Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 833 af 19/8 2019
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 834 af 19/8 2019
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 810 af 13/8 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 801 af 8/8 2019
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 782 af 7/8 2019
Parkeringskort for personer med handicap og institutionskort – Transport- og Boligministeriet

Cirk. 9697 af 18/7 2019
Kriminalforsorgens mentorordning – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9667 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9668 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 725 af 10/7 2019
Forretningsorden for Ankestyrelsen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 726 af 10/7 2019
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 727 af 10/7 2019
Forretningsorden for børn og unge-udvalgene – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 728 af 10/7 2019
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9644 af 10/7 2019
Adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9662 af 10/7 2019
Frigivelse af børn til national adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9726 af 9/7 2019
Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser – Sundhedsstyrelsen

Bek. 570 af 7/5 2019
Erhvervsuddannelser – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 716 af 7/7 2019
Tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 708 af 6/7 2019
Forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder – Justitsministeriet

Bek. 696 af 4/7 2019
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 699 af 4/7 2019
Tilbudsportalen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 707 af 4/7 2019
Integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9695 af 4/7 2019
Repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 693 af 3/7 2019
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 675 af 2/7 2019
Adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 676 af 2/7 2019
Forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 677 af 2/7 2019
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 645 af 28/6 2019
Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 646 af 28/6 2019
Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 648 af 28/6 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 634 af 25/6 2019
Gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet – Justitsministeriet

Bek. 635 af 25/6 2019
Rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2019 – Skatteministeriet

Bek. 633 af 24/6 2019
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats – Institutions- og Uddannelsestøttestyrelsen

Bek. 320 af 29/3 2019
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 211 af 27/2 2019
Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 1633 af 18/12 2018
Dagtilbud – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1597 af 14/12 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 977 af 28/6 2018
Aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 185 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1002 af 30/8 2015
Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 881 af 4/7 2014
Behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) – Justitsministeriet

Bek. 688 af 20/6 2014
Befordring af elever i folkeskolen – Børne- og Undervisningsministeriet