Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Skr. 10344 af 22/12 2017
Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10329 af 21/12 2017
Afregning af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10264 af 19/12 2017
Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10328 af 19/12 2017
Hjælp til boligindretning og boligskift – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10326 af 18/12 2017
Støtte til køb af bil og individuel befordring – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10280 af 14/12 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10324 af 14/12 2017
Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10325 af 12/12 2017
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10284 af 11/12 2017
Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10309 af 11/12 2017
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1394 af 4/12 2017
Erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1396 af 4/12 2017
Tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1370 af 1/12 2017
Pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1252 af 20/11 2017
Støtte til køb af bil efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1244 af 13/11 2017
Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1247 af 13/11 2017
Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1250 af 13/11 2017
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10137 af 10/11 2017
Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1137 af 18/10 2017
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1113 af 29/9 2017
Mærkning af demensegnede plejeboliger – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Bek. 1017 af 19/8 2017
Finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9693 af 31/7 2017
Helbredskrav til kørekort – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 647 af 31/5 2017
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland – Børne- og Socialministeriet

Bek. 715 af 31/5 2017
Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 330 af 27/3 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service – Børne- og Socialministeriet