Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 10103 af 9/12 2019
Ordblindeundervisning for voksne (OBU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10094 af 3/12 2019
Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10095 af 3/12 2019
Regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2020 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1267 af 2/12 2019
Fastsættelse af bidrag for 2020 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1360 af 2/12 2019
Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1180 af 25/11 2019
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 25/11 2019
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 25/11 2019
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1138 af 19/11 2019
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1767 af 27/12 2018
Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1597 af 14/12 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 399 af 26/4 2017
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1344 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1580 af 27/12 2014
Medielicens – Kulturministeriet