Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 10229 af 17/12 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1303 af 4/12 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 810 af 13/8 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9667 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9668 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 727 af 10/7 2019
Forretningsorden for børn og unge-udvalgene – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9733 af 9/7 2019
Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser – Sundhedsstyrelsen

Medd. 9503 af 17/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlandsophold som bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare

Medd. 9497 af 7/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere – Rigsadvokaturen

Bek. 535 af 2/5 2019
Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år – Børne- og Socialministeriet

Bek. 522 af 30/4 2019
Plejefamilier – Børne- og Socialministeriet

Medd. 9299 af 2/4 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Videoafhøring – Rigsadvokaturen

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9195 af 4/3 2019
Kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (servicelovens § 19, stk. 4) – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9164 af 28/2 2019
Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9142 af 26/2 2019
Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9087 af 30/1 2019
Undervisning af indsatte i den undervisningspligtige alder – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 33 af 11/1 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 34 af 11/1 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 32 af 9/1 2019
Forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet – Justitsministeriet