Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9248 af 16/12 2021
Whistleblowere – Justitsministeriet

Vejl. 9249 af 16/12 2021
Whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser – Justitsministeriet

Vejl. 9250 af 16/12 2021
Whistleblowerordninger på private arbejdspladser – Justitsministeriet

Bek. 2449 af 13/12 2021
Krav til eksterne whistleblowerordninger – Justitsministeriet

Bek. 2336 af 9/12 2021
Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2226 af 29/11 2021
Tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c – Justitsministeriet

Bek. 2017 af 29/10 2021
Forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere – Finansministeriet

Bek. 2019 af 29/10 2021
Ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med forsendelse af digital post fra offentlige afsendere – Finansministeriet

Bek. 2020 af 29/10 2021
Ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger indeholdt i meddelelser og opbevaringen heraf i juridiske enheders digitale postkasse – Finansministeriet

Cirk. 9723 af 27/9 2021
Indberetning om straffesager mod offentligt ansatte, indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv., terrorisme og offentlig billigelse af visse strafbare handlinger, herunder som led i religiøs oplæring, begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn, samt indberetning om straffesager vedrørende spirituskørsel og samtidig kørsel i frakendelsestiden begået af personer, der er ansat uden for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet

Medd. 9753 af 15/9 2021
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Arbejdsmiljø – Rigsadvokatern

Bek. 1717 af 24/8 2021
Udbetaling Danmarks kontoplan og finansiering af ydelser mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1651 af 3/8 2021
Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1584 af 7/7 2021
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1497 af 29/6 2021
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 og opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2021 – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1230 af 10/6 2021
Udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1276 af 6/6 2021
At bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr – Miljøministeriet

Bek. 647 af 13/4 2021
Nemkontoordningen – Finansministeriet

Bek. 621 af 8/4 2021
Offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. – Arbejdstilsynet

Bek. 622 af 8/4 2021
Autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet – Arbejdstilsynet

Bek. 602 af 6/4 2021
Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 603 af 6/4 2021
Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 486 af 22/3 2021
Forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen