Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1036 af 10/10 2019
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9957 af 4/11 2019
Regulering for 2020 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9954 af 31/10 2019
Regulering for 2020 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9933 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9932 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9898 af 17/10 2019
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. (RBT-vejledningen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9899 af 16/10 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1043 af 11/10 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1040 af 10/10 2019
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1027 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1033 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1034 af 9/10 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 988 af 25/9 2019
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 989 af 25/9 2019
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet