Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

Cabi webinar 30. september 2021
Kort og godt om sygedagpenge
VIVE juni 2021-december 2024
VIVE evaluerer forsøg med at nedbringe brugen af magt på botilbud
VIVE juli 2021- december 2021
Litteraturgennemgang vedrørende fødselsdepressioner
VIVE januar 2021-december 2021
Lokaldemokratiet og borgerne i 2021 – En analyse af borgernes syn på det kommunale demokrati
DA 13/9 2021
Hver fjerde ledig står ikke reelt til rådighed for arbejdsmarkedet
Cevea 12/9 2021
300.000 danskere har garanteret 0 arbejdstimer
Ankestyrelsen 9/9 2021
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2021
Ankestyrelsen 9/9 2021
Nyt om arbejdsskade september 2021
Ankestyrelsen 9/9 2021
Nyt om beskæftigelse september 2021
Ankestyrelsen 9/9 2021
Nyt om børn september 2021
VIVE august 2021-december 2024
Hvordan udfolder livet sig i familier med kognitive forskelle?
VIVE juni 2021-maj 2022
VIVE undersøger forældres tilfredshed med Familieretshuset
VIVE webinar 15/9 2021
Webinar: Effekter af indsatser på anbringelsesområdet
VIVE august 2021-december 2024
VIVE skal evaluere frikommuneforsøg
Beskæftigelsesministeriet 8/9 2021
Arbejdsmarkedet skal være rustet til fremtiden – flere skal bidrage
Ankestyrelsen 7/9 2021
Ny om social september 2021
Socialstyrelsen 2/9 2021
Socialstyrelsen har fået ny strategi
Socialstyrelsen 2/9 2021
Gratis info-møder om vidensplatformen Handicap og beskæftigelse
Socialstyrelsen 2/9 2021
Fritidspas – vejen til et aktivt fritidsliv for udsatte børn
Socialstyrelsen 2/9 2021
Pulje: Fritidspas til socialt udsatte børn og unge
VIVE 1/9 2021
Nye plejefamilier
VIVE 1/9 2021
Rekruttering og fastholdelse af plejefamilier
Socialstyrelsen 1/9 2021
Plejefamilier drives af ønsket om at gøre en forskel
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2021
Størst andel ansøgere til tidlig pension i Morsø, Frederikshavn og Billund kommuner
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2021
Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for juli 2021
Beskæftigelsesministeriet 31/8 2021
Regeringen indkalder til trepartsdrøftelser om mangel på arbejdskraft
Beskæftigelsesministeriet 30/8 2021
Regler for ansættelse af fleksjobbere i ægtefællers virksomheder bliver lempet
Socialstyrelsen 26/8 2021
Pulje: Styrket match af barn og anbringelsessted
Socialstyrelsen 26/8 2021
Få hjælp til at udvikle kvaliteten i socialpsykiatrien
Socialstyrelsen 25/8 2021
Pulje: Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
Socialstyrelsen 25/8 2021
Nye brugervenlige udgaver af Indsatstrappens redskaber
Socialstyrelsen 25/8 2021
Gratis kursus i opsporing og forebyggelse af hjemløshed blandt unge
Udlændinge- og Integrationsministeriet 24/8 2021
Lærematerialet til Indfødsretsprøven er blevet opdateret
Justitsministeriet 23/8 2021
Flertal vil styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse
Rockwool Fonden 23/8 2021
Forbrug af velfærdsydelser går igen på tværs af generationer
Beskæftigelsesministeriet 20/8 2021
Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juni 2021
VIVE 2021
Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995
VIVE maj 2021-maj 2022
VIVE undersøger covid-19-udbrud og –dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen
DA 20/8 2021
De lavestlønnede har fået størst lønfremgang under det seneste opsving
Cabi konference 19. august 2021
Cirkulære partnerskaber og det rummelige arbejdsmarked
Danmarks Statistik 19/8 2021
Lidt færre danskere gik til psykolog med tilskud fra det offentlige i 2020
Socialstyrelsen 19/8 2021
Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet
Socialstyrelsen 19/8 2021
Her er efterårets kurser til socialpsykiatrien
VIVE 19/8 2021
VIVEs kommunetal 2021.4: Coronakrisen har fået flere i gang med en ungdomsuddannelse
Danmarks Statistik 18/8 2021
Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?
Socialstyrelsen 18/8 2021
Genudmelding af pulje: Et godt ældreliv for socialt udsatte
Socialstyrelsen 18/8 2021
Styrk sammenhængskraften på børne- og ungeområdet med rådgivningsforløb
Socialstyrelsen 17/8 2021
Gruppeindsatser bryder borgernes sociale isolation og ensomhed
Socialstyrelsen 17/8 2021
Pulje: Unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse
Ligebehandlingsnævnet 12/8 2021
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2021
Socialstyrelsen 12/8 2021
Ny platform om handicap og beskæftigelse
Socialstyrelsen 12/8 2021
Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese – kender du dem?
VIVE 12/8 2021
Samarbejdsbaseret opfølgning på elevers læring og trivsel
Socialstyrelsen 11/8 2021
Skal I revidere beredskabet om overgreb mod børn og unge?
Socialstyrelsen 10/8 2021
Tidlig opsporing af småbørn i risiko for mistrivsel
VIVE 2/8 2021
Displaying Family at a Women's Refuge
Ligebehandlingsnævnet 31/7 2021
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2021
Cabi webinar 15. september 2021
Få styr på ordninger og de "skæve" ansættelser
Cabi webinar 3. september 2021
Kort og godt om mentorordningen
Cabi webinar 7. oktober 2021
Kort og godt om fleksjob
Cabi kursus
Kursus til job- og virksomhedskonsulenter
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/7 2021
Deadline for tilmelding til danskprøver er 30. august 2021
VIVE april 2021-september 2022
Uddannelsesbarrierer – i et forløbsperspektiv
VIVE juni 2021-december 2022
VIVE analyserer samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved bofællesskaber for seniorer
Danmarks Statistik 8/7 2021
Ulighed i børneovervægt i Danmark
Danmarks Statistik 7/7 2021
Hver ottende dansker har ikke råd til at rejse på ferie
Cabi 7/7 2021
Jobcenter helt ude i skoven – skal få unge, sårbare mænd i job og uddannelse
Ankestyrelsen 6/7 2021
Nyt om arbejdsskade
Ombudsmanden 5/7 2021
Hjørring Kommunes afslag på lån til pensionist var ikke efter reglerne
Socialstyrelsen 5/7 2021
Pulje: Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG)
Udlændinge- og Integrationsministeriet 2/7 2021
Støtte til etablering af overgangspladser
Ankestyrelsen 1/7 2021
Nyt om beskæftigelse
VIVE 1/7 2021
BOMI – Center for Rehabilitering og Hjerneskade – SØM-beregning af indsatsforløb
Socialstyrelsen 1/7 2021
Pulje: Etablering af nye frivilligcentre
Beskæftigelsesministeriet 30/6 2021
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 2021
Beskæftigelsesministeriet 30/6 2021
Mulighed for 110 pct. dagpenge får markant flere til at starte på uddannelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/6 2021
Integrationstræf 21 – de første navne er klar
Socialstyrelsen 30/6 2021
Pulje: Støtte til særlige sociale formål (SærligSoc)
Ombudsmanden 29/6 2021
Ny temarapport om institutioner for børn og unge med handicap
AES 29/6 2021
Ny forskningsrapport giver ikke grundlag for at ændre Erhvervssygdomsfortegnelsen, men Erhvervssygdomsudvalget justerer forelæggelsespraksis
Danmarks Statistik 29/6 2021
Hvem bor i og omkring 53 boligområder, der har været på ghettolisterne?
Socialstyrelsen 29/6 2021
National YLS/CMI-dag
Udlændinge- og Integrationsministeriet 28/6 2021
3.109 prøvedeltagere bestod indfødsretsprøven den 2. juni 2021
VIVE 28/6 2021
Er sundhedsklyngerne et columbusæg, en nødvendighed eller en humlebi?
VIVE 28/6 2021
Baba-indsats styrker fædres kompetencer som forældre
Socialstyrelsen 28/6 2021
Pulje på vej: Indsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser