Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1974 af 11/12 2020
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2090 af 11/12 2020
Dataindberetninger på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1973 af 10/12 2020
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2021 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1822 af 7/12 2020
Fastsættelse af bidrag for 2021 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1823 af 7/12 2020
Fastsættelse af bidrag for 2021 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1839 af 7/12 2020
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9894 af 7/12 2020
Regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2021 i friplejeboliger – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9887 af 4/12 2020
Regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2021 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9882 af 3/12 2020
Regulering pr. 1. januar 2021 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9883 af 3/12 2020
Satser m.v. 2021 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1776 af 2/12 2020
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9872 af 1/12 2020
Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2021 for skader fra 1. januar 2011 – Arbejdstilsynet

Skr. 9873 af 1/12 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Horsens Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1728 af 30/11 2020
Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Medd. 9850 af 26/11 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Arbejdsmiljø – Rigsadvokaturen

Skr. 9857 af 26/11 2020
Orientering om ophævelse af det generelle midlertidige besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Frederikshavn, Rebild og Thisted kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk.skr. 9859 af 26/11 2020
Regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2021 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9860 af 26/11 2020
Beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2021 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9863 af 26/11 2020
Regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2021 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1736 af 25/11 2020
Midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår testfaciliteter – Transport- og Boligministeriet

Skr. 9844 af 24/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Skive, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9845 af 24/11 2020
Ophævelse af det generelle midlertidige besøgsforbud på en række sociale tilbud beliggende i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Læsø kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1700 af 23/11 2020
Gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9842 af 23/11 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Bornholms, Kalundborg, Lejre og Odder kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9840 af 22/11 2020
Behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (Ungevejledningen) – Direktoratet for Krminialforsorgen

Bek. 1664 af 20/11 2020
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2021 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9839 af 20/11 2020
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9838 af 19/11 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle - Rigsadvokaturen

Bek. 1128 af 14/11 2019
Folkeskolens prøver – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1180 af 26/9 2018
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 723 af 20/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen