Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1390 af 29/11 2023
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar - Justitsministeriet

Vejl. 9820 af 30/10 2023
Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2024 for skader fra 1. januar 2011 – Arbejdstilsynet

Vejl. 9822 af 30/10 2023
Regulering af satser fra 1. januar 2024 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Arbejdstilsynet

Skr. 9754 af 29/9 2023
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. oktober 2023 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 555 af 24/5 2023
Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9427 af 24/5 2023
Erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Arbejdstilsynet

Cirk. 9146 af 24/2 2023
Regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2023 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdstilsynet

Vejl. 9075 af 9/2 2023
Satser i 2023 for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen - Arbejdstilsynet

Vejl. 9010 af 12/1 2023
Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2023 (Teknisk vejledning) – Arbejdstilsynet

Bek. 1515 af 13/12 2022
Takster for administration pr. 1. januar 2023 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1489 af 30/11 2022
Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 1198 af 29/8 2022
Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. – Arbejdstilsynet

Bek. 941 af 21/6 2022
Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven – Arbejdstilsynet

Bek. 942 af 21/6 2022
Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 799 af 3/6 2022
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Vejl. 9530 af 16/5 2022
Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022 – Arbejdstilsynet

Bek. 1033 af 28/5 2021
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1034 af 28/5 2021
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 772 af 29/4 2021
Erstatningsnævnets behandling af ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 773 af 29/4 2021
Forretningsorden for Erstatningsnævnet – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9278 af 29/4 2021
Vejledning af ofre om offererstatning og indsendelse af sager til Erstatningsnævnet mv. – Justitsministeriet

Bek. 1728 af 30/11 2020
Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9002 af 2/1 2020
Genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven – Arbejdstilsynet

Bek. 1263 af 2/12 2019
Arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1271 af 28/11 2019
Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1242 af 26/11 2019
Satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1240 af 25/11 2019
Regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 645 af 28/6 2019
Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1379 af 28/11 2018
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Bek. 1157 af 30/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9817 af 24/8 2017
Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 586 af 1/6 2017
Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9086 af 3/2 2017
Méntabel – Arbejdstilsynet

Bek. 1606 af 9/12 2016
Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1478 af 2/12 2016
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1479 af 2/12 2016
Anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1481 af 2/12 2016
Arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1482 af 2/12 2016
Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9679 af 29/6 2016
Forældelse af krav efter arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9687 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9659 af 28/6 2016
Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9662 af 28/6 2018
Arbejdsbetingede tandskader 2016 – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 900 af 24/6 2016
Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 471 af 25/5 2016
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1700 af 15/12 2015
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10993 af 10/11 2015
Senfølger efter bløddelsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10407 af 7/9 2015
Fastsætteles af årsløn – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10173 af 17/8 2015
Behandlingsudgifter – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10534 af 1/2 2015
Generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art) – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9946 af 24/11 2014
Erstatning for tab af erhvervsevne – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10520 af 10/10 2014
Særlig godtgørelse – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 336 af 24/5 2013
Erstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt – Skat

Bek. 605 af 27/5 2010
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 990 af 9/10 2009
Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Bek. 367 af 13/5 2009
Dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1271 af 26/10 2007
Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Vejl. 9123 af 1/1 2005
Erstatning ved dødsfald – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. af 29/1 2004
Anerkendelse af skader ved håndsrækninger – Arbejdsskadestyrlsen

Vejl. af 8/1 2004
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. af 4/11 2003
Genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 812 af 29/9 2003
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. af 2/12 2002
Arbejdsbetingede lænderygsygdomme – Erhvervssygdomsfortegnelsens Gruppe E, punkt 11 - Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 324 af 23/5 2002
Hvileperiode og fridøgn m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9472 af 31/12 2000
Stationærtidspunktet (Lov om erstatningsansvar) – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 159 af 31/7 2000
Betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 11199 af 14/4 2000
Beskatning af tilgodehavende arbejdsskadeerstatning - Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 19001 af 31/1 1997
Arbejdsbetingede broklidelser – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 36 af 8/3 1993
Retningslinier for samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og kommuner m. fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltninger for de arbejdsskadede – Arbejdsskadestyrelsen

Medd. 15680 af 29/5 1986
Meddelelse til læger og tandlæger om anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme og dødsfald – Sundhedsstyrelsen

Bek. 411 af 28/7 1977
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 179 af 18/5 1967
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet