Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regulering pr. 1. januar 2024 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2024 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

 

Civilstyrelsens cirkulæreskrivelse nr. 10033 af 13/12 2023.

I § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse), er der fastsat nærmere regler om faste og andre professionelle værgers vederlag.

 

I bekendtgørelsens § 18 er der endvidere fastsat nærmere regler om betaling af værgens vederlag og nødvendige udlæg.

 

Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, og § 18, stk. 1, skal henholdsvis de vederlag og det indtægtsbeløb, der er angivet i bekendtgørelsen, hvert år reguleres den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

 

Det kan på den baggrund oplyses, at vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, udgør 8.200 kr. i 2024, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, udgør 8.900 kr. i 2024.

 

Vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, udgør 9.600 kr. i 2024, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 2, udgør 4.200 kr. i 2024.

 

Indtægtsbeløbet efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, udgør 204.400 kr.

 

Ikrafttræden

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2024. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse af 15. november 2021 om regulering pr. 1. januar 2022 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer.

Til toppen