Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 726 af 10/7 2019
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 728 af 10/7 2019
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9644 af 10/7 2019
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9662 af 10/7 2019
Frigivelse af børn til national adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 565 af 7/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Kirkeministeriet

Bek. 696 af 4/7 2019
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 544 af 6/5 2019
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Cirk. 9419 af 20/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Krikeministeriet

Medd. 9447 af 10/5 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Rigsadvokaturen

Bek. 525 af 1/5 2019
Måling af elevers trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9373 af 24/4 2019
Regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 285 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 287 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 288 af 20/3 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 289 af 20/3 2019
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 291 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Bek. 292 af 20/3 2019
Retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 293 af 20/3 2019
Separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Bek. 296 af 20/3 2019
Forretningsordenen for et adoptionssamråd – Børne- og Socialministeriet

Bek. 297 af 20/3 2019
Anvendelse af underholdspligtforordningen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 298 af 20/3 2019
Opkrævning af underholdsbidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9253 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9254 af 20/3 2019
Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9256 af 20/3 2019
Børnesagkyndige undersøgelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9257 af 20/3 2019
Anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9258 af 20/3 2019
Anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9260 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9261 af 20/3 2019
International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9262 af 20/3 2019
Aftaler om børnebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9263 af 20/3 2019
Behandling af ægteskabssager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9265 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9266 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9269 af 20/3 2019
Udenlandske adoptionsafgørelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9271 af 20/3 2019
Forkyndelse i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9274 af 20/3 2019
International kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9275 af 20/3 2019
Inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9277 af 20/3 2019
International kompetence i sager om separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9279 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9280 af 20/3 2019
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9291 af 20/3 2019
Separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9165 af 1/3 2019
Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9138 af 14/2 2019
Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2019 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 129 af 5/2 2019
Vielse i anerkendte trossamfund – Kirkeministeriet