Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1650 af 18/12 2017
En samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10280 af 14/12 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Cirk. 9842 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9843 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9844 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9821 af 24/8 2017
Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1013 af 9/8 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Medd. 10386 af 3/7 2017
Forbud mod ophold i bestemte ejendomme – Rigsadvokaten

Medd. 10387 af 3/7 2017
Forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe – Rigsadvokaten

Vejl. 9674 af 30/6 2017
Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 855 af 28/6 2017
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9553 af 19/6 2017
Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9554 af 19/6 2017
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9555 af 19/6 2017
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplansvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 768 af 14/6 2017
Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Skr. 9315 af 30/3 2017
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 296 af 28/3 2017
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 72 af 18/1 2017
Behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet