Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1681 af 11/12 2023
Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1690 af 11/12 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov i frivillige sociale organisationer og foreninger – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1490 af 6/12 2023
Socialtilsyn (Socialtilsynsbekendtgørelsen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1295 af 14/11 2023
Dataindberetninger på socialområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9806 af 26/10 2023
Folkeregistrering – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1207 af 27/9 2023
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 1085 af 14/8 2023
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 27/6 2023
Opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2023 - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 982 af 27/6 2023
Opgørelse af den kommunale budgetgaranti – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 822 af 16/6 2023
Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer – Arbejdstilsynet

Bek. 862 af 13/6 2023
Folkeregistrering m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 590 af 25/5 2023
Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 432 af 25/4 2023
Afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 298 af 17/3 2023
Dataindberetninger af visse ydelser på ældreområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9148 af 27/2 2023
Stor arbejdsmængde og tidspres – Arbejdstilsynet

Bek. 175 af 21/2 2023
Undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 946 af 21/6 2022
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Indenrigs- og Boligministeriet

Vejl. 9631 af 15/6 2022
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Vejl. 9632 af 15/6 2022
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 580 af 9/5 2022
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 331 af 16/3 2022
Godkendelse af visningsklienter til Digital Post samt kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste for udbydere af kommercielle visningsklienter – Finansministeriet

Bek. 220 af 11/2 2022
Hel eller delvis opbevaring her i landet af personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet

Bek. 202 af 8/2 2022
Regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9118 af 26/1 2022
Aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende – Sundhedsministeriet

Vejl. 9248 af 16/12 2021
Whistleblowere – Justitsministeriet

Vejl. 9249 af 16/12 2021
Whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser – Justitsministeriet

Vejl. 9250 af 16/12 2021
Whistleblowerordninger på private arbejdspladser – Justitsministeriet

Bek. 2449 af 13/12 2021
Krav til eksterne whistleblowerordninger – Justitsministeriet

Bek. 2336 af 9/12 2021
Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2226 af 29/11 2021
Tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c – Justitsministeriet

Bek. 2017 af 29/10 2021
Forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere – Finansministeriet

Bek. 2019 af 29/10 2021
Ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med forsendelse af digital post fra offentlige afsendere – Finansministeriet

Bek. 2020 af 29/10 2021
Ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger indeholdt i meddelelser og opbevaringen heraf i juridiske enheders digitale postkasse – Finansministeriet

Cirk. 9723 af 27/9 2021
Indberetning om straffesager mod offentligt ansatte, indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv., terrorisme og offentlig billigelse af visse strafbare handlinger, herunder som led i religiøs oplæring, begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn, samt indberetning om straffesager vedrørende spirituskørsel og samtidig kørsel i frakendelsestiden begået af personer, der er ansat uden for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet

Medd. 9753 af 15/9 2021
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Arbejdsmiljø – Rigsadvokatern

Bek. 1717 af 24/8 2021
Udbetaling Danmarks kontoplan og finansiering af ydelser mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1651 af 3/8 2021
Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1584 af 7/7 2021
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1497 af 29/6 2021
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 og opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2021 – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1230 af 10/6 2021
Udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1276 af 6/6 2021
At bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr – Miljøministeriet

Bek. 647 af 13/4 2021
Nemkontoordningen – Finansministeriet

Bek. 621 af 8/4 2021
Offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. – Arbejdstilsynet

Bek. 622 af 8/4 2021
Autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet – Arbejdstilsynet

Bek. 602 af 6/4 2021
Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 603 af 6/4 2021
Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 486 af 22/3 2021
Forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1629 af 16/11 2020
Fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1406 af 26/9 2020
Psykisk arbejdsmiljø – Arbejdstilsynet

Bek. 1407 af 26/9 2020
Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer – Arbejdstilsynet

Bek. 1408 af 26/9 2020
Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat – Arbejdstilsynet

Bek. 1410 af 26/9 2020
Begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler – Arbejdstilsynet

Vejl. 9557 af 30/6 2020
Lokationskravet i databeskyttelsesloven – Justitsministeriet

Bek. 172 af 2/3 2020
Forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1509 af 18/12 2019
Videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 – Datatilsynet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 708 af 6/7 2019
Forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder – Justitsministeriet

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9330 af 21/3 2019
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 219 af 7/3 2019
Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 220 af 7/3 2019
Revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1642 af 16/12 2018
Undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1234 af 29/10 2018
Arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet

Bek. 987 af 29/6 2018
Forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 906 af 26/6 2018
Et indkomstregister – Skatteministeriet

Vejl. 9533 af 26/6 2018
Beregning af klagefrister – Justitsministeriet

Skr. 9384 af 30/5 2018
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10266 af 19/12 2017
Det frivillige område efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10285 af 15/12 2017
God adfærd i det offentlige – Finansministeriet

Bek. 1203 af 16/11 2017
Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Skr. 10137 af 10/11 2017
Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 841 af 22/6 2017
Offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Skr. 9369 af 24/4 2017
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1757 af 27/12 2016
Forretningsorden for Arbejdsmiljørådet – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10062 af 28/10 2016
Offentligt ansattes ytringsfrihed – Justitsministeriet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Skr. 9044 af 28/1 2016
Information vedrørende fortolkningen af offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3 – Justitsministeriet

Bek. 1717 af 16/12 2015
Arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1504 af 4/12 2015
Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid – Arbejdstilsynet

Bek. 564 af 29/4 2015
Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Medd. 10579 af 17/12 2014
Oplysningspligt - Retsplejelovens § 750, 2. pkt. – Rigsadvokaten

Bek. 1390 af 15/12 2014
Registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1391 af 15/12 2014
Tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Vejl. 9926 af 20/11 2014
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 882 af 4/7 2014
Behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. – Justitsministeriet

Bek. 23 af 8/1 2014
Tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale – Undervisningsministeriet

Bek. 1586 af 19/12 2013
Betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen – Justitsministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Vejl. 9847 af 19/12 2013
Lov om offentlighed i forvaltningen – Justitsministeriet

Skr. 9977 af 18/12 2013
Orientering om ændringer i servicelovens og retssikkerhedslovens regler om mulighed for opretholdt anbringelse samt ændring i reglerne om supervision og efteruddannelse til plejefamilier – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1575 af 16/12 2013
Aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 568 af 30/5 2013
Brug af obligatorisk digital selvbetjening for virksomheder i sager om social sikring – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 39 af 20/1 2012
Vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser – Social- og Integrationsministeriet

Medd. 10441 af 18/8 2011
Meddelelse om oplysninger fra offentlige myndigheder ved personundersøgelser efter retsplejelovens kapitel 75 – Rigsadvokaturen

Bek. 766 af 24/6 2011
Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 206 af 11/3 2011
Elektronisk afregning med offentlige myndigheder – Finansministeriet

Cirk. 69 af 9/8 2010
Sikkerhedsbestemmelser for Kriminalforsorgens anvendelse af Det centrale Kriminalregister mv. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9225 af 30/4 2009
Orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 268 af 20/4 2009
Indgåelse af afdragsordninger som kulanceaftaler på inddrivelsesområdet - styresignal – Skat

Skr. 20 af 7/1 2009
Ændringer af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 5, 8 og 10 – Skat

Skr. 1031 af 19/12 2008
Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed – Skat

Skr. 9117 af 28/3 2008
Modregning i ægtefællens overskydende skat – forgæves udlæg hos skyldner – Skat

Bek. 1284 af 6/11 2007
Bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 – Rigsarkivet

Bek. 336 af 10/4 2007
Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner – Finansministeriet

Bek. 337 af 10/4 2007
Elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder – Finansministeriet

Skr. 9912 af 30/10 2006
Orientering om ny vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Bek. 340 af 4/5 2005
Anerkendte arbejdsløshedskassers betalingsforvaltning efter §§ 1-7 i lov om offentlige betalinger m.v. – Beskæftielsesministeriet

Vejl. 10326 af 22/12 2004
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter – Justitsministeriet

Skr. 20311 af 15/12 2003
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Bek. 575 af 16/6 2003
Bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne - Kulturministeriet

Skr. 9193 af 15/5 2002
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - grundlaget for efterprøvelse af afgørelser på det sociale område (§ 69) – Socialministeriet

Bek. 531 af 15/6 2000
Pengeinstitutters videregivelse af kreditoplysninger – Justitsministeriet

Vejl. 161 af 16/9 1998
Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. – Sundhedsministeriet

Pjece af 24/7 1997
God behandling i det offentlige – om god forvaltningsskik i stat og kommune – Indenrigsministeriet/Justitsministeriet

Cirk.skr. 73 af 4/6 1997
Mål for hurtig sagsbehandling m.v. – Justitsministeriet

Vejl. 234 af 19/12 1996
Kursus for læger, ansat i den kommunale sundhedstjeneste – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 11740 af 4/12 1986
Forvaltningsloven – Justitsministeriet

Bek. 646 af 18/9 1986
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven – Justitsministeriet