Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1658 af 22/12 2017
Tandpleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1596 af 18/12 2017
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9921 af 22/9 2017
Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold – Sundhedsstyrelsen

Bek. 874 af 27/6 2017
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 861 af 13/6 2017
Kiropraktorvirksomhed – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 562 af 30/5 2017
Samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 568 af 19/5 2017
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – Børne- og Socialministeriet

Bek. 532 af 18/5 2017
Det Centrale TilskudsRegister (CTR) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9321 af 1/4 2017
Planlægning af sundhedsberedskab

Vejl. 9329 af 28/3 2017
Forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

Bek. 278 af 20/3 2017
Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 279 af 20/3 2017
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 167 af 14/2 2017
Praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. af 10/2 2017
Adgang til vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsstyrelsen

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 143 af 23/1 2017
Tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet