Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Love

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Borgerservicelov
(Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre)

EU-charter
(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

Forskningsinstitutlov
(Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner)

Grundloven
(Danmarks Riges Grundlov)

Kommunal samarbejdslov
(Lov om forpligtende kommunale samarbejder)

Kommuners opgaveudførelse
(Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

Kommunestyrelseslov
(Lov om kommunernes styrelse)

Menneskerettighedskonvention
(Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention)

Momsligestillingslov
(Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.)

PSI-lov
(Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven))

Regional statsforvaltningslov
(Lov om regional statsforvaltning)

Regionsfinansieringslov
(Lov om regionernes finansiering)

Regionslov
(Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionslov))

Retsplejelov (uddrag)
(Lov om rettens pleje)

Retssikkerhedslov
(Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)

Sociale Investeringsfond, Den
(Lov om Den Sociale Investeringsfond)

Sociale klausuler – lov
(Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder)

Socialøkonomisk virksomhedslov
(Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder)

Straffelov
(Straffeloven)

Tv-overvågningslov
(Lov om tv-overvågning)