Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1036 af 10/10 2019
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10031 af 18/11 2019
Regulering for 2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9957 af 4/11 2019
Regulering for 2020 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9954 af 31/10 2019
Regulering for 2020 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9933 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9932 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9994 af 27/10 2019
Regulering for 2020 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9898 af 17/10 2019
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. (RBT-vejledningen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9899 af 16/10 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1043 af 11/10 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1040 af 10/10 2019
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1027 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1033 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1034 af 9/10 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 988 af 25/9 2019
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 989 af 25/9 2019
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 889 af 28/8 2019
Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9740 af 20/8 2019
Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 848 af 19/8 2019
Forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9669 af 9/7 2019
Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9670 af 9/7 2019
Tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9671 af 9/7 2019
Lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9672 af 9/7 2019
Apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9610 af 4/7 2019
Opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 693 af 3/7 2019
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9523 af 19/6 2019
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 458 af 25/4 2019
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. af 1/4 2019
Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1.4 2019 – KL

Vejl. 9235 af 21/3 2019
Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9214 af 15/3 2019
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 260 af 7/3 2019
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 185 af 27/2 2019
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 211 af 27/2 2019
Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9246 af 4/2 2019
Et særligt sundhedskort – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1615 af 18/12 2018
Adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1689 af 18/12 2018
Uddannelse af behandlerfarmaceuter – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1745 af 18/12 2018
Ansøgning om medicintilskud – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1781 af 18/12 2018
Medicintilskud – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1782 af 18/12 2018
Forretningsorden for Medicintilskudsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1501 af 13/12 2018
Valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1345 af 16/11 2018
Behandlingstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9877 af 3/10 2018
Overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1199 af 28/9 2018
Uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9700 af 6/8 2018
Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9714 af 4/9 2018
Forebyggelse af spredning af CPO – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1091 af 30/8 2018
Anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1006 af 26/6 2018
Opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1049 af 12/8 2018
Lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1012 af 2/7 2018
Diplomuddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9538 af 2/7 2018
Genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner – Sundheds- og Ældreministeriet & Børne- og Socialministeriet

Bek. 990 af 29/6 2018
Tandlægers virksomhedsområde – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 28/6 2018
Forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 981 af 28/6 2018
Autorisation af osteopater – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 976 af 27/6 2018
Registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. – Styrelsen for Patientsikkerhed

Bek. 1005 af 25/6 2018
Sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 855 af 23/6 2018
Tolkebistand efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 854 af 22/6 2018
Livstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 918 af 22/6 2018
Genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 919 af 22/6 2018
Aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 816 af 18/6 2018
Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9447 af 18/6 2018
Tandlægers journalføring – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9504 af 4/6 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 679 af 30/5 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 636 af 29/5 2018
Dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 637 af 29/5 2018
Forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 585 af 28/5 2018
Indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 24/5 2018
Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 613 af 23/5 2018
Vedtægter for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 490 af 13/5 2018
Kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 9/5 2018
Tilskud til fodterapi i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 488 af 3/5 2018
Forsikringspligtens gennemførelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 489 af 3/5 2018
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 494 af 3/5 2018
Henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9293 af 30/4 2018
Videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9294 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 378 af 28/4 2018
Registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 290 af 16/4 2018
Regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9153 af 9/3 2018
Udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9154 af 9/3 2018
Periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9155 af 9/3 2018
Ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 133 af 26/2 2018
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9144 af 14/2 2018
Statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 39 af 12/1 2018
Registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9023 af 10/1 2018
Til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1658 af 22/12 2017
Tandpleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1596 af 18/12 2017
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9921 af 22/9 2017
Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold – Sundhedsstyrelsen

Bek. 874 af 27/6 2017
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 861 af 13/6 2017
Kiropraktorvirksomhed – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 562 af 30/5 2017
Samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 568 af 19/5 2017
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – Børne- og Socialministeriet

Bek. 642 af 19/5 2017
Foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 532 af 18/5 2017
Det Centrale TilskudsRegister (CTR) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 467 af 12/5 2017
Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9321 af 1/4 2017
Planlægning af sundhedsberedskab

Vejl. 9329 af 28/3 2017
Forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

Bek. 278 af 20/3 2017
Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 279 af 20/3 2017
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 167 af 14/2 2017
Praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. af 10/2 2017
Adgang til vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsstyrelsen

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 143 af 23/1 2017
Tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1678 af 16/12 2016
Lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1484 af 2/12 2016
Krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1500 af 2/12 2016
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 1496 af 1/12 2016
Lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10052 af 24/10 2016
Fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10033 af 18/10 2016
Personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1142 af 30/8 2016
Sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1143 af 30/8 2016
Personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1099 af 8/8 2016
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1083 af 30/6 2016
Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 971 af 28/6 2016
Planlægning af sundhedsberedskabet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 804 af 17/6 2016
Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 604 af 2/6 2016
Offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 500 af 30/5 2016
Uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 470 af 23/5 2016
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundheds- og Ældreministeriet

Medd. 10553 af 30/3 2016
Straffesager mod sundhedspersonale – Rigsadvokaturen

Bek. 1789 af 16/12 2015
Kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1134 af 16/9 2015
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1084 af 11/9 2015
Oplysningspligt i patienterstatningssager – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1109 af 11/9 2015
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 987 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10338 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 561 af 29/4 2015
Beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 563 af 29/4 2015
Frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 564 af 29/4 2015
Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 565 af 29/4 2015
Ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 566 af 29/4 2015
Valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9259 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 332 af 30/3 2015
Tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9079 af 12/2 2015
Ordination og håndtering af lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Medd. 10586 af 15/12 2014
Røgfri miljøer – Rigsadvokaten

Bek. 1153 af 22/10 2014
Reklame mv. for lægemidler – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1155 af 22/10 2014
Reklame mv. for medicinsk udstyr – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 957 af 28/8 2014
Sterilisation og kastration – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9667 af 28/8 2014
Sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Bek. 945 af 27/8 2014
Offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 834 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9453 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 481 af 20/5 2014
Ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 256 af 19/3 2014
Praksisplanudvalg for almen praksis – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 257 af 19/3 2014
Patientinddragelsesudvalg – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 110 af 30/1 2014
Undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9053 af 27/1 2014
Udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1657 af 27/12 2013
Ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1658 af 27/12 2013
Adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1659 af 27/12 2013
De regionale patientkontorers opgaver og funktioner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9808 af 13/12 2013
Identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9331 af 1/7 2013
Standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet – National Sundheds-IT

Vejl. 9310 af 26/6 2013
Vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9079 af 22/2 2013
Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 160 af 12/2 2013
Standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9019 af 15/1 2013
Sygeplejefaglige optegnelser – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1340 af 18/12 2012
Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 10126 af 15/11 2012
Ordination af antibiotika – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 832 af 7/8 2012
Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 259 af 21/3 2012
Midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1391 af 16/12 2011
Tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 908 af 18/8 2011
Afgivelse af erklæringer m.v. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9439 af 13/7 2011
KOMMUNAL REHABILITERING – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 680 af 21/6 2011
Specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9204 af 7/6 2011
Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren – Sundhedsstyrelsen

Bek. 581 af 23/5 2011
Kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 427 af 9/5 2011
Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge – Indnerigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 189 af 23/3 2011
Generel sundhedsordning – Skat

Skr. 195 af 23/3 2011
Medlemskab af patientforening – Skat

Bek. 97 af 9/2 2011
Autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Vejl. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Bek. 1447 af 15/12 2010
Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1448 af 15/12 2010
Ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1372 af 9/12 2010
Autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS  – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1344 af 3/12 2010
Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9614 af 8/11 2010
Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9423 af 17/8 2010
Generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis – Sundhedsstyrelsen

Bek. 241 af 11/3 2010
Gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9865 af 4/3 2010
Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal – Skatteministeriet

Vejl. 9030 af 27/1 2010
Kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale – Sundhedsstyrelsen

Bek. 49 af 13/1 2010
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 115 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1219 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Skr. 10256 af 11/11 2009
Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer – styresignal – Skatteministeriet

Vejl. 49 af 30/6 2009
Etablering af regionale familieambulatorier - Sundhedsstyrelsen

Bek. 634 af 26/6 2009
Hjemtransport af afdøde patienter – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 650 af 26/6 2009
Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor – Sundhedsstyrelsen

Bek. 295 af 20/4 2009
Helbredsundersøgelse af gravide – Sundhedsstyrelsen

Bek. 61 af 29/1 2009
Tilskud til vacciner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 5 af 8/1 2009
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisningsministeriet

Bek. 710 af 27/6 2008
Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 711 af 27/6 2008
Udbetaling af visse kontantydelser til sikrede – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 91 af 7/2 2008
Specialuddannelsen i kræftsygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1601 af 21/12 2007
Hjemmesygepleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1256 af 25/10 2007
Lægers kliniske basisuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1246 af 24/10 2007
Specialtandlæger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1247 af 24/10 2007
Tilladelse til selvstændigt virke som læge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 320 af 27/3 2007
Lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. af 19/3 2007
Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen – en vejledning til Sundhedslovens §119 stk. 1 og 2 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 23 af 9/1 2007
Begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper (Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1706 af 20/12 2006
De regionale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10101 af 19/12 2006
Ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1491 af 14/12 2006
Tilskud til ernæringspræparater – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 102 af 11/12 2006
Hjemmesygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 101 af 8/12 2006
Samtykke til transplantation fra afdøde personer – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 115 af 8/12 2006
Tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 100 af 7/12 2006
Samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 6/12 2006
Dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1331 af 5/12 2006
Den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1332 af 5/12 2006
Rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1046 af 20/10 2006
Dødsattester – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1056 af 20/10 2006
Tilskud til briller til børn under 16 år – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1002 af 6/10 2006
Lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 846 af 26/7 2006
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer – Indenrig- og Sundhedsministeriet

Vejl. 10128 af 30/6 2006
Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 25 af 4/4 2006
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 23 af 3/4 2006
Behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 24 af 3/4 2006
Behandling af sager om sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Vejl. af 6/3 2006
Behandling af private forsikringssager – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1483 af 19/12 2005
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1222 af 7/12 2005
Håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner – Lægemiddelstyrelsen

Medd. 169 af 21/4 2005
Den momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer – Told og Skat

Bek. 186 af 18/3 2005
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 1097 af 12/12 2003
Dækningsområdet for lov om patientforsikring – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1099 af 12/12 2003
Henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9494 af 4/7 2002
Sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende – Sundhedsstyrelsen

Bek. 991 af 3/12 2001
Henstandsordning for kronisk syge – Lægemiddelstyrelsen

Cirk. 149 af 8/8 2001
Jordemodervirksomhed – Sundhedsstyrelsen

Bek. 193 af 20/3 2001
Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Skr. af 23/5 2000
Ændrede retningslinjer vedr. anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 60 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Sundhedsstyrelsen

Vejl. 61 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC) - Sundhedsstyrelsen

Bek. 277 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Sundhedsstyrelsen

Cirk. 99 af 28/6 1999
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning – Skatteministeriet

Vejl. 161 af 16/9 1998
Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 155 af 14/9 1998
Aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger – Sundhedsministeriet

Bek. 880 af 30/9 1996
Virksomhed som klinisk diætist – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 173 af 20/9 1994
Oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder – Sundhedsministeriet

Bek. 652 af 23/7 1992
Forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed – Sundhedsministeriet

Vejl. 125 af 25/6 1992
Erstatningskriterier i patientforsikringsloven – Sundhedsministeriet

Cirk. 220 af 14/12 1987
Statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet – Sundhedsministeriet

Cirk. 101 af 10/5 1976
Refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger – Indenrigsministeriet

Cirk. 195 af 16/10 1975
Amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet – Indenrigsministeriet

Cirk. 60 af 29/3 1973
Udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp – Socialministeriet