Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1182 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9808 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1260 af 12/11 2018
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2018/2019 – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk.skr. 9931 af 12/11 2018
Regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1262 af 9/11 2018
Opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1263 af 9/11 2018
Opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1265 af 9/11 2018
Adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9930 af 9/11 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9934 af 8/11 2018
Beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9935 af 8/11 2018
Regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9936 af 8/11 2018
Regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9937 af 8/11 2018
Regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9938 af 8/11 2018
Regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9923 af 7/11 2018
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9914 af 31/10 2018
Regulering for 2019 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1245 af 30/10 2018
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9932 af 30/10 2018
Afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1234 af 29/10 2018
Arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet

Bek. 1232 af 27/10 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1233 af 27/10 2018
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9885 af 26/10 2018
Satser m.v. 2019 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9886 af 26/10 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9887 af 26/10 2018
Regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1219 af 22/10 2018
Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9874 af 16/10 2018
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1215 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 1216 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Erhvervsministeriet

Bek. 1210 af 9/10 2018
Optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9877 af 3/10 2018
Overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1198 af 2/10 2018
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1193 af 28/9 2018
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1196 af 28/9 2018
Den pædagogiske assistentuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1199 af 28/9 2018
Uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1171 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1172 af 26/9 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1173 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1174 af 26/9 2018
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1175 af 26/9 2018
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1176 af 26/9 2018
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1177 af 26/9 2018
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1178 af 26/9 2018
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1179 af 26/9 2018
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1180 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1184 af 26/9 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9804 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9805 af 26/9 2018
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9806 af 26/9 2018
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9807 af 26/9 2018
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9809 af 26/9 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9812 af 26/9 2018
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9813 af 26/9 2018
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9814 af 26/9 2018
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9815 af 26/9 2018
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9816 af 26/9 2018
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9817 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9818 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9820 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1158 af 24/9 2018
Udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1168 af 24/9 2018
Brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. af 21/8 2018
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution efter § 66 – KL

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 808 af 23/6 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9399 af 28/4 2017
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9404 af 28/4 2017
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1319 af 9/11 2016
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1313 af 26/11 2015
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1580 af 27/12 2014
Medielicens – Kulturministeriet