Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Love

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Alkohol- og tobaksforbudslov
(Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år)

Bek. 1195 af 22/9 2016
Indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Epidemilov
(Lov om epidemier m.v. (epidemiloven))

Forebyggelsesfondslov
(Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)

Fremmedsprogstolkelov
(Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet)

Rygelov
(Lov om røgfri miljøer)

Sundhedsautorisationslov
(Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed)

Sundhedsklage- og erstatningslov
(Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)

Sundhedslov
(Sundhedsloven)