Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2024 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten

Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9864 af 3/11 2023.

I bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten er det i § 8, stk. 1, fastsat, at Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver regionerne/kommunerne et gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion fra andre stater. Gebyret opkræves én gang årligt pr. udgiftskrav, som regionen/kommunen har indberettet og frigivet over for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 2, reguleres gebyret én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til det nærmeste hele kronebeløb.

Beløb for 2024

For 2024 er satsreguleringsprocenten fastsat til 3,2 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1101 af 21. august 2023 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2024.

Under henvisning hertil skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddele, at det ovennævnte gebyr i 2024 udgør 89 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Cirkulæreskrivelse nr. 10316 af 13. december 2022 om regulering for 2023 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten ophæves d. 1. januar 2024.

Til toppen