Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Skr. 9844 af 24/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Skive, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9845 af 24/11 2020
Ophævelse af det generelle midlertidige besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Læsø kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9842 af 23/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Bornholms, Kalundborg, Lejre og Odder kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9823 af 17/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Fredensborg Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9824 af 17/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Morsø Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9821 af 16/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Billund, Esbjerg, Hedensted, Skive, Varde og Vejle kommuner og om mulighed for på sociale tilbud at indrette besøgsrum til brug for besøg fra faste besøgspersoner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1613 af 15/11 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9813 af 14/11 2020
Ikke-terapeutisk omskæring af drenge – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 9816 af 13/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Rebild Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1605 af 12/11 2020
Særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9811 af 12/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Varde Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9809 af 10/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Haderslev Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9807 af 9/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Vejle og Aabenraa kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1586 af 6/11 2020
Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9803 af 5/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Vesthimmerlands Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9802 af 4/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Kolding, Nyborg, Sønderborg og Tønder kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9757 af 2/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Herning, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9751 af 30/10 2020
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesårene 2019 og 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1539 af 29/10 2020
Behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1533 af 28/10 2020
Krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1534 af 28/10 2020
Krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1536 af 28/10 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1537 af 28/10 2020
Oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1532 af 27/10 2020
Krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9717 af 26/10 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Aalborg kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9724 af 26/10 2020
Orienteringsnotat til kommuner og regioner om bekendtgørelse nr. 954 af 24. juni 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1239 af 24. august 2020 og bekendtgørelse nr. 1519 af 26. oktober 2020 – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1509 af 25/10 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9715 af 25/10 2020
Regulering for 2021 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældrministeriet

Cirk.skr. 9716 af 25/10 2020
Regulering for 2021 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9714 af 24/10 2020
Regulering for 2021 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9713 af 23/10 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Helsingør Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9706 af 21/10 2020
Orientering om ophævelse af midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud indført af hensyn til medarbejdere i en risikogruppe – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9705 af 19/10 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Jammerbugt og Aarhus kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9698 af 12/10 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9696 af 10/10 2020
Regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9693 af 8/10 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Odense Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9680 af 7/10 2020
Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aalborg Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1429 af 30/9 2020
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9659 af 29/9 2020
Orientering om ændring af ophævelsesdatoen for bekendtgørelsen om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9660 af 29/9 2020
Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9665 af 29/9 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Solrød Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9666 af 29/9 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1411 af 28/9 2020
Forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1398 af 25/9 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9653 af 24/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Allerød, Kerteminde og Køge kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9640 af 21/9 2020
Adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9641 af 21/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Fredericia og Varde kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1375 af 18/9 2020
Forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9635 af 16/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i tre syddanske kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9632 af 15/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere sjællandske kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9624 af 14/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere kommuner i hovedstadsområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1356 af 11/9 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner, og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, og som i deres arbejde er i berøring med patienter, herunder patienter, der er særligt sårbare i forhold til smitte – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1339 af 10/9 2020
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1241 af 25/8 2020
Anmeldelse af COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1237 af 21/8 2020
Særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1261 af 21/8 2020
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1211 af 16/8 2020
Særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1248 af 16/8 2020
Lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1225 af 14/8 2020
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1077 af 30/6 2020
Tandpleje (Tandplejebekendtgørelsen) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1066 af 29/6 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1067 af 29/6 2020
Videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, statistik eller planlægning – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1101 af 29/6 2020
Drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1103 af 29/6 2020
Genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 954 af 24/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9364 af 22/6 2020
Ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud og om mulighed for at indføre midlertidige lokale restriktioner for besøg – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 868 af 13/6 2020
Afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 859 af 12/6 2020
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 866 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 840 af 10/6 2020
Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9331 af 10/6 2020
Orientering om ophævelse af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 829 af 8/6 2020
Tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registerforskningsprojekter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 722 af 28/5 2020
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 684 af 24/5 2020
Forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 688 af 20/5 2020
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 598 af 5/5 2020
Midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende – Transport- og Boligministeriet

Skr. 9256 af 1/5 2020
Opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9260 af 1/5 2020
Reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 508 af 24/4 2020
Bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 24/4 2020
Drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Justitsministeriet

Bek. 511 af 24/4 2020
Videregivelse af oplysninger fra Registeret for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) til Statens Serum Institut til brug for videnskabelige eller statistiske undersøgelser i forbindelse med epidemiologisk overvågning af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9208 af 21/4 2020
Til læger om gratis pneumokokvaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 456 af 20/4 2020
Forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 366 af 4/4 2020
Bemyndigelse af sundheds- og ældreministerens beføjelser og pligter efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til andre myndigheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 367 af 4/4 2020
Afspærring af et område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 368 af 4/4 2020
Undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9188 af 3/4 2020
Ændring af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 245 af 20/3 2020
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9161 af 18/3 2020
Forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 213 af 17/3 2020
Udvidelse af §§ 5-7 og §§ 12 a-12 f i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til at omfatte Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 220 af 17/3 2020
Foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme på transportområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Skr. 9144 af 17/3 2020
Håndtering af COVID-19 på det sociale område – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 152 af 26/2 2020
Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 146 af 21/2 2020
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9044 af 29/1 2020
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 54 af 22/1 2020
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 18 af 9/1 2020
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Cirk. 10224 af 20/12 2019
Instruks for revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 10186 af 18/12 2019
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1348 af 9/12 2019
Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10099 af 5/12 2019
Samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1247 af 28/11 2019
Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9994 af 27/10 2019
Regulering for 2020 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9898 af 17/10 2019
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. (RBT-vejledningen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1027 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1033 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1034 af 9/10 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 989 af 25/9 2019
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 889 af 28/8 2019
Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9740 af 20/8 2019
Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 848 af 19/8 2019
Forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9669 af 9/7 2019
Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9670 af 9/7 2019
Tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9671 af 9/7 2019
Lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9672 af 9/7 2019
Apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9610 af 4/7 2019
Opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 693 af 3/7 2019
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9523 af 19/6 2019
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 458 af 25/4 2019
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. af 1/4 2019
Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1.4 2019 – KL

Vejl. 9235 af 21/3 2019
Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9246 af 4/2 2019
Et særligt sundhedskort – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1615 af 18/12 2018
Adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1689 af 18/12 2018
Uddannelse af behandlerfarmaceuter – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1745 af 18/12 2018
Ansøgning om medicintilskud – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1781 af 18/12 2018
Medicintilskud – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1782 af 18/12 2018
Forretningsorden for Medicintilskudsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1501 af 13/12 2018
Valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1345 af 16/11 2018
Behandlingstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9877 af 3/10 2018
Overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1199 af 28/9 2018
Uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9714 af 4/9 2018
Forebyggelse af spredning af CPO – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1091 af 30/8 2018
Anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1006 af 26/6 2018
Opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1049 af 12/8 2018
Lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1012 af 2/7 2018
Diplomuddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9538 af 2/7 2018
Genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner – Sundheds- og Ældreministeriet & Børne- og Socialministeriet

Bek. 990 af 29/6 2018
Tandlægers virksomhedsområde – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 28/6 2018
Forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 981 af 28/6 2018
Autorisation af osteopater – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 976 af 27/6 2018
Registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. – Styrelsen for Patientsikkerhed

Bek. 1005 af 25/6 2018
Sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 855 af 23/6 2018
Tolkebistand efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 854 af 22/6 2018
Livstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 918 af 22/6 2018
Genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 919 af 22/6 2018
Aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 816 af 18/6 2018
Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9447 af 18/6 2018
Tandlægers journalføring – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9504 af 4/6 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 679 af 30/5 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 636 af 29/5 2018
Dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 637 af 29/5 2018
Forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 585 af 28/5 2018
Indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 24/5 2018
Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 613 af 23/5 2018
Vedtægter for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 490 af 13/5 2018
Kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 9/5 2018
Tilskud til fodterapi i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 488 af 3/5 2018
Forsikringspligtens gennemførelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 489 af 3/5 2018
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 494 af 3/5 2018
Henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9293 af 30/4 2018
Videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9294 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 290 af 16/4 2018
Regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9153 af 9/3 2018
Udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9154 af 9/3 2018
Periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9155 af 9/3 2018
Ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9023 af 10/1 2018
Til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9921 af 22/9 2017
Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold – Sundhedsstyrelsen

Bek. 874 af 27/6 2017
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 861 af 13/6 2017
Kiropraktorvirksomhed – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 562 af 30/5 2017
Samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 568 af 19/5 2017
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – Børne- og Socialministeriet

Bek. 532 af 18/5 2017
Det Centrale TilskudsRegister (CTR) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9321 af 1/4 2017
Planlægning af sundhedsberedskab

Vejl. 9329 af 28/3 2017
Forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

Bek. 278 af 20/3 2017
Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 279 af 20/3 2017
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 167 af 14/2 2017
Praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. af 10/2 2017
Adgang til vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsstyrelsen

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 143 af 23/1 2017
Tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1678 af 16/12 2016
Lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1484 af 2/12 2016
Krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1496 af 1/12 2016
Lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10052 af 24/10 2016
Fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10033 af 18/10 2016
Personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1142 af 30/8 2016
Sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1143 af 30/8 2016
Personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1099 af 8/8 2016
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1083 af 30/6 2016
Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 971 af 28/6 2016
Planlægning af sundhedsberedskabet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 804 af 17/6 2016
Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 604 af 2/6 2016
Offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 500 af 30/5 2016
Uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 470 af 23/5 2016
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundheds- og Ældreministeriet

Medd. 10553 af 30/3 2016
Straffesager mod sundhedspersonale – Rigsadvokaturen

Bek. 1789 af 16/12 2015
Kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1134 af 16/9 2015
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1084 af 11/9 2015
Oplysningspligt i patienterstatningssager – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1109 af 11/9 2015
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 987 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10338 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 561 af 29/4 2015
Beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 563 af 29/4 2015
Frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 564 af 29/4 2015
Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 565 af 29/4 2015
Ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 566 af 29/4 2015
Valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9259 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 332 af 30/3 2015
Tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9079 af 12/2 2015
Ordination og håndtering af lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Medd. 10586 af 15/12 2014
Røgfri miljøer – Rigsadvokaten

Bek. 1153 af 22/10 2014
Reklame mv. for lægemidler – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1155 af 22/10 2014
Reklame mv. for medicinsk udstyr – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 957 af 28/8 2014
Sterilisation og kastration – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9667 af 28/8 2014
Sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Bek. 945 af 27/8 2014
Offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 834 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9453 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 481 af 20/5 2014
Ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 256 af 19/3 2014
Praksisplanudvalg for almen praksis – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 257 af 19/3 2014
Patientinddragelsesudvalg – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 110 af 30/1 2014
Undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9053 af 27/1 2014
Udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1657 af 27/12 2013
Ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1658 af 27/12 2013
Adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1659 af 27/12 2013
De regionale patientkontorers opgaver og funktioner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9808 af 13/12 2013
Identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9331 af 1/7 2013
Standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet – National Sundheds-IT

Vejl. 9310 af 26/6 2013
Vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9079 af 22/2 2013
Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 160 af 12/2 2013
Standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9019 af 15/1 2013
Sygeplejefaglige optegnelser – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1340 af 18/12 2012
Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 10126 af 15/11 2012
Ordination af antibiotika – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 832 af 7/8 2012
Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 259 af 21/3 2012
Midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1391 af 16/12 2011
Tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 908 af 18/8 2011
Afgivelse af erklæringer m.v. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9439 af 13/7 2011
KOMMUNAL REHABILITERING – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 680 af 21/6 2011
Specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9204 af 7/6 2011
Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren – Sundhedsstyrelsen

Bek. 581 af 23/5 2011
Kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 427 af 9/5 2011
Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge – Indnerigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 189 af 23/3 2011
Generel sundhedsordning – Skat

Skr. 195 af 23/3 2011
Medlemskab af patientforening – Skat

Bek. 97 af 9/2 2011
Autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Vejl. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Bek. 1447 af 15/12 2010
Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1448 af 15/12 2010
Ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1372 af 9/12 2010
Autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS  – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1344 af 3/12 2010
Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9614 af 8/11 2010
Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9423 af 17/8 2010
Generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis – Sundhedsstyrelsen

Bek. 241 af 11/3 2010
Gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9865 af 4/3 2010
Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal – Skatteministeriet

Vejl. 9030 af 27/1 2010
Kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale – Sundhedsstyrelsen

Bek. 49 af 13/1 2010
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 115 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1219 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Skr. 10256 af 11/11 2009
Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer – styresignal – Skatteministeriet

Vejl. 49 af 30/6 2009
Etablering af regionale familieambulatorier - Sundhedsstyrelsen

Bek. 634 af 26/6 2009
Hjemtransport af afdøde patienter – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 650 af 26/6 2009
Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor – Sundhedsstyrelsen

Bek. 295 af 20/4 2009
Helbredsundersøgelse af gravide – Sundhedsstyrelsen

Bek. 61 af 29/1 2009
Tilskud til vacciner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 710 af 27/6 2008
Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 711 af 27/6 2008
Udbetaling af visse kontantydelser til sikrede – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 91 af 7/2 2008
Specialuddannelsen i kræftsygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1601 af 21/12 2007
Hjemmesygepleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1256 af 25/10 2007
Lægers kliniske basisuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1246 af 24/10 2007
Specialtandlæger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1247 af 24/10 2007
Tilladelse til selvstændigt virke som læge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 320 af 27/3 2007
Lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. af 19/3 2007
Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen – en vejledning til Sundhedslovens §119 stk. 1 og 2 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 23 af 9/1 2007
Begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper (Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1706 af 20/12 2006
De regionale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10101 af 19/12 2006
Ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1491 af 14/12 2006
Tilskud til ernæringspræparater – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 102 af 11/12 2006
Hjemmesygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 115 af 8/12 2006
Tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 100 af 7/12 2006
Samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 6/12 2006
Dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1331 af 5/12 2006
Den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1332 af 5/12 2006
Rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1046 af 20/10 2006
Dødsattester – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1056 af 20/10 2006
Tilskud til briller til børn under 16 år – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1002 af 6/10 2006
Lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 846 af 26/7 2006
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer – Indenrig- og Sundhedsministeriet

Vejl. 11178 af 30/6 2006
Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 25 af 4/4 2006
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 23 af 3/4 2006
Behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 24 af 3/4 2006
Behandling af sager om sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Vejl. af 6/3 2006
Behandling af private forsikringssager – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1483 af 19/12 2005
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1222 af 7/12 2005
Håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner – Lægemiddelstyrelsen

Medd. 169 af 21/4 2005
Den momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer – Told og Skat

Bek. 1097 af 12/12 2003
Dækningsområdet for lov om patientforsikring – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1099 af 12/12 2003
Henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9494 af 4/7 2002
Sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende – Sundhedsstyrelsen

Bek. 991 af 3/12 2001
Henstandsordning for kronisk syge – Lægemiddelstyrelsen

Cirk. 149 af 8/8 2001
Jordemodervirksomhed – Sundhedsstyrelsen

Bek. 193 af 20/3 2001
Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Skr. af 23/5 2000
Ændrede retningslinjer vedr. anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 60 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Sundhedsstyrelsen

Vejl. 61 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC) - Sundhedsstyrelsen

Bek. 277 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Sundhedsstyrelsen

Cirk. 99 af 28/6 1999
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning – Skatteministeriet

Vejl. 161 af 16/9 1998
Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 155 af 14/9 1998
Aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger – Sundhedsministeriet

Bek. 880 af 30/9 1996
Virksomhed som klinisk diætist – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 173 af 20/9 1994
Oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder – Sundhedsministeriet

Bek. 652 af 23/7 1992
Forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed – Sundhedsministeriet

Vejl. 125 af 25/6 1992
Erstatningskriterier i patientforsikringsloven – Sundhedsministeriet

Cirk. 220 af 14/12 1987
Statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet – Sundhedsministeriet

Cirk. 101 af 10/5 1976
Refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger – Indenrigsministeriet

Cirk. 195 af 16/10 1975
Amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet – Indenrigsministeriet

Cirk. 60 af 29/3 1973
Udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp – Socialministeriet

Bek. 1037 af 29/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Kirkeministeriet