Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1410 af 3/12 2018
Takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1356 af 28/11 2018
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1379 af 28/11 2018
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Bek. 1380 af 28/11 2018
Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 1351 af 27/11 2018
Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9960 af 20/11 2018
Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Arbejdstilsynet

Skr. 9942 af 16/11 2018
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april og 1. oktober 2018 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1232 af 27/10 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1233 af 27/10 2018
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9525 af 28/6 2018
Erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Arbejdstilsynet

Vejl. 9099 af 28/2 2018
At fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2018 (Teknisk vejledning) – Arbejdstilsynet

Bek. 1657 af 22/12 2017
Betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1224 af 23/11 2017
Regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1157 af 30/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9817 af 24/8 2017
Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 586 af 1/6 2017
Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 602 af 1/6 2017
Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 413 af 24/4 2017
Fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriert

Bek. 185 af 23/2 2017
Arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9086 af 3/2 2017
Méntabel – Arbejdstilsynet

Bek. 1629 af 16/12 2016
Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1606 af 9/12 2016
Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1478 af 2/12 2016
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1479 af 2/12 2016
Anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1480 af 2/12 2016
Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1481 af 2/12 2016
Arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1482 af 2/12 2016
Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9679 af 29/6 2016
Forældelse af krav efter arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9687 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 960 af 28/6 2016
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9659 af 28/6 2016
Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9662 af 28/6 2018
Arbejdsbetingede tandskader 2016 – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 900 af 24/6 2016
Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 901 af 24/6 2016
Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 902 af 24/6 2016
Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 471 af 25/5 2016
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9376 af 27/4 2016
Offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv. – Justitsministeriet

Bek. 1663 af 15/12 2015
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015 – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1700 af 15/12 2015
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10993 af 10/11 2015
Senfølger efter bløddelsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10407 af 7/9 2015
Fastsætteles af årsløn – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10173 af 17/8 2015
Behandlingsudgifter – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10534 af 1/2 2015
Generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art) – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9946 af 24/11 2014
Erstatning for tab af erhvervsevne – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10520 af 10/10 2014
Særlig godtgørelse – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 824 af 26/6 2013
Forretningsorden for Erstatningsnævnet – Justitsministeriet

Skr. 336 af 24/5 2013
Erstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt – Skat

Bek. 615 af 8/6 2010
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Bek. 605 af 27/5 2010
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 990 af 9/10 2009
Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Bek. 367 af 13/5 2009
Dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1271 af 26/10 2007
Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Vejl. 9123 af 1/1 2005
Erstatning ved dødsfald – Beskæftigelsesministeriet

Praksis 2004-04 af 26/8 2004
Frist for at anmelde erhvervssygdomme og praksis for at se bort fra fristen – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. af 29/1 2004
Anerkendelse af skader ved håndsrækninger – Arbejdsskadestyrlsen

Vejl. af 8/1 2004
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. af 4/11 2003
Genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 812 af 29/9 2003
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. af 26/2 2003
Arbejdsbetingede armlidelser - Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. af 2/12 2002
Arbejdsbetingede lænderygsygdomme – Erhvervssygdomsfortegnelsens Gruppe E, punkt 11 - Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 324 af 23/5 2002
Hvileperiode og fridøgn m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 11717 af 31/12 2000
Stationærtidspunktet (Lov om erstatningsansvar) – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 159 af 31/7 2000
Betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 11199 af 14/4 2000
Beskatning af tilgodehavende arbejdsskadeerstatning - Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 19001 af 31/1 1997
Arbejdsbetingede broklidelser – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 36 af 8/3 1993
Retningslinier for samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og kommuner m. fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltninger for de arbejdsskadede – Arbejdsskadestyrelsen

Medd. 15680 af 29/5 1986
Meddelelse til læger og tandlæger om anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme og dødsfald – Sundhedsstyrelsen

Bek. 411 af 28/7 1977
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 179 af 18/5 1967
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet