Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 25/5 2023.

I medfør af § 48 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022, fastsættes:

§ 1. Udbetaling Danmark er kompetent institution i forhold til, hvilket lands lovgivning om social sikring (lovvalg) der skal anvendes efter:

1) artikel 11, stk. 4, 2. og 3. pkt. og artikel 12-15 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

2) artikel 11, stk. 5, i forordning (EF) nr. 465/2012 om koordinering af de sociale sikringsordninger og

3) artikel 14-16 i forordning (EF) nr. 1408/1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark er kompetent institution i forhold til udstedelse af dokumentation for dansk lovvalg efter reglerne i Danmarks aftaler om social sikring med en eller flere andre stater.

§ 2. Udbetaling Danmark sagsbehandler og forbereder afgørelserne i de sager, som skal danne grundlag for Beskæftigelsesministeriets indgåelse af aftaler med andre stater om fravigelse af de almindelige regler om dansk lovvalg efter artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004, artikel 17 i forordning (EF) nr. 1408/1971 og efter Danmarks aftaler om social sikring med en eller flere andre stater.

Stk. 2. Direktøren i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse i sager efter stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om fritagelse for dansk lovgivning om social sikring efter artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004.

§ 3. Udbetaling Danmark skal bistå med faglig kompetence vedrørende regler og praksis om international social sikring, herunder ved:

1) deltagelse i møder nationalt og internationalt, og

2) at yde vejledning til myndigheder, borgere og virksomheder om international social sikring.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal bistå med faglig kompetence med hensyn til regler og praksis vedrørende Danmarks aftaler om social sikring med en eller flere andre stater og skal yde bistand til Beskæftigelsesministeriet ved indgåelse af nye aftaler om social sikring, herunder ved indgåelse af administrative aftaler og udarbejdelse af blanketter dertil.

Stk. 3. Udbetaling Danmark har det koordinerende ansvar for udarbejdelse af vejledninger om reglerne efter EF-forordninger og aftaler om social sikring.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 564 af 30. maj 2013 om Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring ophæves.

Til toppen