Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1167 af 13/9 2018
Folkeregistrering m.v. – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1087 af 21/8 2018
Behandling af sager om tilladelse til tv-overvågning – Justitsministeriet

Bek. 1057 af 15/8 2018
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 929 af 26/6 2018
Opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 923 af 25/6 2018
Opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2019 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 965 af 25/6 2018
Yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 227 af 14/2 2018
Revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1593 af 17/12 2017
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 875 af 27/6 2017
Tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1631 af 16/12 2016
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1530 af 9/12 2016
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1531 af 9/12 2016
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9150 af 29/2 2016
Regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9273 af 14/6 2013
Folkeregistrering – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 419 af 24/4 2013
Kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Erhvervs- og Vækstministeriet

Bek. 1284 af 16/12 2009
Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 53 af 2/10 2008
Principper for anvendelse af indkomstregistret på det sociale område – Velfærdsministeriet

Bek. 782 af 6/7 2006
Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse – Socialministeriet

Skr. 9362 af 27/6 2006
Bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen – Socialministeriet

Bek. 656 af 29/6 2005
Revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 11874 af 17/4 2001
Orientering om lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder – Socialministeriet

Vejl. 107 af 30/6 1995
Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet