Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1616 af 27/12 2019
Et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1503 af 18/12 2019
Offentlig retshjælp ved advokater – Justitsministeriet

Bek. 1507 af 18/12 2019
Regulering af beløb i henhold til arveloven – Justitsministeriet

Skr. 10184 af 18/12 2019
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2020 – Social- og Indenrigsminsiteriet

Bek. 1528 af 17/12 2019
Størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2020 – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1303 af 4/12 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 1131 af 15/11 2019
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Vejl. 10025 af 15/11 2019
Regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1128 af 14/11 2019
Folkeskolens prøver – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1063 af 24/10 2019
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 918 af 3/9 2019
Projektopgaven i folkeskolens 9. klasse – Undervisnings- og Kvaltitetsstyrelsen

Bek. 726 af 10/7 2019
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 728 af 10/7 2019
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Social- og Indenrigsministeriet

Medd. 9651 af 10/7 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Rigsadvokaturen

Bek. 565 af 7/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Kirkeministeriet

Bek. 696 af 4/7 2019
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 544 af 6/5 2019
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Cirk. 9419 af 20/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Krikeministeriet

Bek. 525 af 1/5 2019
Måling af elevers trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 285 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 287 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 289 af 20/3 2019
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 291 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Bek. 292 af 20/3 2019
Retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 296 af 20/3 2019
Forretningsordenen for et adoptionssamråd – Børne- og Socialministeriet

Bek. 297 af 20/3 2019
Anvendelse af underholdspligtforordningen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 298 af 20/3 2019
Opkrævning af underholdsbidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9254 af 20/3 2019
Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9256 af 20/3 2019
Børnesagkyndige undersøgelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9257 af 20/3 2019
Anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9258 af 20/3 2019
Anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9261 af 20/3 2019
International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9262 af 20/3 2019
Aftaler om børnebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9263 af 20/3 2019
Behandling af ægteskabssager – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9269 af 20/3 2019
Udenlandske adoptionsafgørelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9272 af 20/3 2019
Opkrævning af danske bidragskrav – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9274 af 20/3 2019
International kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9275 af 20/3 2019
Inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9277 af 20/3 2019
International kompetence i sager om separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9280 af 20/3 2019
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Børne- og Socialministeriet

Bek. 129 af 5/2 2019
Vielse i anerkendte trossamfund – Kirkeministeriet