Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Ombudsmanden 3/1 2019
Målrettet indsats har på kort tid nedbragt bekymrende sagsbehandlingstider i Udlændinge- og Integrationsministeriet
Børne- og Socialministeriet 2/1 2019
Socialt frikort klar til brug
Børne- og Socialministeriet 29/12 2018
Anbragte børn og unges trivsel 2018
Beskæftigelsesministeriet 21/12 2018
Borgere med svær psykisk lidelse kommer oftere i job og uddannelse med en virksomhedsrettet indsats
Justitsministeriet 21/12 2018
Ny karantæne skal stoppe kontanthjælp til dømte bandemedlemmer
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/12 2018
Flere indvandrere skal deltage i demokratiet
Børnerådet 21/12 2018
Børnerådets beretning 2016-2018
Beskæftigelsesministeriet 20/12 2018
Folketinget vedtager opholdskrav for ret til dagpenge
Beskæftigelsesministeriet 20/12 2018
Lovforslag vedtaget: Ofre for seksuel chikane får højere godtgørelse
Ombudsmanden 20/12 2018
Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold
Børne- og Socialministeriet 20/12 2018
Mette With Hagensen er ny formand for Børnerådet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 19/12 2018
Antallet af asylansøgere fortsat lavt
Udlændinge- og Integrationsministeriet 19/12 2018
Regeringen præsenterer forslag til ændring af reglerne for familiesammenføring til børn
Justitsministeriet 18/12 2018
Bredt flertal reformerer indsatsen mod ungdomskriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 18/12 2018
Omkring halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 28. november 2018
Børne- og Socialministeriet 18/12 2018
Frivilligheden trives i Danmark
Beskæftigelsesministeriet 17/12 2018
Nyt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
Udlændinge- og Integrationsministeriet 17/12 2018
Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation
Ligebehandlingsnævnet 17/12 2018
Notat om handicapbegrebet
Børne- og Socialministeriet 14/12 2018
Socialpolitisk Redegørelse 2018: Ny viden om udsatte og sårbare mennesker i Danmark
Ankestyrelsen 13/12 2018
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2018
Beskæftigelsesministeriet 13/12 2018
Dømte bandekriminelle fratages penge i tre år
Beskæftigelsesministeriet 13/12 2018
Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer forslag til opholdskrav for ret til dagpenge
Justitsministeriet 12/12 2018
Justitsminister donerer 300.000 for at hjælpe unge væk fra kriminalitet
Finansministeriet 12/12 2018
Bredt flertal enige om at give borgere med komplekse problemer en mere sammenhængende indsats
Justitsministeriet 11/12 2018
Styrket indsats over for pædofilidømte
Børne- og Socialministeriet 9/12 2018
Digitalt forløb skal hjælpe forældre, der går fra hinanden
Børnerådet 8/12 2018
Månedsnyt fra Børnerådet december 2018
Beskæftigelsesministeriet 7/12 2018
Lufthavnstilsynet styrkes markant
Justitsministeriet 7/12 2018
Kultur og tro må aldrig kunne retfærdiggøre kriminalitet
Beskæftigelsesministeriet 6/12 2018
Lovforslag: Overgangsordning for supplerende dagpenge gøres permanent
Beskæftigelsesministeriet 6/12 2018
Arbejdsgivere får begrænset adgang til personlige oplysninger om medarbejdere
Rockwoolfonden 5/12 2018
Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017
Børne- og Socialministeriet 5/12 2018
Kommunerne øger antallet af forebyggende indsatser for udsatte børn og unge
VIVE 4/12 2018
Socialfaglige metoder kan mindske udadreagerende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning
Ankestyrelsen 3/12 2018
Nyhedsbrev november 2018
Ligebehandlingsnævnet 3/12 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/11 2018
Finanslovsaftale sikrer fortsat stram udlændingepolitik
Beskæftigelsesministeriet 30/11 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2018
Beskæftigelsesministeriet 30/11 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for oktober 2018
Socialstyrelsen 29/11 2018
Dialogmøde: Udbud af VISOs ydelser på børn-, unge- og specialundervisningsområdet
Beskæftigelsesministeriet 29/11 2018
Delaftale: 100 millioner kroner til at opkvalificere ledige
VIVE 28/11 2018
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel er ikke perfekt – men den er det bedste bud
Udlændinge- og Integrationsministeriet 27/11 2018
Ikke-vestlige personer klarer sig langt dårligere end vestlige til indfødsretsprøven
Socialstyrelsen 27/11 2018
Støtte til implementering af ny metode til rusmiddelbehandling af unge
VIVE 27/11 2018
Seks råd til økonomistyring af tværgående løsninger
Ombudsmanden 26/11 2018
Udvikling i inddrivelse af børnebidrag meget bekymrende for de berørte børn
VIVE 23/11 2018
Mange unge i yderkommuner tager en ungdomsuddannelse
VIVE 23/11 2018
VIVE undersøger kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde
VIVE 23/11 2018
Lær at tackle hverdagen som pårørende
Socialstyrelsen 23/11 2018
Udbud af VISO-ydelser om Spielmeyer-Vogts sygdom
Beskæftigelsesministeriet 21/11 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/11 2018
Antallet af asylansøgere fortsat lavt
Ugebrevet A4 20/11 2018
Ledige nydanskere har overraskende stort potentiale
Beskæftigelsesministeriet 19/11 2018
Virksomhedsrettet indsats giver udsatte ledige større tilknytning til arbejdsmarkedet
Socialstyrelsen 19/11 2018
Vinderen af Årets Dagtilbud 2018 er fundet
Socialstyrelsen 19/11 2018
Fagligt netværk om døvblindhed i nyt regi
DA 18/11 2018
Ledige finder sjældent job gennem jobcentret eller a-kassen
Beskæftigelsesministeriet 16/11 2018
Aftale: Klare og konsekvente sanktioner i kontanthjælpssystemet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/11 2018
Flere udlændinge får nu hjælp til frivillig hjemrejse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 15/11 2018
Civilsamfundet skal bidrage til at integrere flygtninge
Justitsministeriet 15/11 2018
Minister sætter fokus på indsats for stalkingofre
VIVE 15/11 2018
Effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel
DA 14/11 2018
Jobfremgang i den offentlige sektor skærper udfordringen med mangel på arbejdskraft
VIVE 14/11 2018
Mindre effektive jobcentre kan lære af de mest effektive
Rockwoolfonden 13/11 2018
Flygtninge får en højere beskæftigelse, hvis de boligplaceres i en kommune med gunstige beskæftigelsesvilkår
DA 12/11 2018
Kommunerne sender halvt så mange flygtningekvinder i praktik som mænd
Beskæftigelsesministeriet 10/11 2018
30.100 færre i kontanthjælpssystemet på lidt over to år
AES 9/11 2018
Nye takster i 2019
DA 9/11 2018
Jobcentre: Manglen på arbejdskraft vokser
Socialstyrelsen 9/11 2018
Koncept for systematisk inddragelse af pårørende
Socialstyrelsen 8/11 2018
At kunne deltage har stor betydning sidst i livet
Socialstyrelsen 8/11 2018
Nyt forløb skal gavne mennesker med erhvervet døvblindhed
Ombudsmanden 7/11 2018
Alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn
Beskæftigelsesministeriet 7/11 2018
Satspuljeaftale skal hjælpe mennesker med handicap i job og uddannelse
VIVE 7/11 2018
Udbredt feedback-metode viste ingen effekt ved bostøtteprojekt
Børnerådet 6/11 2018
Månedsnyt fra Børnerådet november 2018
Ligebehandlingsnævnet 6/11 2018
Chikanøse ord i mails
Ligebehandlingsnævnet 6/11 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2018
VIVE 5/11 2018
Når udsatte borgere møder velfærdssystemet
Beskæftigelsesministeriet 2/11 2018
Spotlys på resultater skal styrke jobcentrets indsats til ledige
VIVE 2/11 2018
Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesministeriet 1/11 2018
Karantæneordning: Dømte bandemedlemmer sættes ned i ydelse i tre år
Ombudsmanden 1/11 2018
Ombudsmanden spørger til sager om inddragelse af opholdstilladelse for somaliske familier
SUS 1/11 2018
Fra kontanthjælp til job – når langtidsledige tager teten
Beskæftigelsesministeriet 31/10 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for september 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 31/10 2018
Regeringen og aftalepartierne indgår aftale om satspuljemidler på integrationsområdet
Socialstyrelsen 31/10 2018
Socialstyrelsens tilskudsportal er genåbnet
Socialstyrelsen 31/10 2018
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) omfatter nu også udsatte børn og unge
VIVE 31/10 2018
Ny version af SØM regner på indsatser for udsatte børn og unge
Socialstyrelsen 30/10 2018
Vær med i ledernetværk om FIT
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/10 2018
Regeringen fremsætter lovforslag om grundlovsceremoni
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/10 2018
Udbud: Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Socialstyrelsen 25/10 2018
Hvad er god formidling af hjælpemidler?