Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 946 af 21/6 2022
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Indenrigs- og Boligministeriet

Vejl. 9631 af 15/6 2022
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Vejl. 9632 af 15/6 2022
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 580 af 9/5 2022
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 331 af 16/3 2022
Godkendelse af visningsklienter til Digital Post samt kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste for udbydere af kommercielle visningsklienter – Finansministeriet

Bek. 220 af 11/2 2022
Hel eller delvis opbevaring her i landet af personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet

Bek. 202 af 8/2 2022
Regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9118 af 26/1 2022
Aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende – Sundhedsministeriet