Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Cirk. 9697 af 18/7 2019
Kriminalforsorgens mentorordning – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 699 af 4/7 2019
Tilbudsportalen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 481 af 29/4 2019
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Justitsministeriet

Skr. 9376 af 29/4 2019
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Dir. f. Kriminalforsorgen

Medd. 9378 af 29/4 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle – Rigsadvokaturen

Vejl. 9304 af 4/4 2019
Forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 351 af 3/4 2019
Forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse – Justitsministeriet

Vejl. 9157 af 27/2 2019
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 181 af 26/2 2019
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 182 af 26/2 2019
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 183 af 26/2 2019
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 105 af 30/1 2019
Udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 106 af 30/1 2019
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum m.v. i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 107 af 30/1 2019
Ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 108 af 30/1 2019
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 109 af 30/1 2019
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotobekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 110 af 30/1 2019
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 111 af 30/1 2019
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9083 af 30/1 2019
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum samt af ulovlige elektroniske effekter i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9084 af 30/1 2019
Behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9085 af 30/1 2019
Behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9088 af 30/1 2019
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9089 af 30/1 2019
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9090 af 30/1 2019
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9091 af 30/1 2019
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotovejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9092 af 30/1 2019
Ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 50 af 17/1 2019
Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse – Økonomi- og Indenrigsministeriet