Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 788 af 13/6 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 755 af 8/6 2018
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9406 af 4/6 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundhedsstyrelsen

Bek. 638 af 30/5 2018
Tilbudsportalen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 679 af 30/5 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9384 af 30/5 2018
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 576 af 29/5 2018
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 636 af 29/5 2018
Dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 637 af 29/5 2018
Forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9374 af 29/5 2018
Forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9375 af 29/5 2018
Fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 541 af 28/5 2018
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 585 af 28/5 2018
Indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 617 af 27/5 2018
Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 616 af 25/5 2018
Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 652 af 25/5 2018
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 530 af 24/5 2018
Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9354 af 24/5 2018
Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 514 af 23/5 2018
Digital kommunikation via Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 529 af 23/5 2018
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 612 af 23/5 2018
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 613 af 23/5 2018
Vedtægter for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9371 af 22/5 2018
Regulering pr. 1. juli 2018 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 499 af 17/5 2018
Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 472 af 14/5 2018
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 490 af 13/5 2018
Kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 13/5 2018
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 9/5 2018
Tilskud til fodterapi i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 488 af 3/5 2018
Forsikringspligtens gennemførelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 489 af 3/5 2018
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 494 af 3/5 2018
Henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9315 af 3/5 2018
Kriminalforsorgens håndtering af sygefravær – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9293 af 30/4 2018
Videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9294 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 378 af 28/4 2018
Registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9286 af 26/4 2018
Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud – Børne- og Socialministeriet

Bek. 330 af 24/4 2018
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 289 af 20/4 2018
Revision af de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 73 af 30/1 2018
Ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1767 af 29/12 2017
Regulering af beløb i henhold til udlændingeloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1658 af 22/12 2017
Tandpleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 808 af 23/6 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 567 af 19/5 2017
Autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9399 af 28/4 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 882 af 28/6 2016
Adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 470 af 23/5 2016
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 376 af 20/3 2015
Udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1550 af 23/12 2014
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 557 af 31/5 2011
Euforiserende stoffer – Sundheds- og Ældreministeriet