Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Skr. 9705 af 19/10 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Jammerbugt og Aarhus kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9701 af 13/10 2020
Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Varde Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9698 af 12/10 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9696 af 10/10 2020
Regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9693 af 8/10 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Odense Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9680 af 7/10 2020
Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aalborg Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1429 af 30/9 2020
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1437 af 30/9 2020
Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme – Erhvervsministeriet

Bek. 1436 af 29/9 2020
Fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9659 af 29/9 2020
Orientering om ændring af ophævelsesdatoen for bekendtgørelsen om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9660 af 29/9 2020
Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9665 af 29/9 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Solrød Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9666 af 29/9 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1411 af 28/9 2020
Forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1398 af 25/9 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9653 af 24/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Allerød, Kerteminde og Køge kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1386 af 23/9 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9640 af 21/9 2020
Adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9641 af 21/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Fredericia og Varde kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1371 af 18/9 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1372 af 18/9 2020
Krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1375 af 18/9 2020
Forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9635 af 16/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i tre syddanske kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9632 af 15/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere sjællandske kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9624 af 14/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere kommuner i hovedstadsområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1356 af 11/9 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner, og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, og som i deres arbejde er i berøring med patienter, herunder patienter, der er særligt sårbare i forhold til smitte – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1339 af 10/9 2020
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1241 af 25/8 2020
Anmeldelse af COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1066 af 29/6 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1030 af 27/6 2020
Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 24/4 2020
Bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 24/4 2020
Drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Justitsministeriet

Bek. 456 af 20/4 2020
Forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Bek. 18 af 9/1 2020
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen