Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1182 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9808 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1260 af 12/11 2018
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2018/2019 – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk.skr. 9931 af 12/11 2018
Regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1262 af 9/11 2018
Opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1263 af 9/11 2018
Opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1265 af 9/11 2018
Adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9930 af 9/11 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9934 af 8/11 2018
Beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9935 af 8/11 2018
Regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9936 af 8/11 2018
Regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9937 af 8/11 2018
Regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9938 af 8/11 2018
Regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9923 af 7/11 2018
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9914 af 31/10 2018
Regulering for 2019 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1245 af 30/10 2018
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9932 af 30/10 2018
Afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1234 af 29/10 2018
Arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet

Bek. 1232 af 27/10 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1233 af 27/10 2018
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9885 af 26/10 2018
Satser m.v. 2019 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9886 af 26/10 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9887 af 26/10 2018
Regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1219 af 22/10 2018
Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9695 af 18/8 2018
Gratis influenzavaccination – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9874 af 16/10 2018
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1215 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 1216 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Erhvervsministeriet

Bek. 1210 af 9/10 2018
Optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9877 af 3/10 2018
Overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1198 af 2/10 2018
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1193 af 28/9 2018
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1196 af 28/9 2018
Den pædagogiske assistentuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1199 af 28/9 2018
Uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1171 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1172 af 26/9 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1173 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1174 af 26/9 2018
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1175 af 26/9 2018
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1176 af 26/9 2018
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1177 af 26/9 2018
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1178 af 26/9 2018
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1179 af 26/9 2018
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1180 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1184 af 26/9 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9804 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9805 af 26/9 2018
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9806 af 26/9 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9807 af 26/9 2018
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9809 af 26/9 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9812 af 26/9 2018
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9813 af 26/9 2018
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9814 af 26/9 2018
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9815 af 26/9 2018
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9816 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9817 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9818 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9820 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1158 af 24/9 2018
Udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1168 af 24/9 2018
Brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1145 af 14/9 2018
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekerutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9779 af 14/9 2018
Naturalisation – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1167 af 13/9 2018
Folkeregistrering m.v. – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1134 af 12/9 2018
Vielse i anerkendte trossamfund – Kirkeministeriet

Vejl. 9764 af 11/9 2018
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsoren

Cirk.skr. 9765 af 11/9 2018
Retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9766 af 11/9 2018
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9752 af 10/9 2018
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9700 af 6/8 2018
Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1126 af 4/9 2018
Forretningsorden for Udlændingenævnet – Udlændingenævnet

Vejl. 9714 af 4/9 2018
Forebyggelse af spredning af CPO – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1091 af 30/8 2018
Anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1094 af 30/8 2018
Visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisningsministeriet

Bek. 1090 af 29/8 2018
Folkeskolens prøver – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 1129 af 28/8 2018
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1006 af 26/6 2018
Opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 867 af 25/6 2018
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1071 af 23/8 2018
Fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. af 21/8 2018
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution efter § 66 – KL

Bek. 1087 af 21/8 2018
Behandling af sager om tilladelse til tv-overvågning – Justitsministeriet

Bek. 1059 af 18/8 2018
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1057 af 15/8 2018
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 1058 af 15/8 2018
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019 – Finansministeriet

Bek. 1049 af 12/8 2018
Lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9622 af 3/8 2018
Beregning af barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9618 af 2/8 2018
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9619 af 2/8 2018
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 930 af 27/6 2018
Opsat pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk. 9555 af 6/7 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9556 af 6/7 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1012 af 2/7 2018
Diplomuddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9538 af 2/7 2018
Genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner – Sundheds- og Ældreministeriet & Børne- og Socialministeriet

Medd. 9595 af 2/7 2018
Psykisk afvigende kriminelle – Rigsadvokaturen

Bek. 987 af 29/6 2018
Forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 988 af 29/6 2018
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 990 af 29/6 2018
Tandlægers virksomhedsområde – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 991 af 29/6 2018
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9528 af 29/6 2018
Ret til orlov og dagpenge ved barsel – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9720 af 29/6 2018
Vold mod børn (§§ 244-246) – Rigsadvokaturen

Bek. 945 af 28/6 2018
Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse – Undervisnings- og Kvaltietsstyrelsen

Bek. 968 af 28/6 2018
Pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer – Børne- og Socialministeriet

Bek. 977 af 28/6 2018
Aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 979 af 28/6 2018
Forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 981 af 28/6 2018
Autorisation af osteopater – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 982 af 28/6 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bek. 985 af 28/6 2018
Akademiuddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9525 af 28/6 2018
Erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Arbejdstilsynet

Vejl. 9527 af 28/6 2018
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 900 af 27/6 2018
Statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bek. 931 af 27/6 2018
Social pension (førtidspension og folkepension) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 967 af 27/6 2018
Boligkravslisten for ægtefællesammenføring – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 976 af 27/6 2018
Registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. – Styrelsen for Patientsikkerhed

Bek. 906 af 26/6 2018
Et indkomstregister – Skatteministeriet

Bek. 907 af 26/6 2018
Politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 929 af 26/6 2018
Opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Skr. 9501 af 26/6 2018
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2018 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9510 af 26/6 2018
Beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9513 af 26/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9533 af 26/6 2018
Beregning af klagefrister – Justitsministeriet

Bek. 871 af 25/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol – Justitsministeriet

Bek. 842 af 25/6 2018
Barselsudligning på det private arbejdsmarked – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 843 af 25/6 2018
Ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 866 af 25/6 2018
Indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) – Justisministeriet

Bek. 868 af 25/6 2018
Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 869 af 25/6 2018
Ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 870 af 25/6 2018
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 872 af 25/6 2018
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 873 af 25/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) – Justitsministeriet

Bek. 874 af 25/6 2018
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 876 af 25/6 2018
rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2018

Bek. 901 af 25/6 2018
Beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 923 af 25/6 2018
Opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2019 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 925 af 25/6 2018
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2017, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2018 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2019 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 963 af 25/6 2018
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 964 af 25/6 2018
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 965 af 25/6 2018
Yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1005 af 25/6 2018
Sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9497 af 25/6 2018
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9503 af 25/6 2018
udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9505 af 25/6 2018
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-vejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9508 af 25/6 2018
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9509 af 25/6 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9512 af 25/6 2018
Ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9517 af 25/6 2018
Beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsosrgen

Skr. 9520 af 25/6 2018
Tilføjelse til skrivelse af 1. januar 2016 om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp – Børne- og Socialministeriet

Bek. 855 af 23/6 2018
Tolkebistand efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 828 af 22/6 2018
Opgørelse af den kommunale budgetgaranti – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 854 af 22/6 2018
Livstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 918 af 22/6 2018
Genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 919 af 22/6 2018
Aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9490 af 22/6 2018
Beregning af sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9624 af 22/6 2018
Omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9669 af 22/6 2018
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 826 af 21/6 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 836 af 20/6 2018
Dagtilbud – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9470 af 20/6 2018
Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 917 af 19/6 2018
Visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9451 af 19/6 2018
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – børns indkomst udgår af boligstøtteberegningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 792 af 18/6 2018
Politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale – Rigsdadvokaturen

Bek. 816 af 18/6 2018
Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9447 af 18/6 2018
Tandlægers journalføring – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 785 af 15/6 2018
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 790 af 14/6 2018
Opfølgning i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9432 af 14/6 2018
Deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9433 af 14/6 2018
Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 788 af 13/6 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 755 af 8/6 2018
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9550 af 7/6 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrations-ydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 765 af 6/6 2018
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9504 af 4/6 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 638 af 30/5 2018
Tilbudsportalen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 679 af 30/5 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9384 af 30/5 2018
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 576 af 29/5 2018
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 636 af 29/5 2018
Dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 637 af 29/5 2018
Forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9374 af 29/5 2018
Forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9375 af 29/5 2018
Fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 541 af 28/5 2018
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 585 af 28/5 2018
Indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 617 af 27/5 2018
Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 652 af 25/5 2018
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 530 af 24/5 2018
Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9354 af 24/5 2018
Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 514 af 23/5 2018
Digital kommunikation via Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 515 af 23/5 2018
Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 529 af 23/5 2018
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 612 af 23/5 2018
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 613 af 23/5 2018
Vedtægter for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9371 af 22/5 2018
Regulering pr. 1. juli 2018 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 499 af 17/5 2018
Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 490 af 13/5 2018
Kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 13/5 2018
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 9/5 2018
Tilskud til fodterapi i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 488 af 3/5 2018
Forsikringspligtens gennemførelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 489 af 3/5 2018
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 494 af 3/5 2018
Henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9315 af 3/5 2018
Kriminalforsorgens håndtering af sygefravær – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9293 af 30/4 2018
Videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9294 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 378 af 28/4 2018
Registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9286 af 26/4 2018
Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud – Børne- og Socialministeriet

Bek. 330 af 24/4 2018
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 289 af 20/4 2018
Revision af de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 286 af 18/4 2018
Erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Medd. 9716 af 17/4 2018
Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere - Rigsadvokaturen

Bek. 290 af 16/4 2018
Regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 328 af 16/4 2018
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 6, til dækning af offentlige udgifter til forsørgelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9229 af 16/4 2018
Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 255 af 6/4 2018
Behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9205 af 3/4 2018
Forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9199 af 26/3 2018
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 264 af 25/3 2018
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 244 af 23/3 2018
Forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse – Justitsministeriet

Bek. 245 af 23/3 2018
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 243 af 21/3 2018
Boligplacering af flygtninge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 229 af 20/3 2018
En forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Vejl. 9166 af 19/3 2018
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 220 af 16/3 2018
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9148 af 16/3 2018
Gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 193 af 12/3 2018
Godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tilfælde af overenskomstmæssig hjemsendelse som følge af vejrliget – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9145 af 12/3 2018
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 192 af 9/3 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 199 af 9/3 2018
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringssttyrelsen

Bek. 228 af 9/3 2018
Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9153 af 9/3 2018
Udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9154 af 9/3 2018
Periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9155 af 9/3 2018
Ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 185 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 186 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk. 9106 af 2/3 2018
Ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i Kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9105 af 2/3 2018
Reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9099 af 28/2 2018
At fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2018 (Teknisk vejledning) – Arbejdstilsynet

Bek. 150 af 27/2 2018
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 128 af 26/2 2018
Gennemførelse i skoleåret 2017-18 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 133 af 26/2 2018
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9088 af 22/2 2018
Oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9096 af 21/2 2018
Botilbud m.v. til voksne (Botilbudsvejledning) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 227 af 14/2 2018
Revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9144 af 14/2 2018
Statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 95 af 2/2 2018
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 70 af 26/1 2018
Drift af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 80 af 29/1 2018
Værdighedspolitikker for ældreplejen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9043 af 29/1 2018
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9027 af 23/1 2018
Kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding – Børne- og Socialministeriet

Medd. 9604 af 22/1 2018
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 – Rigsadvokaturen

Vejl. 9038 af 18/1 2018
Behandling af ægteskabssager – Børne- og Socialministeriet

Bek. 39 af 12/1 2018
Registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9023 af 10/1 2018
Til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9013 af 8/1 2018
Ledighedsydelse og frivillige aktiviteter samt frivilligt, ulønnet arbejde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 8 af 4/1 2018
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9009 af 4/1 2018
Kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1767 af 29/12 2017
Regulering af beløb i henhold til udlændingeloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1768 af 29/12 2017
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1769 af 29/12 2017
Meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1711 af 26/12 2017
Kapitalpensioner m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10338 af 27/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10339 af 27/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1706 af 26/12 2017
Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1710 af 26/12 2017
Dokumentation for anciennitet i en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1712 af 26/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1713 af 26/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1657 af 22/12 2017
Betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1658 af 22/12 2017
Tandpleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10322 af 22/12 2017
Sygedagpengeperioden og forlængelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10344 af 22/12 2017
Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10329 af 21/12 2017
Afregning af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1597 af 19/12 2017
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1599 af 19/12 2017
Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1603 af 19/12 2017
Forretningsorden for Psykolognævnet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1607 af 19/12 2017
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10264 af 19/12 2017
Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10266 af 19/12 2017
Det frivillige område efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10328 af 19/12 2017
Hjælp til boligindretning og boligskift – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1596 af 18/12 2017
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1650 af 18/12 2017
En samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10263 af 18/12 2017
Jobrotation – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10326 af 18/12 2017
Støtte til køb af bil og individuel befordring – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1593 af 17/12 2017
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1591 af 15/12 2017
Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10285 af 15/12 2017
God adfærd i det offentlige – Finansministeriet

Bek. 1590 af 14/12 2017
Dataindberetninger på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10280 af 14/12 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10324 af 14/12 2017
Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10327 af 14/12 2017
Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 10325 af 12/12 2017
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1462 af 11/12 2017
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 1463 af 11/12 2017
Offentlig retshjælp ved advokater – Justitsministeriet

Bek. 1464 af 11/12 2017
Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2018) – Justitsministeriet

Bek. 1493 af 11/12 2017
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1494 af 11/12 2017
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10274 af 11/12 2017
International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10275 af 11/12 2017
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10278 af 11/12 2017
Separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10284 af 11/12 2017
Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10309 af 11/12 2017
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10482 af 11/12 2017
Vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer – Psykolognævnet

Vejl. 10276 af 10/12 2017
Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10277 af 10/12 2017
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2018 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10205 af 7/12 2017
Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10207 af 7/12 2017
Regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10283 af 7/12 2017
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1438 af 6/12 2017
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1414 af 5/12 2017
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1394 af 4/12 2017
Erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1396 af 4/12 2017
Tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 10200 af 4/12 2017
Regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1370 af 1/12 2017
Pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1382 af 1/12 2017
Fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1383 af 1/12 2017
Fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10202 af 1/12 2017
Registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1309 af 29/11 2017
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1328 af 29/11 2017
Fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1766 af 29/12 2017
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1344 af 28/11 2017
Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Cirk.skr. 10164 af 28/11 2017
Regulering for 2018 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1237 af 27/11 2017
Takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1224 af 23/11 2017
Regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1223 af 22/11 2017
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Bek. 1233 af 22/11 2017
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar - Justitsministeriet

Bek. 1254 af 22/11 2017
Regulering af beløb i henhold til arveloven – Justitsministeriet

Bek. 1217 af 21/11 2017
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1218 af 20/11 2017
Fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1252 af 20/11 2017
Støtte til køb af bil efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1203 af 16/11 2017
Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Vejl. 10559 af 16/11 2017
Repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1206 af 15/11 2017
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1225 af 15/11 2017
Et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1231 af 13/11 2017
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1244 af 13/11 2017
Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1245 af 13/11 2017
Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1246 af 13/11 2017
Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1247 af 13/11 2017
Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1248 af 13/11 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1249 af 13/11 2017
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1250 af 13/11 2017
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1251 af 13/11 2017
Socialtilsyn – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10137 af 10/11 2017
Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1199 af 9/11 2017
Størrelsen pr. 1. januar 2018 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1182 af 3/11 2017
Beregning af og fradrag i fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10036 af 1/11 2017
Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Teknisk vejledning – Arbejdstilsynet

Skr. af 31/10 2017
Sociallægeligt samarbejde. Nye honorarer pr. 1. oktober 2017 – KL

Bek. 1157 af 30/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 10002 af 27/10 2017
Skrivelse til arbejdsløshedskasserne om retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto, fra og med 2. halvår 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9998 af 23/10 2017
Dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1136 af 18/10 2017
Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1137 af 18/10 2017
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Cirk.skr. 10092 af 18/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer – Civilstyrelsen

Vejl. 9980 af 12/10 2017
Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler – Kulturministeriet

Bek. 1113 af 29/9 2017
Mærkning af demensegnede plejeboliger – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Vejl. 9945 af 28/9 2017
Temarevision 2017 - kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 181 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1104 af 27/9 2017
Fribefordring af skoleelever m.fl. – Undervisningsministeriet

Vejl. 9921 af 22/9 2017
Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1074 af 14/9 2017
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Vejl. 9877 af 8/9 2017
Opkrævning af danske bidragskrav i Danmark – Børne- og Socialministeriet

Cirk. 9842 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9843 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9844 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1020 af 30/8 2017
Uhævede feriepenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1019 af 28/8 2017
Ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9817 af 24/8 2017
Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Skr. 9821 af 24/8 2017
Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1018 af 23/8 2017
Fremtidsfuldmagter – Justitsministeriet

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 1017 af 19/8 2017
Finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner – Børne- og Socialministeriet

Bek. 978 af 11/8 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1013 af 9/8 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9693 af 31/7 2017
Helbredskrav til kørekort – Patientsikkerhedsstyrelsen

Medd. 10353 af 12/7 2017
Brev- og besøgskontrol – Rigsadvokaten

Bek. 957 af 6/7 2018
Revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9622 af 4/7 2017
Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 932 af 3/7 2017
Sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Medd. 10386 af 3/7 2017
Forbud mod ophold i bestemte ejendomme – Rigsadvokaten

Medd. 10387 af 3/7 2017
Forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe – Rigsadvokaten

Cirk. 10346 af 1/7 2017
Behandling af sager om overtrædelse af melde-, opholds- og underretningspligten – Rigsadvokaten

Medd. 10467 af 1/7 2017
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Videoafhøring – Rigsadvokaten

Vejl. 9614 af 30/6 2017
Barsel og ferieydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9615 af 30/6 2017
Ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn – Arbejsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9674 af 30/6 2017
Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9773 af 30/6 2017
Ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 175 i Folketinget den 2. juni 2017 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 894 af 29/6 2017
Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 895 af 29/6 2017
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9584 af 29/6 2017
Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 852 af 28/6 2017
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 853 af 28/6 2017
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 854 af 28/6 2017
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 855 af 28/6 2017
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 879 af 28/6 2017
Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9580 af 28/6 2017
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9581 af 28/6 2017
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 835 af 27/6 2017
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 874 af 27/6 2017
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 875 af 27/6 2017
Tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 808 af 23/6 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 809 af 23/6 2017
Delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Undervisningsministeriet

Bek. 841 af 22/6 2017
Offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 779 af 19/6 2017
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 829 af 19/6 2017
Reintegrationsbistandens størrelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9553 af 19/6 2017
Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9554 af 19/6 2017
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9555 af 19/6 2017
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplansvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 742 af 14/6 2017
Obligatoriske test i folkeskolen – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 768 af 14/6 2017
Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 774 af 14/6 2017
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skr. 9546 af 14/6 2017
Temarevision 2017 – kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 181 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 861 af 13/6 2017
Kiropraktorvirksomhed – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 728 af 12/6 2017
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9542 af 12/6 2017
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9533 af 9/6 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 586 af 1/6 2017
Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 602 af 1/6 2017
Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 647 af 31/5 2017
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland – Børne- og Socialministeriet

Bek. 715 af 31/5 2017
Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne – Børne- og Socialministeriet

Bek. 562 af 30/5 2017
Samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 557 af 29/5 2017
Forretningsorden for Flygtningenævnet – Flygtningenævnet

Bek. 544 af 24/5 2017
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 565 af 19/5 2017
Betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog – Børne- og Socialministeriet

Bek. 567 af 19/5 2017
Autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser – Børne- og Socialministeriet

Bek. 568 af 19/5 2017
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – Børne- og Socialministeriet

Bek. 642 af 19/5 2017
Foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9463 af 19/5 2017
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 532 af 18/5 2017
Det Centrale TilskudsRegister (CTR) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9548 af 18/5 2017
Hjemmetræning: Vedrørende servicelovens § 32 a, stk. 6, om støtte til hjælpere, supervisorer m.v., herunder rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 487 af 16/5 2017
Almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 512 af 16/5 2017
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skr. 9598 af 16/5 2017
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning – Børne- og Socialministeriet

Bek. 467 af 12/5 2017
Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9415 af 1/5 2017
Metode for fastsættelse af faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst til brug for indkomstkravet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 418 af 28/4 2017
Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 419 af 28/4 2017
Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9399 af 28/4 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9404 af 28/4 2017
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 399 af 26/4 2017
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 400 af 26/4 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9367 af 25/4 2017
sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 413 af 24/4 2017
Fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriert

Skr. 9369 af 24/4 2017
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 354 af 7/4 2017
Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog – Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Vejl. 9345 af 7/4 2017
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9343 af 6/4 2017
Styrket dokumentation af lovende social praksis – Børne- og Socialministeriet

Skr. af 4/4 2017
Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1.4 2017 – KL

Vejl. 9321 af 1/4 2017
Planlægning af sundhedsberedskab

Bek. 301 af 30/3 2017
Forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 302 af 30/3 2017
Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 303 af 30/3 2017
En midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9315 af 30/3 2017
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9318 af 29/3 2017
Et særligt sundhedskort – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 296 af 28/3 2017
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9329 af 28/3 2017
Forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 293 af 27/3 2017
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 330 af 27/3 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Bek. 267 af 22/3 2017
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 252 af 21/3 2017
Støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer – Traftik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9305 af 21/3 2017
Inklusionsboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 278 af 20/3 2017
Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 279 af 20/3 2017
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9248 af 14/3 2017
Ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10363 af 13/3 2017
Børnebortførelser – Rigsadvokaten

Vejl. 9227 af 10/3 2017
Voksenlærlingeordningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 200 af 27/2 2017
Løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9134 af 24/2 2017
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 183 af 23/2 2017
Fleksjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 184 af 23/2 2017
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 185 af 23/2 2017
Arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 167 af 14/2 2017
Praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. af 10/2 2017
Adgang til vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9080 af 7/2 2017
AMU's tilbud til tosprogede

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9086 af 3/2 2017
Méntabel – Arbejdstilsynet

Bek. 141 af 1/2 2017
Revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 139 af 1/2 2017
Regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 140 af 1/2 2017
Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9065 af 1/2 2017
Løntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9046 af 24/1 2017
Behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9047 af 24/1 2017
Forældremyndighed og barnets bopæl – Børne- og Socialministeriet

Bek. 143 af 23/1 2017
Tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 72 af 18/1 2017
Behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 71 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9029 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10375 af 28/12 2016
Læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (Lovkrav og anbefalinger) – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1757 af 27/12 2016
Forretningsorden for Arbejdsmiljørådet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1758 af 27/12 2016
Branchefællesskaber for arbejdsmiljø – Arbejdstilsynet

Bek. 1776 af 27/12 2016
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1780 af 27/12 2016
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1781 af 27/12 2016
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10378 af 23/12 2016
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10370 af 21/12 2016
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10371 af 21/12 2016
Orientering om ændringer i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling samt tilhørende bekendtgørelse (nu bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10309 af 20/12 2016
Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10310 af 20/12 2016
225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10322 af 20/12 2016
Se øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1629 af 16/12 2016
Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1630 af 16/12 2016
Bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1631 af 16/12 2016
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1649 af 16/12 2016
Magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1677 af 16/12 2016
Magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1678 af 16/12 2016
Lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1679 af 16/12 2016
Lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10285 af 16/12 2016
Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1623 af 15/12 2016
Integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 10365 af 15/12 2016
Tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1615 af 14/12 2016
Forretningsorden for børn og unge-udvalgene – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1589 af 13/12 2016
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1530 af 9/12 2016
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1531 af 9/12 2016
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1606 af 9/12 2016
Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1488 af 5/12 2016
Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 – Skatteministeriet

Bek. 1478 af 2/12 2016
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1479 af 2/12 2016
Anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1480 af 2/12 2016
Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1481 af 2/12 2016
Arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1482 af 2/12 2016
Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1484 af 2/12 2016
Krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1500 af 2/12 2016
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 1496 af 1/12 2016
Lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10206 af 30/11 2016
Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1400 af 29/11 2016
Beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1415 af 25/11 2016
Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 1389 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1390 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1393 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1414 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Skr. 9535 af 24/11 2016
Integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10190 af 10/11 2016
Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1293 af 9/11 2016
A-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1319 af 9/11 2016
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1276 af 31/10 2016
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Beskæftigelsesministeriet

Medd. 10495 af 31/10 2016
Arbejdsmiljø – Rigsadvokaten

Vejl. 10062 af 28/10 2016
Offentligt ansattes ytringsfrihed – Justitsministeriet

Vejl. 10052 af 24/10 2016
Fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10033 af 18/10 2016
Personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10013 af 13/10 2016
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10003 af 10/10 2016
Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område – Kulturministeriet

Bek. 1212 af 28/9 2016
Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Bek. 1208 af 27/9 2016
Udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1209 af 27/9 2016
Inddragelse af andre aktører efter integrationsloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1182 af 26/9 2016
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1154 af 6/9 2016
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1142 af 30/8 2016
Sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1143 af 30/8 2016
Personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9846 af 23/8 2016
Fortolkning af ligestillingslovens § 3 a – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 9818 af 18/8 2016
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9819 af 18/8 2016
Anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1111 af 17/8 2016
Anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 1117 af 18/8 2016
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9798 af 16/8 2016
Udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1125 af 11/8 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps – Forsvarsministeriet

Bek. 1099 af 8/8 2016
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1092 af 3/8 2016
Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9778 af 2/8 2016
Forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9715 af 11/7 2016
Behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 10489 af 1/7 2016
Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1083 af 30/6 2016
Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 983 af 29/6 2016
Tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 987 af 29/6 2016
Sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 988 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 996 af 29/6 2016
Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1053 af 29/6 2016
Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skr. 9669 af 29/6 2016
Ændring af om om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9679 af 29/6 2016
Forældelse af krav efter arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9685 af 29/6 2016
A-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9687 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 959 af 28/6 2016
Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 960 af 28/6 2016
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 961 af 28/6 2016
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 971 af 28/6 2016
Planlægning af sundhedsberedskabet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 972 af 28/6 2016
Stofindtagelsesrum – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 28/6 2016
Tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9659 af 28/6 2016
Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9661 af 28/6 2016
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9662 af 28/6 2018
Arbejdsbetingede tandskader 2016 – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 9782 af 27/6 2016
Orientering om ændringer af integrationsloven m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 189 i Folketinget den 3. juni 2016 – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 900 af 24/6 2016
Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 901 af 24/6 2016
Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 902 af 24/6 2016
Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 809 af 23/6 2016
Plejefamilier – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1036 af 23/6 2016
Udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9610 af 20/6 2016
Koordineret tværkommunal virksomhedsservice – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 804 af 17/6 2016
Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 733 af 16/6 2016
Statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Bek. 741 af 15/6 2016
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Justitsministeriet

Bek. 721 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 821 af 13/6 2016
Størrelse på filer i Digital Post – Fianansministeriet

Bek. 717 af 9/6 2016
Hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9780 af 9/6 2016
Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 670 af 3/6 2016
Ansøgning om medicintilskud – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 671 af 3/6 2016
Medicintilskud – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 739 af 3/6 2016
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 9534 af 3/6 2016
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – Undervisningsministeriet

Bek. 570 af 2/6 2016
Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 596 af 2/6 2016
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 604 af 2/6 2016
Offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9465 af 27/5 2016
Sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 471 af 25/5 2016
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9448 af 25/5 2016
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 470 af 23/5 2016
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9405 af 10/5 2016
Kollektive bofællesskaber i almene familieboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9402 af 3/5 2016
Visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9376 af 27/4 2016
Offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv. – Justitsministeriet

Cirk. 9364 af 26/4 2016
Behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9366 af 26/4 2016
Behandling m.v. af sager om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9374 af 26/4 2016
Anvendelse af sikringsmidler og godkendelse af håndjern – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 403 af 21/4 2016
Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Bek. 368 af 20/4 2016
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 343 af 8/4 2016
Prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 310 af 30/3 2016
Kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10507 af 30/3 2016
Hadforbrydelser – Rigsadvokaten

Medd. 10553 af 30/3 2016
Straffesager mod sundhedspersonale – Rigsadvokaturen

Bek. 304 af 20/3 2016
Tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 293 af 17/3 2016
Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 282 af 14/3 2016
Indfødsretsprøven af 2015 – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 283 af 14/3 2016
Medborgerskabsprøven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9116 af 29/2 2016
Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9150 af 29/2 2016
Regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 176 af 26/2 2016
Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 146 af 22/2 2016
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9095 af 11/2 2016
Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9069 af 5/2 2016
Visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 107 af 3/2 2016
Betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. – Udlændingestyrelsen

Skr. 9044 af 28/1 2016
Information vedrørende fortolkningen af offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3 – Justitsministeriet

Medd. 10501 af 27/1 2016
Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen – Rigsadvokaten

Vejl. 9001 af 8/1 2016
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- go Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 11356 af 30/12 2015
At-vejledning F. 3.8-1 om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår – Arbejdstilsynet

Vejl. 11344 af 30/12 2015
Dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11348 af 30/12 2015
Børnesagkyndige undersøgelser – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11349 af 30/12 2015
International kompetence i sager om separation og skilsmisse – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11350 af 30/12 2015
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11352 af 30/12 2015
International kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11360 af 30/12 2015
Anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11362 af 30/12 2015
Samvær – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11363 af 30/12 2015
Statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11365 af 30/12 2015
Frigivelse af børn til national adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 11366 af 30/12 2015
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1854 af 23/12 2015
Behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1858 af 23/12 2015
Opkrævning af underholdsbidrag – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1859 af 23/12 2015
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1860 af 23/12 2015
Separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1861 af 23/12 2015
Statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1863 af 23/12 2015
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1865 af 23/12 2015
Forretningsordenen for et adoptionssamråd – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1838 af 22/12 2015
Anvendelse af underholdspligtforordningen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1839 af 22/12 2015
Forretningsorden for Ankestyrelsen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1669 af 16/12 2015
Udbetaling af boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1717 af 16/12 2015
Arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1770 af 16/12 2015
Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1789 af 16/12 2015
Kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1663 af 15/12 2015
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015 – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1700 af 15/12 2015
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1708 af 15/12 2015
Uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1710 af 15/12 2015
Beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1756 af 15/12 2015
Hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1632 af 14/12 2015
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1493 af 9/12 2015
Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 11162 af 8/12 2015
Praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1450 af 4/12 2015
Revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vejl. 11142 af 3/12 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11530 af 1/12 2015
Særlige regler for behandlingen af sager om udgang til og prøveløsladelse af indsatte, der er dømt for terror mv., politisk motiveret kriminalitet eller af kriminalforsorgen er indberettet for radikalisering eller ekstremisme – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1344 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1345 af 30/11 2015
Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1347 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1348 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1313 af 26/11 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1298 af 25/11 2015
Tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1309 af 25/11 2015
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1385 af 25/11 2015
Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 11056 af 24/11 2015
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1270 af 19/11 2015
Fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1303 af 19/11 2015
Kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse – Kirkeministeriet

Bek. 1279 af 13/11 2015
Ungdomsskoler – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10993 af 10/11 2015
Senfølger efter bløddelsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10943 af 30/10 2015
Obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1167 af 12/10 2015
Måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 1169 af 30/9 2015
Certificering af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1170 af 30/9 2015
Kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10586 af 24/9 2015
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11533 af 15/9 2015
Orientering om ændringer i friplejeboligloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 11535 af 18/9 2015
Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1111 af 17/9 2015
Fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1134 af 16/9 2015
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1084 af 11/9 2015
Oplysningspligt i patienterstatningssager – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1093 af 11/9 2015
Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1102 af 11/9 2015
Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer samt kropsvisitation m.v. på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1109 af 11/9 2015
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 10512 af 10/9 2015
Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10847 af 9/9 2015
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10407 af 7/9 2015
Fastsætteles af årsløn – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1065 af 31/8 2015
Drift og afhændelse af friplejeboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1066 af 31/8 2015
Etablering af friplejeboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1002 af 30/8 2015
Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1006 af 30/8 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 987 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10338 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 10245 af 21/8 2015
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 957 af 19/8 2015
Åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10173 af 17/8 2015
Behandlingsudgifter – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 880 af 10/7 2015
Matchvurdering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9914 af 10/7 2015
Anvendelse af kriminalforsorgens egne institutioner som samfundstjenestested – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 834 af 3/7 2015
Akademiuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vejl. 9709 af 1/7 2015
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9698 af 30/6 2015
Orientering om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9699 af 30/6 2015
Orientering om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9721 af 30/6 2015
Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 698 af 27/5 2015
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 704 af 27/5 2015
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til kontantydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 705 af 27/5 2015
Opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 708 af 27/5 2015
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 709 af 27/5 2015
Puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9337 af 22/5 2015
Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 11529 af 22/5 2015
Høring af politiet om udgang og prøveløsladelse vedrørende klienter, hvor institutionen har indberettet om bekymrende adfærd og/eller klienten er dømt for terror eller politisk motiveret kriminalitet – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9319 af 18/5 2015
Boligstøtte – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 721 af 13/5 2015
Opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold – Justitsministeriet

Bek. 640 af 12/5 2015
Kontrol af ulovligt ophold efter indrejse – Justitsministeriet

Vejl. 9341 af 8/5 2015
Hjælp og støtte efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9303 af 7/5 2015
Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9298 af 5/5 2015
Fremsendelse af prøvelsesattest med digital post i Danmark, Færøerne og Grønland – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9299 af 4/5 2015
Togrejser med DSB samt om tilskud til klienters rejseudgifter – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9301 af 4/5 2015
Forplejning af indsatte, som ikke er omfattet af selvforplejningsordningen i fængslerne og arresthusene – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 572 af 30/4 2015
Kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 590 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. – Justitsministeriet

Vejl. 9261 af 30/4 2015
Visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9264 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9265 af 30/4 2015
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9273 af 30/4 2015
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsescirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9275 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9282 af 30/4 2015
Høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v. – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9283 af 30/4 2015
Vedrørende ordningen om underretning af den forurettede om den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse mv. samt om den dømtes medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9302 af 30/4 2015
Dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9307 af 30/4 2015
Nye regler om kollektive bofællesskaber – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 558 af 29/4 2015
Delpension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 561 af 29/4 2015
Beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 562 af 29/4 2015
Finansiering af Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinær-nævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 563 af 29/4 2015
Frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 564 af 29/4 2015
Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 565 af 29/4 2015
Ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 566 af 29/4 2015
Valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 553 af 28/4 2015
Efterlevelseshjælp – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 584 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9259 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 548 af 24/4 2015
FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 549 af 24/4 2015
Ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 550 af 24/4 2015
Feriepengeinfo – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 492 af 21/4 2015
Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9242 af 21/4 2015
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9191 af 13/4 2015
Rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9194 af 13/4 2015
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotovejledningen) – Justitsministeriet

Vejl. 9196 af 13/4 2015
Behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9199 af 13/4 2015
Sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9203 af 13/4 2015
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-cirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9207 af 13/4 2015
Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9209 af 13/4 2015
Indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9210 af 13/4 2015
Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9212 af 13/4 2015
Indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9217 af 13/4 2015
Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9218 af 13/4 2015
Tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9229 af 13/4 2015
Udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (vejledning om udelukkelse fra fællesskab) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9233 af 13/4 2015
Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 397 af 9/4 2015
Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 399 af 9/4 2015
Sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 403 af 9/4 2015
Tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 405 af 9/4 2015
Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 408 af 9/4 2015
Rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse – Justitsministeriet

Bek. 409 af 9/4 2015
Opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 411 af 9/4 2015
Beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 413 af 9/4 2015
Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 414 af 9/4 2015
Klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger – Justitsministeriet

Bek. 416 af 9/4 2015
Behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 417 af 9/4 2015
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotobekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 418 af 9/4 2015
Personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven – Justitsministeriet

Bek. 421 af 9/4 2015
Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Justitsministeriet

Bek. 422 af 9/4 2015
Indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 423 af 9/4 2015
Behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. – Justitsministeriet

Bek. 424 af 9/4 2015
Kriminalforsorgsområder under Direktoratet for Kriminalforsorgen – Justitsministeriet

Bek. 425 af 9/4 2015
Behandlingen af begæring om domstolsprøvelse af visse endelige administrative afgørelser om fuldbyrdelse af straf m.v. – Justitsministeriet

Bek. 429 af 9/4 2015
Udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) – Justitsministeriet

Bek. 369 af 8/4 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 332 af 30/3 2015
Tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 276 af 20/3 2015
Obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 376 af 20/3 2015
Udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 289 af 18/3 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Vejl. 9109 af 27/2 2015
Dagtilbud m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 195 af 24/2 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde – Erhvervs- og Vækstministeriet

Vejl. 9079 af 12/2 2015
Ordination og håndtering af lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10534 af 1/2 2015
Generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art) – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 104 af 28/1 2015
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Skr. 9001 af 5/1 2015
Ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9003 af 5/1 2015
Socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1575 af 27/12 2014
Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1576 af 27/12 2014
Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1580 af 27/12 2014
Medielicens – Kulturministeriet

Bek. 1512 af 23/12 2014
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1550 af 23/12 2014
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1552 af 23/12 2014
Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1556 af 23/12 2014
Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1561 af 23/12 2014
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10579 af 17/12 2014
Oplysningspligt - Retsplejelovens § 750, 2. pkt. – Rigsadvokaten

Bek. 1457 af 16/12 2014
Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1475 af 16/12 2014
Godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisningsministeriet

Vejl. 10374 af 16/12 2014
Beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1390 af 15/12 2014
Registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1391 af 15/12 2014
Tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1412 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10382 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10586 af 15/12 2014
Røgfri miljøer – Rigsadvokaten

Bek. 1324 af 10/12 2014
Plejehjem og beskyttede boliger – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Sociaministeriet

Medd. 10582 af 28/11 2014
Ulovlig tvang (§ 260) – Rigsadvokaten

Bek. 1238 af 25/11 2014
Afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1240 af 25/11 2014
Forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9946 af 24/11 2014
Erstatning for tab af erhvervsevne – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9926 af 20/11 2014
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1199 af 12/11 2014
Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1153 af 22/10 2014
Reklame mv. for lægemidler – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1154 af 22/10 2014
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1155 af 22/10 2014
Reklame mv. for medicinsk udstyr – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 10520 af 10/10 2014
Særlig godtgørelse – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1078 af 3/10 2014
Offentlige afsendere i Offentlig Digital Post – Finansministeriet

Bek. 998 af 15/9 2014
Forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 999 af 15/9 2014
Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen – Undervisningsministeriet

Bek. 1000 af 15/9 2014
Hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler – Undervisningsministeriet

Vejl. 9684 af 11/9 2014
Dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 966 af 29/8 2014
Valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 957 af 28/8 2014
Sterilisation og kastration – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9648 af 28/8 2014
Skrivelse om at udbetalingsperioderne i maj 2015 og juni 2015 ændres for ydelser der udbetales for 4 henholdsvis 5 uger – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9667 af 28/8 2014
Sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Bek. 945 af 27/8 2014
Offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 873 af 4/7 2014
Dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret – Justitsministeriet

Bek. 874 af 4/7 2014
Betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret – Justitsministeriet

Bek. 881 af 4/7 2014
Behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) – Justitsministeriet

Bek. 882 af 4/7 2014
Behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. – Justitsministeriet

Bek. 866 af 3/7 2014
Støtte til ommærkede almene ungdomsboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 837 af 30/6 2014
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisningsministeriet

Vejl. 9468 af 30/6 2014
Kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9485 af 30/6 2014
Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 807 af 27/6 2014
Indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 817 af 27/6 2014
Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 834 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9453 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 802 af 26/6 2014
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2013, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2014 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2015 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 760 af 24/6 2014
Rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. – Undervisningsministeriet

Bek. 673 af 23/6 2014
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 695 af 23/6 2014
Elevråd i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 696 af 23/6 2014
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 697 af 23/6 2014
Fremme af god orden i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 698 af 23/6 2014
Kvalitetsrapporter i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 699 af 23/6 2014
Krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger – Undervisningsministeriet

Bek. 702 af 23/6 2014
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder – Undervisningsministeriet

Bek. 703 af 23/6 2014
Tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden – Undervisningsministeriet

Bek. 704 af 23/6 2014
Krav til digitale elevplaner i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Skr. 9460 af 23/6 2014
Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 686 af 20/6 2014
Folkeskolens undervisning i tegnsprog – Undervisningsministeriet

Bek. 687 af 20/6 2014
Folkeskolens pædagogiske læringscentre – Undervisningsministeriet

Bek. 688 af 20/6 2014
Befordring af elever i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 689 af 20/6 2014
Folkeskolens modersmålsundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 693 af 20/6 2014
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Undervisningsministeriet

Bek. 694 af 20/6 2014
Sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 659 af 19/6 2014
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Skr. 9409 af 19/6 2014
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 654 af 18/6 2014
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 637 af 11/6 2014
Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter – Justitsministeriet

Bek. 585 af 3/6 2014
Indgåelse af ægteskab – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet

Bek. 481 af 20/5 2014
Ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 460 af 8/5 2014
Adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 445 af 7/5 2014
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 430 af 30/4 2014
Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 424 af 29/4 2014
Forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 425 af 29/4 2014
Valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 416 af 28/4 2014
Betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9162 af 31/3 2014
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter – Børne, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 317 af 30/3 2014
Afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 335 af 28/3 2014
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 256 af 19/3 2014
Praksisplanudvalg for almen praksis – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 257 af 19/3 2014
Patientinddragelsesudvalg – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9738 af 5/3 2014
Procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 191 af 27/2 2014
Undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen – Finansministeriet

Bek. 110 af 30/1 2014
Undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 99 af 27/1 2014
Opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Vejl. 9053 af 27/1 2014
Udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9033 af 23/1 2014
Skrivelse om æresrelaterede konflikter – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 41 af 16/1 2014
Prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser – Undervisningsministeriet

Bek. 23 af 8/1 2014
Tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale – Undervisningsministeriet

Vejl. 9007 af 7/1 2014
Særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1644 af 27/12 2013
Digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1657 af 27/12 2013
Ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1658 af 27/12 2013
Adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1659 af 27/12 2013
De regionale patientkontorers opgaver og funktioner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1586 af 19/12 2013
Betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen – Justitsministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Vejl. 9847 af 19/12 2013
Lov om offentlighed i forvaltningen – Justitsministeriet

Bek. 1553 af 18/12 2013
Fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. – Finansministeriet

Bek. 1555 af 18/12 2013
Seniorførtidspension – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9806 af 18/12 2013
Reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9977 af 18/12 2013
Orientering om ændringer i servicelovens og retssikkerhedslovens regler om mulighed for opretholdt anbringelse samt ændring i reglerne om supervision og efteruddannelse til plejefamilier – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 1575 af 16/12 2013
Aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1443 af 13/12 2013
Anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv – Justitsministeriet

Bek. 1444 af 13/12 2013
Værgemål – Justitsministeriet

Bek. 1563 af 13/12 2013
Børne- og ungeydelsen – Skatteministeriet

Vejl. 9808 af 13/12 2013
Identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1389 af 11/12 2013
Afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1377 af 9/12 2013
Særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. – Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Bek. 1375 af 2/12 2013
Den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere – Finansministeriet

Cirk. 9762 af 2/12 2013
Fleksjob i staten – Finansministeriet

Bek. 1348 af 29/11 2013
Fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1322 af 27/11 2013
Retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9646 af 22/11 2013
Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1272 af 7/11 2013
Forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger – Forskningsministeriet

Vejl. 9600 af 22/10 2013
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Bek. 1153 af 1/10 2013
Børnehuse – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 687 af 30/9 2013
Anmodning om eftergivelse af studiegæld – Skat

Pjece af 18/9 2013
Tvang i psykiatrien - om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1004 af 14/8 2013
Refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision – Undervisningsministeriet

Bek. 1002 af 8/8 2013
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9363 af 10/7 2013
Ledighedsydelse m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9353 af 9/7 2013
Ændret administration og genoptagelse af sager afgjort i henhold til lov nr. 1609 af 22. december 2010 om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister – Skatteministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9331 af 1/7 2013
Standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet – National Sundheds-IT

Skr. 9333 af 28/6 2013
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 817 af 26/6 2013
Kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Fastholdelse- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 824 af 26/6 2013
Forretningsorden for Erstatningsnævnet – Justitsministeriet

Vejl. 9310 af 26/6 2013
Vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9321 af 21/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 723 af 20/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 712 af 19/6 2013
Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 714 af 19/6 2013
Garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 715 af 19/6 2013
Lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 718 af 19/6 2013
Refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 705 af 18/6 2013
Centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9273 af 14/6 2013
Folkeregistrering – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 564 af 30/5 2013
Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 568 af 30/5 2013
Brug af obligatorisk digital selvbetjening for virksomheder i sager om social sikring – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 336 af 24/5 2013
Erstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt – Skat

Skr. 9238 af 17/5 2013
Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 419 af 24/4 2013
Kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Erhvervs- og Vækstministeriet

Skr. 238 af 22/4 2013
Spørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter – Skat

Vejl. 9194 af 11/4 2013
Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser – Sundhedsstyrelsen

Bek. 344 af 26/3 2013
Frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 220 af 1/3 2013
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 180 af 26/2 2013
Danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge – Justitsministeriet

Bek. 181 af 26/2 2013
Indvandringsprøven – Justitsminsiteriet

Bek. 188 af 26/2 2013
Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 190 af 26/2 2013
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension – Social- og Integrationsministeriet

Cirk. 9079 af 22/2 2013
Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 160 af 12/2 2013
Standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 136 af 11/2 2013
Beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 137 af 11/2 2013
Opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9033 af 16/1 2013
Orientering om ændringer i servicelovens regler om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9019 af 15/1 2013
Sygeplejefaglige optegnelser – Sundhedsstyrelsen

Bek. 13 af 11/1 2013
Kiropraktorers adgang til indhentning af helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1438 af 23/12 2012
Høreapparatbehandling – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1367 af 20/12 2012
Et Børneråd – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1340 af 18/12 2012
Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 727 af 12/12 2012
Udlæg - kontanter - SU-midler – Skat

Bek. 1110 af 26/11 2012
Barseldagpenge til søfarende – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9569 af 22/11 2012
Ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 10126 af 15/11 2012
Ordination af antibiotika – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1006 af 24/10 2012
Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Cirk.skr. 9509 af 19/10 2012
Politiets bistand til kriminalforsorgen, når fængselsdømte er uden fast bopæl eller udebliver efter tilsigelse til afsoning – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9491 af 12/10 2012
Visse sagsbehandlingsspørgsmål af særlig relevans ved behandlingen af sager om overførsel til arrestafdelingerne i Politigårdens Fængsel og Ndr. 0 i Statsfængslet i Nyborg – Justitsministeriet

Bek. 917 af 14/9 2012
Udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9435 af 13/9 2012
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 69 af 10/9 2012
Startboliger for unge – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 911 af 10/9 2012
Støtte m.v. til startboliger for unge – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 873 af 29/8 2012
Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9396 af 8/8 2012
Deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 832 af 7/8 2012
Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9316 af 17/7 2012
Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Cirk.skr. 61 af 16/7 2012
Udenlandske adoptionsafgørelser – Ankestyrelsen

Skr. 9314 af 16/7 2012
Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 408 af 29/6 2012
Modregning i børne- og ungeydelse - særbørn – Skat

Bek. 728 af 29/6 2012
Sygedagpenge til søfarende – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 729 af 29/6 2012
Tvistighedsnævnet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 730 af 29/6 2012
Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) – Undervisningsminsiteriet

Vejl. 9298 af 28/6 2012
Til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9270 af 26/6 2012
Orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9299 af 21/6 2012
Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 18 af 19/6 2012
Den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn (revideret) – Udenrigsministeriet

Skr. 9243 af 14/6 2012
Genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 350 af 30/3 2012
Undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap – Forsvarsministeriet

Bek. 259 af 21/3 2012
Midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 8 af 13/3 2012
Konvention af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn – Udenrigsministeriet

Bek. 235 af 9/3 2012
Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 218 af 2/3 2012
Størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 227 af 1/3 2012
Salg af almene familieboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Skr. 9062 af 28/2 2012
Elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 140 af 6/2 2012
Konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Justitsminsiteriet

Bek. 39 af 20/1 2012
Vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1406 af 28/12 2011
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1419 af 22/12 2011
Anvendelse af visse regler i udlændingeloven over for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen) – Justitsministeriet

Skr. 9632 af 21/12 2011
Orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1391 af 16/12 2011
Tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1298 af 15/12 2011
Arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1226 af 14/12 2011
Støtte til almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 90 af 17/11 2011
Kriminalforsorgens samarbejde med de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen i forbindelse med dømte personers løsladelse (KSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Skr. 9406 af 2/9 2011
Præcisering af reglerne om helbredstillæg til fodterapi – Pensionsstyrelsen

Bek. 908 af 18/8 2011
Afgivelse af erklæringer m.v. – Sundhedsstyrelsen

Medd. 10441 af 18/8 2011
Meddelelse om oplysninger fra offentlige myndigheder ved personundersøgelser efter retsplejelovens kapitel 75 – Rigsadvokaturen

Vejl. 9439 af 13/7 2011
KOMMUNAL REHABILITERING – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9279 af 11/7 2011
Behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling m.v. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf – Lægemiddelstyrelsen

Cirk. 53 af 5/7 2011
Medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 54 af 5/7 2011
Medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9267 af 4/7 2011
Orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension – Pensionsstyrelsen

Bek. 766 af 24/6 2011
Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 680 af 21/6 2011
Specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9221 af 16/6 2011
Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser – Pensionsstyrelsen

Vejl. 9204 af 7/6 2011
Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren – Sundhedsstyrelsen

Bek. 557 af 31/5 2011
Euforiserende stoffer – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9187 af 26/5 2011
Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen – Socialministeriet

Skr. 347 af 23/5 2011
Modregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance – SKAT

Bek. 581 af 23/5 2011
Kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 483 af 19/5 2011
Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – Socialministeriet

Skr. 9186 af 18/5 2011
Orientering om kommunernes mulighed for at føre tilsyn med BPA-ordninger – Socialministeriet

Bek. 474 af 12/5 2011
Ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 40 af 11/5 2011
Ældreråd – Socialministeriet

Bek. 429 af 10/5 2011
statslig elevstøtte til elever på efterskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 427 af 9/5 2011
Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge – Indnerigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9150 af 6/5 2011
Orientering om hjemmetræning efter servicelovens § 32 og brug af trykkammerbehandling, respirationsterapi og udstyr til respirationsterapi – Socialministeriet

Cirk.skr. 9099 af 25/3 2011
Vederlag til bistandsværger – Justitsministeriet

Skr. 189 af 23/3 2011
Generel sundhedsordning – Skat

Skr. 195 af 23/3 2011
Medlemskab af patientforening – Skat

Bek. 206 af 11/3 2011
Elektronisk afregning med offentlige myndigheder – Finansministeriet

Skr. 9080 af 8/3 2011
Informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge – Integrationsministeriet

Cirk. 16 af 4/3 2011
Kriminalforsorgens mentorordning – Justitsministeriet

Vejl. 17 af 4/3 2011
Kriminalforsorgens mentorordning – Justitsministeriet

Skr. 9276 af 1/3 2011
Forenkling af administrative procedurer ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Pensionsstyrelsen

Bek. 97 af 9/2 2011
Autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 9009 af 12/1 2011
Etablering af fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB § 72, stk. 1, 2. pkt.) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9000 af 7/1 2011
Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) – Socialministeriet

Vejl. 9012 af 4/1 2011
Inddrivelse af danske bidragskrav i udlandet – Justitsministeriet

Bek. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Vejl. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Cirk.skr. 106 af 22/12 2010
Tolkning – Justitsministeriet

Bek. 1700 af 21/12 2010
Indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1466 af 16/12 2010
Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Socialministeriet

Bek. 1447 af 15/12 2010
Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1448 af 15/12 2010
Ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1574 af 15/12 2010
Forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9001 af 14/12 2010
Ang. administration af 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 1414 af 10/12 2010
Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 1372 af 9/12 2010
Autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS  – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1344 af 3/12 2010
Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1455 af 3/12 2010
Regulering pr. 1. januar 2011 af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven – Integrationsministeriet

Bek. 1338 af 2/12 2010
Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1339 af 2/12 2010
Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1340 af 2/12 2010
Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1341 af 2/12 2010
Patientrådgivere – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1342 af 2/12 2010
Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1343 af 2/12 2010
Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1303 af 25/11 2010
Specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1258 af 11/11 2010
Tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisningsministeriet

Vejl. 9614 af 8/11 2010
Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 90 af 3/11 2010
Anvendelse af kriminalforsorgens pensioner – Justitsministeriet

Vejl. 91 af 3/11 2010
Anvendelse af kriminalforsorgens pensioner – Justitsministeriet

Skr. 9575 af 25/10 2010
Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9617 af 19/10 2010
Ændring af praksis i ferie-efterlønssager vedrørende fradrag for arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov og kontanthjælp i ferieåret – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9641 af 19/10 2010
Vedr. boligstøtte og andelsboliger – Pensionsstyrelsen

Bek. 57 af 15/10 2010
Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug – Udenrigsministeriet

Bek. 1181 af 15/10 2010
Samarbejde om sikkerhed og sundhed – Arbejdstilsynet

Skr. 9568 af 6/10 2010
Forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9569 af 5/10 2010
Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegation af kompetencen til realudligning – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1144 af 30/9 2010
Anmeldelse af fødsler – Kirkeministeriet

Bek. 1145 af 30/9 2010
Anmeldelse af dødsfald – Kirkeministeriet

Skr. 580 af 27/9 2010
Beskatning af måltider, serveret for ansatte i daginstitutioner – Skat

Bek. 1081 af 15/9 2010
Konfliktråd i anledning af en strafbar handling – Justitsministeriet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1076 af 14/9 2010
Adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service – Socialministeriet

Vejl. 9423 af 17/8 2010
Generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 69 af 9/8 2010
Sikkerhedsbestemmelser for Kriminalforsorgens anvendelse af Det centrale Kriminalregister mv. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 945 af 27/7 2010
Aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap – Socialministeriet

Skr. 9417 af 8/7 2010
Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling) og ændring af blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 61 af 30/6 2010
Vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser – Arbejdsdirektoratet

Bek. 803 af 28/6 2010
Underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år – Rigsadvokaturen

Skr. 9710 af 18/6 2010
Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform) – Socialministeriet

Bek. 661 af 11/6 2010
Parkeringskort for personer med handicap – Justitsministeriet

Bek. 615 af 8/6 2010
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Bek. 605 af 27/5 2010
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9247 af 17/5 2010
Behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9240 af 10/5 2010
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 497 af 3/5 2010
Undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. – Justitsministeriet

Vejl. 31 af 28/4 2010
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Bek. 448 af 27/4 2010
Beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere – Integrationsministeriet

Skr. 9107 af 25/3 2010
Offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. – Socialministeriet

Vejl. 9100 af 16/3 2010
Vejledning om skibe der anvendes til sejlads med personer anbragt i henhold til serviceloven – Søfartsstyrelsen

Bek. 241 af 11/3 2010
Gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9865 af 4/3 2010
Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal – Skatteministeriet

Skr. 171 af 3/3 2010
Multimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er – SKAT

Skr. 9081 af 26/2 2010
Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet – Socialministeriet

Bek. 162 af 15/2 2010
Tolkning til personer med hørehandicap – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 9054 af 4/2 2010
Nye regler for dagpenge i EØS-lande – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9036 af 29/1 2010
Revideret vejledningstekst vedr. lukkedage – Indenrigs- og Socialministeriet

Vejl. 9030 af 27/1 2010
Kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9028 af 19/1 2010
Elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og direktoratet – Arbejdsdirektoratet

Bek. 49 af 13/1 2010
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9003 af 5/1 2010
Nye principafgørelser om personkredsen for merudgiftsydelsen i servicelovens § 100 – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 1284 af 16/12 2009
Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1296 af 15/12 2009
Ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet – Indenrigs- og Socialministeriet

Vejl. 115 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1219 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1390 af 10/12 2009
VEU-centre og centerråd – Undervisningsministeriet

Skr. 9948 af 8/12 2009
Regulering af beløb i henhold til den tidligere gældende arvelov (ægtefællers suppleringsarv) – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9920 af 19/11 2009
A-kassernes mulighed for at undlade at sanktionere ved udeblivelser, hvis medlemmet ikke er vejledt tilstrækkeligt i indkaldelsesbrevet, eller hvis indkaldelsesbrevet ikke kan fremskaffes – Arbejdsdirektoratet

Skr. 701 af 13/11 2009
Behandling af funktionsnedsættelser momsfritaget som social forsorg og bistand – Skat

Bek. 1059 af 11/11 2009
Adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Arbejdsmarkedets Tillægspension

Skr. 10256 af 11/11 2009
Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer – styresignal – Skatteministeriet

Skr. 671 af 20/10 2009
Kontantlønsnedgang, ansatte i selvejende institutioner, der udfører arbejde for en kommune – SKAT

Bek. 990 af 9/10 2009
Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Skr. 82 af 8/10 2009
Forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter for 2010 – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 947 af 24/9 2009
Bistandsværger – Justitsministeriet

Bek. 871 af 8/9 2009
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Kulturministeriet

Vejl. 60 af 10/7 2009
Politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Vejl. 9396 af 2/7 2009
Specialundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Vejl. 49 af 30/6 2009
Etablering af regionale familieambulatorier - Sundhedsstyrelsen

Bek. 653 af 30/6 2009
Krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9327 af 29/6 2009
Arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9362 af 29/6 2009
Genoptagelse af sager med ulovhjemlet modregning med daginstitutionsrestancer efter dagtilbudsloven i krav på børnefamilieydelser - styresignal – Skatteministeriet

Bek. 634 af 26/6 2009
Hjemtransport af afdøde patienter – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 650 af 26/6 2009
Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor – Sundhedsstyrelsen

Bek. 627 af 25/6 2009
Særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9315 af 25/6 2009
Nye regler på adoptionsområdet – Familiestyrelsen

Skr. 9403 af 25/6 2009
Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem – ændringer som følge af L 185 – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 583 af 23/6 2009
Familievejlederordningen efter lov om social service § 11 – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 551 af 19/6 2009
Indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk) – Undervisningsministeriet

Skr. 9309 af 29/5 2009
Orientering om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Forhøjelse af pensionstillæg m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Cirk.skr. 9631 af 25/5 2009
Afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9310 af 20/5 2009
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 367 af 13/5 2009
Dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 366 af 11/5 2009
Virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere – Lægemiddelstyrelsen

Skr. 316 af 5/5 2009
Subsidiært udlæg - Børnefamilieydelse - trangsbeneficiet – Skat

Bek. 393 af 4/5 2009
Krav til tolke, der anvendes af myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område – Integrationsministeriet

Skr. 9225 af 30/4 2009
Orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 268 af 20/4 2009
Indgåelse af afdragsordninger som kulanceaftaler på inddrivelsesområdet - styresignal – Skat

Bek. 295 af 20/4 2009
Helbredsundersøgelse af gravide – Sundhedsstyrelsen

Skr. 248 af 30/3 2009
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet – SKAT

Vejl. 9094 af 25/2 2009
Værgevejledning 2009 – en orientering for værger – Civilstyrelsen

Bek. 125 af 18/2 2009
Ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug – Sundhedsstyrelsen

Bek. 138 af 17/2 2009
Tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) – Socialministeriet

Vejl. 9035 af 5/2 2009
Fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller i Grønland – Familiestyrelsen

Bek. 61 af 29/1 2009
Tilskud til vacciner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Cirk.skr. 9021 af 29/1 2009
Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag – Familiestyrelsen

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Bek. 5 af 8/1 2009
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisningsministeriet

Skr. 20 af 7/1 2009
Ændringer af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 5, 8 og 10 – Skat

Skr. 1 af 5/1 2009
Ændring af regler om eftergivelse – Skat

Cirk. 89 af 30/12 2008
Kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. – Justitsministeriet

Skr. 90 af 30/12 2008
Cirkulære om kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. – Justitsministeriet

Skr. 1031 af 19/12 2008
Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed – Skat

Bek. 1363 af 19/12 2008
Gældssanering – Justitsministeriet

Bek. 1245 af 15/12 2008
Takster for egenbetaling og om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger – Velfærdsministeriet

Skr. 10029 af 12/12 2008
Fortsat nedsættelse af kommunal grundkapital for plejeboliger i 2009 – Velfærdsministeriet

Bek. 34 af 30/10 2008
Overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale – Udenrigsministeriet

Vejl. 53 af 2/10 2008
Principper for anvendelse af indkomstregistret på det sociale område – Velfærdsministeriet

Bek. 977 af 30/9 2008
Forældede og uhævede feriepenge – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9613 af 8/9 2008
Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – Velfærdsministeriet

Skr. 673 af 19/8 2008
Modregning i overskydende skat for studiegæld – Skat

Vejl. 49 af 6/8 2008
Overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring – Velfærdsministeriet

Bek. 710 af 27/6 2008
Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 711 af 27/6 2008
Udbetaling af visse kontantydelser til sikrede – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 564 af 25/6 2008
Bortskaffelse af renovation hos dagplejer - omfattet af begrebet sanitær service? – Skat

Vejl. 9300 af 25/6 2008
Sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 504 af 4/6 2008
Straffesag - momsunddragelse - salg af skrot - socialt bedrageri – Skat

Skr. 489 af 30/5 2008
Moms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand – Skat

Skr. 9147 af 28/4 2008
Orientering om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn) – Velfærdsministeriet

Skr. 9144 af 25/4 2008
Orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån) – Velfærdsministeriet

Bek. 257 af 15/4 2008
Alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling til Sundhedsstyrelsen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9117 af 28/3 2008
Modregning i ægtefællens overskydende skat – forgæves udlæg hos skyldner – Skat

Bek. 212 af 27/3 2008
Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker – Beredskabsstyrelsen

Skr. 9182 af 14/3 2008
Ændring af almenboligloven, m.fl. (L 44) er vedtaget i Folketinget – Velfærdsministeriet

Bek. 174 af 25/2 2008
Brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker – Forsvarsministeriet

Bek. 91 af 7/2 2008
Specialuddannelsen i kræftsygepleje – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9015 af 25/1 2008
Forhøjelse af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger – Velfærdsministeriet

Bek. 8 af 10/1 2008
Individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne – Undervisningsministeriet

Bek. 1591 af 13/12 2007
Statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1601 af 21/12 2007
Hjemmesygepleje – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 10409 af 20/12 2007
Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1552 af 18/12 2007
Arv, der tilfalder staten – Justitsministeriet

Bek. 1553 af 18/12 2007
Henstand med udbetaling af livsarvingers arv –Justitsministeriet

Bek. 1554 af 18/12 2007
Formueoversigten i uskiftet bo – Justitsministeriet

Bek. 1592 af 13/12 2007
Administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen – Skatteministeriet

Bek. 1487 af 12/12 2007
Særlige krav til busser – Trafikstyrelsen

Bek. 1284 af 6/11 2007
Bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 – Rigsarkivet

Vejl. 10269 af 2/11 2007
Aftaler om børnebidrag – Familiestyrelsen

Skr. 787 af 1/11 2007
Indførelse af beløbsgrænser for hvornår, der skal ske anmeldelse af krav i gældssanering og vurdering af forslag til gældssanering – Skat

Bek. 1271 af 26/10 2007
Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Bek. 1256 af 25/10 2007
Lægers kliniske basisuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1246 af 24/10 2007
Specialtandlæger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1247 af 24/10 2007
Tilladelse til selvstændigt virke som læge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1001 af 13/8 2007
Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse – Integrationsministeriet

Vejl. 10177 af 11/10 2007
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Familiestyrelsen

Bek. 1120 af 27/9 2007
Bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik – Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion

Skr. 606 af 6/9 2007
Eftergivelse af beboerindskudslån – Skat

Vejl. 9864 af 6/9 2007
Anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed – Familiestyrelsen

Vejl. 53 af 31/8 2007
Folkepension efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 54 af 31/8 2007
Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Socialministeriet

Bek. 1033 af 20/8 2007
Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud – Socialministeriet

Bek. 1034 af 20/8 2007
Tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – Socialministeriet

Vejl. 9810 af 27/7 2007
Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling – Fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling – Social- og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 819 af 2/7 2007
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 756 af 26/6 2007
Karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Integrationsministeriet

Vejl. 9734 af 26/6 2007
Information om barsel og ferie – Arbejdsdirektoratet

Bek. 709 af 21/6 2007
Fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Skatteministeriet

Cirk. 31 af 7/6 2007
Behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen – Udlændingeservice

Bek. 447 af 10/5 2007
Kvalifikationsnævnet – Undervisningsministeriet

Bek. 372 af 17/4 2007
Videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) – Socialministeriet

Bek. 336 af 10/4 2007
Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner – Finansministeriet

Bek. 337 af 10/4 2007
Elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder – Finansministeriet

Bek. 340 af 10/4 2007
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 320 af 27/3 2007
Lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 212 af 20/3 2007
Moms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand – Skat

Bek. 262 af 20/3 2007
Karakterskala og anden bedømmelse – Undervisningsministeriet

Vejl. af 19/3 2007
Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen – en vejledning til Sundhedslovens §119 stk. 1 og 2 – Sundhedsstyrelsen

Skr. 192 af 12/3 2007
Momsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede – Skat

Skr. 9160 af 8/3 2007
Genoptagelse af kommunens sager om boligstøtte, hvor boligstøttelovens § 11, stk. 1, har fundet anvendelse – Socialministeriet

Bek. 114 af 1/2 2007
Tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Skr. 63 af 24/1 2007
Udredning af sygdomme hos langtidssygemeldte medarbejdere – Skat

Bek. 23 af 9/1 2007
Begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper (Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 10079 af 22/12 2006
Orientering om nogle forhold vedrørende administration af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Familiestyrelsen

Bek. 1706 af 20/12 2006
De regionale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1711 af 20/12 2006
Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 1748 af 20/12 2006
Befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser – Socialministeriet

Vejl. 10101 af 19/12 2006
Ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1491 af 14/12 2006
Tilskud til ernæringspræparater – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 10088 af 14/12 2006
Behandlingen af pensionsrettigheder ved dødsfald, separation og skilsmisse – Familiestyrelsen

Vejl. 118 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1404 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1456 af 13/12 2006
Proceduren for kommunal overtagelse af regionale kommunikationscentre – Undervisningsminiseriet

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Bek. 1387 af 12/12 2006
Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 102 af 11/12 2006
Hjemmesygepleje – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 105 af 11/12 2006
Politiets udrejsekontrol i opholdssager – Integrationsministeriet

Vejl. 101 af 8/12 2006
Samtykke til transplantation fra afdøde personer – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 115 af 8/12 2006
Tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 100 af 7/12 2006
Samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 6/12 2006
Dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1331 af 5/12 2006
Den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1332 af 5/12 2006
Rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 10029 af 14/11 2006
Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud – Socialministeriet

Vejl. 10099 af 9/11 2006
Nordiske førtidspensioner – Den Sociale Sikringsstyrelse

Skr. 9912 af 30/10 2006
Orientering om ny vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Bek. 1046 af 20/10 2006
Dødsattester – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1056 af 20/10 2006
Tilskud til briller til børn under 16 år – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1002 af 6/10 2006
Lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Skr. 558 af 19/9 2006
Fastsættelse af afdrag efter betalingsevnevurdering – Skat

Bek. 917 af 22/8 2006
Eftergivelse af studiegæld – Skatteministeriet

Cirk. 65 af 15/8 2006
Forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v. – Integrationsministeriet

Bek. 846 af 26/7 2006
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer – Indenrig- og Sundhedsministeriet

Bek. 782 af 6/7 2006
Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse – Socialministeriet

Bek. 766 af 5/7 2006
Nemkontoordningen – Finansministeriet

Vejl. 10128 af 30/6 2006
Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 740 af 29/6 2006
Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Bek. 746 af 29/6 2006
Gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (Hepatitsbekendtgørelsen) – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9362 af 27/6 2006
Bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen – Socialministeriet

Bek. 631 af 15/6 2006
Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service – Socialministeriet

Bek. 640 af 15/6 2006
Vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 642 af 15/6 2006
Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper – Socialministeriet

Bek. 644 af 15/6 2006
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger – Socialministeriet

Bek. 378 af 28/4 2006
Specialundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Skr. 9630 af 28/4 2006
Lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) – Skat

Bek. 384 af 25/4 2006
Statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele – Integrationsministeriet

Vejl. 25 af 4/4 2006
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 23 af 3/4 2006
Behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 24 af 3/4 2006
Behandling af sager om sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 20 af 15/3 2006
Personalets adgang til at se TV i arbejdstiden – Justitsministeriet

Vejl. af 6/3 2006
Behandling af private forsikringssager – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 11 af 7/2 2006
Kombineret udlejning i alment byggeri og ændrede regler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger – Socialministeriet

Vejl. 9604 af 1/1 2006
Ferievejledning Januar 2006 – Personalestyrelsen

Bek. 1483 af 19/12 2005
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9788 af 16/12 2005
Orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn, m.v.) – Socialministeriet

Bek. 1358 af 15/12 2005
Udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl. – Integrationsministeriet

Bek. 1304 af 14/12 2005
Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1222 af 7/12 2005
Håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 102 af 18/11 2005
Modregning af sygedagpengerefusion i løntilskud og fleksjob – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 928 af 4/10 2005
Boafgifter og gaveafgift m.v. – Skatteministeriet

Bek. 930 af 4/10 2005
Arveafgift – Skatteministeriet

Cirk. 64 af 29/7 2005
Indberetning om straffesager mod offentligt ansatte samt indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn – Justitsministeriet

Bek. 656 af 29/6 2005
Revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 340 af 4/5 2005
Anerkendte arbejdsløshedskassers betalingsforvaltning efter §§ 1-7 i lov om offentlige betalinger m.v. – Beskæftielsesministeriet

Medd. 169 af 21/4 2005
Den momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer – Told og Skat

Bek. 239 af 6/4 2005
Unges arbejde – Arbejdstilsynet

Bek. 186 af 18/3 2005
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9066 af 11/1 2005
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9123 af 1/1 2005
Erstatning ved dødsfald – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9686 af 22/12 2004
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter – Justitsministeriet

Skr. 9618 af 23/11 2004
Orientering om ret til dansk social pension – Socialministeriet

Praksis 2004-04 af 26/8 2004
Frist for at anmelde erhvervssygdomme og praksis for at se bort fra fristen – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 9277 af 8/6 2004
Vedtagelse af L 78 B vedr. forslag til ændring af lejelov, almenboliglejelov og boligreguleringslov (Behandling af husordenssager ved huslejenævn og beboerklagenævn, begrænsning af adgangen til at opkræve større huslejestigninger mv.) – Socialministeriet

Vejl. 9495 af 1/6 2004
Introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven – Integrationsministeriet

Vejl. 9496 af 1/6 2004
Ydelser efter integrationsloven – Integrationsministeriet

Vejl. 9499 af 1/6 2004
Integration og repatriering – Integrationsministeriet

Bek. 406 af 28/5 2004
Tilbagebetaling af opkrævet SP-bidrag for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført SP-pensionsopsparing vedr. 2004 fra ATP til a-kasser, kommuner, Arbejdsformidlingen og Told- og Skattestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 30 af 30/3 2004
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 200 af 25/3 2004
Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret – Justitsministeriet

Bek. 203 af 24/3 2004
Forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 103 af 18/2 2004
Forsøgsordninger efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – Arbejdsdirektoratet

Vejl. af 29/1 2004
Anerkendelse af skader ved håndsrækninger – Arbejdsskadestyrlsen

Vejl. af 8/1 2004
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 170 af 22/12 2003
Bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1270 af 22/12 2003
Elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9832 af 19/12 2003
L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester) – Socialministeriet

Skr. 9833 af 19/12 2003
Orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte – Socialministeriet

Bek. 1133 af 15/12 2003
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser – Undervisningsministeriet

Skr. 9830 af 15/12 2003
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Bek. 1097 af 12/12 2003
Dækningsområdet for lov om patientforsikring – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1099 af 12/12 2003
Henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9806 af 12/12 2003
Ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse – Socialministeriet

Bek. 1075 af 11/12 2003
Behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) – Justitsministeriet

Cirk. 140 af 27/11 2003
Ændring af cirkulære om lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Cirk. 128 af 13/11 2003
Offentlighedens adgang til kriminalforsorgens fængsler og arresthusene – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. af 4/11 2003
Genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager – Arbejdsskadestyrelsen

Medd. 460 af 16/10 2003
Moms af hjemmehjælpsydelser – Told og Skat

Skr. 9687 af 9/10 2003
Loftet over ydelser til kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere får virkning fra den 1. januar 2004 (bestemmelserne i §§ 25 b til 25 d i lov om aktiv socialpolitik) – Arbejdsdirektoratet

Bek. 812 af 29/9 2003
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 103 af 16/9 2003
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger - Erhvervs- og Boligstyrelsen

Skr. 9551 af 11/9 2003
Udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse - Arbejdsdirektoratet

Skr. 9415 af 30/7 2003
Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv - Socialministeriet

Skr. 9413 af 28/7 2003
Kommunens handlemuligheder, når forældre ønsker at sende børn til opdragelse i det oprindelige hjemland - Socialministeriet

Bek. 602 af 25/6 2003
Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. - Undervisningsministeriet

Bek. 575 af 16/6 2003
Bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne - Kulturministeriet

Bek. 247 af 2/4 2003
Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - Beskæftigelsesministeriet

Bek. 173 af 14/3 2003
Regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt. - Integrationsministeriet

Vejl. af 26/2 2003
Arbejdsbetingede armlidelser - Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 143 af 18/12 2002
Bekendtgørelse om kombinationsforsikring – Arbejdsdirektoratet

Vejl. af 2/12 2002
Arbejdsbetingede lænderygsygdomme – Erhvervssygdomsfortegnelsens Gruppe E, punkt 11 - Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 103 af 23/10 2002
Individuel boligstøtte – Socialministeriet

Vejl. 105 af 23/10 2002
Førtidspension fra 1. januar 2003 – Socialministeriet

Skr. 72 af 5/7 2002
Nye regler som følge af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning af aktindsigt) m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9494 af 4/7 2002
Sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende – Sundhedsstyrelsen

Bek. 324 af 23/5 2002
Hvileperiode og fridøgn m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9193 af 15/5 2002
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - grundlaget for efterprøvelse af afgørelser på det sociale område (§ 69) – Socialministeriet

Skr. 9089 af 8/4 2002
Tilbagebetaling af beboerindskudslån (Individuel boligstøtte) - Socialministeriet

Skr. 9020 af 14/2 2002
Individuel boligstøtte - opgørelse af formue når ægtefællers husstandsfællesskab ophører - Socialministeriet

Bek. 991 af 3/12 2001
Henstandsordning for kronisk syge – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 171 af 28/9 2001
Regres for sygedagpenge – Socialministeriet

Cirk. 149 af 8/8 2001
Jordemodervirksomhed – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 57 af 10/5 2001
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser m.fl. – Arbejdsdirektoratet

Skr. 11874 af 17/4 2001
Orientering om lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder – Socialministeriet

Bek. 193 af 20/3 2001
Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Skr. 11779 af 15/1 2001
Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer-registrering – Socialministeriet

Vejl. 11717 af 31/12 2000
Stationærtidspunktet (Lov om erstatningsansvar) – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 11732 af 18/12 2000
Orientering om Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af rådigheds- og sanktionsregler m.v.) – Socialministeriet

Vejl. 178 af 12/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Bek. 1075 af 8/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Vejl. 209 af 5/12 2000
Overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring – Socialministeriet

Skr. 11674 af 1/12 2000
§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser – Socialministeriet

Bek. 1035 af 20/11 2000
Udbetaling fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til supplerende finansiering af afholdelse af børnepasningsorlov – Beskæftigelsesministeriet

Cirk. 153 af 10/10 2000
Ændring af pensionsbeskatningsloven (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.) – Skatteministeriet

Bek. 848 af 5/9 2000
Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven – Arbejdsministeriet

Vejl. 159 af 31/7 2000
Betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 122 af 13/7 2000
Behandlingen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Skr. 123 af 13/7 2000
Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Vejl. 88 af 21/6 2000
Delpension – Socialministeriet

Bek. 32 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder – Udenrigsministeriet

Bek. 33 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder – Udenrigsministeriet

Bek. 34 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – Udenrigsministeriet

Bek. 35 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Bek. 36 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Bek. 39 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol – Udenrigsministeriet

Bek. 531 af 15/6 2000
Pengeinstitutters videregivelse af kreditoplysninger – Justitsministeriet

Skr. af 23/5 2000
Ændrede retningslinjer vedr. anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn – Sundhedsstyrelsen

Medd. af 18/5 2000
Unødig forhaling af udfærdigelse af lægeerklæringer til offentlige myndigheder - Sundhedsstyrelsen

Vejl. 60 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Sundhedsstyrelsen

Vejl. 61 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC) - Sundhedsstyrelsen

Bek. 277 af 14/4 2000
Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Sundhedsstyrelsen

Skr. 11199 af 14/4 2000
Beskatning af tilgodehavende arbejdsskadeerstatning - Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 245 af 5/4 2000
Fleksjobordning vedrørende selvejende institutioner under By- og Boligministeriet - By- og Boligministeriet

Vejl. 18 af 9/2 2000
Indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser - Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Bek. 918 af 10/12 1999
Drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Cirk. 99 af 28/6 1999
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning – Skatteministeriet

Vejl. 53 af 19/5 1999
Samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsministeriet

Bek. 301 af 17/5 1999
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Vejl. 50 af 12/5 1999
Udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Bek. 294 af 12/5 1999
Udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsministeriet

Cirk. 167 af 13/10 1998
Indkaldelse af sager om daginstitutioner og skolefritidsordninger til By- og Boligministeriet – By- og Boligministeriet

Vejl. 161 af 16/9 1998
Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 155 af 14/9 1998
Aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger – Sundhedsministeriet

Vejl. 91 af 9/6 1998
Kommunernes medvirken i sager om udlændinge – Socialministeriet

Vejl. 39 af 5/3 1998
Lov om aktiv socialpolitik – Socialministeriet

Skr. 13 af 28/1 1998
Orientering om lægers opgaver i pensionssager – Socialministeriet

Bek. 1059 af 18/12 1997
Forebyggende arbejde i alment byggeri – By- og Boligministeriet

Bek. 929 af 8/12 1997
Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid – Socialministeriet

Pjece af 24/7 1997
God behandling i det offentlige – om god forvaltningsskik i stat og kommune – Indenrigsministeriet/Justitsministeriet

Vejl. 19001 af 31/1 1997
Arbejdsbetingede broklidelser – Arbejdsskadestyrelsen

Cirk.skr. 13 af 7/1 1997
Værgemålsloven, faste værger, indberetning af afgørelser, midler, der tilfalder personer under værgemål – Civilretsdirektoratet

Vejl. 234 af 19/12 1996
Kursus for læger, ansat i den kommunale sundhedstjeneste – Sundhedsstyrelsen

Bek. 880 af 30/9 1996
Virksomhed som klinisk diætist – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 15013 af 29/3 1996
Bekæmpelse af hovedlus hos børn i daginstitutioner og skoler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1154 af 20/12 1995
Fastsættelse og regulering af omregningssats – Dir. f. Arbejdsløshedsforsikringen

Vejl. 107 af 30/6 1995
Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 207 af 28/11 1994
Orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v. – Socialministeriet

Vejl. 173 af 20/9 1994
Oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder – Sundhedsministeriet

Vejl. 151 af 8/8 1994
Kommunal anvisningsret i private udlejningsejendomme – Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 113 af 9/6 1994
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Skr. 15030 af 28/2 1994
Ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer – Sundhedsstyrelsen

Regler af 1994
Lige muligheder for handicappede – FN

Vejl. 244 af 23/12 1993
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Cirk.skr. 3550 af 2/8 1993
Tilsynsbesøg på hjemmeplejeområdet – Arbejdstilsynet

Vejl. 36 af 8/3 1993
Retningslinier for samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og kommuner m. fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltninger for de arbejdsskadede – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 652 af 23/7 1992
Forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed – Sundhedsministeriet

Bek. 612 af 8/7 1992
Medregning i husstandsindkomsten af indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet efter boligstøttelovens § 8, stk. 3 – Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 125 af 25/6 1992
Erstatningskriterier i patientforsikringsloven – Sundhedsministeriet

Vejl. 176 af 11/10 1991
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 678 af 9/10 1991
Videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 490 af 25/6 1991
Udlæg for tvangsbøder efter skattekontrolloven, for visse bøder efter kildeskatteloven og for tilbagebetalingskrav efter lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Vejl. 90 af 10/6 1991
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven – Indenrigsministeriet

Vejl. 163 af 17/8 1990
Udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v. – Justitsministeriet

Bek. 190 af 20/3 1990
Administration af ældreboliger – By- og Boligministeriet

Regler af 1989
Barnets Rettigheder – FN

Cirk.skr. 92 af 1/8 1988
Reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt – Justitsministeriet

Cirk. 220 af 14/12 1987
Statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet – Sundhedsministeriet

Vejl. 108 af 9/7 1987
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven – Indenrigsministeriet

Cirk. 148 af 17/12 1986
Lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Vejl. 11740 af 4/12 1986
Forvaltningsloven – Justitsministeriet

Bek. 646 af 18/9 1986
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven – Justitsministeriet

Medd. 15680 af 29/5 1986
Meddelelse til læger og tandlæger om anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme og dødsfald – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 15485 af 1/10 1983
Små børns udendørsophold i kulde – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 16 af 7/2 1983
Lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Cirk. 217 af 29/11 1978
Inddrivelse af underholdsbidrag – Justitsministeriet

Bek. 411 af 28/7 1977
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdsskadestyrelsen

Cirk. 101 af 10/5 1976
Refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger – Indenrigsministeriet

Bek. 93 af 9/3 1976
Et særligt mærke til handicappede trafikanter – Justitsministeriet

Cirk. 195 af 16/10 1975
Amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet – Indenrigsministeriet

Cirk. 60 af 29/3 1973
Udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp – Socialministeriet

Bek. 179 af 18/5 1967
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet