Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1409 af 17/10 2022
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2023 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1374 af 30/9 2022
Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af beboelsesejendomme – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1375 af 30/9 2022
Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af erhvervsejendomme – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1214 af 30/8 2022
Autoriserede standardblanketter for lejeaftaler – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1059 af 28/6 2022
Engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1060 af 28/6 2022
Bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 1064 af 28/6 2022
Engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 746 af 30/5 2022
Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 747 af 30/5 2022
Administrators virke og regnskabsaflæggelse – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 748 af 30/5 2022
Beboerrepræsentation – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 749 af 30/5 2022
Binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 750 af 30/5 2022
Administration af private udlejningsejendomme efter § 25 i lov om boligforhold – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 752 af 30/5 2022
Vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 753 af 30/5 2022
Binding af godtgørelser efter § 54 i lov om boligforhold i Grundejernes Investeringsfond – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 754 af 30/5 2022
Udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme – Indenrigs- og Boligministeriet

Skr. 9341 af 30/3 2022
Ph.d.-studerendes adgang til støttede ungdomsboliger – Bolig- og Planstyrelsen