Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Vejl. 9139 af 14/3 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 193 af 12/3 2018
Godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tilfælde af overenskomstmæssig hjemsendelse som følge af vejrliget – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9145 af 12/3 2018
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 192 af 9/3 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 199 af 9/3 2018
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringssttyrelsen

Bek. 185 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 186 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk. 9106 af 2/3 2018
Ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i Kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9105 af 2/3 2018
Reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9099 af 28/2 2018
At fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2018 (Teknisk vejledning) – Arbejdstilsynet

Vejl. 9100 af 28/2 2018
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 150 af 27/2 2018
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 128 af 26/2 2018
Gennemførelse i skoleåret 2017-18 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 133 af 26/2 2018
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9088 af 22/2 2018
Oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9096 af 21/2 2018
Botilbud m.v. til voksne (Botilbudsvejledning) – Børne- og Socialministeriet

Cirk. 9144 af 14/2 2018
Statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9051 9/2 2018
Ret til orlov og dagpenge ved barsel – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9044 af 5/2 2018
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9045 af 5/2 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9046 af 5/2 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 95 af 2/2 2018
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 73 af 30/1 2018
Ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 70 af 26/1 2018
Drift af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 80 af 29/1 2018
Værdighedspolitikker for ældreplejen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9043 af 29/1 2018
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9042 af 24/1 2018
Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9027 af 23/1 2018
Kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1708 af 26/12 2017
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1600 af 19/12 2017
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1601 af 19/12 2017
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1252 af 20/11 2017
Støtte til køb af bil efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 733 af 16/6 2016
Statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Bek. 470 af 23/5 2016
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1167 af 12/10 2015
Måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 957 af 28/8 2014
Sterilisation og kastration – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 766 af 24/6 2011
Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen