Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Love

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Arbejdsmiljølov
(Lov om arbejdsmiljø)

Betalingslov
(Lov om offentlige betalinger m.v.)

Borgerservicelov
(Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre)

Borgerstyrede budgetter - lov
(Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere)

CPR-lov
(Lov om Det Centrale Personregister)

Databeskyttelseslov
(Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven))

Digital postlov
(Lov om Digital Post fra offentlige afsendere)

Digital selvbetjening, fritagelse, lov
(Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening)

Ekstra økonomisk støtte, lov
(Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere)

Forvaltningslov
(Forvaltningslov)

Forældelseslov
(Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven))

Frikommunenetværkslov
(Lov om frikommunenetværk)

Gebyrlov
(Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven))

Gældsinddrivelseslov
(Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

Indkomstregisterlov
(Lov om et indkomstregister)

Kommunal udligningslov
(Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner)

Kommunefinansieringslov
(Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne)

Offentlighedslov
(Lov om offentlighed i forvaltningen)

Ombudsmandslov
(Lov om Folketingets Ombudsmand)

Opkrævnings- og inddrivelseslov
(Opkrævning og inddrivelse af visse fordringer)

Retskrivningslov
(Lov om dansk retskrivning)

Retsplejelov (uddrag)
(Lov om rettens pleje)

Retssikkerhedslov
(Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)

Straffelov
(Straffeloven)

Tvangsindgrebslov
(Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter)

Udbetaling Danmark - lov
(Lov om Udbetaling Danmark)

Udbetalingslov
(Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark)

Whistleblowerlov
(Lov om beskyttelse af whistleblowere)