Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1365 af 28/11 2023
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9806 af 26/10 2023
Folkeregistrering – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1249 af 21/10 2023
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2024 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9805 af 21/10 2023
Efterregulering af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1101 af 21/8 2023
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2024 – Finansministeriet

Bek. 981 af 27/6 2023
Opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2024 - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 983 af 27/6 2023
Opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2024 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 862 af 13/6 2023
Folkeregistrering m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 287 af 7/3 2023
Revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2022 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 2226 af 29/11 2021
Tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c – Justitsministeriet

Bek. 2001 af 28/10 2021
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen) – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 2002 af 28/10 2021
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 1051 af 15/10 2019
Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9916 af 15/10 2019
Budget- og regnskabssystem for kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 850 af 20/8 2019
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 708 af 6/7 2019
Forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder – Justitsministeriet

Bek. 1746 af 19/12 2018
Revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1087 af 21/8 2018
Behandling af sager om tilladelse til tv-overvågning – Justitsministeriet

Bek. 965 af 25/6 2018
Yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 875 af 27/6 2017
Tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9150 af 29/2 2016
Regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 419 af 24/4 2013
Kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Erhvervs- og Vækstministeriet

Bek. 1284 af 16/12 2009
Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 53 af 2/10 2008
Principper for anvendelse af indkomstregistret på det sociale område – Velfærdsministeriet

Bek. 782 af 6/7 2006
Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse – Socialministeriet

Skr. 9362 af 27/6 2006
Bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen – Socialministeriet

Bek. 656 af 29/6 2005
Revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 11874 af 17/4 2001
Orientering om lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder – Socialministeriet

Vejl. 107 af 30/6 1995
Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet