Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1283 af 8/11 2023
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2024 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1220 af 28/9 2023
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9641 af 24/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Frakendelse af dansk indfødsret ved dom – Rigsadvokaten

Medd. 9619 af 10/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser – Rigsadvokaturen

Bek. 883 af 21/6 2023
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 511 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 512 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9402 af 16/5 2023
Regulering pr. 1. januar 2023 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 543 af 9/5 2023
Obligatorisk brug af digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 363 af 30/3 2023
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9260 af 30/3 2023
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter til tilbud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 373 af 28/3 2023
Udlændingestyrelsens kompetence til at forestå indberetning om nægtelse af indrejse og ophold og til at forestå konsultation herom på vegne af Hjemrejsestyrelsen i medfør af SIS-forordningen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Cirk. 9187 af 13/3 2023
Hjemrejsestyrelsens forkyndelser, udrejsekontrol, bistand til udrejse m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 347 af 28/2 2023
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 194 af 27/2 2023
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 206 af 27/2 2023
Udlændingemyndighedernes kompetence til at indberette tilbagesendelsesafgørelser og forestå konsultationer på vegne af andre udlændingemyndigheder i medfør af SIS-tilbagesendelsesforordningen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 216 af 27/2 2023
Forlængelsesprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet