Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets lov nr. 603 af 31/5 2023 [LF 98 2022-23, 2. samling].

§ 1. Loven finder anvendelse på alle offentlige myndigheders obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, hvor der efter lovgivningen er mulighed for at fravige udgangspunktet om obligatorisk digital selvbetjening for fysiske personer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven gælder ikke for domstolenes digitale portaler.

§ 2. Fysiske personer, der er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Digital Post efter regler udstedt i medfør af § 5, stk. 1, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, har efter anmodning ret til at benytte den pågældende lovgivnings hjemlede alternativ til den obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning.

Stk. 2. Anmodning efter stk. 1 skal indgives i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juni 2023.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen