejde efter pensionsalderen
Justitsministeriet 27/10 2017
Nyt udspil skal bremse de unges vej ud i hård kriminalitet
Socialstyrelsen 26/10 2017
Nye redskaber til udvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling
Socialstyrelsen 26/10 2017
Ny SocialAnalyse om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Socialstyrelsen 26/10 2017
Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet
VIVE 26/10 2017
Voldsomme forældrekonflikter og dårlig børnetrivsel i en tredjedel af Statsforvaltningens forældreansvarssager
Udlændinge- og Integrationsministeriet 26/10 2017
Med al ære & respekt - bryd negativ social kontrol - konference for kommunale ledere og frontpersonale
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/10 2017
Indvandrere er tilfredse med livet i Danmark
Finansministeriet 25/10 2017
Nyt regeringsudspil skal give borgerne flere muligheder for frit valg
Justitsministeriet 25/10 2017
Hård kerne af unge kriminelle er socialt belastede og debuterer tidligt
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/10 2017
Antallet af asylansøgere er stadig lavt
Rockwoolfonden 24/10 2017
Andelen af udsatte unge varierer med konjunkturerne, men har bidt sig fast på et højt niveauAndelen af udsatte unge varierer med konjunkturerne, men har bidt sig fast på et højt niveau
VIVE 23/10 2017
Antallet af ældre borgere vokser markant
Beskæftigelsesministeriet 20/10 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for august måned
VIVE 19/10 2017
Kortlægning af ansættelser på det kommunale arbejdsmarked på vej
VIVE 18/10 2017
Vidensdeling skal få flere bevægelseshandicappede i beskæftigelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 17/10 2017
Flere kriminelle udlændinge skal udvises – regeringen varsler nye stramninger
VIVE 16/10 2017
Kommunerne skal lære mere af hinandens erfaringer på akutområdet
Justitsministeriet 14/10 2017
Personer i utrygge lejre skal kunne forbydes ophold i kommunen
Finansministeriet 14/10 2017
Digitaliseringsklar lovgivning skal frigive ressourcer til kernevelfærd
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/10 2017
Frivillige kræfter understøtter integrationsindsatsen
Undervisningsministeriet 13/10 2017
Politisk aftale: Reform af det forberedende område
VIVE 12/10 2017
Projekt hjælper med succes mennesker videre efter ulykker
Beskæftigelsesministeriet 12/10 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for august måned
Dansk Socialrådgiverforening 12/10 2017
Minister beder socialrådgivere om hjælp
VIVE 11/10 2017
Stor forskel på antal arbejdspladser i kommunerne
VIVE 11/10 2017
Et positivt fokus kan hjælpe anbragte børn
Socialstyrelsen 10/10 2017
Den bedste indsats for børn med verbal dyspraksi
VIVE 9/10 2017
Færre på offentlig forsørgelse i kommunerne
Justitsministeriet 6/10 2017
Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb
Ombudsmanden 5/10 2017
Hjemmesygeplejerske indkaldt til samtale efter kritisk Facebook-opslag
Finansministeriet 5/10 2017
Ministre indgår bred politisk aftale med alle Folketingets partier om konkurser i hjemmeplejen
Finansministeriet 5/10 2017
Politisk aftale: Skærpede leverandørkrav skal forebygge konkurser i hjemmeplejen
Socialstyrelsen 5/10 2017
VISO-konferencen 2017
Ligebehandlingsnævnet 4/10 2017
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2017
Udlændinge- og Integrationsministeriet 4/10 2017
Hjælp til udlændinge, der vil tilbage til oprindelseslandet
Beskæftigelsesministeriet 3/10 2017
13.500 færre på kontanthjælp siden april 2016
Finansministeriet 3/10 2017
Ny offentlig fond skal sparke gang i sociale investeringsprogrammer
Udlændinge- og Integrationsministeriet 3/10 2017
Udlændinge- og integrationsministerens del af lovprogrammet for 2017-18
Socialstyrelsen 3/10 2017
National konference om FIT
Socialstyrelsen 3/10 2107
Kender du den bedste dagpleje eller daginstitution?
VIVE 3/10 2017
De fleste adopterede trives – men nogle får det svært
Ankestyrelsen oktober 2017
Nyhedsbrev for oktober
Børnerådet 2/10 2017
Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2017
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/10 2017
Mange nydanskere ser manden som familiens overhoved
VIVE 28/9 2017
Tre faktorer kan forudsige lediges chance for job
Socialstyrelsen 28/9 2017
Temadag om kompleks erhvervet hjerneskade
VIVE 27/9 2017
Ankestyrelsens støtte til kommunerne kan styrkes
Socialstyrelsen 27/9 2017
Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden
Socialstyrelsen 27/9 2017
Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Åben Dialog
VIVE 27/9 2017
Overblik: Hvor meget personale er der på de danske plejecentre?
VIVE 25/9 2017
Øget udskiftning blandt kommunalt ansatte
VIVE 25/9 2017
Langvarigt hjemløse optager mange pladser på herberger
VIVE 25/9 2017
Kommunalt ansattes sygefravær er faldet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/9 2017
Frist for ansøgning om støtte til etablering af lokale virksomhedsnetværk og tværkommunale samarbejder
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/9 2017
Styrket kamp mod udlændinges misbrug af pas
Udlændinge- og Integrationsministeriet 24/9 2017
Ny task force skal styrke forebyggelse og bekæmpe bandekriminalitet
VIVE 22/9 2017
Ny undersøgelse stiller skarpt på udsatte unges uddannelsesforventninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet 22/9 2017
Stadig få asylansøgere til Danmark
Beskæftigelsesministeriet 21/9 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli måned
VIVE 20/9 2017
Vil børn på krisecentre male familiebilledet om?
Socialstyrelsen 20/9 2017
Temadag: Beskyt børn med handicap mod overgreb
Socialstyrelsen 20/9 2017
Pulje: Forskning og udvikling i forbindelse med to uddannelser på børne- og ungeområdet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 20/9 2017
Nyt initiativ fra regeringen og arbejdsmarkedets parter skal udbrede IGU’en endnu mere
Børnerådet 20/9 2017
Børneflygtninge kæmper med at blive en del af fællesskabet
Sundhedsstyrelsen 20/9 2017
Smerter i kroppen står bag hver fjerde langtidssygemelding
Socialstyrelsen 19/9 2017
Pulje: Udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser
Sundhedsstyrelsen 19/9 2017
Tidlig indsats for sårbare familier
Udlændinge- og Integrationsministeriet 18/9 2017
Slut med at spekulere i opholdsgrundlag
Ankestyrelsen 18/9 2017
Nyt fra Ankestyrelsen nummer 5, september 2017
Sundhedsstyrelsen 18/9 2017
Konference: Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?
Børnerådet 17/9 2017
Børns lyst til at hjælpe flygtningebørn hænger sammen med deres forældres holdninger og socioøkonomiske baggrund
Udlændinge- og Integrationsministeriet 15/9 2017
Udbredt social kontrol blandt nydanskere
Sundhedsstyrelsen 15/9 2017
Fokus på udrednings- og behandlingsenheder for demens
Børnerådet 15/9 2017
Den danske regering står skoleret for FN’s Børnekomité
Socialstyrelsen 14/9 2017
Udbud af VISO-ydelser på vej
VIVE 14/9 2017
Patienter bliver væk fra aftaler trods gebyrer
VIVE 14/9 2017
Esbjerg-model skaber succesfuld borgerinddragelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/9 2017
Nyt rejsehold skal styrke kommunernes håndtering af æresrelaterede konflikter
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/9 2017
Myndighederne vil gribe ind over for genopdragelsesrejser
Socialstyrelsen 13/9 2017
Mange udsatte unge får hjælp til overgangen til voksenlivet
Sundhedsstyrelsen 12/9 2017
Temadage sætter fokus på, hvordan kommuner kan opspore ældre mennesker i særlig risiko
Beskæftigelsesministeriet 12/9 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for juli måned
Socialstyrelsen 11/9 2017
Kurser i efteråret 2017 i samtaleredskabet Spillerum
Socialstyrelsen 11/9 2017
Pulje: Personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
VIVE 11/9 2017
Et godt arbejdsmiljø er med til at holde på kommunale seniormedarbejdere
Udlændinge- og Integrationsministeriet 11/9 2017
Flere kommuner får støtte til handleplaner
Børnerådet 9/9 2017
Grønlandske børn i Danmark står ofte uden for danske fællesskaber
Udlændinge- og Integrationsministeriet 9/9 2017
Fleksibel ordning for kvoteflygtninge
Sundhedsstyrelsen 8/9 2017
Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde
Beskæftigelsesministeriet 8/9 2017
Ny formand for Tilsynsrådet
Socialstyrelsen 7/9 2017
Konference: Effektiv stofmisbrugsbehandling
Ombudsmanden 6/9 2017
Sikret institution har ikke ret til at kontrollere beboeres post
Socialstyrelsen 6/9 2017
Få rådgivning om en tidligere og mere effektiv indsats for børn og unge
Socialstyrelsen 6/9 2017
Temadag om autisme og skolevægring
Socialstyrelsen 6/9 2017
Konference: Dagtilbud af høj kvalitet
Socialstyrelsen 6/9 2017
Temadage om Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
Børnerådet 6/9 2017
Månedsnyt fra Børnerådet september 2017
Ombudsmanden 5/9 2017
Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen
Socialstyrelsen 5/9 2017
Flere lovende praksisser til behandling af overgreb
Beskæftigelsesministeriet 4/9 2017
Flemming Bendt ny formand for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar
Rockwoolfonden 3/9 2017
Nyt studie sætter fokus på betydningen af alder, når børn og unge eksponeres for en social begivenhed
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/9 2017
Det går fremad med integrationsindsatsen i kommunerne
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/9 2017
Seneste tal for integrationsgrunduddannelsen (IGU)
Cabi Nyt - September 2017
Ekspert: Forberedende grunduddannelse risikerer at misse stor gruppe unge
VIVE 1/9 2017
Stadig flere hjemløse i Danmark
Cabi Nyt - September 2017
Social Foodies er en tiltrængt mellemstation for unge der har det svært
Cabi Nyt - September 2017
Tværfagligt samarbejde skal hjælpe udsatte unge gennem uddannelse
Socialstyrelsen 1/9 2017
Pulje: Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR
Socialstyrelsen 1/9 2017
Årets Dagtilbud skal kåres
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1/9 2017
Ansøgning om uddannelse for mentorer og forældrecoaches til forebyggelse af ekstremisme
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2017
Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø justeres
Udlændinge- og Integrationsministeriet 31/8 2017
Regeringens stramme udlændingekurs afspejles i årets finanslovsforslag
Ligebehandlingsnævnet 31/8 2017
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2017
Socialstyrelsen 30/8 2017
Gode erfaringer med metoderne Åben Dialog og Social Færdighedstræning
Justitsministeriet 30/8 2017
Ny lov styrker borgernes ret til selvbestemmelse
Socialstyrelsen 29/8 2017
Sociale akuttilbud hjælper mennesker med psykiske vanskeligheder
Socialstyrelsen 29/8 2017
Pulje: Dækning af initialomkostninger ved implementering af bostøttemetoder
Beskæftigelsesministeriet 29/8 2017
Færre opbruger dagpengeretten end tidligere
Socialstyrelsen 28/8 2017
Pulje: Investering i efterværn til unge
VIVE 28/8 2017
Overblik: Indsatser til børn, der har været udsat for overgreb
Beskæftigelsesministeriet 26/8 2017
Bred politisk aftale styrker det frivillige arbejde i Danmark