Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1839 af 7/12 2020
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Vejl. 9872 af 1/12 2020
Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2021 for skader fra 1. januar 2011 – Arbejdstilsynet

Bek. 1728 af 30/11 2020
Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9737 af 30/10 2020
Regulering af satser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Arbejdstilsynet

Vejl. 9708 af 22/10 2020
Satser i 2020 for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen – Arbejdstilsynet

Vejl. nr. 9563 af 17/8 2020
Erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Arbejdstilsynet

Bek. 1064 af 29/6 2020
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1065 af 29/6 2020
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9210 af 21/4 2020
Arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19 – Arbejdstilsynet

Skr. 9175 af 31/3 2020
Regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2020 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdstilsynet

Skr. 9176 af 31/3 2020
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2020 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Vejl. 9002 af 2/1 2020
Genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven – Arbejdstilsynet

Vejl. 9003 af 2/1 2020
At fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2020 (Teknisk vejledning) – Arbejdstilsynet