Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1497 af 29/6 2021
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 og opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2021 – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1502 af 29/6 2021
Dataindberetninger på socialområdet – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1230 af 10/6 2021
Udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1152 af 7/6 2021
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1200 af 7/6 2021
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1276 af 6/6 2021
At bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr – Miljøministeriet

Bek. 224 af 17/2 2021
Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1104 af 30/6 2020
Helt eller delvis opbevaring her i landet af personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet