Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 998 af 15/9 2014
Forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 999 af 15/9 2014
Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen – Undervisningsministeriet

Bek. 1000 af 15/9 2014
Hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 760 af 24/6 2014
Rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. – Undervisningsministeriet

Bek. 695 af 23/6 2014
Elevråd i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 703 af 23/6 2014
Tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden – Undervisningsministeriet

Bek. 686 af 20/6 2014
Folkeskolens undervisning i tegnsprog – Undervisningsministeriet

Bek. 688 af 20/6 2014
Befordring af elever i folkeskolen – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 689 af 20/6 2014
Folkeskolens modersmålsundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 693 af 20/6 2014
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Undervisningsministeriet

Bek. 694 af 20/6 2014
Sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 637 af 11/6 2014
Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter – Justitsministeriet

Bek. 585 af 3/6 2014
Indgåelse af ægteskab – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet