Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Vejledning om satser m.v. 2024

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9993 af 6/12 2023.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2024, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

 

 

 

Satstabeller

Til toppen

Tabel 1. Sygedagpenge

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1179 af 21. september 2023)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Sygedagpenge 1)

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.695

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

126,89

 

 

Ukendt arbejdstid, mand2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

236,89

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

213,93

 

 

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)

 

 

 

§ 45, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.130

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

2.253

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.378

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.480

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.223

 

 

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

Lønsum, optagelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

8.216.250

 

 

Lønsum, udelukkelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

10.141.200

 

 

Præmiesats

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Pct. pr. år

 

 

0,87

 

 

1) Træder i kraft mandag den 1. januar 2024.

 

 

2) Jf. § 11 i BEK nr. 1091 af 1. juni 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

 

 

3) Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

 

4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1478 af 5. december 2022 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2024 til udgangen af marts 2025.

Til toppen

Tabel 2. Barselsdagpenge

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 1180 af 21. september 2023)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn

 

 

 

 

 

 

Dagpenge efter barselsloven5)

 

 

 

§ 35

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.695

 

 

5) Træder i kraft mandag den 1. januar 2024.

 

 

 

 

 

Til toppen

Tabel 3. Delpension

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

 

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

200.195

 

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

 

 

 

§ 4, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.410,68

 

 

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

21.648

 

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

135.264

 

 

Selvstændige, delpension6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

100.092

 

 

Mindsteudbetaling af delpension

 

 

 

§ 4 c, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Beregning af delpension

 

 

Selvstændige, mindste indtægt7)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

66.732

 

 

Ukendt arbejdstid, mand8)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

236,89

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde8)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

213,93

 

 

Fradrag, pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

17.900

 

 

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten9)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,93

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen9)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,93

 

 

6) Jf. § 9, stk. 2, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

7) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

8) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

9) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 4. Fleksydelse

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Fleksydelse

 

 

 

 

 

 

Fleksydelse (100 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

244.140

 

 

Fleksydelse (91 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 2 og 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

222.168

 

 

Mindsteudbetaling af fleksydelse

 

 

 

§ 25, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Fradrag i pensionsbeløb

 

 

 

§ 18, stk. 11

 

 

Kr. pr. år

 

 

17.900

 

 

Lempeligt fradrag

 

 

 

§ 20, stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

43.628

 

 

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed10)

 

 

 

§ 21

 

 

Kr. pr. år

 

 

89.976

 

 

Fleksydelsesbidrag11)

 

 

 

§ 8

 

 

Kr. pr. kvartal

 

 

1.643

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren12)

 

 

 

§ 12

 

 

Kr. pr. time

 

 

1,86

 

 

10) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

11) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

12) Jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

Til toppen

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontanthjælp

 

 

Fyldt 30 år, forsørger

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.658

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til

 

ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.955

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørger

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.945

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.834

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.945

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.834

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 25, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

722

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til

 

ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

5.428

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.382

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.494

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

450

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

650

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

750

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.350

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.950

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

2.250

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.509

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

9.454

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørger

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.754

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.910

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.754

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.910

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 23, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.873

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

6.928

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.572

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.416

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.191

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

923

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

450

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

650

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

750

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr.

 

 

 

 

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

 

 

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.350

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.950

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

2.250

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

17.080

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

17.483

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.909

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.987

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.848

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.623

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.742

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

17.146

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.414

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.339

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.159

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.179

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.930

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.331

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.963

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.930

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.004

 

 

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.673

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.000

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.075

 

 

Nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.909

 

 

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

 

 

 

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af 16.382 kr./12.326 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.125

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 16.382 kr./12.326 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

561

 

 

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Omregningssats

 

 

§ 13 f, stk. 15

 

 

Kr. pr. time

 

 

133,85

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Engangshjælp

 

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.587

 

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.276

 

 

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

 

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.030

 

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.326

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

 

 

§ 12, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.509

 

 

Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter

 

 

 

 

 

Formue, enlige

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.000

 

 

Formue, ægtefæller

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.000

 

 

Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom

 

 

§ 14, stk. 8

 

 

Kr. pr. forsikringsbegivenhed

 

 

150.000

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

 

 

§ 31, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

30,37

 

 

Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)

 

 

§ 31, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

28.705

 

 

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

 

 

§ 31, stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

277,76

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)

 

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.400

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.950

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.050

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. hjemmeboende barn udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

900

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. udeboende barn udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

750

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.359

 

 

Grænse uafhængig af tidligere indtægter – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.062

 

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

 

 

 

 

 

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

 

 

§ 96 a, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

13) Jf. BEK nr. 1975 af 11. december 2020 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Ressourceforløbsydelse

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.834

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

 

 

 

§ 68, stk. 4

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.695

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.185

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.323

 

 

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

 

 

 

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

 

 

Kr. pr. time

 

 

17,86

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

756

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

569

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

177

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

756

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.896

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.896

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.896

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

292

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.896

 

 

Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

948

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 3 og § 69 o, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

292

 

 

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.287

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.245

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.876

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.424

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.191

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.163

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.917

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.465

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

567

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

427

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

133

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

567

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.422

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.422

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

219

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

219

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.422

 

 

Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

711

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

219

 

 

 

 

 

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

378

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

285

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

89

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

378

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

948

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

948

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

146

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

146

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 50 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

948

 

 

Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

474

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

146

Til toppen

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Revalideringsydelse

 

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år

 

 

 

§ 71, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.373

 

 

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.373

 

 

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

16.382

 

 

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.945

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.834

 

 

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

12.326

 

 

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

12.326

 

 

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

 

 

 

§ 71, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

16.382

 

 

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering

 

 

§ 71, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.373

 

 

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb

 

 

§ 73 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

12.000

 

 

Ledighedsydelse

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.185

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 74 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.137

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.780

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.844

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 74 d, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.323

 

 

Omregningssats

 

 

 

§ 74 d, stk. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

277,76

 

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

837

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

756

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

569

Til toppen

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.382

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.326

 

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag14)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

99

 

 

Kommunens 2/3 bidrag14)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

198

 

 

14) Jf. bekendtgørelsen om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 701 af 22. maj 2022)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Løntilskud 15)

 

 

 

 

 

 

Løntilskud, førtidspensionister/tidl. skånejob

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

31,87

 

 

Løntilskud, førtidspensionister

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

55,80

 

 

Løntilskud, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

88,92

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. time

 

 

129,13

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

171,87

 

 

Løntilskud, langtidsledige seniorer, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 80 c, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

 

 

110,36

 

 

Løntilskud, langtidsledige seniorer, offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 80 c, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

 

 

150,59

 

 

Timeløn16)

 

 

 

§ 72, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

138,16

 

 

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

588.189

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

305,69

 

 

Ved 1/2 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

294.095

 

 

Ved 1/2 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

152,85

 

 

Ved 2/3 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

392.126

 

 

Ved 2/3 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

203,79

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

 

 

585.871

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

 

 

304,47

 

 

Ved 1/2 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

292.936

 

 

Ved 1/2 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

152,24

 

 

Ved 2/3 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

390.581

 

 

Ved 2/3 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

202,98

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.604

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.952

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 123, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.323

 

 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

 

 

 

§ 126, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

156.953

 

 

Højeste fleksbidrag17)

 

 

 

§ 7, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.788

 

 

Jobrotationsydelse

 

 

 

 

 

 

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 152, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

203,17

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

 

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

§ 48, stk. 7

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.540,05

 

 

15) Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 

16) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

 

 

17) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 221 af 12. februar 2021).

Til toppen

Tabel 10. Seniorjob

Tabel 10. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Seniorjob

 

 

 

 

 

 

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

 

 

 

§ 15, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

163.801

Til toppen

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (LBK nr. 701 af 22. maj 2022)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Befordringsgodtgørelse mv.

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse, kilometersats18)

 

 

§ 175, stk. 1, og stk. 2

 

 

Kr. pr. km.

 

 

1,12

 

 

Merudgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)

 

 

§ 176, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.000

 

 

18) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk.

Til toppen