Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 616 af 30/5 2023
Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, 2022 og 2023, og om administration m.v. af puljen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 590 af 25/5 2023
Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 554 af 23/5 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 511 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 512 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 519 af 16/5 2023
Social- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på bolig- og byggeområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9400 af 16/5 2023
Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9402 af 16/5 2023
Regulering pr. 1. januar 2023 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 506 af 15/5 2023
Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9389 af 15/5 2023
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 484 af 12/5 2023
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9382 af 12/5 2023
Den kommunale tandpleje Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 476 af 10/5 2023
Krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. – It og Læringsstyrelsen

Medd. 9383 af 10/5 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere – Rigsadvokaturen

Bek. 543 af 9/5 2023
Obligatorisk brug af digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 471 af 8/5 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 464 af 29/4 2023
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotobekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 442 af 26/4 2023
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 432 af 25/4 2023
Afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 441 af 21/4 2023
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 402 af 20/4 2023
Tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9288 af 17/4 2023
Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 379 af 11/4 2023
Social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2433 af 14/12 2021
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1700 af 23/11 2020
Gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 105 af 23/10 2002
Førtidspension fra 1. januar 2003 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen