Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1313 af 8/9 2020
Afvikling af idrætsarrangementer m.v. som led i håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1241 af 25/8 2020
Anmeldelse af COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1237 af 21/8 2020
Særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1261 af 21/8 2020
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1221 af 20/8 2020
Krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1213 af 17/8 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1211 af 16/8 2020
Særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1248 af 16/8 2020
Lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1225 af 14/8 2020
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1207 af 13/8 2020
Forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1096 af 30/6 2020
Afvikling af kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1066 af 29/6 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 954 af 24/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 927 af 22/6 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 24/4 2020
Bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 24/4 2020
Drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Justitsministeriet

Bek. 456 af 20/4 2020
Forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Bek. 1037 af 29/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Kirkeministeriet