Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 927 af 22/6 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 896 af 17/6 2020
Behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 874 af 14/6 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen mv. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 868 af 13/6 2020
Afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 859 af 12/6 2020
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 866 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 867 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 840 af 10/6 2020
Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9331 af 10/6 2020
Orientering om ophævelse af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 823 af 9/6 2020
Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 795 af 8/6 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 829 af 8/6 2020
Tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registerforskningsprojekter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 746 af 30/5 2020
Oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 722 af 28/5 2020
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 685 af 26/5 2020
Delvis genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 666 af 24/5 2020
Lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 684 af 24/5 2020
Forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 665 af 20/5 2020
Anmeldelse af COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 688 af 20/5 2020
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 9283 af 13/5 2020
Nye regler om lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 373 af 5/4 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Kirkeministeriet

Bek. 364 af 4/4 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 318 af 30/3 2020
Midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område – Kulturministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Bek. 223 af 17/3 2020
Fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 225 af 17/3 2020
Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministeriets område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – Erhvervsministeriet

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet