Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Skr. 9701 af 13/10 2020
Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Varde Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9698 af 12/10 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9696 af 10/10 2020
Regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1464 af 8/10 2020
Visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Kulturministeriet

Skr. 9693 af 8/10 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Odense Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9680 af 7/10 2020
Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aalborg Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1457 af 6/10 2020
Ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1452 af 6/10 2020
Midlertidige foranstaltninger ved grundforløbets afslutning i skoleåret 2020/21 på de treårige gymnasiale uddannelser som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Vejl. 9671 af 2/10 2020
Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1429 af 30/9 2020
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1437 af 30/9 2020
Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme – Erhvervsministeriet

Bek. 1413 af 29/9 2020
behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (Ungebekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1436 af 29/9 2020
Fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9659 af 29/9 2020
Orientering om ændring af ophævelsesdatoen for bekendtgørelsen om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9660 af 29/9 2020
Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9661 af 29/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9665 af 29/9 2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Solrød Kommune – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9666 af 29/9 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1411 af 28/9 2020
Forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1412 af 28/9 2020
Modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1406 af 26/9 2020
Psykisk arbejdsmiljø – Arbejdstilsynet

Bek. 1407 af 26/9 2020
Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer – Arbejdstilsynet

Bek. 1398 af 25/9 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1401 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. 9655 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Skr. 9652 af 24/9 2020
Ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9653 af 24/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Allerød, Kerteminde og Køge kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9663 af 24/9 2020
Ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (ændring af regler om ophør af vederlag ved fravær) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9664 af 24/9 2020
Ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (ændring af regler om ophør af vederlag ved fravær) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1386 af 23/9 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1390 af 23/9 2020
Delegation af børne- og undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1380 af 22/9 2020
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9640 af 21/9 2020
Adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9641 af 21/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Fredericia og Varde kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1370 af 18/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1371 af 18/9 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1372 af 18/9 2020
Krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1375 af 18/9 2020
Forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1389 af 18/9 2020
Førtidig udbetaling af feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1369 af 16/9 2020
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9635 af 16/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i tre syddanske kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9636 af 16/9 2020
Midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9627 af 15/9 2020
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9632 af 15/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere sjællandske kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9624 af 14/9 2020
Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere kommuner i hovedstadsområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1356 af 11/9 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner, og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, og som i deres arbejde er i berøring med patienter, herunder patienter, der er særligt sårbare i forhold til smitte – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9621 af 11/9 2020
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1339 af 10/9 2020
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9631 af 10/9 2020
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021 – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9615 af 9/9 2020
Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1305 af 7/9 2020
Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1307 af 7/9 2020
Udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9610 af 7/9 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle – Rigsadvokaturen

Bek. 1298 af 3/9 2020
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9604 af 1/9 2020
Ordblindeundervisning for voksne (OBU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9606 af 1/9 2020
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1290 af 31/8 2020
Boligplacering af flygtninge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1295 af 31/8 2020
Barselsudligning på det private arbejdsmarked – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9598 af 31/8 2020
Om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1264 af 28/8 2020
Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1265 af 28/8 2020
Feriedagpenge (Feriedagpengebekendtgørelsen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1262 af 27/8 2020
Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Skr. af 26/8 2020
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, kost og logi m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66 – KL

Bek. 1241 af 25/8 2020
Anmeldelse af COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1228 af 22/8 2020
Midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger (Nødprocedurebekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1229 af 22/8 2020
Visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Eud-nødbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1237 af 21/8 2020
Særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1261 af 21/8 2020
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1187 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1188 af 5/8 2020
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1066 af 29/6 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1030 af 27/6 2020
Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 954 af 24/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1020 af 23/6 2020
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 913 af 19/6 2020
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 863 af 12/6 2020
Bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 508 af 24/4 2020
Bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 509 af 24/4 2020
Drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 – Justitsministeriet

Bek. 456 af 20/4 2020
Forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 439 af 15/4 2020
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 410 af 13/4 2020
Aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Bek. 18 af 9/1 2020
Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 1172 af 25/11 2019
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1174 af 25/11 2019
Kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1180 af 25/11 2019
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 25/11 2019
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 833 af 19/8 2019
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1769 af 27/12 2018
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1770 af 27/12 2018
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1588 af 18/12 2018
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1234 af 29/10 2018
Arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet

Bek. 1173 af 26/9 2018
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Bek. 451 af 13/4 2015
Sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 723 af 20/6 2013
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 239 af 6/4 2005
Unges arbejde – Arbejdstilsynet

Bek. 1037 af 29/6 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Kirkeministeriet