Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 22/1 2023.

I medfør af § 11, stk. 5, i lov nr. 1267 af 13. september 2022 om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere, fastsættes efter forhandling med beskæftigelsesministeren:

§ 1. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udsøger de uddannelsessøgende, der i perioden fra den 1. februar 2023 til og med den 30. juni 2023 modtager en afgørelse om tildeling af stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse, jf. SU-lovens § 7, stk. 3, og videregiver oplysningerne til Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for Arbejdsmarkedets Tillægspensions udbetaling af engangsbeløb efter § 10, stk. 1, nr. 1, i lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere.

Stk. 2. Der vil til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1 blive behandlet oplysninger om udbetaling af supplerende stipendium efter SU-lovens § 7, stk. 3, og personnummer for de uddannelsessøgende.

§ 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløbet efter § 10, stk. 1, nr. 1, i lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere, til de uddannelsessøgende, der er omfattet af § 1, efter bestemmelserne i lovens § 11, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 3.

Stk. 2. Uddannelsessøgende omfattet af stk. 1, som ikke kan få oprettet en NemKonto, skal senest den 31. juli 2023 over for Arbejdsmarkedets Tillægspension anvise en anden konto til udbetaling af engangsbeløbet for at få engangsbeløbet udbetalt. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler med frigørende virkning til den oplyste konto.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension kontrollerer inden udbetaling, at der ikke tidligere er udbetalt engangsbeløb til den uddannelsessøgende.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2023.

Til toppen