Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 10064 af 20/12 2020
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (Forældreansvarsvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1951 af 11/12 2020
Fremme af god orden i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 990 af 26/6 2020
Separation og skilsmisse – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9394 af 26/6 2020
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9396 af 26/6 2020
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9397 af 26/6 2020
separation og skilsmisse (Skilsmissevejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9399 af 26/6 2020
Behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse og død – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9400 af 26/6 2020
Frigivelse af børn til national adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9402 af 26/6 2020
Familieretshusets forkyndelse m.v. af meddelelser i konkrete sager – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9404 af 26/6 2020
Familieretshuset (Familieretshusvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9424 af 26/6 2020
Børne- og ægtefællebidrag (Bidragsvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 724 af 28/5 2020
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 693 af 26/5 2020
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 230 af 18/3 2020
Overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9072 af 7/2 2020
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen