Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Udlændinge- og Integrationsministeriet 23/12 2021
Danmark falder længere ned på listen over EU-lande med flest asylansøgere per indbygger
VIVE 21/12 2021
Evaluering af ’Fællesskab på Asfalten’
DA 9/12 2021
Stigningen i den offentlige beskæftigelse halverer råderummet
Socialstyrelsen 6/12 2021
Voksenudredningsmetoden er opdateret
Danmarks Statistik 8/6 2022
De offentligt beskæftigede er blevet ældre - især i kommunerne
Udlændinge- og Integrationsministeriet 7/6 2022
Ny rapport: Nydanske LGBT+personer er særligt udsatte og har dårligere levevilkår
Beskæftigelsesministeriet 7/6 2022
Modregning i social pension som følge af ægtefælles arbejdsindkomst bliver nu afskaffet
Beskæftigelsesministeriet 31/5 2022
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 2022
KL 30/5 2022
Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige
Ombudsmanden 25/5 2022
Alt for lang sagsbehandlingstid i klagesager om aktindsigt i patientjournaler
VIVE 24/5 2022
Grønlandske børn bliver oftere anbragt end danske børn
Socialstyrelsen 24/5 2022
Pulje: Netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og/eller anbragte børn
Socialstyrelsen 23/5 2022
På vej mod en specialeplanlægning på socialområdet
Socialstyrelsen 23/5 2022
Pulje: Landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp
Beskæftigelsesministeriet 20/5 2022
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for marts 2022
VIVE 20/5 2022
Negotiations of vulnerability in aging with vision impairment
VIVE 19/5 2022
Nyere viden om nordiske unge uden uddannelse og beskæftigelse
VIVE 19/5 2022
Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne
Socialstyrelsen 19/5 2022
Ny viden om at arbejde traumebevidst med socialt udsatte voksne
Socialstyrelsen 19/5 2022
Ny hjemmeside om sund seksualitet og grænser hos børn og unge med handicap
VIVE 18/5 2022
Videnscenter samler og formidler viden om udsatte børns liv
Justitsministeriet 17/5 2022
Enigt Folketing styrker indsatsen mod menneskeudnyttelse
Socialstyrelsen 17/5 2022
Ny vidensindsamling om brugen af adoption som social indsats
Justitsministeriet 16/5 2022
Ekspertpanel afleverer første afrapportering med forslag til bedre beskyttelse af ofre for og vidner til bandekriminalitet
DA 16/5 2022
Seniorerne har gode jobmuligheder
VIVE januar 2022-december 2024
VIVE skal følge politiets arbejde med ny metode til at bekæmpe grov vold og skyderi
VIVE 16/5 2022
Adoption som social indsats
Socialstyrelsen 15/5 2022
Udbud: Samfundskampagne om de mest udsatte børn og unge
Socialstyrelsen 12/5 2022
VISO lancerer ny podcastserie
Socialstyrelsen 12/5 2022
Se ekspertfilm fra konferencen om senfølger efter seksuelle overgreb
Socialstyrelsen 11/5 2022
Få rådgivning om styrket indsats for minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner
Socialstyrelsen 11/5 2022
Ensomhed – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 11/5 2022
Flere handles til tvangsarbejde og kriminalitet
VIVE 11/5 2022
VIVE undersøger kommunernes vurderinger af børnesager
AES 10/5 2022
Årsredegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2021 er klar
KL 10/5 2022
Knap 8 ud af 10 forventer velfærd, der bliver meget svær at leve op til
KL 10/5 2022
3 ud af 4 unge uden uddannelse har diagnoser, sociale problemer og lave karakterer
VIVE 10/5 2022
To eksperter fra VIVE er med i regeringens nye udvalg
VIVE 10/5 2022
Borgeren eller sygeplejersken i centrum?
VIVE 9/5 2022
Det midlertidige børnetilskud
VIVE 9/5 2022
Hvordan hører vi sammen - Interaktionelle dynamikker i fællesskaber af og med mennesker med høretab
VIVE 9/5 2022
Scandinavian integration policies for refugees
DA 6/5 2022
Flere kvinder på erhvervsuddannelserne
Ligebehandlingsnævnet 6/5 2022
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2022
VIVE 6/5 2022
Indkvartering af flygtninge skaber nye udfordringer i udsatte boligområder
VIVE 6/5 2022
VIVE undersøger sammenhæng og brud i gigtpatienters udrednings- og behandlingsforløb
VIVE 6/5 2022
Evaluering af Doolexia - en digital træningsmetode for elever med ordblindhed eller fonetisk usikkerhed
Socialstyrelsen 6/5 2022
Pulje: Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber
Rockwool Fonden 5/5 2022
STEM-uddannelser er koncentreret i AI-virksomheder
Socialstyrelsen 5/5 2022
Ny evaluering af frivilligcentrene i Danmark 2021
VIVE 5/5 2022
Frivilligcentre i Danmark 2021
VIVE 5/5 2022
VIVEs kommunetal 2022.4: Flere kommunale medarbejdere skiftede job under corona-krisen
VIVE 5/5 2022
Adult/child ratio and group size in early childhood education or care to promote the development of children aged 0–5 years: A systematic review
Beskæftigelsesministeriet 4/5 2022
Beskæftigelsesministerens kommentar til Pensionskommissionens anbefalinger
Ankestyrelsen 4/5 2022
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, maj 2022
Socialstyrelsen 4/5 2022
Pulje: Ansøgningspulje til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb
Socialstyrelsen 4/5 2022
Pulje: Forebyggelse af prostitutionslignende relationer blandt unge
Socialstyrelsen 4/5 2022
Film og podcasts om senfølger efter seksuelle overgreb
VIVE 4/5 2022
Experiential knowledge in mental health services
Danmarks Statistik 3/5 2022
Tilskud og udligning fylder mere i næsten alle kommuner i 2021 end i 2020
VIVE 3/5 2022
Partnervold i LGBT+-forhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/4 2022
Nyt diplommodul ruster lærere og pædagoger til at forhindre negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/4 2022
Nyt landstal for antallet af flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2023
Beskæftigelsesministeriet 29/4 2022
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for marts 2022
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/4 2022
Misbrug af udenlandsk arbejdskraft skal kunne koste retten til at drive virksomhed
AES 28/4 2022
Praksis for beregning af renter ændres efter Højesteretsdom
Socialstyrelsen 28/4 2022
Nyt godkendelseskoncept ruster plejefamilier til opgaven
Socialstyrelsen 28/4 2022
Børn og unge som pårørende – nyt tema på Vidensportalen
Socialstyrelsen 28/4 2022
Årsstatistik om de danske børnehuse
VIVE 28/4 2022
Organisering af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
KL 27/4 2022
Er din kommune bedst? Indstil jeres bud på Årets IoT-løsning 2022
Socialstyrelsen 27/4 2022
Sæt tidligere ind mod vold i nære relationer
Socialstyrelsen 27/4 2022
Nye leverandører af VISO-ydelser om senfølger efter seksuelle overgreb
VIVE 25/4 2022
Unge fra udsatte boligområder uddanner sig som aldrig før
VIVE 25/4 2022
Vi skal have færre og bedre evalueringer
KL 24/4 2022
I 7 ud af 10 kommuner er social- og sundhedsmedarbejdere ikke interesserede i flere timer
Beskæftigelsesministeriet 22/4 2022
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2022
KL 22/4 2022
Opdateret udgave af projektkataloget for Kommunernes Digitaliseringsprogram er offentliggjort
VIVE 22/4 2022
Frivillige arkitekter hjælper kvinder med at skabe et nyt hjem efter ophold på krisecenter
AES 21/4 2022
AES sætter nyt IT-system til arbejdsskadesager i drift
Udlændinge- og Integrationsministeriet 20/4 2022
Ukrainere får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet
Socialstyrelsen 20/4 2022
Få input til systematisk opfølgning i sagsbehandlingen
Socialstyrelsen 20/4 2022
Se eller gense webinaret om erhvervet hjerneskade
Rockewool Fonden 19/4 2022
Unge med fritidsaktiviteter har stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 17/4 2022
Rekordmange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i beskæftigelse
Ankestyrelsen 12/4 2022
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2022
DA 11/4 2022
Rekordmange seniorer på seniorpension, førtidspension og fleksjob
Udlændinge- og Integrationsministeriet 7/4 2022
Hjemrejsestyrelsen har afleveret redegørelse om kontrol med overholdelse af kontrolforpligtelser for udlændinge uden lovligt ophold
VIVE 7/4 2022
VIVE undersøger digital kommunikation mellem sagsbehandlere og anbragte børn og unge
VIVE 7/4 2022
Kommunernes køb og salg af botilbud på voksenområdet, 2011-2020
Socialstyrelsen 7/4 2022
SØM skaber fælles forståelse for arbejdet med sociale investeringer
Socialstyrelsen 7/4 2022
Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)
Socialstyrelsen 7/4 2022
Ny kortlægning: 18 indsatser til voksne pårørende
Ombudsmanden 6/4 2022
Sag med enlig mor løst efter dialog med myndighederne
VIVE 6/4 2022
Effekter af efteruddannelse
VIVE 6/4 2022
VIVEs kommunetal 2022.3: Pensionsformuer kan øge uligheden mellem land og by
VIVE 5/4 2022
Borgere i sammenlagte kommuner er blevet mere tilfredse med deres kommune
VIVE 5/4 2022
Betyder et længere arbejdsliv en gevinst eller et tab for ældres helbred?
VIVE 5/4 2022
Professorer: Det skal robusthedskommissionen komme med svar på
Socialstyrelsen 5/4 2022
Håndtering af fysisk sygdom på det sociale område
Socialstyrelsen 5/4 2022
Her er vores kurser til socialpsykiatrien i 2022
Beskæftigelsesminsiteriet 4/4 2022
Flere inspirationspunkter fra stormøde skal hjælpe ukrainere ind på det danske arbejdsmarked
KL 4/4 2022
Sundhedsreform mangler svar på stigende antal kronikere og ældre