Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 565 af 7/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Kirkeministeriet

Bek. 570 af 7/5 2019
Erhvervsuddannelser – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 584 af 7/5 2019
Brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 585 af 7/5 2019
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 586 af 7/5 2019
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9497 af 7/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere – Rigsadvokaturen

Bek. 544 af 6/5 2019
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Medd. 9476 af 1/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b

Medd. 9477 af 1/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt

Cirk. 9419 af 20/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Krikeministeriet

Medd. 9447 af 10/5 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Rigsadvokaturen

Lov 562 af 7/5 2019
Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)

Bek. 587 af 7/5 2019
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 588 af 7/5 2019
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 567 af 3/5 2019
Grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 541 af 2/5 2019
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 518 af 1/5 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 525 af 1/5 2019
Måling af elevers trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 481 af 29/4 2019
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Justitsministeriet

Skr. 9376 af 29/4 2019
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Dir. f. Kriminalforsorgen

Medd. 9378 af 29/4 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle – Rigsadvokaturen

Bek. 478 af 26/4 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 479 af 26/4 2019
Forberedende grunduddannelse – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 480 af 26/4 2019
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 458 af 25/4 2019
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 431 af 11/4 2019
Den pædagogiske assistentuddannelse – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 407 af 10/4 2019
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 516 af 10/4 2019
Meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 387 af 9/4 2019
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 401 af 9/4 2019
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 371 af 8/4 2019
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 372 af 8/4 2019
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9330 af 21/3 2019
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1360 af 28/11 2018
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 550 af 24/4 2015
Feriepengeinfo – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen