Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 10413 af 20/12 2022
Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2023 – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 10410 af 19/12 2022
Behandling af ægteskabssager (Ægteskabsvejledningen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Skr. 10315 af 13/12 2022
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2023 – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1479 af 30/11 2022
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 1480 af 30/11 2022
Offentlig retshjælp ved advokater – Justitsministeriet

Bek. 1486 af 30/11 2022
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1487 af 30/11 2022
Regulering af beløb i henhold til arveloven – Justitsministeriet

Bek. 1223 af 31/8 2022
Obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest) (Testbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1224 af 31/8 2022
Folkeskolens prøver (Prøvebekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 1133 af 6/7 2022
Gældssanering – Justitsministeriet

Medd. 9798 af 5/7 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet – Rigsadvokaturen

Bek. 948 af 22/6 2022
Et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 580 af 9/5 2022
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Skr. 9411 af 28/4 2022
Orientering om særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven – Social- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 271 af 28/2 2022
Folkeskolens pædagogiske læringscentre – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Medd. 9023 af 1/1 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Børnebortførelser – Rigsadvokaturen

Medd. 9136 af 1/1 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Rigsadvokaturen