Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Pressemeddelelser

VIVE 2021
Screening af rusmiddelbehandling til de mest udsatte unge
VIVE januar 2022-marts 2022
VIVE skal understøtte de første danske Buurtzorg-afprøvninger i Haderslev og Ikast-Brande Kommuner
VIVE december 2020-december 2023
Indsats skal styrke forældrekompetencer i udsatte boligområder
VIVE juni 2019-december 2021
Børn som ofre for familiedrab
VIVE februar 2020-maj 2021
VIVE kortlægger kommunernes integrationsindsatser
Beskæftigelsesministeriet 6/4 2021
Ny undersøgelse kortlægger omfanget af krænkende handlinger på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet 31/3 2021
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for februar 2021
Ligebehandlingsnævnet 29/3 2021
Principiel behandling af sag om forsikringsselskabs afslag på dækning af fysioterapibehandling med henvisning til, at behandlingsbehovet var opstået i forbindelse med fødsel/graviditet
Beskæftigelsesministeriet 26/3 2021
Tre gange så mange ufaglærte ledige uddanner sig
Ankestyrelsen 25/3 2021
Nyhedsbrev marts 2021
Beskæftigelsesministeriet 23/3 2021
Effektanalyse: Offentlige løntilskudsjob får ledige hurtigere i job
Beskæftigelsesministeriet 22/3 2021
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 2021
Ombudsmanden 18/3 2021
COVID-19: Flere og flere venter for længe på aktindsigt hos sundhedsmyndighederne
Beskæftigelsesministeriet 16/3 2021
Både mor og far får frem over digital post om fælles børn
Rockwool Fonden 16/3 2021
I både Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet
Ligebehandlingsnævnet 16/3 2021
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2021
Udlændinge- og Integrationsministeriet 16/3 2021
SIRIs kursuskatalog om integration samt forebyggelse af æresrelaterede konflikter og bandekriminalitet
Beskæftigelsesministeriet 16/3 2021
Både mor og far får frem over digital post om fælles børn
Rockwool Fonden 13/3 2021
Ventetiden på en asylafgørelse er steget
Udlændinge- og Integrationsministeriet 12/3 2021
SIRI søger stærke fortællere, der har sagt fra over for negativ social kontrol
Beskæftigelsesministeriet 8/3 2021
Ikke-vestlige kvinder udgør 20 procent af gruppen med 10 år på kontanthjælp - men kun to procent af befolkningen
Beskæftigelsesministeriet 5/3 2021
50 mio. kroner skal hjælpe dem, der har svært ved at læse, skrive og regne
Beskæftigelsesministeriet 4/3 2021
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for januar 2021
Ankestyrelsen 4/3 2021
Nyt om social Marts 2021
DA 3/3 2021
Kvindelige efterkommere rykker i arbejde, mens mændene tager et skridt tilbage
Ombudsmanden 2/3 2021
Ombudsmanden har fokus på Kommunernes Sygedagpengesystem
Ankestyrelsen 2/3 2021
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2021
Ligebehandlingsnævnet 1/3 2021
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2021
Justitsministeriet 25/2 2021
Whistleblowerordninger på vej på større private og offentlige arbejdspladser
Cabi 25/2 2021
Knap 1.000 borgere i job med socialt frikort
Socialstyrelsen 25/2 2021
Udsatte grønlændere profiterer af CTI og frivillig støtte
Beskæftigelsesministeriet 24/2 2021
Ny aftale: Indtægter fra ekstra corona-arbejde skal ikke længere modregnes i pension
VIVE 23/2 2021
Feriens betydning for anbragte grønlandske børn
Beskæftigelsesministeriet 22/2 2021
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 2020
VIVE januar 2021-december 2023
Social trivsel i skoleklasser
VIVE februar 2020-december 2023
Metodeprojekt: Frivillige understøtter positive læringsmiljøer i familien
VIVE januar 2020-december 2022
Skaber jobrettede forløb arbejdspladser for langtidsledige indvandrere på lang sigt?
VIVE marts 2020-december 2023
VIVE undersøger udviklingen i levevilkår for mennesker med handicap
VIVE november 2020-marts 2024
VIVE evaluerer forsøg med firedages arbejdsuge i Jobcenter Esbjerg
VIVE december 2020-april 2025
Evaluering af fritidsjob i Esbjerg
Rockwool Fonden 22/2 2021
Den sociale arv i uddannelse er steget markant gennem de sidste 20 år
VIVE 22/2 2021
VIVE har undersøgt tre indsatser over for negativ social kontrol og radikalisering
VIVE 20/2 2021
Finansministeriet ser kun en flig af virkeligheden
Udlændinge- og Integrationsministeriet 19/2 2021
Arbejdsløse udlændinge indkaldes til nye hjemrejsesamtaler
Socialstyrelsen 16/2 2021
Autisme og psykiske lidelser fylder i kommunerne
Ligebehandlingsnævnet 15/2 2021
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2020
VIVE 15/2 2021
Oplevelse af sammenhæng i den kommunale pleje og hjælp
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14/2 2021
Danmark tilslutter sig europæisk samarbejde om at bekæmpe migrantstrømme
Danmarks Statistik 11/2 2021
Kommunerne forudser store udgifter til dagpenge i 2021
Socialstyrelsen 11/2 2021
Investering i PPR giver bedre trivsel hos børn og unge
Socialstyrelsen 11/2 2021
Ny viden om rusmiddelbehandling til unge med komplekse problemstillinger
VIVE 10/2 2021
Estimating disability prevalence and disability-related inequalities
Socialstyrelsen 10/2 2021
Børnekataloget er gået online
Socialstyrelsen 10/2 2021
Frivillige organisationer og kommuner efterspørger fælles kompetenceudvikling
Beskæftigelsesministeriet 9/2 2021
Beskæftigelsesrettet indsats hjælper ledige med psykiske lidelser og kan give en samfundsøkonomisk milliongevinst
Beskæftigelsesministeriet 9/2 2021
Ny aftale styrker mulighederne for opkvalificering
Socialstyrelsen 9/2 2021
Fleksible rådgivningsforløb om overgreb mod børn og unge
VIVE 9/2 2021
VIVEs kommunetal 2021.1: Stor variation i kommunale udgifter – og udgiftsbehov
KL 8/2 2021
Corona giver flere skærmbesøg og mere digital træning med kommunen
Udlændinge- og Integrationsministeriet 7/2 2021
"Stop myten om mødommen": Minister roser ny kampagne
VIVE 4/2 2021
Styrkelse af samarbejdet mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
Socialstyrelsen 4/2 2021
Nye retningslinjer for forældrekompetence-undersøgelser og tilknytningsundersøgelser
Socialstyrelsen 4/2 2021
Ny vidensopsamling om børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd
Beskæftigelsesministeriet 3/2 2021
Flertal vedtager ny lov mod smittespredning i arbejdstageres boliger
Ligebehandlingsnævnet 1/2 2021
Principiel behandling af fem sager i Ligebehandlingsnævnet
Udlændinge- og Integrationsministeriet 30/1 2021
Laveste antal nye flygtninge i næsten 30 år
Børnerådet 29/1 2021
Overblik: Det mener Børnerådet om udspillet til Barnets Lov
KL 28/1 2021
Flere elever med en psykiatrisk diagnose består 9. klasse, men der er langt til mål
Socialstyrelsen 28/1 2021
Vi styrker kvaliteten på børnehandicapområdet
Socialstyrelsen 28/1 2021
Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet
Socialstyrelsen 28/1 2021
Økonomistyring af tværgående indsatser på børne- og ungeområdet
Socialstyrelsen 28/1 2021
Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde
Socialstyrelsen 28/1 2021
Nye VISO-leverandører til rådgivning om adoption uden samtykke
VIVE 28/1 2021
Økonomistyring af tværgående og tidlige forebyggende indsatser på børn og unge-området
Ombudsmanden 27/1 2021
Aktindsigtssag kunne ikke udsættes på grund af sommerferielukning
Beskæftigelsesministeriet 27/1 2021
Nyt wildcard styrker PTSD-ramte veteraner på arbejdsmarkedet
Børne- og Undervisningsministeriet 27/1 2021
Regeringen: Nu skal børnene først
VIVE 27/1 2021
Boligsociale indsatser hjælper unge i fritidsjob og kvinder i uddannelse
KL 27/1 2021
Ledige får digitale tilbud i 2 ud af 3 jobcentre
VIVE 26/1 2021
Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne
Udlændinge- og Integrationsministeriet 25/1 2021
Ny politisk aftale om social kontrol
Beskæftigelsesministeriet 21/1 2021
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 2020
VIVE 21/1 2021
Anbringelsesområdet er et ukontrolleret eksperiment
Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/1 2021
Laveste antal asylansøgere nogensinde registreret
AES 21/1 2021
Forhøjet folkepensionsalder giver forlængede arbejdsskadeerstatninger
Ombudsmanden 20/1 2021
Ombudsmanden ser på tvang og ulovbestemte indgreb i psykiatrien i 2021
DA 20/1 2021
Flere personer med handicap er kommet i job
Cabi 20/1 2021
Hent gratis værktøjer til dialogen med borgere om CV
DA 20/1 2021
STORT Potentiale I KOMMUnerne for at sænke sygefraværet
Socialstyrelsen 20/1 2021
Årskalenderen for ansøgningspuljer i 2021 er nu offentliggjort
Socialstyrelsen 20/1 2021
Syv principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien
Cabi 19/1 2021
Udsatte unge kan have brug for at parkere uddannelse for en stund
Ombudsmanden 18/1 2021
Ombudsmandens Børnekontor fokuserer i 2021 på børn og unge i sikrede døgninstitutioner