Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1283 af 8/11 2023
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2024 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1220 af 28/9 2023
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9641 af 24/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Frakendelse af dansk indfødsret ved dom – Rigsadvokaten

Medd. 9619 af 10/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser – Rigsadvokaturen

Bek. 883 af 21/6 2023
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 511 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 512 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9402 af 16/5 2023
Regulering pr. 1. januar 2023 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 543 af 9/5 2023
Obligatorisk brug af digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 363 af 30/3 2023
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9260 af 30/3 2023
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter til tilbud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 373 af 28/3 2023
Udlændingestyrelsens kompetence til at forestå indberetning om nægtelse af indrejse og ophold og til at forestå konsultation herom på vegne af Hjemrejsestyrelsen i medfør af SIS-forordningen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Cirk. 9187 af 13/3 2023
Hjemrejsestyrelsens forkyndelser, udrejsekontrol, bistand til udrejse m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 347 af 28/2 2023
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 194 af 27/2 2023
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 206 af 27/2 2023
Udlændingemyndighedernes kompetence til at indberette tilbagesendelsesafgørelser og forestå konsultationer på vegne af andre udlændingemyndigheder i medfør af SIS-tilbagesendelsesforordningen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 216 af 27/2 2023
Forlængelsesprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1529 af 15/12 2022
Meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1504 af 8/12 2022
Forholdsmæssige kommunetal for 2023 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1458 af 29/11 2022
Boligkravslisten for ægtefællesammenføring – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1454 af 25/11 2022
Udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum – Udlændinge- og Integrationsministeiret

Vejl. 10253 af 18/11 2022
Satsvejledning 2023 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 10088 af 4/10 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt

Bek. 1206 af 23/8 2022
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1167 af 10/8 2022
Forretningsorden for Udlændingenævnet – Udlændingenævnet

Bek. 979 af 24/6 2022
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forsningsministeriet

Bek. 1045 af 24/6 2022
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1039 af 20/6 2022
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1097 af 17/6 2022
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 969 af 15/6 2022
Startup Denmark-ordningenStartup Denmark-ordningen – Erhvervsministeriet

Bek. 562 af 6/5 2022
Fordeling af personer fordrevet fra Ukraine til almen lægepraksis 0 Sundhedsministeriet

Bek. 550 af 3/5 2022
Boligplacering af flygtninge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9304 af 22/3 2022
AMU's tilbud til tosprogede – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 11 af 5/1 2022
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2678 af 28/12 2021
Valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Det Nationale Integrationsråd – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2679 af 28/12 2021
Forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2680 af 28/12 2021
Forretningsorden for Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2546 af 16/12 2021
Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10044 af 2/12 2021
Repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2069 af 9/11 2021
Indfødsretsprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1970 af 13/10 2021
Hjemrejsekontrakt for udlændinge over 18 år som ikke har ret til at opholde sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1971 af 13/10 2021
Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringssteder – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1861 af 23/9 2021
Hjemrejsestøtte – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1758 af 31/8 2021
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1738 af 25/8 2021
Regler om ro og orden (husordener) på indkvarteringssteder – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1675 af 13/8 2021
Kommunalbestyrelsernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1328 af 20/6 2021
Realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Cirk.skr. 9461 af 17/6 2021
Naturalisation – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9446 af 10/6 2021
Orienteringsbrev til kommunerne om ændring af § 22 i integrationsloven om danskbonus (berigtigelse af personkreds) og genoptagelse af sager – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1128 af 1/6 2021
Integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9906 af 8/12 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b – Justitsministeriet

Bek. 1700 af 23/11 2020
Gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1457 af 6/10 2020
Ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1412 af 28/9 2020
Modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Cirk. 9655 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 9621 af 11/9 2020
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1307 af 7/9 2020
Udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9565 af 14/8 2020
Afledt ret til ophold for tredjelandsfamiliemedlemmer til danske statsborgere, der ikke har udøvet retten til fri bevægelighed (Udlændingelovens § 9 c, stk. 1, jf. TEUF artikel 20) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1224 af 12/8 2020
Undervisning og aktivering mv. af asylansøgere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9559 af 26/6 2020
Orientering om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 (LF 202-Folketinget 2019-20)) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 902 af 6/6 2020
Danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 903 af 6/6 2020
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. af 15/4 2020
Orientering til alle kommuner m.fl. 15. april 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Medd. 9165 af 23/3 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt – Rigsadvokaturen

Bek. 634 af 25/6 2019
Gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet – Justitsministeriet

Vejl. 9259 af 20/3 2019
Behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge – Børne- og Socialministeriet

Bek. 250 af 14/3 2019
Obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9118 af 4/2 2019
Forskelsbehandlingsloven – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 917 af 19/6 2018
Visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 328 af 16/4 2018
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 6, til dækning af offentlige udgifter til forsørgelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 228 af 9/3 2018
Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1607 af 19/12 2017
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1328 af 29/11 2017
Fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1019 af 28/8 2017
Ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9773 af 30/6 2017
Ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 175 i Folketinget den 2. juni 2017 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 829 af 19/6 2017
Reintegrationsbistandens størrelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 557 af 29/5 2017
Forretningsorden for Flygtningenævnet – Flygtningenævnet

Bek. 1209 af 27/9 2016
Inddragelse af andre aktører efter integrationsloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 10489 af 1/7 2016
Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 979 af 28/6 2016
Tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 9782 af 27/6 2016
Orientering om ændringer af integrationsloven m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 189 i Folketinget den 3. juni 2016 – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 9780 af 9/6 2016
Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 283 af 14/3 2016
Medborgerskabsprøven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9069 af 5/2 2016
Visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 107 af 3/2 2016
Betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. – Udlændingestyrelsen

Bek. 721 af 13/5 2015
Opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold – Justitsministeriet

Bek. 640 af 12/5 2015
Kontrol af ulovligt ophold efter indrejse – Justitsministeriet

Bek. 873 af 4/7 2014
Dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret – Justitsministeriet

Bek. 416 af 28/4 2014
Betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9162 af 31/3 2014
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter – Børne, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9033 af 23/1 2014
Skrivelse om æresrelaterede konflikter – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9333 af 28/6 2013
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 1419 af 22/12 2011
Anvendelse af visse regler i udlændingeloven over for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen) – Justitsministeriet

Skr. 9080 af 8/3 2011
Informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge – Integrationsministeriet

Bek. 1455 af 3/12 2010
Regulering pr. 1. januar 2011 af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven – Integrationsministeriet

Bek. 448 af 27/4 2010
Beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere – Integrationsministeriet

Bek. 627 af 25/6 2009
Særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge – Justitsministeriet

Bek. 393 af 4/5 2009
Krav til tolke, der anvendes af myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område – Integrationsministeriet

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Bek. 1001 af 13/8 2007
Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse – Integrationsministeriet

Bek. 756 af 26/6 2007
Karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Integrationsministeriet

Cirk. 31 af 7/6 2007
Behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen – Udlændingeservice

Bek. 447 af 10/5 2007
Kvalifikationsnævnet – Undervisningsministeriet

Bek. 384 af 25/4 2006
Statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1358 af 15/12 2005
Udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Bek. 602 af 25/6 2003
Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. - Undervisningsministeriet

Bek. 173 af 14/3 2003
Regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt. - Integrationsministeriet

Vejl. 178 af 12/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Bek. 1075 af 8/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Vejl. 209 af 5/12 2000
Overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring – Socialministeriet

Vejl. 122 af 13/7 2000
Behandlingen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Skr. 123 af 13/7 2000
Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Bek. 32 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder – Udenrigsministeriet

Bek. 33 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder – Udenrigsministeriet

Bek. 34 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – Udenrigsministeriet

Bek. 36 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Bek. 39 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol – Udenrigsministeriet

Vejl. 91 af 9/6 1998
Kommunernes medvirken i sager om udlændinge – Socialministeriet