Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1466 af 16/12 2010
Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Socialministeriet

Bek. 1303 af 25/11 2010
Specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri – Sundhedsstyrelsen

Bek. 57 af 15/10 2010
Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug – Udenrigsministeriet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Bek. 803 af 28/6 2010
Underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år – Rigsadvokaturen

Skr. 9710 af 18/6 2010
Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform) – Socialministeriet

Vejl. 9100 af 16/3 2010
Vejledning om skibe der anvendes til sejlads med personer anbragt i henhold til serviceloven – Søfartsstyrelsen

Skr. 9081 af 26/2 2010
Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet – Socialministeriet