Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1752 af 27/12 2018
Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1790 af 27/12 2018
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10112 af 21/12 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10090 af 20/12 2018
Satser m.v. 2019 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10091 af 20/12 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10075 af 19/12 2018
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1678 af 17/12 2018
dataindberetninger på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1597 af 14/12 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10061 af 14/12 2018
Regulering for 2019 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1490 af 12/12 2018
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1479 af 11/12 2018
Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1489 af 11/12 2018
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Institutions- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 1456 af 10/12 2018
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1455 af 7/12 2018
Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2019) – Justistministeriet

Bek. 1410 af 3/12 2018
Takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1416 af 3/12 2018
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 1427 af 3/12 2018
Tilbudsportalen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1361 af 29/11 2018
Fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1362 af 29/11 2018
Fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1365 af 29/11 2018
Afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v. – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vejl. 10030 af 29/11 2018
Udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1339 af 28/11 2018
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1356 af 28/11 2018
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1360 af 28/11 2018
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet

Bek. 1372 af 28/11 2018
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 1373 af 28/11 2018
Offentlig retshjælp ved advokater – Justitsministeriet

Bek. 1377 af 28/11 2018
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1379 af 28/11 2018
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Bek. 1380 af 28/11 2018
Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 1381 af 28/11 2018
Krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1419 af 28/11 2018
Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10029 af 28/11 2018
Behandling af ægteskabssager – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1351 af 27/11 2018
Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1354 af 27/11 2018
Fysisk forandring af hårde ghettoområder – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Cirk.skr. 10060 af 6/11 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer – Justitsministeriet

Bek. 755 af 8/6 2018
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 70 af 26/1 2018
Drift af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1632 af 14/12 2015
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsen

Bek. 1002 af 30/8 2015
Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 566 af 29/4 2015
Valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet