Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1593 af 17/12 2017
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1034 af 4/9 2017
Folkeregistrering m.v. – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1014 af 25/8 2017
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 1015 af 25/8 2017
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018 – Finansministeriet

Bek. 851 af 27/6 2017
Opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2018 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 875 af 27/6 2017
Tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 878 af 27/6 2017
Opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1631 af 16/12 2016
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1530 af 9/12 2016
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1531 af 9/12 2016
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 118 af 10/2 2016
Offentliggørelse og evauering af forsøg i frikommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9273 af 14/6 2013
Folkeregistrering – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 419 af 24/4 2013
Kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Erhvervs- og Vækstministeriet

Bek. 1284 af 16/12 2009
Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 53 af 2/10 2008
Principper for anvendelse af indkomstregistret på det sociale område – Velfærdsministeriet

Bek. 782 af 6/7 2006
Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse – Socialministeriet

Skr. 9362 af 27/6 2006
Bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen – Socialministeriet

Vejl. 9259 af 16/3 2006
Guide om etablering af borgerservicecentre – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 656 af 29/6 2005
Revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 192 af 28/6 2001
Regeludstedelse i forhold til kommunerne – Indenrigsministeriet

Skr. 11874 af 17/4 2001
Orientering om lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder – Socialministeriet

Cirk. 72 af 17/4 1996
Ligningsloven (Uddrag) – Skatteministeriet

Vejl. 107 af 30/6 1995
Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet