Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1176 af 20/9 2023
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1177 af 20/9 2023
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1178 af 20/9 2023
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1161 af 11/9 2023
Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1162 af11/9 2023
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9706 af 11/9 2023
Kommunal garanti efter almenboliglovens § 98 for lån til ekstraordinær renovering af almene boliger – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 9705 af 7/9 2023
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 9709 af 7/9 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1147 af 5/9 2023
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1148 af 5/9 2023
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9659 af 30/8 2023
Behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9660 af 30/8 2023
Ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9661 af 30/8 2023
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Justitsministeriet

Vejl. 9635 af 24/8 2023
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9641 af 24/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Frakendelse af dansk indfødsret ved dom – Rigsadvokaten

Bek. 1101 af 21/8 2023
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2024 – Finansministeriet

Vejl. 9629 af 21/8 2023
Merit til specialet akutmedicin for uddannelseslæger og færdiguddannede speciallæger (Akutmedicinvejledning) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1125 af 19/8 2023
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1129 af 17/8 2023
Udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1130 af 17/8 2023
Ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1085 af 14/8 2023
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Medd. 9619 af 10/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser – Rigsadvokaturen

Vejl. 9602 af 27/7 2023
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1059 af 26/7 2023
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 171 af 17/2 2023
Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet