Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 856 af 12/6 2020
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 830 af 9/6 2020
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 902 af 6/6 2020
Danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 903 af 6/6 2020
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 685 af 26/5 2020
Delvis genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 412 af 5/4 2020
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 262 af 23/3 2020
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9165 af 23/3 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt – Rigsadvokaturen

Bek. 127 af 11/2 2020
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9063 af 4/2 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b – Rigsadvokaturen

Bek. 98 af 28/1 2020
Udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 42 af 15/1 2020
Forretningsorden for Udlændingenævnet – Udlændingenævnet

Bek. 1524 af 16/12 2019
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2020 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10241 af 16/12 2019
Regulering pr. 1. januar 2020 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1406 af 13/12 2019
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1408 af 13/12 2019
Meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1370 af 11/12 2019
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 10059 af 25/11 2019
Regulering pr. 1. januar 2020 af satser i integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om in-tegrationsgrunduddannelse (igu) og lov om aktiv socialpolitik – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1223 af 22/11 2019
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1006 af 2/10 2019
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 911 af 30/8 2019
Udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 912 af 30/8 2019
Boligplacering af flygtninge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 584 af 7/5 2019
Brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 707 af 4/7 2019
Integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9695 af 4/7 2019
Repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 634 af 25/6 2019
Gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet – Justitsministeriet

Bek. 587 af 7/5 2019
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 588 af 7/5 2019
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9399 af 6/5 2019
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 318 af 27/3 2018
Ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9259 af 20/3 2019
Behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge – Børne- og Socialministeriet

Bek. 250 af 14/3 2019
Obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9118 af 4/2 2019
Forskelsbehandlingsloven – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1767 af 27/12 2018
Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1637 af 14/12 2018
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 10184 af 1/11 2018
Supplerende orienteringsbrev om blandt andet danskbonus i form af et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Cirk.skr. 9779 af 14/9 2018
Naturalisation – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9527 af 28/6 2018
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 967 af 27/6 2018
Boligkravslisten for ægtefællesammenføring – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 917 af 19/6 2018
Visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9550 af 7/6 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrations-ydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 328 af 16/4 2018
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 6, til dækning af offentlige udgifter til forsørgelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 228 af 9/3 2018
Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 150 af 27/2 2018
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1607 af 19/12 2017
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1328 af 29/11 2017
Fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1019 af 28/8 2017
Ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9773 af 30/6 2017
Ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 175 i Folketinget den 2. juni 2017 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 829 af 19/6 2017
Reintegrationsbistandens størrelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 557 af 29/5 2017
Forretningsorden for Flygtningenævnet – Flygtningenævnet

Bek. 200 af 27/2 2017
Løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9080 af 7/2 2017
AMU's tilbud til tosprogede

Bek. 1209 af 27/9 2016
Inddragelse af andre aktører efter integrationsloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 10489 af 1/7 2016
Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 979 af 28/6 2016
Tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 9782 af 27/6 2016
Orientering om ændringer af integrationsloven m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 189 i Folketinget den 3. juni 2016 – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 9780 af 9/6 2016
Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Medd. 10507 af 30/3 2016
Hadforbrydelser – Rigsadvokaten

Bek. 282 af 14/3 2016
Indfødsretsprøven af 2015 – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 283 af 14/3 2016
Medborgerskabsprøven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9069 af 5/2 2016
Visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 107 af 3/2 2016
Betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. – Udlændingestyrelsen

Bek. 721 af 13/5 2015
Opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold – Justitsministeriet

Bek. 640 af 12/5 2015
Kontrol af ulovligt ophold efter indrejse – Justitsministeriet

Bek. 873 af 4/7 2014
Dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret – Justitsministeriet

Bek. 874 af 4/7 2014
Betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret – Justitsministeriet

Bek. 424 af 29/4 2014
Forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 425 af 29/4 2014
Valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 416 af 28/4 2014
Betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9162 af 31/3 2014
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter – Børne, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9033 af 23/1 2014
Skrivelse om æresrelaterede konflikter – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9333 af 28/6 2013
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 220 af 1/3 2013
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 181 af 26/2 2013
Indvandringsprøven – Justitsminsiteriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 1419 af 22/12 2011
Anvendelse af visse regler i udlændingeloven over for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen) – Justitsministeriet

Skr. 9080 af 8/3 2011
Informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge – Integrationsministeriet

Bek. 1455 af 3/12 2010
Regulering pr. 1. januar 2011 af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven – Integrationsministeriet

Bek. 497 af 3/5 2010
Undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. – Justitsministeriet

Bek. 448 af 27/4 2010
Beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere – Integrationsministeriet

Bek. 627 af 25/6 2009
Særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge – Justitsministeriet

Bek. 393 af 4/5 2009
Krav til tolke, der anvendes af myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område – Integrationsministeriet

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Bek. 1001 af 13/8 2007
Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse – Integrationsministeriet

Bek. 756 af 26/6 2007
Karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Integrationsministeriet

Cirk. 31 af 7/6 2007
Behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen – Udlændingeservice

Bek. 447 af 10/5 2007
Kvalifikationsnævnet – Undervisningsministeriet

Vejl. 118 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1404 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Cirk. 105 af 11/12 2006
Politiets udrejsekontrol i opholdssager – Integrationsministeriet

Cirk. 65 af 15/8 2006
Forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v. – Integrationsministeriet

Bek. 384 af 25/4 2006
Statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele – Integrationsministeriet

Bek. 1358 af 15/12 2005
Udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl. – Udlændinge- og integrationsministeriet

Vejl. 9495 af 1/6 2004
Introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven – Integrationsministeriet

Vejl. 9496 af 1/6 2004
Ydelser efter integrationsloven – Integrationsministeriet

Vejl. 9499 af 1/6 2004
Integration og repatriering – Integrationsministeriet

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Bek. 602 af 25/6 2003
Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. - Undervisningsministeriet

Bek. 173 af 14/3 2003
Regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt. - Integrationsministeriet

Vejl. 178 af 12/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Bek. 1075 af 8/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Vejl. 209 af 5/12 2000
Overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring – Socialministeriet

Vejl. 122 af 13/7 2000
Behandlingen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Skr. 123 af 13/7 2000
Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Bek. 32 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder – Udenrigsministeriet

Bek. 33 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder – Udenrigsministeriet

Bek. 34 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – Udenrigsministeriet

Bek. 36 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Bek. 39 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol – Udenrigsministeriet

Vejl. 91 af 9/6 1998
Kommunernes medvirken i sager om udlændinge – Socialministeriet