Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Cirk.skr. 9864 af 3/11 2023
Regulering for 2024 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9866 af 3/11 2023
Regulering for 2024 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9831 af 31/10 2023
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1260 af 27/10 2023
Anmeldelse af smitsomme sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1257 af 25/10 2023
Registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (RBT-bekendtgørelsen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk. 9804 af 21/10 2023
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2024 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1236 af 11/10 2023
Udgiftsgrænsen for fuldt tilskud til lægemidler – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1227 af 1/10 2023
Kvalitetsstandarder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1161 af 11/9 2023
Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1162 af11/9 2023
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9629 af 21/8 2023
Merit til specialet akutmedicin for uddannelseslæger og færdiguddannede speciallæger (Akutmedicinvejledning) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1125 af 19/8 2023
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 774 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Vejl. 9602 af 27/7 2023
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1059 af 26/7 2023
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9556 af 27/6 2023
Den Regionale Tandpleje Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 841 af 20/6 2023
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer visse produkter uden et medicinsk formål, og specialforretninger med medicinsk udstyr – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 867 af 20/6 2023
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 771 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 772 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 773 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1014 af 5/6 2023
Smitsomme sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 663 af 30/5 2023
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9484 af 25/5 2023
Sundhedsberedskab – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9382 af 12/5 2023
Den kommunale tandpleje Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 370 af 2/4 2023
Henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 349 af 27/3 2023
Alment farlige sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 311 af 20/3 2023
Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 172 af 19/2 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 171 af 17/2 2023
Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk.skr. 9060 af 27/1 2023
Regulering for 2023 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 87 af 25/1 2023
Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Medd. 9084 af 25/1 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Straffesager mod sundhedspersonale - Rigsadvokaten

Cirk.skr. 10421 af 23/12 2022
Regulering for 2023 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Cirk.skr. 10317 af 13/12 2022
Regulering for 2023 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundhedsministeriet

Cirk.skr. 10369 af 13/12 2022
Regulering for 2023 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundhedsministeriet

Bek. 1384 af 3/10 2022
Indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen – Sundhedsministeriet

Bek. 1313 af 26/9 2022
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2024 – Sundhedsministeriet

Bek. 1295 af 19/9 2022
Forretningsorden for Epidemikommissionen – Sundhedsministeriet

Bek. 1271 af 8/9 2022
Retslægelig obduktion i forbindelse med dødsfald kort efter modtagelse af vaccination imod Coronavirussygdom 2019 (covid-19) – Sundhedministeriet

Bek. 1248 af 5/9 2022
Sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, patientinddragelsesudvalg og praksisplan for almen praksis – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9617 af 31/5 2022
Til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1125 af 4/7 2022
Karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1070 af 28/6 2022
Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene – Sundhedsministeriet

Bek. 1127 af 24/6 2022
Specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsministeriet

Bek. 978 af 23/6 2022
Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 858 af 15/6 2022
Behandling af professionelle sportsudøvere eller personer fra fremmede militære styrker, der opholder sig i her i landet i en kortere periode – Sundhedsministeriet

Bek. 959 af 14/6 2022
Tandpleje – Sundhedsministeriet

Bek. 960 af 14/6 2022
Tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren – Sundhedsministeriet

Bek. 933 af 13/6 2022
Diplomuddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 856 af 9/6 2022
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for personer uden opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine – Sundhedsministeriet

Bek. 727 af 30/5 2022
Ansøgning om medicintilskud – Sundhedsministeriet

Bek. 728 af 30/5 2022
Medicintilskud – Sundhedsministeriet

Bek. 715 af 24/5 2022
Reklame m.v. for medicinsk udstyr – Sundhedsministeriet

Bek. 736 af 24/5 2022
Tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, undersøgelse af ydeevne af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik samt visse registerforskningsprojekter – Sundhedsministeriet

Bek. 441 af 8/4 2022
Modtagelse af patienter til behandling i Danmark fra lande, der befinder sig i en humanitær krisesituation – Sundhedsministeriet

Vejl. 9374 af 6/4 2022
Vejledning til læger om gratis pneumokokvaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 410 af 28/3 2022
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation – Sundhedsministeriet

Cirk. 9265 af 13/3 2022
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau – Sundhedsministeriet

Bek. 305 af 8/3 2022
Regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundhedsministeriet

Bek. 255 af 24/2 2022
Drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur – Sundhedsministeriet

Bek. 200 af 7/2 2022
Pligt til at registrere logoplysninger og indsigt i logoplysninger – Sundhedsministeriet

Bek. 205 af 7/2 2022
Husordener på psykiatriske afdelinger – Sundhedsministeriet

Vejl. 9118 af 26/1 2022
Aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende – Sundhedsministeriet

Bek. 2407 af 10/12 2021
Forretningsorden for Medicintilskudsnævnet – Sundhedsministeriet

Bek. 2176 af 25/11 2021
Generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter – Sundhedsministeriet

Bek. 2053 af 12/11 2021
Vederlagsfri udlevering af mundbind i forbindelse med håndtering af COVID-19 – Sundhedsministeriet

Bek. 2040 af 11/11 2021
Krav om coronapas på videnpædagogiske aktivitetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 (VPAC-bekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1961 af 20/10 2021
Restriktioner for landgang for passagerer og besætningsmedlemmer fra krydstogtskibe i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundhedsministeriet

Vejl. 9804 af 11/10 2021
Læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9796 af 8/10 2021
Ansvarsforhold m.v. ved brug af telemedicin mellem sund-hedspersoner – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1801 af 9/9 2021
Journalføring af test for COVID-19 – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1783 af 8/9 2021
Nødpasning (Nødpasningsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Vejl. 9650 af 31/8 2021
Vaccination mod COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1636 af 29/7 2021
Regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1574 af 4/7 2021
Foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet – Sundhedsministeriet

Vejl. 9521 af 1/7 2021
Sygeplejefaglig journalføring – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9523 af 1/7 2021
Journalføring for almen praksis og speciallægepraksis – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9524 af 1/7 2021
Journalføring for specifikke autorisationsgrupper (bandagister, behandlerfarmaceuter, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, kliniske diætister, optikere, optometrister, osteopater og radiografer) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9525 af 1/7 2021
Journalføring på det tandfaglige område – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9503 af 25/6 2021
Opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark – Sundhedsministeriet

Bek. 1286 af 14/6 2021
Godkendte private leverandørers indberetningspligt af ventetider ved høreapparatbehandling – Sundhedsministeriet

Bek. 1228 af 9/6 2021
Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1225 af 8/6 2021
Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1056 af 31/5 2021
Valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren – Sundhedsministeriet

Bek. 1072 af 31/5 2021
Ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land – Sundhedsministeriet

Bek. 1073 af 31/5 2021
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundhedsministeriet

Bek. 1016 af 25/5 2021
Valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. – Sundhedsministeriet

Vejl. 9379 af 19/5 2021
Apotekeres tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9380 af 19/5 2021
Lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål om økonomiske støtte til sundhedspersoner, inkl. studerende og visse fagpersoner – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9381 af 19/5 2021
Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9382 af 19/5 2021
Lægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9383 af 19/5 2021
Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9384 af 19/5 2021
Tandlægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9385 af 19/5 2021
Lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. af 3/5 2021
Adgang til vederlagsfri fysioterapi – Sundhedsstyrelsen

Bek. 849 af 29/4 2021
Reklame m.v. for lægemidler – Sundhedsministeriet

Skr. 9133 af 5/3 2021
Fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9813 af 14/11 2020
Ikke-terapeutisk omskæring af drenge – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9666 af 29/9 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1261 af 21/8 2020
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1225 af 14/8 2020
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1067 af 29/6 2020
Videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, statistik eller planlægning – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 859 af 12/6 2020
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 866 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 722 af 28/5 2020
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 688 af 20/5 2020
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 245 af 20/3 2020
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 146 af 21/2 2020
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 10224 af 20/12 2019
Instruks for revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10099 af 5/12 2019
Samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1247 af 28/11 2019
Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 889 af 28/8 2019
Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 848 af 19/8 2019
Forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9523 af 19/6 2019
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 458 af 25/4 2019
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9235 af 21/3 2019
Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9246 af 4/2 2019
Et særligt sundhedskort – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1615 af 18/12 2018
Adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – Sundhedsministeriet

Bek. 1689 af 18/12 2018
Uddannelse af behandlerfarmaceuter – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1345 af 16/11 2018
Behandlingstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1199 af 28/9 2018
Uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9714 af 4/9 2018
Forebyggelse af spredning af CPO – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1006 af 26/6 2018
Opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1049 af 12/8 2018
Lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9538 af 2/7 2018
Genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner – Sundheds- og Ældreministeriet & Børne- og Socialministeriet

Bek. 990 af 29/6 2018
Tandlægers virksomhedsområde – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 28/6 2018
Forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 981 af 28/6 2018
Autorisation af osteopater – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1005 af 25/6 2018
Sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 855 af 23/6 2018
Tolkebistand efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 854 af 22/6 2018
Livstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 918 af 22/6 2018
Genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 919 af 22/6 2018
Aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 816 af 18/6 2018
Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9504 af 4/6 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 636 af 29/5 2018
Dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 637 af 29/5 2018
Forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 585 af 28/5 2018
Indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 613 af 23/5 2018
Vedtægter for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 490 af 13/5 2018
Kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 9/5 2018
Tilskud til fodterapi i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 488 af 3/5 2018
Forsikringspligtens gennemførelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 494 af 3/5 2018
Henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9293 af 30/4 2018
Videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9294 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9153 af 9/3 2018
Udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9154 af 9/3 2018
Periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9155 af 9/3 2018
Ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9921 af 22/9 2017
Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold – Sundhedsstyrelsen

Bek. 861 af 13/6 2017
Kiropraktorvirksomhed – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 562 af 30/5 2017
Samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 568 af 19/5 2017
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – Social- og Ældreministeriet

Bek. 532 af 18/5 2017
Det Centrale TilskudsRegister (CTR) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9329 af 28/3 2017
Forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

Bek. 278 af 20/3 2017
Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 167 af 14/2 2017
Praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 143 af 23/1 2017
Tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren – Sundhedsministeriet

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1678 af 16/12 2016
Lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1484 af 2/12 2016
Krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1496 af 1/12 2016
Lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10052 af 24/10 2016
Fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1142 af 30/8 2016
Sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1143 af 30/8 2016
Personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1099 af 8/8 2016
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 971 af 28/6 2016
Planlægning af sundhedsberedskabet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 604 af 2/6 2016
Offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1789 af 16/12 2015
Kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1134 af 16/9 2015
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1084 af 11/9 2015
Oplysningspligt i patienterstatningssager – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1109 af 11/9 2015
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 987 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10338 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 561 af 29/4 2015
Beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 563 af 29/4 2015
Frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 564 af 29/4 2015
Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 565 af 29/4 2015
Ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9259 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9079 af 12/2 2015
Ordination og håndtering af lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Medd. 10586 af 15/12 2014
Røgfri miljøer – Rigsadvokaten

Bek. 957 af 28/8 2014
Sterilisation og kastration – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9667 af 28/8 2014
Sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Bek. 945 af 27/8 2014
Offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 834 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9453 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 481 af 20/5 2014
Ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 110 af 30/1 2014
Undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9053 af 27/1 2014
Udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1658 af 27/12 2013
Adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1659 af 27/12 2013
De regionale patientkontorers opgaver og funktioner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9808 af 13/12 2013
Identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9331 af 1/7 2013
Standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet – National Sundheds-IT

Vejl. 9310 af 26/6 2013
Vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9079 af 22/2 2013
Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 160 af 12/2 2013
Standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1340 af 18/12 2012
Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 10126 af 15/11 2012
Ordination af antibiotika – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 832 af 7/8 2012
Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 259 af 21/3 2012
Midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1391 af 16/12 2011
Tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 908 af 18/8 2011
Afgivelse af erklæringer m.v. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9439 af 13/7 2011
KOMMUNAL REHABILITERING – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9204 af 7/6 2011
Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren – Sundhedsstyrelsen

Bek. 581 af 23/5 2011
Kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 427 af 9/5 2011
Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge – Indnerigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 189 af 23/3 2011
Generel sundhedsordning – Skat

Skr. 195 af 23/3 2011
Medlemskab af patientforening – Skat

Bek. 97 af 9/2 2011
Autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Bek. 1447 af 15/12 2010
Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1448 af 15/12 2010
Ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1372 af 9/12 2010
Autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS  – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1344 af 3/12 2010
Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9614 af 8/11 2010
Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9423 af 17/8 2010
Generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis – Sundhedsstyrelsen

Bek. 241 af 11/3 2010
Gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9865 af 4/3 2010
Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal – Skatteministeriet

Vejl. 9030 af 27/1 2010
Kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale – Sundhedsstyrelsen

Bek. 49 af 13/1 2010
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 115 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1219 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Skr. 10256 af 11/11 2009
Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer – styresignal – Skatteministeriet

Vejl. 49 af 30/6 2009
Etablering af regionale familieambulatorier - Sundhedsstyrelsen

Bek. 634 af 26/6 2009
Hjemtransport af afdøde patienter – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 650 af 26/6 2009
Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor – Sundhedsstyrelsen

Bek. 295 af 20/4 2009
Helbredsundersøgelse af gravide – Sundhedsstyrelsen

Bek. 61 af 29/1 2009
Tilskud til vacciner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 710 af 27/6 2008
Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 711 af 27/6 2008
Udbetaling af visse kontantydelser til sikrede – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 91 af 7/2 2008
Specialuddannelsen i kræftsygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1601 af 21/12 2007
Hjemmesygepleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1256 af 25/10 2007
Lægers kliniske basisuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1246 af 24/10 2007
Specialtandlæger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1247 af 24/10 2007
Tilladelse til selvstændigt virke som læge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 320 af 27/3 2007
Lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. af 19/3 2007
Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen – en vejledning til Sundhedslovens §119 stk. 1 og 2 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 23 af 9/1 2007
Begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper (Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1706 af 20/12 2006
De regionale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10101 af 19/12 2006
Ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1491 af 14/12 2006
Tilskud til ernæringspræparater – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 102 af 11/12 2006
Hjemmesygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 115 af 8/12 2006
Tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 100 af 7/12 2006
Samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 6/12 2006
Dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1331 af 5/12 2006
Den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1332 af 5/12 2006
Rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1046 af 20/10 2006
Dødsattester – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1056 af 20/10 2006
Tilskud til briller til børn under 16 år – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 846 af 26/7 2006
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer – Indenrig- og Sundhedsministeriet

Vejl. 25 af 4/4 2006
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 23 af 3/4 2006
Behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 24 af 3/4 2006
Behandling af sager om sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Vejl. af 6/3 2006
Behandling af private forsikringssager – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1483 af 19/12 2005
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1222 af 7/12 2005
Håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner – Lægemiddelstyrelsen

Medd. 169 af 21/4 2005
Den momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer – Told og Skat

Bek. 1097 af 12/12 2003
Dækningsområdet for lov om patientforsikring – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1099 af 12/12 2003
Henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9494 af 4/7 2002
Sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 149 af 8/8 2001
Jordemodervirksomhed – Sundhedsstyrelsen

Bek. 193 af 20/3 2001
Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Skr. af 23/5 2000
Ændrede retningslinjer vedr. anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 99 af 28/6 1999
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning – Skatteministeriet

Vejl. 161 af 16/9 1998
Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. – Sundhedsministeriet

Bek. 880 af 30/9 1996
Virksomhed som klinisk diætist – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 173 af 20/9 1994
Oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder – Sundhedsministeriet

Bek. 652 af 23/7 1992
Forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed – Sundhedsministeriet

Vejl. 125 af 25/6 1992
Erstatningskriterier i patientforsikringsloven – Sundhedsministeriet

Cirk. 220 af 14/12 1987
Statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet – Sundhedsministeriet

Cirk. 101 af 10/5 1976
Refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger – Indenrigsministeriet

Cirk. 195 af 16/10 1975
Amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet – Indenrigsministeriet

Cirk. 60 af 29/3 1973
Udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp – Socialministeriet