Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Cirk. 10224 af 20/12 2019
Instruks for revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 10234 af 20/12 2019
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 10186 af 18/12 2019
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1348 af 9/12 2019
Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10099 af 5/12 2019
Samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1247 af 28/11 2019
Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10031 af 18/11 2019
Regulering for 2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9957 af 4/11 2019
Regulering for 2020 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9954 af 31/10 2019
Regulering for 2020 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9933 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9932 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9994 af 27/10 2019
Regulering for 2020 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9898 af 17/10 2019
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. (RBT-vejledningen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1040 af 10/10 2019
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1027 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1033 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1034 af 9/10 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 988 af 25/9 2019
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 989 af 25/9 2019
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 889 af 28/8 2019
Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9740 af 20/8 2019
Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 848 af 19/8 2019
Forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9669 af 9/7 2019
Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9670 af 9/7 2019
Tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9671 af 9/7 2019
Lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9672 af 9/7 2019
Apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9610 af 4/7 2019
Opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 693 af 3/7 2019
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9523 af 19/6 2019
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 458 af 25/4 2019
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. af 1/4 2019
Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1.4 2019 – KL

Vejl. 9235 af 21/3 2019
Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 260 af 7/3 2019
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 185 af 27/2 2019
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9246 af 4/2 2019
Et særligt sundhedskort – Sundheds- og Ældreministeriet