Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1619 af 27/12 2019
Erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10225 af 16/12 2019
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10228 af 16/12 2019
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1400 af 13/12 2019
Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2020 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1372 af 12/12 2019
Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1370 af 11/12 2019
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1371 af 11/12 2019
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1353 af 10/12 2019
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats – Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsen

Bek. 1380 af 10/12 2019
Almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1362 af 9/12 2019
Rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Bek. 1316 af 4/12 2019
Størrelsen pr. 1. januar 2020 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1267 af 2/12 2019
Fastsættelse af bidrag for 2020 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10077 af 28/11 2019
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10078 af 28/11 2019
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10079 af 28/11 2019
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1245 af 27/11 2019
Finansielle rapporter for LD Fonde – Finanstilsynet

Bek. 1169 af 25/11 2019
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1170 af 25/11 2019
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1172 af 25/11 2019
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1186 af 25/11 2019
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10072 af 25/11 2019
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1127 af 14/11 2019
Størrelsen pr. 1. januar 2020 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1104 af 8/11 2019
Opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1087 af 31/10 2019
Måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1072 af 29/10 2019
Feriehindringer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1044 af 11/10 2019
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1014 af 4/10 2019
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1015 af 4/10 2019
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1016 af 4/10 2019
Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1008 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1010 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 860 af 26/8 2019
Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 675 af 2/7 2019
Adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 632 af 21/6 2019
Særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 622 af 18/6 2019
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Institutions- og Uddannelsestøttestyrelsen

Lov 562 af 7/5 2019
Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)

Vejl. 9399 af 6/5 2019
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 518 af 1/5 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 478 af 26/4 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 479 af 26/4 2019
Forberedende grunduddannelse – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 401 af 9/4 2019
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9284 af 27/3 2019
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 191 af 27/2 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 150 af 20/2 2019
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9118 af 4/2 2019
Forskelsbehandlingsloven – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9004 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9005 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen