Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1603 af 19/12 2017
Forretningsorden for Psykolognævnet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1309 af 29/11 2017
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1225 af 15/11 2017
Et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1250 af 13/11 2017
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9980 af 12/10 2017
Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler – Kulturministeriet

Bek. 586 af 1/6 2017
Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 565 af 19/5 2017
Betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog – Børne- og Socialministeriet

Bek. 567 af 19/5 2017
Autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9548 af 18/5 2017
Hjemmetræning: Vedrørende servicelovens § 32 a, stk. 6, om støtte til hjælpere, supervisorer m.v., herunder rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9343 af 6/4 2017
Styrket dokumentation af lovende social praksis – Børne- og Socialministeriet

Bek. 330 af 27/3 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service – Børne- og Socialministeriet