Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Skr. 9695 af 18/8 2018
Gratis influenzavaccination – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1145 af 14/9 2018
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekerutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9779 af 14/9 2018
Naturalisation – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1134 af 12/9 2018
Vielse i anerkendte trossamfund – Kirkeministeriet

Vejl. 9764 af 11/9 2018
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsoren

Cirk.skr. 9765 af 11/9 2018
Retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9766 af 11/9 2018
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9752 af 10/9 2018
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9700 af 6/8 2018
Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1126 af 4/9 2018
Forretningsorden for Udlændingenævnet – Udlændingenævnet

Vejl. 9714 af 4/9 2018
Forebyggelse af spredning af CPO – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1091 af 30/8 2018
Anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1094 af 30/8 2018
Visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisningsministeriet

Bek. 1090 af 29/8 2018
Folkeskolens prøver – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 1129 af 28/8 2018
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1071 af 23/8 2018
Fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1087 af 21/8 2018
Behandling af sager om tilladelse til tv-overvågning – Justitsministeriet

Bek. 1059 af 18/8 2018
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1057 af 15/8 2018
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 1058 af 15/8 2018
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019 – Finansministeriet

Bek. 1049 af 12/8 2018
Lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9623 af 6/8 2018
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9622 af 3/8 2018
Beregning af barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9618 af 2/8 2018
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9619 af 2/8 2018
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Medd. 9720 af 29/6 2018
Vold mod børn (§§ 244-246) – Rigsadvokaturen

Medd. 9624 af 22/6 2018
Omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9669 af 22/6 2018
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 788 af 13/6 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Medd. 9716 af 17/4 2018
Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere - Rigsadvokaturen

Bek. 808 af 23/6 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1500 af 2/12 2016
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 10128 af 30/6 2006
Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 239 af 6/4 2005
Unges arbejde – Arbejdstilsynet