Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Skr. 9844 af 24/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Skive, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9845 af 24/11 2020
Ophævelse af det generelle midlertidige besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Læsø kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9842 af 23/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Bornholms, Kalundborg, Lejre og Odder kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9823 af 17/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Fredensborg Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9824 af 17/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Morsø Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9821 af 16/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Billund, Esbjerg, Hedensted, Skive, Varde og Vejle kommuner og om mulighed for på sociale tilbud at indrette besøgsrum til brug for besøg fra faste besøgspersoner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1613 af 15/11 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9813 af 14/11 2020
Ikke-terapeutisk omskæring af drenge – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1605 af 12/11 2020
Særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9811 af 12/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Varde Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9809 af 10/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Haderslev Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9807 af 9/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Vejle og Aabenraa kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1586 af 6/11 2020
Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9803 af 5/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Vesthimmerlands Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9802 af 4/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Kolding, Nyborg, Sønderborg og Tønder kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9757 af 2/11 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Herning, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9751 af 30/10 2020
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesårene 2019 og 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1539 af 29/10 2020
Behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1533 af 28/10 2020
Krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1534 af 28/10 2020
Krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1536 af 28/10 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1537 af 28/10 2020
Oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1532 af 27/10 2020
Krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9717 af 26/10 2020
Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Aalborg kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9724 af 26/10 2020
Orienteringsnotat til kommuner og regioner om bekendtgørelse nr. 954 af 24. juni 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1239 af 24. august 2020 og bekendtgørelse nr. 1519 af 26. oktober 2020 – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1509 af 25/10 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9715 af 25/10 2020
Regulering for 2021 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældrministeriet

Cirk.skr. 9716 af 25/10 2020
Regulering for 2021 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9714 af 24/10 2020
Regulering for 2021 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9713 af 23/10 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Helsingør Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9706 af 21/10 2020
Orientering om ophævelse af midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud indført af hensyn til medarbejdere i en risikogruppe – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9705 af 19/10 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Jammerbugt og Aarhus kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9698 af 12/10 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9696 af 10/10 2020
Regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9693 af 8/10 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Odense Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9680 af 7/10 2020
Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aalborg Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1429 af 30/9 2020
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1375 af 18/9 2020
Forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1066 af 29/6 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 954 af 24/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 508 af 24/4 2020
Bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 24/4 2020
Drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Justitsministeriet

Bek. 456 af 20/4 2020
Forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Bek. 1037 af 29/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Kirkeministeriet