Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Justitsministeriet 9/2 2018
Øget åbenhed omkring borgernes data
VIVE 9/2 2018
Bruger vi sygeplejerskernes tid bedst muligt i kommunerne?
VIVE 9/2 2018
VIVE udnævner ny forskningsprofessor i effektmåling
Justitsministeriet 8/2 2018
Bredt flertal i Folketinget sikrer seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling
Udlændinge- og Integrationsministeriet 8/2 2018
Invitation til møde i netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Socialstyrelsen 8/2 2018
Det forebyggende mindset
VIVE 8/2 2018
God økonomistyring højner den faglige kvalitet og omvendt
Socialstyrelsen 8/2 2018
Væsentlige ændringer i tre udlodningspuljer i 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 7/2 2018
Regeringen indgår aftale om nye, stramme og afbalancerede regler for ægtefællesammenføring
Socialstyrelsen 7/2 2018
Nyt katalog med dokumentationsredskaber
Socialstyrelsen 7/2 2018
Reviderede indkøbsskabeloner til hjælpemidler
Socialstyrelsen 6/2 2018
Kursus for koordinatorer i ungdomssanktionen
Beskæftigelsesministeriet 6/2 2018
Enig forligskreds vil ændre lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb
Justitsministeriet 6/2 2018
Tildækningsforbud skal øge respekt for fællesskabet og bekæmpe parallelsamfund
Børnerådet 6/2 2018
Månedsnyt fra Børnerådet februar 2018
Socialstyrelsen 5/2 2018
Udbud: Udviklings- og evalueringsopgave til projekt om gruppebostøtteindsatser
Socialstyrelsen 1/2 2018
Sådan samarbejder dagtilbud med andre aktører
VIVE 1/2 2018
VIVE har kortlagt samarbejder om sociale indsatser i dagtilbud
Ombudsmanden 1/2 2018
Feriefond har selv ansvar for digital kommunikation med borgere
Socialstyrelsen 31/1 2018
Få overblik over ansøgningspuljerne i 2018
Socialstyrelsen 31/1 2018
Ny forenklet udgave af ICS og udredningsværktøjet på vej
Socialstyrelsen 31/1 2018
Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse
Socialstyrelsen 31/1 2018
Husk informationsmødet om ansøgningspuljer i 2018
Beskæftigelsesministeriet 31/1 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lunds Poulsens kommentar til ledighedstallet for december 2017
Socialstyrelsen 30/1 2018
Kommunekurser og landskurser i Spillerum foråret 2018
VIVE 30/1 2018
Fire råd til bedre økonomistyring af specialundervisningen
VIVE 29/1 2018
Dynamisk udredning forbedrer anbragte børns kognitive evner
VIVE 26/1 2018
Udligningsekspert: Sådan kommer vi tættere på løsninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/1 2018
Smidigere regler for udenlandske medarbejderes bijob
Dansk Socialrådgiverforening 25/1 2018
Ny undersøgelse: Socialrådgivere hårdt ramt af arbejdspres og stress
Beskæftigelsesministeriet 25/1 2018
Vedtaget: Danskerne skal have ny ferielov
Beskæftigelsesministeriet 25/1 2018
Nu får begge forældre ret til sorgorlov
VIVE 25/1 2018
Professor: Vi har brug for en plan for – ikke en drøm om – den gode sundhedsaftale
Dansk Socialrådgiverforening 24/1 2018
Småbørnsløftet: Et lige samfund forudsætter lige chancer til børn. Lad os kæmpe sammen for det
Ligebehandlingsnævnet 23/1 2018
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2017
Justitsministeriet 23/1 2018
Ofre for stalking skal kunne bære peberspray
VIVE 23/1 2018
Børn kan få det svært, når far tager krigen med hjem
VIVE 23/1 2018
Anbragte børn har overraskende stort behov for støtte i skolen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/1 2018
Meget få asylansøgere i december runder et rekordlavt år af
VIVE 23/1 2018
Handicappede får endnu sværere ved at få job fremover
Socialstyrelsen 22/1 2018
Ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester
Socialstyrelsen 22/1 2018
Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)
Socialstyrelsen 22/1 2018
Temadag om medborgerskab og kriminalitetstruede unge
Socialstyrelsen 22/1 2018
Nyt nordisk netværk om senfølger af overgreb i barndommen
VIVE 22/1 2018
Regeringsudspil om nært sundhedsvæsen: Nybrud eller varm luft?
Beskæftigelsesministeriet 22/1 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 2017
VIVE 19/1 2018
Tidlige indsatser over for udsatte børn viser positive tegn
Socialstyrelsen 19/1 2018
Funktionel Familieterapi reducerer unges problemadfærd
Socialstyrelsen 19/1 2018
Slutevaluering af fire tidlige og forebyggende indsatser
Socialstyrelsen 18/1 2018
Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats
Socialstyrelsen 18/1 2018
Sådan kan plejefamilier arbejde med at forebygge og opdage overgreb
Ombudsmanden 18/1 2018
Problemer med magtanvendelse i sikret døgninstitution på Fyn
Socialstyrelsen 18/1 2018
Kom til informationsmøde om ansøgningspuljer i 2018
Socialstyrelsen 18/1 2018
Se den nye handleplan for ADHD
Socialstyrelsen 17/1 2018
Nu offentliggøres Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Ombudsmanden 17/1 2018
Nye initiativer skal sikre handleplaner for anbragte børn
VIVE 17/1 2018
Ny model beregner økonomien i sociale indsatser
Ligebehandlingsnævnet 16/1 2018
Ligebehandlingsnævnets medlemmer
Socialstyrelsen 16/1 2018
Annoncering: Tilbud søges på udvikling af sprogvurderingsmateriale til 2-årige
Finansministeriet 16/1 2018
Minister: Aftale er et vigtigt skridt på vejen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/1 2018
Evalueringen af National strategi mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen 15/1 2018
Handicappuljen 2018
Socialstyrelsen 15/1 2018
Pulje: Sommerferiehjælp til udsatte familier
VIVE 15/1 2018
Sårbare gravide og nybagte forældre får hjælp til at styrke relationen til deres barn
Beskæftigelsesministeriet 14/1 2018
Markant fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
VIVE 10/1 2018
VIVE leverer viden om politisk og økonomisk styring på KØF
VIVE 9/1 2018
Seks råd til bedre styring på det specialiserede børneområde
VIVE 8/1 2018
Stor europæisk undersøgelse ser på borgernes holdninger og levevilkår
Socialstyrelsen 8/1 2018
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
Socialstyrelsen 8/1 2018
Årsrapport 2016 om socialtilsynene
Socialstyrelsen 8/1 2018
Handicap 2018: Borgerperspektiv
Børnerådet 8/1 2018
Månedsnyt fra Børnerådet januar 2018
Udlændinge- og Integrationsministeriet 8/1 2017
Forskning i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Socialstyrelsen 5/1 2018
Pulje: Investering i efterværn til unge
Beskæftigelsesministeriet 5/1 2018
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for november 2017
VIVE 4/1 2018
Administrative udgifter er mindre end de ser ud til
Socialstyrelsen 4/1 2018
Få støtte til udvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling
Udlændinge- og Integrationsministeriet 3/1 2018
Nationalt ID-center er nu etableret
Udlændinge- og Integrationsministeriet 3/1 2018
Danmark fik i 2017 det laveste antal asylansøgere i ni år
Dansk Socialrådgiverforening 21/12 2017
Samtaler i jobcentre udfordrer tavshedspligt
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/12 2017
Ny pulje til virksomhedsorganiseret danskundervisning
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/12 2017
Halvdelen bestod indfødsretsprøven
Beskæftigelsesministeriet 21/12 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for oktober måned
Ankestyrelsen 21/12 2017
Er en kugledyne et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab?
VIVE 20/12 2017
Nyt projekt skal hjælpe flere unge til en erhvervsuddannelse
Socialstyrelsen 20/12 2017
Ny guide til lokale retningslinjer for magtanvendelse
Socialstyrelsen 20/12 2017
Nye nationale retningslinjer skal forebygge vold på botilbud
Beskæftigelsesministeriet 20/12 2017
Fra det nye år kan man skattefrit få udbetalt sin efterløn
Beskæftigelsesministeriet 20/12 2017
Nye dagpengeregler ruster os til nye arbejdsformer på fremtidens arbejdsmarked
Socialstyrelsen 20/12 2017
Årsstatistikken 2016: Kvinder og børn på krisecenter
KL 20/12 2017
Kontrolkampagne: EU-borgeres ret til at modtage dansk kontanthjælp
VIVE 19/12 2017
Derfor bruger hjemmesygeplejen i Fredericia dobbelt så meget tid som i 2002
VIVE 19/12 2017
Fokus på rehabilitering og uddelegering i Fredericias hjemmesygepleje
Socialstyrelsen 18/12 2017
Fyraftensmøder om ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og misbrug
Socialstyrelsen 18/12 2017
ACT-metoden gavner borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Ligebehandlingsnævnet 14/12 2017
Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016
Beskæftigelsesministeriet 14/12 2017
Regeringen opretter nyt råd for virksomheders samfundsansvar
VIVE 13/12 2017
Langsigtet indsats hjælper – nogle – sårbare borgere
Udlændinge- og Integrationsministeriet 13/12 2017
Analyse af regeringens integrationsgrunduddannelse (IGU)
Rockwoolfonden 12/12 2017
Antal illegale indvandrere i 2016
Finansministeriet 12/12 2017
Minister: Forskellen i lønudviklingen skal udlignes
Ankestyrelsen 11/12 2017
Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, december 2017
Socialstyrelsen 11/12 2017
Ny kortlægning af ADHD og kriminalitet
Ankestyrelsen 11/12 2017
Nyhedsbrev for december 2017
VIVE 11/12 2017
Koordinerende indsatsplaner sætter spot på centrale problemer
VIVE 11/12 2017
Voksne med ADHD har øget risiko for at begå kriminalitet
Beskæftigelsesministeriet 10/12 2017
Finanslovsaftale: Begge forældre får ret til sorgorlov
Finansministeriet 8/12 2017
Finansloven for 2018: Mere tryghed, velfærd og infrastruktur
VIVE 8/12 2017
Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter
VIVE 7/12 2017
Svært at rekruttere unge til alkoholrådgivning
Socialstyrelsen 6/12 2017
Kender du Lev Uden Vold?
Socialstyrelsen 6/12 2017
Understøt omlægningen af børneområdet med en skræddersyet diplomuddannelse
Ligebehandlingsnævnet 22/12 2017
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2017
Børnerådet 4/12 2017
Månedsnyt fra Børnerådet december 2017
VIVE 4/12 2017
Tidligere anbragte unge og uddannelse
Socialstyrelsen 4/12 2017
Kurser: Introduktion til Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Socialstyrelsen 4/12 2017
Ekstra temadag om kompleks erhvervet hjerneskade
Justitsministeriet 30/11 2017
Nu kan bandekriminelle forbydes ophold i kommunen
Beskæftigelsesministeriet 30/11 2017
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for oktober måned
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/11 2017
Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven er offentliggjort
Cabi Nyt - November 2017
Nu kan virksomheder beregne værdien af deres samfundsansvar
Cabi Nyt November 2017
Personer med psykisk funktionsnedsættelse har fået ny vej til job
Cabi Nyt November 2017
Debat: Beskæftigelsespolitik er den nye vindersag
Cabi Nyt November 2017
Mennesker fra kanten udvider arbejdsstyrken
Rockwoolfonden 29/11 2017
Børn i familier med lave indkomster – hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?
VIVE 29/11 2017
Blinde har stadig svære vilkår
Justitsministeriet 28/11 2017
Ny politisk aftale om en moderne og stærk kriminalforsorg
VIVE 28/11 2017
Inspirationskatalog giver redskaber til vidensbaseret praksis i botilbud
VIVE 28/11 2017
Færre unge med større psykiske handicap uddanner sig
Beskæftigelsesministeriet 27/11 2017
Status efter et halvt år med nyt dagpengesystem: Markant færre opbruger dagpengeretten
Socialstyrelsen 27/11 2017
Lær at hjælpe unge med rusmiddelproblematikker
Socialstyrelsen 27/11 2017
Socialstyrelsen lancerer støtteredskaber til at udvikle lovende praksis
Socialstyrelsen 24/11 2017
Konference: Mestring af hverdagen i familier med ADHD
Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/11 2017
Færre end tre tusinde asylansøgere i år