Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9883 af 10/11 2023.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen af satserne pr. 1. januar 2024 efter følgende love:

 

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 22. juni 2023.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019.

6) Lov om en skattefri seniorpræmie, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 184 af 6. marts 2020 med senere ændringer.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 6 nævnte love, som pågældende tabel angår.

 

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2024, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

 

Vejledningen afløser vejledning nr. 9498 om regulering af satser for social pension mv. af 15. juni 2023 på Beskæftigelsesministeriets område.

Til toppen

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr. årlig

 

 

1.

 

 

Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

 

 

 

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

 

 

973.800

 

 

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

 

 

1.947.700

 

 

2.

 

 

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (§ 10, stk. 2):

 

 

 

 

- varme

 

 

99,50

 

 

 

- varmt vand

 

 

31,50

 

 

 

- elforbrug

 

 

75,00

 

 

3.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til (§ 10, stk. 3):

 

 

 

 

- vandafgift

 

 

16,50

 

 

 

- vandafledningsafgift

 

 

24,00

 

 

4.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4):

 

 

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

 

 

75,00

 

 

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

 

37,25

 

 

5.

 

 

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)

 

 

38,00

 

 

6.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)

 

 

103.800

 

 

7.

 

 

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk.1, nr. 4)

 

 

14.900

 

 

8.

 

 

Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1)

 

 

7.800

 

 

9.

 

 

Indkomstgrænse (§ 21, stk. 1, 1. pkt.)

 

 

185.000

 

 

10.

 

 

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 21, stk. 1, 2. pkt.)

 

 

48.700

 

 

11.

 

 

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 21, stk. 2)

 

 

19.600

 

 

12.

 

 

Maksimal årlig boligydelse (§ 23, stk. 1)

 

 

54.756

 

 

13.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)

 

 

34.500

 

 

14.

 

 

Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)

 

 

18.264

 

 

15.

 

 

Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)

 

 

4.020

 

 

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

Til toppen

Tabel 2: Individuel boligstøtte - boligsikring

Tabel 2: Individuel boligstøtte - boligsikring (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr. årlig

 

 

1.

 

 

Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

 

 

 

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

 

 

855.800

 

 

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

 

 

1.711.800

 

 

2.

 

 

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (§ 10, stk. 2):

 

 

 

 

- varme

 

 

87,50

 

 

 

- varmt vand

 

 

27,75

 

 

 

- elforbrug

 

 

66,00

 

 

3.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til (§ 10, stk. 3):

 

 

 

 

- vandafgift

 

 

14,50

 

 

 

- vandafledningsafgift

 

 

21,00

 

 

4.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4):

 

 

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

 

 

66,00

 

 

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

 

32,75

 

 

5.

 

 

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)

 

 

33,50

 

 

6.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)

 

 

91.200

 

 

7.

 

 

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)

 

 

13.100

 

 

8.

 

 

Indkomstgrænse (§ 22, stk. 1, 1. pkt.)

 

 

162.600

 

 

9.

 

 

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 22, stk. 1, 2. pkt.)

 

 

42.800

 

 

10.

 

 

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 22, stk. 2)

 

 

27.400

 

 

11.

 

 

Maksimal årlig boligsikring (§ 23, stk. 1)

 

 

48.120

 

 

12.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)

 

 

30.300

 

 

13.

 

 

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)

 

 

16.044

 

 

14.

 

 

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)

 

 

3.528

 

Til toppen

Tabel 3: Individuel boligstøtte - diverse satser

Tabel 3: Individuel boligstøtte - diverse satser (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

1.

 

 

Grænsebeløb for beboerindskudslån (§ 56):

 

 

 

 

 

- lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 %

 

 

277.956

 

 

-

 

 

 

- enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 %

 

 

188.294

 

 

-

 

 

 

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn (§ 56)

 

 

48.700

 

 

-

 

 

2.

 

 

Kompensationsordning1)

 

 

214.200

 

 

-

 

 

3.

 

 

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)

 

 

281.600

 

 

-

 

 

4.

 

 

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)

 

 

15.800

 

 

-

 

 

5.

 

 

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (§ 8, stk. 2)

 

 

 

 

 

 

 

Senior- og førtidspension (alle ordninger)

 

 

-

 

 

3,20

 

 

 

Folkepension

 

 

-

 

 

3,50

 

 

 

Andre

 

 

-

 

 

5,00

 

 

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 

 

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

Til toppen

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

 

 

 

kr.

 

 

Ydelser (§ 85 a) 1)

 

 

 

1.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt under kr.  265071

 

 

16.100

 

 

2.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 265071 - 281637

 

 

14.490

 

 

3.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 281638 - 298203

 

 

12.881

 

 

4.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 298204 - 314769

 

 

11.269

 

 

5.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 314770 - 331335

 

 

9.657

 

 

6.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 331336 - 347901

 

 

8.052

 

 

7.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 347902 - 364467

 

 

6.438

 

 

8.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 364468 - 381033

 

 

4.833

 

 

9.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 381034 - 397599

 

 

3.221

 

 

10.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 397600 - 414169

 

 

1.612

 

 

Beregningsgrundlag (§ 85 a) 1)

 

 

11.

 

 

I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(-rettigheder) over

 

 

165.665

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015.

Til toppen

TABEL 5: Førtidspension og seniorpension

TABEL 5: Førtidspension og seniorpension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl. 1)

 

 

1.

 

 

Førtidspension og seniorpension, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 9)

 

 

244.440

 

 

20.370

 

 

 

heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg

 

 

66.924

 

 

5.577

 

 

2.

 

 

Førtidspension og seniorpension, andre (§ 49, stk. 1, nr. 9)

 

 

207.780

 

 

17.315

 

 

 

heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg

 

 

57.528

 

 

4.794

 

 

1) Det månedlige beløb er beregnet efter det årlige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4, 1. pkt.

Til toppen

TABEL 6: Førtidspension og seniorpension – fradragsbeløb og nedsættelse

TABEL 6: Førtidspension og seniorpension – fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget

 

 

1.

 

 

Fradrag i indtægten hos ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 10)

 

 

275.556

 

 

-

 

 

2.

 

 

Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12)

 

 

427.500

 

 

-

 

 

3.

 

 

Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12)

 

 

282.600

 

 

-

 

 

4.

 

 

Fradrag, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 11)

 

 

86.900

 

 

-

 

 

5.

 

 

Fradrag, gifte/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 11)

 

 

138.000

 

 

-

 

 

Nedsættelse

 

 

6.

 

 

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 32 c, stk. 1)

 

 

-

 

 

30

 

 

7.

 

 

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension (§ 32 c, stk. 1)

 

 

-

 

 

15

Til toppen

TABEL 7: Førtidspension og seniorpension – bidrag til ATP og SUPP

TABEL 7: Førtidspension og seniorpension – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

1.188

 

 

99

 

 

2.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

2.376

 

 

198

 

 

3.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 b, stk. 2)

 

 

2.376

 

 

198

 

 

4.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (§ 33 b, stk. 2)

 

 

4.752

 

 

396

 

Til toppen

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Grundbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 1)

 

 

81.780

 

 

6.815

 

 

2.

 

 

Pensionstillæg, reelt enlige (§ 48, stk. 1, nr. 3)

 

 

84.936

 

 

7.078

 

 

3.

 

 

Pensionstillæg, andre (§ 48, stk. 1, nr. 3)

 

 

41.040

 

 

3.420

 

 

4.

 

 

Invaliditetsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 7)

 

 

41.856

 

 

3.488

 

 

5.

 

 

Invaliditetsydelse (§ 48, stk. 1, nr. 8)

 

 

42.288

 

 

3.524

 

 

6.

 

 

Erhvervsudygtighedsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 9)

 

 

54.888

 

 

4.574

 

 

7.

 

 

Førtidsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 10)

 

 

21.888

 

 

1.824

 

 

8.

 

 

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)

 

 

19.968

 

 

1.664

 

 

9.

 

 

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)

 

 

41.856

 

 

3.488

 

 

10.

 

 

Bistandstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 12)

 

 

43.908

 

 

3.659

 

 

11.

 

 

Plejetillæg (§ 48, stk. 1, nr. 13)

 

 

87.636

 

 

7.303

 

 

12.

 

 

Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (§ 61)

 

 

47.664

 

 

3.972

 

 

13.

 

 

Ægteskabstillæg1)

 

 

11.448

 

 

954

 

 

14.

 

 

Mediecheck (§ 48, stk. 1, nr. 14)

 

 

1.047

 

 

-

 

 

15.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 34,2 pct. kommuneskat, enlige (§ 62)

 

 

59

 

 

-

 

 

16.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 34,2 pct. kommuneskat, andre (§ 62)

 

 

34

 

 

-

 

 

17.

 

 

Formuegrænse, helbredstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 15)

 

 

99.200

 

 

-

 

 

1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Til toppen

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

Gift/samlevende

 

Årlig

 

 

Enlig

 

Årlig

 

 

1.

 

 

Egenbetaling ved varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)

 

 

8.700 kr.

 

 

5.800 kr.

 

 

Grænser for varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)

 

 

2.

 

 

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

8.701-17.200 kr.

 

 

5.801-17.200 kr.

 

 

3.

 

 

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

17.201-23.000 kr.

 

 

17.201-23.000 kr.

 

 

4.

 

 

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

23.001-28.500 kr.

 

 

23.001-28.500 kr.

 

 

5.

 

 

Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to

 

 

8.500 kr.

 

 

8.500 kr.

 

 

Petroleumstillæg

 

 

6.

 

 

Petroleumstillæg, pr. liter (§ 17, stk. 3) 2)

 

 

262,5 øre

 

 

262,5 øre

 

 

Husholdningsfradrag

 

 

7.

 

 

Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 21, stk. 3) 1) og 3)

 

 

6.100

 

 

4.600

 

 

8.

 

 

Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 21, stk. 3) 1) og 3)

 

 

1.000

 

 

900

 

 

1) Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1472 af 17. december 2019.

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

3) Jf. bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 1472 af 17. december 2019.

Til toppen

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm.

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm. (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget

 

 

1.

 

 

Fradrag ved grundbeløb, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 2)

 

 

371.800

 

 

-

 

 

2.

 

 

Fradrag ved grundbeløb, gift (§ 48, stk. 1, nr. 2)

 

 

252.300

 

 

-

 

 

3.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 5)

 

 

82.100

 

 

-

 

 

4.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 5)

 

 

164.500

 

 

-

 

 

5.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 6)

 

 

23.800

 

 

-

 

 

6.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 6)

 

 

46.800

 

 

-

 

 

7.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 48 b)

 

 

11.300

 

 

-

 

 

8.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 48 b)

 

 

22.600

 

 

-

 

 

Nedsættelse

 

 

9.

 

 

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 1)

 

 

-

 

 

60

 

 

10.

 

 

Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 1)

 

 

-

 

 

30,9

 

 

11.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 3)

 

 

-

 

 

16

 

 

12.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 2)

 

 

-

 

 

32

 

 

13.

 

 

Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 29, stk. 2, nr. 4)

 

 

-

 

 

32

 

 

14.

 

 

Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist (§ 48, stk. 1, nr. 4)

 

 

-

 

 

54

 

 

15.

 

 

Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.177 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

16.

 

 

Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 583 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

Til toppen

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 32)

 

 

1.188

 

 

99

 

 

2.

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (§ 32)

 

 

2.376

 

 

198

 

 

3.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33)

 

 

2.376

 

 

198

 

 

4.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (§ 33)

 

 

4.752

 

 

396

 

 

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Til toppen

TABEL 12: Folkepension

TABEL 12: Folkepension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 1)

 

 

83.136

 

 

6.928

 

 

2.

 

 

Pensionstillæg, reelt enlige (§ 49, stk. 1, nr. 3)

 

 

96.192

 

 

8.016

 

 

3.

 

 

Pensionstillæg, andre (§ 49, stk. 1, nr. 3)

 

 

49.224

 

 

4.102

 

 

4.

 

 

Den supplerende pensionsydelse (§ 72 d, stk. 1)

 

 

19.900

 

 

-

 

 

5.

 

 

Mediecheck (§ 49, stk. 1, nr. 4)

 

 

1.047

 

 

-

 

 

6.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 34,2 pct. kommuneskat, enlige (§ 72 c, stk. 1)

 

 

59

 

 

-

 

 

7.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 34,2 pct. kommuneskat, andre (§ 72 c, stk. 1)

 

 

34

 

 

-

 

 

8.

 

 

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (§ 49, stk. 1, nr. 8 og § 72 d, stk. 2)

 

 

99.200

 

 

-

Til toppen

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

Gift/samlevende Årlig

 

 

Enlig Årlig

 

 

1.

 

 

Egenbetaling ved varmetillæg (§ 14, stk. 2)1)

 

 

8.700 kr.

 

 

5.800 kr.

 

 

Grænser for varmetillæg (§ 14, stk. 2) 1)

 

 

2.

 

 

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

8.701-17.200 kr.

 

 

5.801-17.200 kr.

 

 

3.

 

 

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

17.201-23.000 kr.

 

 

17.201-23.000 kr.

 

 

4.

 

 

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

23.001-28.500 kr.

 

 

23.001-28.500 kr.

 

 

5.

 

 

Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to

 

 

8.500 kr.

 

 

8.500 kr.

 

 

Petroleumstillæg

 

 

6.

 

 

Petroleumstillæg, pr. liter (§ 14, stk. 3) 2)

 

 

262,5 øre

 

 

262,5 øre

 

 

Husholdningsfradrag

 

 

7.

 

 

Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 17, stk. 3)

 

 

6.100 kr.

 

 

4.600 kr.

 

 

8.

 

 

Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 17, stk. 3)

 

 

1.000 kr.

 

 

900 kr.

 

 

1) Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 2238 af 29. december 2020.

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020.

Til toppen

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (§ 69, stk. 3) 1)

 

 

1.

 

 

Opsættelse 1/2 år

 

 

4.152

 

 

346

 

 

2.

 

 

Opsættelse 1 år

 

 

8.316

 

 

693

 

 

3.

 

 

Opsættelse 1 1/2 år

 

 

12.468

 

 

1.039

 

 

4.

 

 

Opsættelse 2 år

 

 

16.632

 

 

1.386

 

 

5.

 

 

Opsættelse 2 1/2 år

 

 

20.784

 

 

1.732

 

 

6.

 

 

Opsættelse 3 år

 

 

24.936

 

 

2.078

 

 

Diverse tillæg

 

 

7.

 

 

Ægteskabstillæg 2)

 

 

11.448

 

 

954

 

 

1) Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Til toppen

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb

 

 

1.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (§ 49, stk. 1, nr. 6)

 

 

82.100

 

 

-

 

 

2.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende. 1) (§ 49, stk. 1, nr. 6)

 

 

164.500

 

 

-

 

 

3.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig1) (§ 49, stk. 1, nr. 7)

 

 

23.800

 

 

-

 

 

4.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende1) (§ 49, stk. 1, nr. 7)

 

 

46.800

 

 

-

 

 

5.

 

 

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (§ 72 d, stk. 3)

 

 

23.800

 

 

-

 

 

6.

 

 

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (§ 72 d, stk. 3)

 

 

46.800

 

 

-

 

 

7.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 49 c)

 

 

11.300

 

 

-

 

 

8.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 49 c)

 

 

22.600

 

 

-

 

 

Nedsættelse

 

 

9.

 

 

Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 2, nr. 1)

 

 

-

 

 

30,9

 

 

10.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 3)

 

 

-

 

 

16

 

 

11.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 2)

 

 

-

 

 

32

 

 

12.

 

 

Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 4)

 

 

-

 

 

32

 

 

13.

 

 

Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 5)

 

 

-

 

 

54

 

 

14.

 

 

Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.177 kr. i indtægtsgrundlaget1) (§ 31, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

15.

 

 

Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 583 kr. i indtægtsgrundlaget1) (§ 31, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

Minimumsbeløb

 

 

16.

 

 

Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (§ 72 d, stk. 5)

 

 

200

 

 

-

 

 

1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 122.004 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

Til toppen

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg1) (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

År/Md.

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

65

 

 

233

 

 

232

 

 

231

 

 

231

 

 

230

 

 

229

 

 

228

 

 

227

 

 

227

 

 

226

 

 

225

 

 

224

 

 

66

 

 

223

 

 

223

 

 

222

 

 

221

 

 

220

 

 

220

 

 

219

 

 

218

 

 

217

 

 

217

 

 

216

 

 

215

 

 

67

 

 

214

 

 

214

 

 

213

 

 

212

 

 

211

 

 

211

 

 

210

 

 

209

 

 

208

 

 

208

 

 

207

 

 

206

 

 

68

 

 

205

 

 

205

 

 

204

 

 

203

 

 

202

 

 

201

 

 

201

 

 

200

 

 

199

 

 

198

 

 

198

 

 

197

 

 

69

 

 

196

 

 

195

 

 

195

 

 

194

 

 

193

 

 

192

 

 

192

 

 

191

 

 

190

 

 

189

 

 

189

 

 

188

 

 

70

 

 

187

 

 

186

 

 

186

 

 

185

 

 

184

 

 

183

 

 

183

 

 

182

 

 

181

 

 

181

 

 

180

 

 

179

 

 

71

 

 

178

 

 

178

 

 

177

 

 

176

 

 

176

 

 

175

 

 

174

 

 

173

 

 

173

 

 

172

 

 

171

 

 

170

 

 

72

 

 

170

 

 

169

 

 

168

 

 

168

 

 

167

 

 

166

 

 

165

 

 

165

 

 

164

 

 

163

 

 

163

 

 

162

 

 

73

 

 

161

 

 

160

 

 

160

 

 

159

 

 

158

 

 

158

 

 

157

 

 

156

 

 

156

 

 

155

 

 

154

 

 

153

 

 

74

 

 

153

 

 

152

 

 

151

 

 

151

 

 

150

 

 

149

 

 

149

 

 

148

 

 

147

 

 

147

 

 

146

 

 

145

 

 

75

 

 

144

 

 

144

 

 

143

 

 

142

 

 

142

 

 

141

 

 

140

 

 

140

 

 

139

 

 

138

 

 

138

 

 

137

 

 

76

 

 

136

 

 

136

 

 

135

 

 

134

 

 

134

 

 

133

 

 

132

 

 

132

 

 

131

 

 

130

 

 

130

 

 

129

 

 

77

 

 

128

 

 

128

 

 

127

 

 

127

 

 

126

 

 

125

 

 

125

 

 

124

 

 

123

 

 

123

 

 

122

 

 

122

 

 

78

 

 

121

 

 

120

 

 

120

 

 

119

 

 

118

 

 

118

 

 

117

 

 

116

 

 

116

 

 

115

 

 

115

 

 

114

 

 

79

 

 

113

 

 

113

 

 

112

 

 

112

 

 

111

 

 

110

 

 

110

 

 

109

 

 

108

 

 

108

 

 

107

 

 

107

 

 

80

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2021/2022 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg i 2024. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder ud over det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

Til toppen

TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder

TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder1) (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

År/Md.

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

65

 

 

112

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

66

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

67

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

68

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

69

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

70

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

71

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

72

 

 

105

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

73

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

101

 

 

74

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

75

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

98

 

 

98

 

 

98

 

 

98

 

 

98

 

 

97

 

 

76

 

 

97

 

 

97

 

 

97

 

 

97

 

 

97

 

 

96

 

 

96

 

 

96

 

 

96

 

 

96

 

 

95

 

 

95

 

 

77

 

 

95

 

 

95

 

 

95

 

 

94

 

 

94

 

 

94

 

 

94

 

 

94

 

 

93

 

 

93

 

 

93

 

 

93

 

 

78

 

 

93

 

 

92

 

 

92

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

91

 

 

91

 

 

91

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

79

 

 

90

 

 

89

 

 

89

 

 

89

 

 

89

 

 

88

 

 

88

 

 

88

 

 

88

 

 

87

 

 

87

 

 

87

 

 

80

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på baggrund af dødshyppighederne i 2021/2022 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider over en 10-årig periode anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved tillæg udbetalt over 120 måneder i 2024. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder ud over det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 9 bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

Til toppen

TABEL 18: Børnetilskud

TABEL 18: Børnetilskud (LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. kvartal

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Ordinært børnetilskud (§ 2)

 

 

6.432

 

 

1.608

 

 

-

 

 

2.

 

 

Ekstra børnetilskud (§ 3)

 

 

6.556

 

 

1.639

 

 

-

 

 

3.

 

 

Særligt børnetilskud, grundbeløb (§ 4, stk. 3)

 

 

16.440

 

 

4.110

 

 

-

 

 

4.

 

 

Særligt børnetilskud, tillæg (§ 4, stk. 5)

 

 

2.136

 

 

534

 

 

-

 

 

5.

 

 

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (§ 4, stk. 2)

 

 

32.880

 

 

8.220

 

 

-

 

 

6.

 

 

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (§ 4, stk. 4)

 

 

4.272

 

 

1.068

 

 

-

 

 

7.

 

 

Flerbørnstilskud (§ 10 a)

 

 

10.616

 

 

2.654

 

 

-

 

 

8.

 

 

Adoptionstilskud (§ 10 b)

 

 

-

 

 

-

 

 

61.085

 

 

9.

 

 

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (§ 10 c, stk.1)

 

 

8.452

 

 

2.113

 

 

-

 

 

10.

 

 

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (§ 10 c, stk. 6)

 

 

169.100

 

 

-

 

 

-

 

 

11.

 

 

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (§ 10 c, stk. 7)

 

 

253.600

 

 

-

 

 

-

Til toppen

TABEL 19: Børnebidrag

TABEL 19: Børnebidrag (LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. halvår

 

 

kr. måned

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Normalbidrag til børn, grundbeløb (§ 14, 2. & 3. pkt.)

 

 

16.440

 

 

8.220

 

 

1.370

 

 

-

 

 

2.

 

 

Normalbidrag til børn, tillæg (§ 14, 2. & 4. pkt.)

 

 

2.136

 

 

1.068

 

 

178

 

 

-

 

 

3.

 

 

Særligt bidrag ved fødsel (§ 15)

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

942

 

 

4.

 

 

Særligt bidrag omkring fødsel (§ 15)

 

 

-

 

 

-

 

 

1.640

 

 

-

Til toppen

TABEL 20: Skattefri seniorpræmie

TABEL 20: Skattefri seniorpræmie (LBK nr. 184 af 6. marts 2020 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen (§ 3, stk. 1)

 

 

46.868

 

 

2.

 

 

Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen (§ 3, stk. 2)

 

 

27.898

Til toppen

TABEL 21: Tidlig pension

TABEL 21: Tidlig pension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Tidlig pension (§ 48 a)

 

 

173.472

 

 

14.456

Til toppen

TABEL 22: Tidlig pension – fradragsbeløb og nedsættelse

TABEL 22: Tidlig pension – fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb

 

 

1.

 

 

Bundfradrag for arbejdsindkomst (§ 32 e, stk. 1) 1)

 

 

26.200

 

 

-

 

 

2.

 

 

Bundfradrag for pensionsformue (§ 32 h, stk. 2)

 

 

109.100

 

 

-

 

Til toppen

TABEL 23: Tidlig pension – bidrag til ATP

TABEL 23: Tidlig pension – bidrag til ATP (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

 

 

1.188

 

 

99

 

 

2.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

2.376

 

 

198

Til toppen