Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9981 af 10/12 2020
Satser 2021 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2296 af 30/11 2021
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2022 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2177 af 25/11 2021
Boligkravslisten for ægtefællesammenføring – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2069 af 9/11 2021
Indfødsretsprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1970 af 13/10 2021
Hjemrejsekontrakt for udlændinge over 18 år som ikke har ret til at opholde sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1971 af 13/10 2021
Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringssteder – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1861 af 23/9 2021
Hjemrejsestøtte – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1809 af 10/9 2021
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1758 af 31/8 2021
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1738 af 25/8 2021
Regler om ro og orden (husordener) på indkvarteringssteder – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1675 af 13/8 2021
Kommunalbestyrelsernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1328 af 20/6 2021
Realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Cirk.skr. 9461 af 17/6 2021
Naturalisation – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1287 af 14/6 2021
Udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9446 af 10/6 2021
Orienteringsbrev til kommunerne om ændring af § 22 i integrationsloven om danskbonus (berigtigelse af personkreds) og genoptagelse af sager – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1229 af 9/6 2021
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1128 af 1/6 2021
Integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9789 af 1/6 2021
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt – Rigsadvokaten

Medd. 9790 af 17/5 2021
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser – Rigadvokaturen

Bek. 747 af 27/4 2021
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 744 af 22/4 2021
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 689 af 19/4 2021
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 471 af 20/3 2021
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 419 af 13/3 2021
Forlængelsesprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9169 af 12/3 2021
AMU's tilbud til tosprogede – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 117 af 29/1 2021
Forretningsorden for Udlændingenævnet – Udlændingenævnet

Bek. 88 af 24/1 2021
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet