Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1147 af 5/9 2023.

I medfør af § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 503 af 11. maj 2023, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Personkredsen

§ 1. Et medlem, der ønsker at medregne forsikringsperioder fra udlandet eller fra Færøerne til kravet om forsikringsperiode i lovens § 74 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2-4, og stk. 6, er omfattet af §§ 4-8 i denne bekendtgørelse.

§ 2. Et medlem, der ved udstedelse af et efterlønsbevis eller ved overgangen til efterløn helt eller delvist opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet i lovens § 53, stk. 2 eller 8, på baggrund af beskæftigelsesperioder i udlandet eller på Færøerne, er omfattet af §§ 9-11 i denne bekendtgørelse.

§ 3. Et medlem, der er tilmeldt fortrydelsesordningen, jf. lovens § 75, er kun omfattet af §§ 8, 9, 12 og 13 i denne bekendtgørelse.

Forsikringsperioder

§ 4. Et medlem kan ikke medregne forsikringsperioder fra lande uden for Færøerne, EØS-området, Schweiz og Storbritannien til opfyldelse af kravet om forsikringsperiode for ret til efterløn.

§ 5. Et medlem kan medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien med op til halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode for ret til efterløn, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt, jf. dog § 7.

Stk. 2. Medlemmet skal have været medlem af en dansk a-kasse i mindst 1 år lige før forsikringsperioden i EØS-landet, Schweiz eller Storbritannien samtidig med, at medlemmet har haft bopæl og ophold i Danmark. Hvis medlemmet efter udrejsen i en periode har været omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og derfor var forsikret i en dansk a-kasse, skal 1-års-kravet være opfyldt lige før udrejsen.

Stk. 3. Medlemmet skal efterbetale det nødvendige efterlønsbidrag.

§ 6. Et medlem kan medregne forsikringsperioder fra Færøerne med op til 3/4 af den nødvendige forsikringsperiode for ret til efterløn, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt, jf. dog § 7.

Stk. 2. Medlemmet skal have været medlem af en dansk a-kasse før forsikringsperioden på Færøerne.

Stk. 3. Medlemmet skal efterbetale det nødvendige efterlønsbidrag.

§ 7. Et medlem, der ønsker at medregne forsikringsperioder fra både Færøerne, andre EØS-lande, Schweiz og Storbritannien, kan medregne perioder med i alt op til 3/4 af den nødvendige forsikringsperiode for ret til efterløn. Heraf kan perioderne fra EØS-lande, Schweiz eller Storbritannien højst medregnes med halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode.

Uafbrudt medlemskab

§ 8. Kravet om uafbrudt medlemskab af en a-kasse fra en bestemt dato, jf. lovens § 74 a, stk. 3 og 4, og § 75, stk. 1, kan opfyldes ved arbejdsløshedsforsikringsperioder i Danmark, et andet EØS-land, på Færøerne, i Schweiz eller i Storbritannien. Det er dog en betingelse, at medlemmet tidligere har været medlem af en dansk a-kasse.

Beskæftigelsesperioder

§ 9. For at få udstedt et efterlønsbevis eller for at overgå til efterløn, skal et medlem opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 2 eller 8, med arbejde i Danmark, jf. dog §§ 10 og 11.

§ 10. Et medlem, der kan opfylde kravet om forsikringsperiode som medlem af en dansk a-kasse, og som helt eller delvist opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 2 eller 8, med arbejde fra udlandet, kan få et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, hvis medlemmet opfylder halvdelen af indkomst- eller beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 2 eller 8, i Danmark i de sidste 3 år lige før tidspunktet for efterlønsbeviset eller overgangen til efterløn.

§ 11. Et medlem, der kan opfylde kravet om forsikringsperiode som medlem af en dansk a-kasse, og som udelukkende opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 2, eller 8, med arbejde på Færøerne, eller på Færøerne og i Danmark, kan få et efterlønsbevis eller gå på efterløn, hvis medlemmet opfylder en fjerdedel af indkomst- eller beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 2 eller 8, i Danmark i de sidste 3 år før tidspunktet for efterlønsbevis eller overgangen til efterløn.

Beskæftigelsesperioder i udlandet og Grønland, der sidestilles med beskæftigelse i Danmark

§ 12. For medlemmer, der har bevaret medlemskabet af en dansk a-kasse, sidestilles følgende med beskæftigelse i Danmark:

1) Beskæftigelse i Grønland.

2) Beskæftigelse som kontraktansat ved EU᾽s institutioner, beskæftigelse ved diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som midlertidigt udsendt i et andet EØS-land.

3) Beskæftigelse i udlandet på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af.

4) Midlertidig udsendelse til beskæftigelse i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, beskæftigelse på en dansk ambassade eller beskæftigelse som u-landsfrivillig, hvis beskæftigelsen samtidig giver ret til optagelse i en dansk a-kasse.

Fortrydelsesordningen

§ 13. Et medlem, der inden udrejse har tilmeldt sig fortrydelsesordningen, kan efterbetale efterlønsbidrag efter forsikringsperioder i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien for op til i alt 7½ år. Efter en forsikringsperiode på Færøerne kan medlemmet efterbetale efterlønsbidrag for op til 11 år og 3 måneder. Ønsker medlemmet at efterbetale både for forsikringsperioder i EØS, Færøerne og Storbritannien, finder princippet i § 7 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. For at kunne efterbetale efterlønsbidragene er det en betingelse, at personen har været medlem af en dansk a-kasse i mindst 1 år lige før udrejsen.

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. september 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1181 af 26. september 2018 om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne ophæves.

Stk. 3. Forsikringsperioder på Færøerne, der ligger forud for den 1. juni 2001, kan medregnes fuldt ud til kravet om forsikringsperiode. Det er et krav, at medlemmet før forsikringsperioden på Færøerne har været medlem af en dansk a-kasse.

Stk. 4. Beskæftigelsesperioder på Færøerne, der ligger forud for den 1. juni 2001, sidestilles med beskæftigelse i Danmark. Det er et krav, at medlemmet før beskæftigelsesperioden på Færøerne har været medlem af en dansk a-kasse.

Til toppen