Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1417 af 1/12 2023
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1390 af 29/11 2023
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar - Justitsministeriet

Bek. 1364 af 28/11 2023
Finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1365 af 28/11 2023
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1367 af 28/11 2023
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service og barnets lov - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1368 af 28/11 2023
Ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1369 af 28/11 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1295 af 14/11 2023
Dataindberetninger på socialområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Skr. af 10/11 2023
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter barnets lov § 43 – KL

Vejl. 9883 af 10/11 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9879 af 9/11 2023
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1283 af 8/11 2023
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2024 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Cirk.skr. 9864 af 3/11 2023
Regulering for 2024 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9866 af 3/11 2023
Regulering for 2024 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9860 af 2/11 2023
Satser m.v. 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9829 af 31/10 2023
Overdragelse af ret til fravær med barselsdagpenge efter barselsloven til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9830 af 31/10 2023
Optjening af ferieydelse for forældre til et barn, der er født den 2. august 2022 eller senere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9831 af 31/10 2023
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1261 af 30/10 2023
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9820 af 30/10 2023
Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2024 for skader fra 1. januar 2011 – Arbejdstilsynet

Vejl. 9822 af 30/10 2023
Regulering af satser fra 1. januar 2024 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Arbejdstilsynet

Bek. 1259 af 27/10 2023
Måling af elevers og lærlinges trivsel i erhvervsuddannelser - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1260 af 27/10 2023
Anmeldelse af smitsomme sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9816 af 27/10 2023
Ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9818 af 27/10 2023
Udbetaling af inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier ved ophold i udlandet på tidspunktet for udbetaling – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9806 af 26/10 2023
Folkeregistrering – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1257 af 25/10 2023
Registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (RBT-bekendtgørelsen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 21/10 2023
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2024 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9804 af 21/10 2023
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2024 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9805 af 21/10 2023
Efterregulering af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9787 af 13/10 2023
Udbetaling af dagpenge og efterløn som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9788 af 13/10 2023
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1233 af 12/10 2023
Udbetaling af dagpenge og efterløn som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1234 af 12/10 2023
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1237 af 12/10 2023
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1236 af 11/10 2023
Udgiftsgrænsen for fuldt tilskud til lægemidler – Indenrigs- og Sundhedsministeriet